Terug

De schone slaper

De schone slaper

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Allard Schröder,  De schone slaper. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2017, eerste druk.

Sélène heeft een kille, liefdeloze jeugd, waarin haar broer haar enige bondgenoot is. Als hij voorgoed verdwijnt, blijft ze alleen. Jaren later is ze de machtige, kille baas bij een groot Bedrijf. Haar eenzame leven verandert als haar achterneefje Endy komt logeren en zij door zijn schoonheid bevangen raakt. Ook ontmoet ze Justine, die haar de zorgeloze kant van het leven laat voelen. Haar leven ontspoort als Endy haar gaat chanteren nadat hij ontdekt heeft dat ze ’s nachts naar hem kijkt. Huishoudster Pilar en Pilars zoon Raúl sluiten Endy op, die daarna zienderogen achteruitgaat. Als Justine dood wordt aangetroffen, vlucht Sélène naar Amerika, waar ze op een dag ook verdwijnt.

Sélène Richter groeit op met een twee jaar oudere broer, bij ouders die een groot bedrijf runnen: het Bedrijf. Ze wonen in een klein dorpje, waar de inwoners het gezin met respect bejegenen vanwege hun hoge sociale status. Hun ouders zetten het bedrijf voorop en laten de opvoeding over aan kindermeisjes. Wel wrijven ze Sélène en haar broer in dat ze volgens hun geloof tot ‘de uitverkorenen’ horen en zich daarnaar dienen te gedragen.

Als haar broer onhandelbaar wordt, zenden haar ouders hem naar een internaat. Sélène voelt zich alleen en sluit vriendschap met de boerenzoon Ale. Maar als haar ouders lucht krijgen van deze vriendschap, verbieden ze haar de omgang met hem.

Haar broer komt, nadat hij van het internaat is gestuurd, weer thuis wonen. Hij en Sélène krijgen een incestueuze verhouding en gaan uiteindelijk met elkaar naar bed. Als ze beseft dat ze zwanger zou kunnen worden, stopt ze hiermee. Haar broer voelt zich verongelijkt en zegt haar dat hij hun ouders zal vermoorden. Sélène vindt dit interessant, maar het gebeurt niet. In plaats daarvan verdwijnt haar broer en blijft hij spoorloos.

Jaren later is Sélène in de veertig en directeur van het Bedrijf. Haar bijnaam is ‘de haai’. De mannen die voor haar werken noemt ze laatdunkend loodsmannetjes, naar de vissoort die de haaien begeleidt. Sélène is hard en meedogenloos, een leider zonder scrupules, die leeft voor geld en macht. Ze woont sinds enige tijd in een grote villa, met inwonend huishoudster Pilar. Die verzorgt haar, vraagt weinig en regelt alles.

Op een dag vraagt een ver familielid of zoon Endy bij Sélène mag komen wonen. De jongen gaat studeren en zoekt tijdelijk onderdak. In eerste instantie weigert Sélène, maar stemt dan toch toe. De negentienjarige jongen is onder de indruk van zijn geslaagde tante. Als ze gaat lunchen met haar ex-man Boy, die ze ooit om financiële redenen heeft getrouwd, ontkent ze dat ze een logé heeft. Ze betrapt zich erop dat ze veel aan Endy denkt en hem aantrekkelijk vindt. Tegelijkertijd verlangt ze ernaar om hem te verwonden.

Bij de viering van het vijftigjarig bestaan van het Bedrijf in het Museum van Schone Kunsten maakt Sélène kennis met het nieuwe hoofd Buitenlandse Financiën, voor wie ze spontane antipathie opvat. Tijdens de nazit glipt ze een van de donkere zalen van het museum in, waar een schilderij haar aandacht vangt. Hierop is een slapende, naakte jongeman afgebeeld, die door de maan beschenen wordt en overwoekerd is door een wingerd. Over deze jongeling buigt zich een bleke vrouw, die goddelijk lijkt en hem met haar ogen verslindt. Ze lijkt in tweestrijd te staan: de sterveling is taboe voor haar, maar haar verlangen hem aan te raken is zeer groot. Hieraan zal Sélène nog vaak moeten denken.

