Terug

Zuivering

Zuivering

Index

  1. Samenvatting
  2. Interpretatie: Thematiek
  3. Interpretatie: Titel en Motto
  4. Interpretatie: Structuur en Techniek
  5. Interpretatie: Personages
  6. Interpretatie: Taal en Stijl
  7. Interpretatie: Situering binnen het werk
  8. Reacties
  9. Voor wie meer wil weten
  10. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Tom Lanoye,  Zuivering. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2017, eerste druk.

Gideon Rottier werkt bij een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dat opruimt na branden of aanslagen. Hij werkt en woont met vluchteling Youssef in Antwerpen. Nadat Youssef hem van de dood heeft gered, neemt Gideon diens vrouw Karima, dochter Loubna en zoon Rafiq in huis. Als er steeds meer aanslagen worden gepleegd, voelt het gezin zich onveilig. Youssef verdwijnt, op zoek naar een beter leven voor zijn gezin. Gideon begluurt de dochter, haat de moeder en tolereert de zoon. Dan lopen Loubna en Karima weg. Gideon doet aangifte, maar sluit eerst Rafiq op, waarop de jongen zelfmoord pleegt. Hij begraaft hem in de tuin, waar ook de haan waar Gideon zo van genoot begraven ligt.

De gepensioneerde Gideon Rottier vertelt over de tijd dat hij bij Extreme Cleansing werkte. Dit bedrijf was gespecialiseerd in het opruimen en schoonmaken na onder andere zelfmoorden, aanslagen en overstromingen. Het werk is hard en zwaar, maar kent zijn voordelen. Zo eigenen de werknemers zich regelmatig iets toe dat in een pand is achtergebleven. Gideon heeft zo een hele bibliotheek verzameld, maar ook prachtige tegels en andere zaken waarmee hij zijn huis verfraait.

In dit huis, dat hij ooit voor een habbekrats kocht, woont hij jarenlang alleen. Hij heeft geen vrienden en bemoeit zich buiten werktijd niet met zijn collega’s. Zijn spraakgebrek, hij slist en stottert, is een bron van vermaak voor anderen. Gideon laat het gepest lijdzaam over zich heenkomen.

Als de vluchteling Youssef het team komt versterken, stuit dit bij de werknemers eerst op veel weerstand. Maar al snel blijken Gideon en Youssef het goed met elkaar te kunnen vinden. Ze bezegelen hun vriendschap als Gideon bij een ontruiming op een prachtige uitgave van de roman Cyrano de Bergerac stuit en Youssef lachend ‘Panache’ zegt, een woord uit dit boek.

Een week later trekt Youssef bij Gideon in en probeert einzelgänger Gideon te wennen aan samenwonen. Youssef heeft een eigen ruimte, maar ze brengen de avonden vaak samen door. Op het werk vormen ze een hecht team, dat goed op elkaar ingespeeld is. Ze zijn onder de indruk van een klus bij een oude man die in een groot pand leeft te midden van torenhoog opgestapeld vuil.

Als ze een drugspand moeten opruimen waar iemand zelfmoord heeft gepleegd, ontploft het gebouw. Twee werknemers zorgden er met hun brandende sigaret voor dat het gas in een andere ruimte, waar toevallig ook iemand zelfmoord had gepleegd, ontploft. Gideon raakt beklemd, maar wordt op het nippertje door Youssef gered.

Gideon beseft dat hij in ‘blessuretijd’ leeft. Vroeger is hij als kind voor de dood weggehaald toen hij een blindedarmontsteking kreeg en ook heeft hij al twee auto-ongelukken overleefd. Deze redding doet hem beseffen dat hij heel veel geluk heeft.

Tijdens Gideons herstel komt er een haantje aangevlogen, dat zich installeert in de binnenkoer. Gideon is onder de indruk van de schoonheid en de brutaliteit van het beestje en noemt hem Hannibal. Hij koopt er voer voor en geniet van het parmantige beest.

Youssef vraagt Gideon of zijn gezin bij hen mag intrekken. Gideon is ontzet omdat Youssef het nooit eerder over hen heeft gehad. Youssef verklaart dat hij dit heeft verzwegen omdat het niet zeker was dat ze konden komen. Zo komen Youssefs vrouw Karima, dochter Loubna en zoontje Rafiq bij Gideon wonen.

