Terug

Abdoel en Akil

Abdoel en Akil

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruik gemaakt van: Yolanda Entius, Abdoel en Akil. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam, 2017.

In 1978 gaan de vriendinnen Nola, Doris en Gaby op vakantie naar Frankrijk. Ze komen vrijbuiter André tegen, die met Gaby verder trekt om druiven te plukken. Als Nola en Doris hen na een week niet aantreffen op de afgesproken plek, vragen de Tunesische Abdoel en Akil hen mee om een kasteel te bezoeken. Onderweg worden de meisjes bewust van elkaar gescheiden en misbruikt. Die traumatische gebeurtenis werkt hun verdere leven door en is bepalend voor hun vriendschap.

In de zomer van 1978 zijn de zeventienjarige Nola, Doris en Gaby geslaagd voor hun eindexamen. Nola woont na de scheiding van haar ouders noodgedwongen bij haar vader. Doris logeert bij Gaby sinds ze ruzie heeft met haar moeder, die haar te veel beschermt na de dood van haar zusje. In de vakantie reizen ze gedrieën naar Zuid-Frankrijk om te kamperen. Ze stuiten op de iets oudere André, die hen overhaalt om bij hem in de openlucht te slapen. Hoewel Nola hem ook wel wil, kiest André voor Gaby die met hem druiven gaat plukken. Ze laten een adres achter waar Nola en Doris hen aan het eind van de vakantie kunnen vinden.

Wanneer Doris en Nola op de afgesproken plek aankomen, zijn hun vrienden er niet. Ondanks de waarschuwing van een dorpeling besluiten ze met de gastarbeiders Abdoel en Akil mee te gaan om een kasteel te bezichtigen. Nola loopt met Abdoel op, Doris met Akil. Onderweg raken Akil en Doris bewust uit het zicht, waarna Abdoel Nola verkracht. Omdat Akil geen erectie krijgt, wordt Doris alleen aangerand. Na afloop belooft Nola Abdoel niets tegen de politie te zeggen. In het dorp consulteren ze een dokter die Nola onderzoekt en haar de morning-afterpil voorschrijft.

Wanneer ze André en Gaby op de camping aantreffen, blijkt Gaby een verkeerd adres opgegeven te hebben. Op hun aandringen doen Nola en Doris alsnog aangifte en worden Abdoel en Akil opgepakt. Gaby geeft haar vriendinnen een notitieboekje om het misbruik te verwerken en vertrekt met André naar Nederland. Nola en Doris reizen zwijgzaam naar huis, waarna ze elkaar niet weer zien. Nola raakt ook Gaby uit het oog. Niet lang daarna ontvangt Nola een brief van de Franse justitie waarin staat dat Abdoel tot zes jaar cel veroordeeld is. Ze voelt zich rot omdat ze denkt dat zijn afkomst de straf verzwaard heeft.

Nola gaat in Amsterdam geschiedenis studeren. Ze heeft oppervlakkige relaties totdat ze in 1981 in contact komt met de lesbische Suus en haar vriendin. Via hen komt ze in contact met hun vriend Ewout, die haar na een onenightstand weer afdankt. Via een contactadvertentie krijgt ze een relatie met de half Griekse Mikis. Als hij met een ander omgaat, neemt Nola afscheid en belandt ze toch weer met hem in bed. Op haar aanraking reageert hij met een gewelddadige, pijnlijke vrijpartij. ‘s Morgens haalt Nola stiekem vijftig euro uit zijn portemonnee en verlaat Mikis zonder iets te zeggen het huis. Als ze zwanger blijkt te zijn, laat ze het weghalen.

Tien jaar later loopt Nola met Suus in Amsterdam langs een galerie, waar een opening van een tentoonstelling van Doris’ schilderijen plaatsvindt. Nola gaat niet naar binnen als ze ziet dat Doris een serie portretten van een jong meisje met zwart haar gemaakt heeft. Ze legt meteen een link met Akil. Wanneer ze Doris later opbelt, neemt een meisje op. Als ze haar moeder roept, hangt Nola op.