Als ze de parkeergarage inloopt, ziet ze een vrouw die een man seksueel aan zich onderwerpt. De vrouw stelt zich voor als Justine en gaat met haar mee naar het hotel waar Sélène verblijft. Vanaf dan heeft Sélène een vriendin die het leven lichter voor haar maakt. Justine zit vol bizarre invallen en ideeën, die ze spontaan uitvoert. Zo breekt ze in een appartement in, om er piano te gaan spelen. Ook staat ze zonder angst op de leuning van een brug. Sélène bewondert de manier waarop Justine de controle kan loslaten, iets wat haar nooit lukt. Door deze vriendschap verwaarloost Sélène haar werk zelfs enigszins, maar zorgt ze er toch voor dat de nieuwe financieel directeur ontslagen wordt.

Ondertussen is ze geobsedeerd geraakt door Endy. Ze vertelt hierover niets aan Justine, omdat ze bang is dat zij Endy dan zal versieren. In plaats daarvan gaat ze regelmatig zijn kamer in, om te kijken hoe hij slaapt. Als ze hem een keer kust, vertelt de jongen de volgende dag dat hij gedroomd heeft over een kus. Pilar merkt haar verwarring en vindt dat Sélène best van de jongen mag genieten. Ook maakt Pilar er gebruik van door haar zoon, de ex-gevangene Raúl, in huis te nemen.

Dan komt de politie Sélène vragen of ze de vrouw op een foto herkent. Het is Justine. Ze blijkt dood te zijn gevonden na een sprong of val van een brug. De politie wil weten of ze een verhouding met haar had, maar Sélène ontkent dit. Ze gaat naar de begrafenis, waar ze Justines man Daniël en haar twee kinderen ontmoet. De man vertelt dat het niet zijn biologische kinderen zijn. Justine had hem bij hun eerste ontmoeting gezegd dat hij een goede vader zou zijn en hem vervolgens opgezadeld met haar twee dochters. Uiteindelijk zijn ze getrouwd om zijn wettige status veilig te stellen. Justine bleek door de politie gezocht te worden voor allerlei delicten en net zo’n vrije vogel te zijn als Sélène al dacht.

Endy heeft sinds korte tijd een vriendinnetje, iets wat Sélène razend jaloers maakt. Als ze op een nacht zijn kamer binnengaat, opent hij zijn ogen. Hij blijkt allang te weten van haar nachtelijke bezoekjes. Vanaf dan chanteert hij haar. Als ze hem weigert meer geld te geven, toont hij filmpjes van haar bezoekjes. Dan duikt Raúl plotseling op, die de jongen vastgrijpt en in zijn kamer opsluit. Er gaat een lange tijd voorbij, waarin de gevangengehouden Endy er steeds slechter aan toe raakt.

Sélène wordt gevraagd om CEO te worden, maar twijfelt. Door de toestand thuis voelt ze zich een gevangene. Pilar en Raúl hebben te veel macht gekregen. Ze ontvlucht met een vals paspoort het land en leeft vanaf dan onder de schuilnaam Mona Clay in Florida. Daar leeft ze als een pensionada, maar wel altijd op haar hoede voor schimmen uit het verleden. Ze weet niet hoe het met Endy is afgelopen en heeft met niemand uit haar verleden contact. Als ze hoort dat er een man naar haar op zoek is, verhuist ze. Ze blijft bang dat men achter haar ware identiteit zal komen.

Voor de kust is inmiddels een haai verschenen, die daar lijkt te patrouilleren. Op een dag is Sélène verdwenen. Men vist resten van haar kleding uit de zee en vindt een mes op het strand met daarop bloedsporen van haar. Verder ontbreekt elk spoor. De haai voor de kust blijkt ook te zijn verdwenen.