De kinderen en vrouw zijn lang op de vlucht geweest en gedragen zich in het begin niet altijd even hartelijk en soms ronduit vijandig. Maar Karima kookt regelmatig om Gideon te bedanken. Loubna zoekt toenadering bij Gideon op de binnenkoer, waar ze samen roken (Loubna stiekem). Rafiq trapt per ongeluk de bal tegen het haantje aan, waarop het beest de bal lek prikt. Gideon ziet dit, maar straft Rafiq niet. Zo smeedt hij een band met het kind.

Ondertussen heeft België te kampen met allerlei wrede aanslagen. Extreme Cleansing kan elke keer de boel opruimen, iets wat Gideon niet onberoerd laat. Toch zou hij zijn baan niet willen ruilen. Hij voelt zich nuttig, houdt van het gevoel van zuivering en de rust daarna thuis. Het gezin krijgt door de aanslagen steeds meer te maken met discriminatie. Youssef neemt een drastisch besluit dat hij alleen aan Gideon meedeelt: hij zal weggaan omdat hij dit land niet meer veilig acht. Als hij zich ergens anders heeft gesetteld, zal hij zijn gezin laten overkomen.

Deze ommekeer brengt onrust en verdriet in het gezin. Karima raakt totaal overstuur en gaat uit woede het haantje te lijf met een hark. Loubna wordt strenggelovig en Rafiq boos en opstandig. Gideon helpt het gezin nog steeds en heeft af en toe telefonisch contact met Youssef. Ook stuurt hij hem geld. Maar dan houdt het contact plotseling op en horen ze nooit meer iets van Youssef. Gideon vreest dat hij dood is, terwijl Karima denkt dat hij in zijn laatste verblijfplaats Brazilië een nieuwe vrouw heeft gevonden.

Hoewel Gideon heel wat te stellen heeft met de gezinsleden, geniet hij stiekem ook van het feit dat ze op hem leunen. Hij ziet zichzelf bijna als plaatsvervangend vader voor Rafiq, over wie hij zich zorgen maakt. De jongen lijkt te radicaliseren, maar doet vooralsnog niets verontrustends. Niet veel later doodt Karima de haan en bereidt ze er een gerecht van. Gideon is ziek van woede en verdriet, maar laat zich troosten door Loubna. Later sluit Gideon een soort wapenstilstand met Karima. Hij doet net of hij niet ziet dat ze drinkt en zij houdt zich rustig.

Voor Loubna ontwikkelt Gideon steeds meer lustgevoelens. Dit gaat zelfs zo ver dat hij camera’s in huis installeert. Hierdoor ontdekt hij dat Rafiq zich seksueel aan zijn zus opdringt, maar ziet hij ook een masturberende Loubna. Terwijl hij daarvan geniet, ontdekt het meisje opeens de camera. Gideon schrikt en wacht gelaten haar oordeel af. Maar Loubna verrast hem door samen met haar moeder te verdwijnen.

Rafiq is radeloos en wil hen meteen gaan zoeken. Gideon doet dit liever zonder hem en legt hem, nadat hij hem gedrogeerd heeft, in de afgesloten saferoom die eerder al voor de veiligheid van het gezin was ingericht. Hij doet aangifte van vermissing op het politiebureau, waar een agent zijn spraakgebrek belachelijk maakt. Als Gideon de man daarop slaat, wordt hij zelf door de groep agenten neergeslagen en gevangengezet.

Na een week komt hij vrij en zet zijn baas Fernand hem thuis af, na hem ontslagen te hebben. Als Gideon de saferoom binnengaat, ziet hij dat Rafiq zich heeft verhangen. Hij begraaft de jongen op de binnenkoer, naast de haan. Hij zal nooit meer iets van de andere gezinsleden vernemen.

Gideon vindt nieuw werk in de schoonmaaksector en houdt dit uit tot zijn pensioen. De aanslagen in het land zijn opgehouden en de rust is weergekeerd. Gideon is opnieuw een einzelgänger, dit keer in een huis dat langzaam vervuilt en dichtslibt.