Suus heeft een nieuwe vriendin. Op haar verjaardagsfeest ontmoet Nola Daniël uit Veenbroek, met wie het ook seksueel klikt. Ze krijgen een latrelatie en een jaar later trekt ze bij hem in. In1992 ziet ze op de televisie dat de camping in Frankrijk door een overstroming is verwoest. Ze vertelt Daniël wat haar overkomen is en wordt overvallen door schuldvragen.

In 2006 krijgt Doris te horen dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze woont alleen in een appartement bij het Vondelpark in Amsterdam. Ze is bang voor Marokkaanse jongens die daar rondhangen. Nadat Gaby in Frankrijk voor André koos, begreep Doris dat haar liefde voor Gaby niet beantwoord zou worden. Tien jaar later stond Gaby plotseling met haar dochtertje Zooey voor haar deur. Ze vroeg om tijdelijk onderdak omdat ze bij André waren weggegaan. Doris had Zooey geportretteerd en ze hebben nog steeds contact met elkaar. Nola heeft ze nooit weer gezien. Ze kreeg de pest aan haar omdat zij meer aandacht had gekregen na de verkrachting. Zij had alleen haar ogen dicht moeten doen toen haar belager met zichzelf bezig was. De brief van Justitie waarin stond dat Akil vier jaar cel krijgt, moet dus wel voor Nola bestemd zijn. Een aanrander krijgt niet zo’n hoge straf.

Doris gaat naar Gaby om te vertellen dat ze doodgaat. Als ze hoort dat de inmiddels 27-jarige Zooey zwanger is, wil ze Gaby’s blijdschap niet bederven. Ze zoekt Nola’s adres op en maakt een afspraak met haar. Op het station aangekomen, stapt ze niet uit en laat ze Nola verbouwereerd op het perron achter. Ze durft de confrontatie niet aan. Als ze in aanraking komt met Anir, een van de hangjongeren, kan ze bij hem haar verhaal kwijt. Nadat Anir zegt op haar te zullen passen, krijgt ze weer vertrouwen in het leven.

In januari 2007 overlijdt Doris. De dag voor de begrafenis wordt Nola door de pas bevallen Zooey uitgenodigd. Als Zooey vertelt dat haar moeder een praatje voor de begrafenisdienst zal houden, begrijpt Nola opeens dat niet Doris en Akil, maar Gaby en André Zooey’s ouders zijn. Nola schaamt zich voor haar foute veronderstelling. Zooey geeft Nola het notitieboekje van Doris, waaruit blijkt dat Doris de mannen met elkaar verwisselde. Als herinnering krijgt Nola het Mariahangertje van Doris dat de aanleiding is geweest voor hun vriendschap.

Top

Interpretatie : Thematiek

Het verhaal laat zien hoe vooroordelen gedrag en keuzes bepalen. Niet alleen de personages worstelen met de motivatie van hun beslissingen, ook de lezer wordt daarover aan het denken gezet.

Abdoel en Akil begint als een verkrachtingsverhaal met als onderliggend thema de gevolgen van seksueel misbruik in de levens van en de vriendschap tussen Nola en Doris. Nadat ze verkracht is, belooft Nora geen aangifte te doen en wil ze gewoon verder met haar leven (p. 40). Als Abdoel tot zes jaar cel veroordeeld wordt, ontstaan er schuldgevoelens (p. 101). Na twaalf jaar vindt ze nog steeds dat Abdoels straf niet in verhouding staat tot haar eigen leed (p. 103).

Doris beleeft het misbruik heel anders dan Nola. Om niet in paniek te raken, focust Nola zich tijdens de verkrachting op de blauwe lucht. Doris moet juist haar ogen dichtdoen en hoort alleen dat Akil woedend probeert te masturberen (p. 24, 111).De angst voor wat er had kunnen gebeuren, leidt bij Doris tot een angststoornis. Ze blijft in donker uitziende jongens een gevaar zien (p. 111, 112, 133, 134).

De eerste reactie op het misbruik is bij beide meisjes gelijk. Nadat ze samen in huilen uitbarsten, houden ze elkaar vast en beloven ze elkaar zonder woorden eeuwige vriendschap (p. 28). De belofte is maar van korte duur, omdat Nola meer aandacht krijgt dan Doris. De vriendschap gaat daarna ten onder aan jaloezie en vooroordelen, waarmee het verhaal een psychologische verdieping krijgt.