Top

Interpretatie : Thematiek

In dit verhaal staat het (verboden) verlangen centraal. Sélène verlangt naar schoonheid, macht en genot. Via haar werk en kunstaankopen weet ze die te vergaren. Ze geniet van bibberende werknemers die haar hielen likken en van het vermogen iemand te kunnen breken. Ze leeft nietsontziend, maar wel alleen. De komst van haar neef maakt een verlangen en lust in haar los, die ze maar met moeite onder controle kan houden. Ze geeft mondjesmaat toe aan haar verlangen hem aan te raken, maar durft niet verder te gaan. Te midden van zijn jeugd, schoonheid en onschuld voelt ze zich onzeker, hulpeloos en onderdanig. Dit maakt ook dat ze hem wil pijnigen. Het object van haar verlangen zal moeten boeten voor het feit dat zij dit ervaart en er niet mee om kan gaan. Van Justine leert ze over de lichtheid van het bestaan, maar deze hedonistische vrouw weet haar niet zo uit haar evenwicht te brengen als haar neef dat doet.

Bij haar eerdere (verboden) incestueuze relatie met haar broer had ze geen moeite met het aangaan van een seksuele relatie, maar bij haar neef heeft ze wel moeite om haar verlangen in een seksuele relatie om te zetten.

De kopieën van beelden van Michelangelo’s slaven staan symbool voor de manier waarop mensen vastzitten in hun rol en zich niet los kunnen maken uit hun positie. Tegelijkertijd verwijzen ze simpelweg naar het feit dat Sélène mensen als minderwaardig beschouwt, als slaven die voor haar werken. Ze noemt haar werknemers loodsmannetjes, die haar vergezellen totdat zij genoeg van hen heeft. Dat ze zelf ‘de haai’ wordt genoemd, komt omdat ze koelbloedig, roofzuchtig en nietsontziend is. Zelf vindt ze het een geuzennaam.

Het schilderij met daarop de slapende jongeling verbeeldt haar relatie met haar neef. Ze is er diep van onder de indruk en vergelijkt zichzelf regelmatig met de godin die valt voor een sterveling.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De schone slaper verwijst zowel naar Endy als naar de jongeman op het schilderij waarvan Sélène zo onder de indruk is. Endy roept bij Sélène een verlangen op: om hem te bezitten én om hem te pijnigen. Hij is mooi, jong en straalt een onweerstaanbare naïeve onschuld uit. Op het schilderij is een godin afgebeeld die zich buigt over een slapende jongeman die overwoekerd is door een wingerd. De voorstelling verwijst naar de Griekse maangodin Sélène en Endymion, de jongeling van wie ze hield (zie de paragraaf ‘Context’). Sélène weet dat de godin op het doek, hoewel onsterfelijk, weerloos is door de nabijheid van de jongen.

In de nachten die volgen bezoekt ze haar slapende neef, buigt ze zich net als de godin over hem heen en kust hem zelfs een keer op de mond. Verder durft ze niet aan haar verlangen toe te geven. Deze stiekeme blikken komen haar en hem duur te staan: als hij dit merkt, chanteert hij haar, waarop zij hem laat opsluiten. De schone slaper lijkt de eeuwige slaap tegemoet te gaan.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bevat 63 korte, genummerde hoofdstukken, waarvan negen met als titel Florida plus een opeenvolgend nummer (1 t/m 9). Deze negen spelen zich af in het heden, van waaruit ik-verteller Sélène terugblikt op haar jeugd en de tijd dat ze werkte bij het Bedrijf, Endy in huis nam en bevriend raakte met Justine. Vooral de gebeurtenissen in de maanden dat Endy bij haar in huis woonde, hebben ertoe geleid dat ze zich nu in West Palm Beach, Florida, schuilhoudt. In welk jaar het precies speelt, wordt niet vermeld. Er zijn wel tijdsaanduidingen: zo zou Endy drie maanden blijven, maar blijft hij langer en worden soms dagen of weken die voorbijgaan vermeld.

Ook de plaatsen (behalve Florida) worden niet voluit genoemd, maar alleen met een eerste letter en drie sterretjes aangegeven (P***, C***, D***).

Het laatste hoofdstuk heeft niet Sélène als ik-verteller, maar een alwetende verteller die over de verdwijning van Mona Clay, oftewel Sélène, vertelt.

Top

Interpretatie : Personages

Sélène Maria Richter is een koelbloedige, meedogenloze en harteloze zakenvrouw, die met harde hand regeert en zich focust op geld en macht. Iedereen vreest haar en noemt haar ‘de haai’. In de Griekse mythologie is Selene de godin van de maan. Sélène vergelijkt zich ook met de godin op het schilderij.