Top

Interpretatie : Thematiek

Zuivering is een roman over vriendschap, trouw en verraad. Voor Gideon is Youssef zijn eerste en enige vriend. Als die hem ook nog redt van de dood, staat Gideon bij hem in het krijt. Hij probeert het gezin dat overkomt met dezelfde gastvrijheid op te vangen als hij voor Youssef heeft, maar dit lukt hem nauwelijks. De moeder, dochter en zoon zijn ronduit vijandig en lijken eerder tegen hem te strijden dan hem erkentelijk te zijn. Gideons motieven lijken ook niet al te zuiver te zijn, maar in het begin doet hij zijn best.
Als Youssef echter plotseling verdwijnt, voelt Gideon zich verraden. Gideon op zijn beurt houdt zich dan niet aan de vriendschap als hij na Youssefs vertrek diens dochter bespioneert en zoon doodt.

Met de komst van het gezin verandert ook de buitenwereld. Deze wordt vijandiger en minder gastvrij voor vluchtelingen. Er zijn talloze aanslagen en de sfeer wordt grimmig. Lanoye toont in het klein wat erbuiten gebeurt: migratie wordt bemoeilijkt (de familie krijgt geen verblijfsvergunning), radicalisering is volop aanwezig (Gideon verdenkt Rafiq hier ook van), en mensen nemen stelling (Loubna wordt streng religieus).

Lanoye laat zien dat (verborgen) racisme en achterstelling van bepaalde groepen tot radicalisering en geweld leiden. Daarop volgt repressie en controle, wat weer meer geweld uitlokt. In de roman ontspoort de maatschappij een tijdlang volledig, al blijft dit in de roman op redelijke afstand..

Het haantje is van symbolische waarde. Gideon roemt de haan om zijn schoonheid en omdat deze ‘elke ochtend weer hergeboorte van de zon begroet met zijn triomfantelijke schreeuw. Volgens sommigen kraait hij de wereld zelf opnieuw tot leven’ (p. 7-8). Dat effect voelt Gideon in ieder geval bij zichzelf. De haan is in verschillende culturen de macho, een heilig dier of een slachtoffer. Gideon herkent zichzelf hierin.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

Gideon werkt bij Extreme Cleansing, een bedrijf dat opruimt bij verwaarlozing, na aanslagen, zelfmoorden, brand of overstroming. Hij en zijn collega’s verwijderen alle vuil en schade en poetsen net zo lang totdat de plek letterlijk schoon is, maar ook figuurlijk is gezuiverd van de nare gebeurtenis. Gideon houdt van schoonheid: hij is onder de indruk van de verenpracht en de houding van zijn haantje en neemt mooie objecten mee van zijn werk. Zijn huis met daarin de uitgestalde schatten noemt hij zijn palazzo. Deze schoonheid is de tegenhanger van de lelijkheid en het onheil op de wereld. Zo zorgt Gideon voor een zuivere omgeving. Hij probeert Youssefs gezin ook te helpen, of te zuiveren van het leed dat ze hebben doorstaan.

Gideon beweert: ‘De wetten van de zuivering zijn al eeuwenlang dezelfde. Overal waar mensen samenwonen’ (p. 60). Dit slaat niet alleen op zijn werk, maar verwijst ook naar de mensen die vinden dat de wereld gezuiverd moet worden van het kwaad en aanslagen plegen op mensen met een andere (geloofs)overtuiging.

Gideon ondergaat zelf ook een soort zuivering. Hij maakt vele emotionele gebeurtenissen mee, en beschrijft deze achteraf. Dit brengt hem inzichten en leidt tot een catharsis (zuivering).

Motto:

‘We zijn Asklepios, god van
de geneeskunde, nog een haantje
verschuldigd - vergeet niet
voor zijn slachting te betalen!’

(Socrates bij het legen van de gifbeker)

Bij de Oude Grieken had men de gewoonte in de tempels van Asklepios, god van de geneeskunde, een haan te offeren als dank voor of smeekbede bij genezing, of bij een naderende dood. Gideons haan wordt door Karima geslacht: Rafiqs dood volgt daarna.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman is verdeeld in een proloog, twee delen en een epiloog.

In de Proloog (p. 5-12) introduceert Gideon zijn haantje. In Boek I, Land van Afkomst (p. 13-118), introduceert hij zichzelf en Youssef; in Boek II, Land van Toekomst (p. 119-340), Youssefs gezin en in de  Epiloog  (p. 341-351) vertelt hij wat er sinds hun vertrek gebeurd is. Boek I kent twee getitelde hoofdstukken, Boek II drie.

Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst, maar er wordt geen datum of tijd vermeld. Gideon beschrijft enkele jaren die hij met Youssef en zijn gezin heeft doorgebracht. Het is een terugblik, door ik-verteller Gideon als memoires gebracht na zijn pensionering. In de vertelling is hij een man van middelbare leeftijd. Het is een onbetrouwbare verteller, die zich vaak rechtstreeks tot de lezer wendt en toegeeft dat hij wellicht liegt. Van de lezer wil hij begrip en vergeving. Het perspectief nodigt uit tot meeleven en zorgt er ook voor dat de lezer makkelijk mee kan gaan in de (discutabele) uitspraken en overtuigingen van Gideon.

In het verhaal stipt Gideon vaak gebeurtenissen aan, om die later uitvoeriger te beschrijven. Er zijn veel toespelingen en vooruitwijzingen naar de toekomst, de dood van het haantje en van Rafiq. Pas later ontdek je wat er precies gebeurd is.

Gideon woont in Antwerpen. De plaats wordt niet expliciet benoemd, maar valt uit diverse aanwijzingen af te leiden. België heeft in werkelijkheid al te kampen gehad met enkele zware aanslagen, maar in deze vertelling vervalt het tot een nare, dystopische plek.

Top

Interpretatie : Personages

Einzelgänger Gideon Rottier is een intelligente liefhebber van schoonheid. Hij hakkelt en slist en is daarom (vroeger) veel gepest. Gideon voelt zich vaak niet gezien en verwijt dit de ander. Hij laat niet merken wat er in hem omgaat en is nogal stiekem (hij installeert bijvoorbeeld camera’s). Na een mislukte verloving, toen hij nog jong was, heeft hij zich verre gehouden van vrouwen en leidt een celibatair leven. Hij hecht zich diep aan zowel het haantje als aan Youssef, die zijn enige vriend is. Hij probeert voor zijn daden excuses te vinden, zodat men hem die niet zwaar aanrekent.

Ik-verteller Gideon zegt dat hij zelf namen heeft verzonnen voor de mensen die hij in huis heeft genomen. Hoe ze werkelijk heten, wordt niet duidelijk.

Youssef is een (waarschijnlijk) Syrische vluchteling, die charmant, welbespraakt en open is. Misschien is hij een oplichter, maar dat wordt niet duidelijk. Youssef weet hoe hij mensen kan bespelen, is een literatuurliefhebber en vertelt zelf smakelijke verhalen. Hij werkt hard en lijkt trouw te zijn. Hij verdwijnt en laat na een tijd nooit meer iets van zich horen.

Youssefs vrouw Karima is nors, depressief en niet erg aardig. Ze lijkt Gideons gastvrijheid voor lief te nemen en haat de haan die buiten loopt. Karima vlucht met haar dochter het huis uit. Gideon verneemt nooit meer iets van hen.

Loubna is een intelligent meisje dat moeite heeft met de wereld waarin ze leeft. Ze wordt heel religieus en is ervan overtuigd dat de wereld eraan gaat. Loubna houdt veel van haar familie en lijkt de redelijkste van het gezin te zijn. Ze verdwijnt als ze de camera ontdekt.

Rafiq is de zoon die jarenlang zijn vader heeft gemist en, eenmaal herenigd, moet concurreren met de aandacht die er ook van en naar zijn moeder en zus gaat. Rafiq is verwend, obstinaat, vervelend en lijkt volgens Gideon te radicaliseren. Als hij opgesloten zit in de saferoom pleegt hij zelfmoord.

Gideons baas Fernand van Extreme Cleansing lijkt aanvankelijk joviaal, maar is vooral zuinig en zakelijk. Hij ontslaat Gideon na zijn arrestatie.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

In een volle, rijke en weelderige taal beschrijft Lanoye de nabije toekomst. De verteller Gideon heeft een spraakgebrek, dat hem bij zijn schrijven niet belemmert en misschien zelfs aanzet tot lyrische zinnen. Opvallend is dat het verhaal in de indirecte rede verteld wordt, ook de (spaarzame) dialogen staan hierin. De zinnen zijn lang, zitten vol beeldspraak en bevatten originele vergelijkingen. Soms zijn ze plechtig: ‘Ik had me uitverkoren gevoeld: eindelijk bezat ik een wereldwijs alter ego, een evenknie met wie ik mijn passies kon delen en met wie ik me verheven kon wanen boven de boerenkinkels om ons heen’ (p. 230). De originaliteit springt eruit bij zinnen als deze: ‘Zijn gespikkelde staartpennen - vermiljoen en parelgrijs - werden bij hun basis omgeven door een kransje van weerbarstig dons, wit als het elastiek in de slip van een turnstertje’ (p. 6); ‘Er zouden geen kruisbeelden aan de muur moeten hangen, maar roulettewielen’ (p. 17).