Met name Doris belichaamt het motief jaloezie. Omdat Gaby haar afwijst en voor André kiest, wenst Doris dat er iets ergs gebeurt. Ze zoekt bewust het gevaar op door met Abdoel en Akil mee te gaan (p. 119). Als haar wens Nola het hardste treft, neemt jaloezie als een olievlek bezit van haar omdat zij zelf niet verkracht is (p. 110, 112).

Jaloezie ligt ook ten grondslag aan de verkeerde afspraakplek. Gaby wordt jaloers op Nola als André haar ook aandacht geeft. Ze schrijft bewust een verkeerd adres op een briefje om Nola uit de buurt te houden (p. 37).

Nola voelt zich schuldig omdat Abdoel het slachtoffer is geworden van negatieve vooroordelen. Als hij een Fransman was geweest, was het vonnis milder uitgevallen (p. 100- 101). Later komt ze tot het inzicht dat haar keuze om met de mannen mee te gaan, gebaseerd is op een positief vooroordeel. Ze zou nooit met Franse jongens zijn meegegaan. Maar omdat ze André vertrouwt, wil ze ook Abdoel en Akil vertrouwen geven. Deze hypercorrecte reactie maakt dat ze zelf schuldig is aan de gevolgen (p. 104-105).

Ook Doris wordt het slachtoffer van Nola’s vooroordelen als ze denkt dat Doris bewust verzwegen heeft dat ze een dochter van Akil heeft. Het had ertoe geleid dat ze Doris was kwijtgeraakt (p. 147).

Leitmotief is de blauwe lucht (p. 24, 30, 34, 42, 105, 123). De kleur blauw staat symbool voor de kracht van Nola om zich niet gewonnen te geven. Het staat haaks op het donker achter de gesloten ogen van Doris dat uitgroeit tot boosaardige gedachten over Nola (p. 130).

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De alliteratie in de titel Abdoel en Akil doet aan een gezellig jongensboek denken. Yolanda Entius vestigt bewust de aandacht op de daders, omdat zij ook slachtoffers zijn van vooroordelen. Abdoel is doodsbang voor de politie. Bij hun arrestatie proberen de mannen weg te lopen en in de rechtbank ontkennen ze alles. Het is maar de vraag of het oordeel anders was uitgevallen als ze hadden meegewerkt. Nola vraagt zich af: 'Wat hadden die Arabieren dat hij (de bakkerszoon) niet had?' ( p.98) Het antwoord is: ze zijn van Tunesische afkomst en dat is in hun nadeel.  

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit drie delen: Schuld, Angst en Schaamte. De titels verwijzen naar de emoties waarmee Nola en Doris na het misbruik worstelen. Door gebruik te maken van meervoudig personaal perspectief, worden de hoofdstukken I en III aan Nola gekoppeld en hoofdstuk II aan Doris. De persoonlijke psychische en sociale gevolgen van het misbruik komen daardoor goed naar voren. Een auctoriale verteller is te bespeuren in de beschrijving van de foto’s die André van de meisjes maakt (p. 10, 11, 41-43) en de opmerking: ‘Wat doen ze daar, die meisjes, zijn ze hun verstand verloren?’ (p. 21).

De vertelde tijd in het verhaal begint in augustus 1978 en eindigt in januari 2007. Uit die periode worden in deel I via tijdsprongen de jaren 1981, 1982, 1990, 1991 en 1992 uit Nola’s leven belicht. Deel II speelt zich enkele maanden in 2006 af, Deel III beschrijft twee dagen in 2007. De uitgebreide flashback van het verslag van de aangifte, de arrestatie en de veroordeling verstoren de chronologie in deel I. De verhaallijnen van Nola en Doris lopen niet parallel. Doris komt pas in 2006 het verhaal binnen als ze gehoord heeft dat ze niet lang meer te leven heeft. Haar verhaal beslaat slechts enkele maanden en bevat korte herinneringen.

De plaats van handeling wisselt van het fictieve Midden Ammers naar Zuid-Frankrijk, Amsterdam en het niet bestaande Veenbroek. De oever van de rivier Ouvèze staat symbool voor het paradijs dat Nola hoopt te vinden, maar niet bereikt (p. 10, 105).