Haar liefdeloze jeugd heeft haar hard en meedogenloos gemaakt. Haar ouders waren altijd aan het werk en waren hard, streng religieus en arrogant. Sélène heeft duistere, sadistische verlangens die gaan over het pijnigen van anderen. Haar ongenaakbare houding wankelt als ze Endy ontmoet. De jongen maakt een seksueel verlangen in haar los én een bijna onbedwingbare neiging om te pijnigen. De omgang met Justine doet haar beseffen dat ze ook naar lichtheid verlangt en dat Justine haar dit geeft. Als Justine sterft en Endy haar gaat chanteren, neemt Sélène een rigoureus besluit en begint onder de naam Mona Clay een nieuw bestaan in Florida. Daar is ze nog eenzamer dan ze al was.

Endy is de negentienjarige achterneef van Sélène. De jongen is aantrekkelijk en straalt een jeugdige onschuld uit. Dat hij ook slinks is, blijkt als hij allang door heeft wat Sélène ’s nachts uitspookt. Hij verandert van naïeve jongen in een snoeverige chanteur. Eenmaal opgesloten is hij hulpeloos en kwijnt hij weg. Hoe het met hem afloopt, is niet duidelijk. Zijn naam is een verwijzing naar Endymion, de schone slaper op wie godin Selene in de Griekse mythologie verliefd werd (zie de paragraaf ‘Context’).

Justine is een vrijgevochten, brutale levensgenietster die doet wat ze wil en ten volle leeft. In tegenstelling tot Sélène geeft ze altijd toe aan haar verborgen en verboden verlangens. Ze sleurt Sélène mee, maar laat niet alles van zichzelf zien. Zo blijkt ze een man en twee dochters te hebben. Deze Daniël Meyblom is niet de biologische vader van haar kinderen, maar zorgt wel voor hen. Justine wordt gezocht door de politie en pleegt waarschijnlijk zelfmoord door van een brug te springen. Haar naam verwijst naar de roman Justine (1791) van Marquis de Sade (Justine werkt daarin als dominatrix).

Sélènes broer blijft naamloos. Hij is onhandelbaar, doet wat hem verboden wordt en zet zich af tegen zijn ouders. Hij haalt zijn zus over om met hem naar bed te gaan. Als zij hem later afwijst, verdwijnt hij voor altijd.

Boy is Sélènes ex-man, met wie ze uit puur financiële redenen een verstandshuwelijk is aangegaan.

Ale was een vriendje uit het dorp, met wie ze niet meer mocht spelen omdat haar ouders hem te min vonden voor haar.

Pilar is de wat oudere huishoudster, die bij de koop van het huis inbegrepen was. Het is een stille, onderdanige vrouw, die veel opmerkt en goed voor zichzelf zorgt. Haar zoon Raúl is een ex-gevangene. Hij is hard, emotieloos en bevelend.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Schröder heeft een zeer precieze, beeldende en rijke taal. Hij gebruikt ouderwetse woorden, maakt lange zinnen (van bijvoorbeeld tien regels) en geeft regelmatig poëtische beschrijvingen van omgeving en mensen. Zo ondergaat Sélène in haar jonge jaren ‘de reukloze bejegening van mijn ouders’ (p. 18), zag ze heel vroeger de wereld voor zich ‘met een helderheid alsof het de eerste dag was en het licht nog jong was en onverbruikt’ (p. 10) en merkt ze op: ‘Net als licht kan slaap de ruimte vormen’ (p. 100).