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Tom Lanoye (Sint-Niklaas, België, 1958) studeerde Germaanse filologie en sociologie aan de Universiteit van Gent. Hij bracht verschillende dichtbundels uit voordat hij in 1985 debuteerde met zijn deels autobiografische verhalenbundelroman Een slagerszoon met een brilletje . In 1991 publiceert hij Kartonnen dozen , waarin de ontluikende liefde van de hoofdfiguur voor een jongen beschreven staat. In zijn roman Sprakeloos (2009) beschrijft hij de beroerte en dood van zijn moeder. Deze drie romans staan bekend als De Wase Trilogie . Ook schreef hij De Monster Trilogie , met daarin Het goddelijke monster (1997), Zwarte tranen (1999) en Boze tongen (2002). Naast romans, verhalenbundels, essays en poëzie is hij vooral bekend om zijn toneelstukken die hij schrijft of bewerkt. Een bejubeld stuk van hem is de twaalf uur durende voorstelling van acht stukken van Shakespeare, Ten oorlog (1997). Lanoye heeft verschillende prijzen ontvangen en kreeg een eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen. Ook zijn enkele romans verfilmd.

In een interview met Dieuwertje Mertens ( Het Parool, 14 oktober 2017) zegt Lanoye dat een schrijver moet fungeren ‘als een seismograaf die de trillingen doorgeeft die hij voelt in de maatschappij. (...) Persoonlijk geloof ik in de roman die meer dan alleen mooi wil zijn. Met kunst kun je grote tendensen van de samenleving vatten en individualiseren om de complexiteit van schuldvragen zichtbaar te maken.’

Top

Reacties

Maria Vlaar ( De Standaard, 19 september 2017) vindt dat Lanoye ‘dit spectaculaire verhaal over slachtoffer- en daderschap oplopend spannend, intrigerend en wonderschoon (weet) op te schrijven’. Ze vindt de memoires ‘soms hilarisch en hier en daar larmoyant, en een ‘heerlijk schelmenverhaal’ dat kantelt naar ‘angstwekkende dystopie’. Lanoye heeft volgens haar ‘de extreme morele dilemma’s van deze tijd en het menselijk drama van vriendschap prachtig samengebald’.

Thomas de Veen ( NRC.next , 24 november 2017) schrijft: ‘Lanoyes grootste literaire kracht is tegelijk zijn achilleshiel van zijn nieuwe roman. Namelijk: zijn lyrische vermogen, zijn redenaarstalent, pathos, zijn theatraliteit, die vrijwel geen zin ongemoeid laat.’

Persis Bekkering ( de Volkskrant , 21 oktober 2017) vindt het ‘een grimmig boek, moeilijk, maar daardoor des te overtuigender. Lanoye duwt de lelijkheid in je gezicht met zijn mooie, dramatische zinnen.’

Volgens Kees ’t Hart ( De Groene Amsterdammer , 5 oktober 2017) laat Lanoye ‘opnieuw zijn voorkeur zien voor de stijl van het groteske en de bravoure’. Hij noemt de ‘ikfiguur en de bijfiguren (...) steeds meer zetstukken in een maatschappelijk debat, en steeds minder romanfiguren met onbewuste drijfveren en met onduidelijke verlangens’.

Jamal Quariachi ( Knack, 4 oktober 2017) ziet dat het boek ‘sterk drijft op plot (...) Dat geeft de roman vaart, maar soms ontstaat daardoor ook een gebrek aan zuurstof.’ De roman ‘staat bol van mysterie, bol van onopgeloste raadsels, bol van onbeantwoorde vragen. Daardoor blijft het boek in je hoofd nagalmen, nog dagen nadat je het hebt uitgelezen.’

Volgens Carl de Strycker ( mappalibri.be, november 2017) is het ‘een boek over oorzaken van radicalisering’. Hij voegt toe: ‘Met Zuivering toont hij aan dat terreur, zowel grote als kleine, vele voornamelijk kleine of banale oorzaken heeft en niet verholpen zal worden met meer militairen op straat’.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Alleene, Karel. ‘Verminkt door gezelligheid’.
Op: cuttingedge.nl , 21 oktober 2017.