Top

Interpretatie : Personages

Hoewel het verhaal met drie meisjes begint, draait het vooral om Nola en Doris. De personages zijn te karakteriseren als round (Nola), flat (Doris) en type (Gaby). Van de 152 pagina’s die de roman telt, krijgt Doris er maar 33, waarmee Nola de hoofdpersoon genoemd mag worden.

Nola en Doris zijn tegenpolen. Nola groeit op in een instabiel gezin. Nadat haar ouders gescheiden zijn, is ze niet gewenst in de nieuwe relatie van haar moeder. In het leven van haar vader is ze overbodig. Ze is goedgelovig van aard en luistert niet naar goede raad (p. 105). Totdat ze Daniël ontmoet, is ze ‘een dolende ziel’, die tevergeefs naar vriendschap zoekt. De zwijgzaamheid van Doris interpreteert ze verkeerd, waardoor ze rancuneus op haar reageert.

Doris is juist heel gewenst na de dood van haar zusje. Ze wordt als porselein behandeld en moet zich aan haar moeder ontworstelen. Ze heeft een gesloten karakter en komt nooit echt uit de kast. Ze spiegelt zich aan Nola waardoor Nola op een voetstuk wordt gezet en ze zichzelf naar beneden haalt. Door zich open te stellen voor Anir, valt er een last van haar af.

Gaby is de jongste in een gegoed gezin. Ze krijgt alles wat haar hartje begeert. Haar keuze voor André eindigt ongelukkig. Ze speelt een kleine rol met grote gevolgen.

André is een avonturier die zich niet wil binden. Als een roofdier zoekt hij een jong slachtoffer uit.

Abdoel en Akil zijn stereotiep beschreven: de waarschuwing om op te passen voor buitenlanders, wordt helaas bewaarheid.

Anir brengt het oordeel over buitenlanders weer in balans.

De Franse politie en justitie maken zich schuldig aan racistische vooroordelen (p. 85, 87, 110).

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

De stijl in de roman wordt afstandelijk, onderkoeld elegant of een ‘niets-aan-de-hand-verteltrand’ genoemd. De stijlfiguur die hiervoor gebruikt is, wordt ook wel ‘understatement’ genoemd: ingrijpende gebeurtenissen worden verzwakt opgeschreven. Zo wordt de verkrachting zelf niet beschreven, maar de herinneringen aan de omgeving en de kleren die Nola droeg (p. 24-28). De lezer beseft echter wel wat er op dat moment gebeurt, wat heftige reacties kan oproepen.

De nauwgezette beschrijvingen van de omgeving en het tijdsbeeld worden afgewisseld met metaforen als: ‘Opeens voelt ze hoe haar verdriet in de zakken aan haar schouders hangt’ (p. 127).

De dialogen bestaan vaak uit korte zinnen. De gesprekken met Abdoel en Akil en de Franse politiestaat staan in het Frans, Anir gebruikt jongerentaal.

Er is sprake van intertekstualiteit als er verwezen wordt naar romans van Anna Blaman, Herman Hesse en citaten uit Dan sterft het licht van H.M. van Randwijk (dat verkeerd geciteerd is) en Herbsttag van Rainer Maria Rilke. Verder zijn er songteksten van Doris Day, Gabriel Rios en Sarah Vaughan te vinden en komt The Birds van Alfred Hitchcock even voorbij.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Yolanda Entius (Den Haag, 1961) volgde de Toneelschool in Amsterdam en werd zowel acteur, regisseur als scenarioschrijfster. In 2005 debuteerde ze met de roman Rakelings, waarvoor ze de Selexyz Debuutprijs kreeg. Na de romans Alleen voor helden (2007), De gelukkigen (2010) en Het kabinet van de familie Staal (2011) verscheen in samenwerking met Peter de Kimpe in 2016 P&M, verhalen bij gevonden voorwerpen. Een jaar later zag Abdoel en Akil het licht. De roman werd geselecteerd voor de Longlist van de ECI Literatuurprijs 2017. In haar romans snijdt Yolanda Entius herkenbare problemen aan, die je aan het denken zetten. In Abdoel en Akil betreft dat vooroordelen en schuldvragen.