Schröders zinnen zijn ritmisch en bevatten mooie vergelijkingen en interessante observaties. Het perspectief van de esthetische Sélène maakt dat er vaak van schoonheid genoten wordt. Als ze naar muziek van Justine luistert, denkt ze: ‘Zodra de pianoklanken mijn hoofd hadden bereikt, leken ze breed uit te vloeien en zich daarna tot lange guirlandes uit te rekken, die ik bijna onmerkbaar traag als vederwolken aan de hemel kon zien voortglijden’ (p. 115). Het licht en de lucht worden regelmatig benoemd, iets wat past bij de lichtheid die Sélène zo graag in haar leven wil toelaten.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Allard Schröder (Haren, 1946) debuteert in 1989 met de novelle De gave van Luxuria. In 1991 volgt de verhalenbundel De muziek van de zwarte toetsen . Raaf uit 1995 is zijn eerste roman. Met zijn roman Grover werd hij voor de AKO-Literatuurprijs en de ECI Literatuurprijs genomineerd, maar won hij deze niet. In 2002 kreeg zijn roman  De hydrograaf wel de AKO-Literatuurprijs. Hierin gaat hydrograaf Franz von Karsch in Hamburg aan boord van een schip om de diepte van de zee te peilen. In De econome (2008) is de hoofdrol weggelegd voor een succesvolle zakenvrouw, die net als Sélène uit De schone slaper onder de indruk is van een jongeman.

Schröder voegt vaak sprookjesachtige elementen in zijn werk toe en neemt de lezer mee in een schimmenrijk of duistere wereld. Hij laat zien dat de werkelijkheid en de magische verbeeldingswereld gelijktijdig kunnen bestaan. Zijn werk heeft grote gelijkenis met de romantische literatuur uit de negentiende eeuw. Naast romans en verhalen heeft Schröder ook poëzie en essays geschreven. Critici roemen hem om zijn gevoel voor taal en sfeer.

Top

Reacties

Kasper Nijsen ( 8weekly.nl , 15 april 2017) vindt dat Schröder ‘een modern sprookje [heeft] geschreven, een allegorie die rijk is aan beelden en associaties, met ritme en precisie geschreven, hartstochtelijk maar nooit sentimenteel, poëtisch zonder kitscherig te worden’.

Geurt Franzen ( literairnederland.nl , 28 september 2017) noemt het ‘een duister, maar wonderschoon sprookje’.

Roos-Marijn Jobse ( nporadio1.nl , 15 april 2017) zegt dat Schröder je tot ‘de laatste woorden’ gevangen houdt ‘in het schimmengebied van zijn schitterende zinnen’.

Marja Pruis ( groene.nl , 29 maart 2017) vindt het ‘een kleine, precieuze roman’ met ‘de allure van een duizend-en-één-nachtverhaal, een omfloerst, duister sprookje’. Het ontvouwt zich ‘in ouderwets trage zinnen, met dito grote woorden’. Maar ook vindt ze het ‘een mooi verhaal dat het bedachte nergens te boven komt’, en krijgt het verhaal volgens haar ‘een drakerige, plotterige wending’.

Mieke ( ncrvgids.nl , 10 april 2017) roemt de ‘prachtige, gepolijste stijl’. Ze vindt zijn zinnen ‘een genot om te lezen’, maar vindt het verhaal ‘raar’ omdat de personages ‘realistisch én symbolisch zijn’ en er ‘onwaarschijnlijke dingen’ gebeuren.

Rob Schouten ( Trouw, 25 maart 2017) ziet het ‘als een verhaal over schoonheid en verval’. Hij noteert: ‘ik ken geen schrijver die het ongrijpbare en wisselende van de menselijke geest zo treffend weet uit te beelden als Schröder, maar je moet er wel gevoelig voor zijn’. Hij noemt het ‘een knap gecomponeerd, prachtig geschreven verhaal en tegelijkertijd een boos sprookje zonder happy end’.

Sebastiaan Kort ( nrc.nl , 16 maart 2017) vraagt zich af: ‘Zit ik ook nog te lezen (...) of zit ik te puzzelen? En, alle puzzelstukjes eenmaal verzameld, maak ik hier binnen afzienbare tijd nog een eenheid van?’

Top

Context / Achtergronden

In de Griekse mythologie was Selene een maangodin: zij reed ’s nachts in haar glanzende wagen met witte paarden door de lucht en bracht het milde maanlicht naar de aarde, waar de stervelingen zich gelukkig en geborgen in voelden.
De mythe gaat dat Selene tijdens een van die tochtjes verliefd werd op de jonge, slapende herder Endymion, die leefde op de berg Latmos (de berg der vergetelheid) en die ze voorzichtig op zijn lippen kust. Endymion, die wellicht de zoon van Zeus was, verzocht zijn vader of hij eeuwig mocht doorslapen en daarbij eeuwig jeugdig mocht blijven. Zeus vond dit prima.
Een ander verhaal zegt dat Endymion door Zeus is bestraft tot een eeuwige slaap, omdat Endymion van Hera was gaan houden. Endymion is de personificatie van de slaap.