- Bekkering, Persis. ‘De nieuwe Lanoye is een grimmige boek, maar daardoor des te overtuigender’.
In: de Volkskrant, 21 oktober 2017.
Op: volkskrant.nl , 21 oktober 2017.

- Esser, Bram. ‘Schimmels, insecten en blubber’.
Op: tzum.info , 28 januari 2018.

- Hart, Kees ‘t. ‘Personages als zetstukken’.
In: De Groene Amsterdammer, 5 oktober 2017.
Op: groene.nl , 4 oktober 2017.

- Quariachi, Jamal. ‘Het is een vragenmachine’.
In: Knack, 4 oktober 2017.

- Strycker, Carl de. ‘Tom Lanoye: Zuivering’.
Op: mappalibri.be , november 2017.

- Veen, Thomas de. ‘Wat schuilt er achter die wollige woordenbrij?’.
In: NRC.Next, 24 november 2017.
Op: nrc.nl , 24 november 2017.

- Verplancke, Marnix. ‘Van spermavanger tot ledematenraper’.
In: De Morgen, 27 september 2017.

- Vlaar, Maria. ‘Poetsen tot het schoon is’.
In: De Standaard, 19 september 2017.

Interview:

- Mertens, Dieuwertje. ‘Theater van wreedheid en van veiligheid’.
In: Het Parool, 14 oktober 2017.

Top

Vragen en discussietips

1. Gideon vertelt in de proloog over zijn haantje. Waarom is dit dier zo belangrijk voor hem? Wat symboliseert het volgens jou? Waarom heeft Karima het gedood?

2. In een interview met Dieuwertje Mertens ( Het Parool, 14 oktober 2017) zegt Lanoye dat een schrijver moet fungeren ‘als een seismograaf die de trillingen doorgeeft die hij voelt in de maatschappij. (...) Persoonlijk geloof ik in de roman die meer dan alleen mooi wil zijn. Met kunst kun je grote tendensen van de samenleving vatten en individualiseren om de complexiteit van schuldvragen zichtbaar te maken.’ Wat vind je van deze opvatting? Hoe zie jij de roman/kunst?

3. Ik-verteller Gideon vertelt achteraf wat hij heeft meegemaakt en gedaan. Waarom doet hij dit? Wat wil hij hiermee bereiken? Vertrouw je zijn verhaal? Waarom (niet)?

4. Recensent Carl de Strycker ( mappalibri.be, november 2017) schrijft: ‘Met Zuivering toont hij aan dat terreur, zowel grote als kleine, vele voornamelijk kleine of banale oorzaken heeft en niet verholpen zal worden met meer militairen op straat’. In hoeverre ben je het hiermee eens? Hoe moet er volgens jou wel worden omgegaan met terreur en hoe kun je terreur voorkomen?

5. De auteur sluit een paragraaf of hoofdstuk vaak af met twee korte zinnen, onder elkaar gezet. Wat voor effect geeft dit? Wat vind je hiervan?

6. Als Youssef verdwijnt, vraagt Gideon zich af of hij door hem misbruikt/opgelicht is. Hoe denk jij hierover? Wat zou er met Youssef zijn gebeurd?

7. Recensent Kees ’t Hart ( De Groene Amsterdammer , 5 oktober 2017) noemt ‘ikfiguur en de bijfiguren (...) steeds meer zetstukken in een maatschappelijk debat, en steeds minder romanfiguren met onbewuste drijfveren en met onduidelijke verlangens’. Hoe denk jij hierover?

8. Gideon overtuigt zichzelf ervan dat het oké is camera’s op te hangen om het gezin te bespieden. Het is, zoals hij stelt, immers zijn eigen huis. Wat vind je van deze actie en zijn ideeën hieromtrent?

9. Recensent Jamal Quariachi ( Knack, 4 oktober 2017) schrijft: De roman ‘staat bol van mysterie, bol van onopgeloste raadsels, bol van onbeantwoorde vragen. Daardoor blijft het boek in je hoofd nagalmen, nog dagen nadat je het hebt uitgelezen.’ Hoe heb jij dit ervaren? Hoe zou jij de onbeantwoorde vragen formuleren en beantwoorden?

10. De roman schetst een dystopisch toekomstbeeld, waarin aanslagen aan de orde van de dag zijn. In hoeverre vind je dat een realistisch toekomstbeeld?

Top