Op een schilderij uit ongeveer 1680 van de schilder Gerard de Lairesse, dat in het Rijksmuseum in Amsterdam hangt, zijn Selene en Endymion afgebeeld. Selene kijkt hier naar de slapende herder op het veld.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Franzen, Geurtz. ‘Maangodin met angst voor een draaikolk’.
Op: literairnederland.nl , 28 september 2017.

- Houwelingen, Bo van. ‘De schone slaper’.
Op: volkskrant.nl , 15 april 2017.

- Jobse, Roos-Marijn. ‘De schone slaper van Allard Schröder’.
Op: nporadio1.nl , 15 april 2017.

- Kort, Sebastiaan. ‘Hoe een haaibaai haar tanden verliest’.
In: NRC.next, 17 maart 2017.
Op:  nrc.nl , 16 maart 2017, met als titel: 'Een Nietsche-haai verliest haar tanden'.

- Leyman, Dirk. ‘Demonische driften van een ijzeren lady’.
In: De Morgen, 19 april 2017.

- Mieke, ‘Mieke recenseert De schone slaper van Allard Schröder’.
Op: ncrvgids.nl , 10 april 2017.

- Nijsen, Kasper. ‘De maan is een kille minnaar’.
Op: 8weekly.nl , 15 april 2017.

- Pruis, Marja. ‘Verlangen naar een sterveling’.
In: De Groene Amsterdammer, 30 maart 2017.
Op: groene.nl , 29 maart 2017.

- Ruiten, Joep van. ‘Alles is glashelder en toch duister.’
In: Dagblad van het Noorden, 17 maart 2017.

- Schouten, Rob. ‘Leven zonder zwarte bril’.
In: Trouw, 25 maart 2017.

- Schut, Lies. ‘Grimmig sprookje’.
In: De Telegraaf, 21 april 2017 .

- Vlaar, Maria van. ‘Lijden voor de kunst’.
In: De Standaard, 7 april 2017.

Internet:

- Allard Schröder.
Op: allardschroder.nl
Op:  letterenfonds.nl

Top

Vragen en discussietips

1. Waarom raakt Sélène zo onder de indruk van Endy? Wat doet dit met haar? Waarom geeft ze niet toe aan haar verlangen?

2. Wat is het belang van Sélènes vriendschap met Justine? Wat trekt haar zo in Justine aan? En wat wil Justine van Sélène?

3. De roman is een duidelijke verwijzing naar de Griekse mythe over de maangodin Selene en de slapende schone jongeling Endymion. Is Sélène zich volgens jou hiervan bewust als ze het schilderij ziet? In hoeverre lijken de mythische personages op die uit de roman?

4. Recensent Marja Pruis ( groene.nl , 29 maart 2017) vindt het ‘een mooi verhaal dat het bedachte nergens te boven komt’. Het verhaal krijgt volgens haar ‘een drakerige, plotterige wending’. Ben je het hiermee eens? Waarom (niet)?

5. Er verdwijnen veel personages in dit verhaal. In hoeverre past dit bij de sprookjesachtige en tijdloze sfeer in de roman?

6. Sélène ziet zichzelf als estheet én narcist. Heeft ze volgens jou gelijk? Hoe zie jij haar?

7. Waarom wil Sélène dat wat ze begeert (haar neef) ook het liefste pijnigen? Waarom doet ze dit niet?

8. Er blijkt in Florida iemand naar Sélène op zoek te zijn. Wie is dat volgens jou en waarom gaat ze de confrontatie met die persoon niet aan?

9. Sélène vraagt zich op een bepaald moment af of Justine misschien een product van haar fantasie is geweest. Waarom denkt ze dit? Hoe denk jij hierover?

10. De roman kent een open einde. Het is niet duidelijk of Sélène verdwenen is, zelfmoord heeft gepleegd of die zelf heeft geënsceneerd. Wat denk jij dat er gebeurd is?

Top