Top

Reacties

Bo van Houwelingen ( de Volkskrant, 6 mei 2017) voelt zich door Yolanda Entius vooral als lezer aangesproken: ‘Entius drijft je met een sluwe niets-aan-de-handverteltrant ongemerkt een moeras van vooroordelen in. Daarin laat ze je een flink eindje wegzakken: het avontuur van de lezer’. Zijn lijstje met aannames die hij noemt, zijn zó te gebruiken voor leesclubs: ‘Nola verbreekt haar belofte niet naar de politie te gaan en voelt zich schuldig. Is dat begrijpelijk of juist gestoord? Doris wordt alleen maar aangerand. “Alleen maar”, was het voor haar dan minder erg? Abdoel en Akil verdienen straf, maar hoeveel is redelijk?’

Rob Schouten ( Trouw, 6 mei 2017) ziet vooral de hand van de regisseur Entius terug in het verhaal: ‘Yolanda Entius komt oorspronkelijk uit de toneelwereld en daar merk je wel iets van, ze zet ook als schrijfster scènes neer die je zelf maar moet interpreteren, teksten met een zogeheten subtekst. Dingen moeten veelbetekenend zijn. Dat gaat met een zekere nadruk gepaard die het verhaal niet altijd goed doet. De schuld, angst en schaamte uit de hoofdstuktitels worden je als het ware ingepeperd.’ Hij vindt de roman dan ook ‘niet voor de volle honderd procent geslaagd, maar zeker wel de moeite waard’.

Jesse van Amelsfoort ( 8weekly.nl, 21 juli 2017) legt de nadruk op hoe gebeurtenissen van vroeger tot op vandaag nawerken: ‘Dat is het mooie van deze roman, die zeer wel Entius’ beste tot nu toe zou kunnen zijn. Een kleinood dat nagalmt als de grootste kerkklok.’
Guy Doms (hebban.nl, 8 mei 2017) let meer op de stijl van het verhaal: ‘Abdoel en Akil is een roman, waarin zelfs een rampzalige gebeurtenis en de daaraan gekoppelde nare gevolgen worden weergegeven in licht verteerbare zinnen. Dit is precies ook de verdienste en tevens één van de belangrijkste handelsmerken van Yolanda Entius.’

Top

Context / Achtergronden

De roman is geschreven na de aanrandingen die tijdens de jaarwisseling van 2015/2016 in Keulen plaatsvonden. De burgemeester van Keulen gaf allereerst de vrouwen de schuld vanwege hun manier van kleden, zonder een verband te leggen met Noord-Afrikaanse nieuwkomers ( www.dagelijksestandaard.nl, 6 januari 2016 ). Een halfjaar na verschijning van de roman ontstond wereldwijd de actie #MeToo nadat filmproducent Harvey Weinstein beschuldigd werd van seksuele intimidatie. Daarna kwamen massaal vrouwen met hun eigen verhaal naar buiten en werd seksuele intimidatie uit de taboesfeer gehaald.

Top

Voor wie meer wil weten

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Amelsfoort, Jesse. ‘Twee vriendinnen in de greep van het verleden’.
Op: 8weekly.nl , 21 juli 2017.

- Doms, Guy. ‘Licht verteerbare zinnen’.
Op: hebban.nl , 8 mei 2017.

- Eykhout, Koen. ‘Is onschuld schuld geworden?’.
In: De Limburger,

- Houwelingen, Bo van. ‘Met niets-aan-de-handverteltrant drijft Entius je een moeras van vooroordelen in’.
In: De Volkskrant, 6 mei 2017.
Op: volkskrant.nl , 6 mei 2017.

- Jong, Sonja de. ‘Het wachten meer dan waard’.
In: Haarlems Dagblad,

- Mertens, Dieuwertje. ‘De reis die alles veranderde’.
In: Het Parool, 20 mei 2017.

- Schouten, Rob. ‘Wie wordt er nu ingeluisd?’.
In: Trouw, 6 mei 2017.

- Stoffelsen, Daan. ‘De wereld is niet goed’.
Op: atheneum.nl , 17 juli 2017.

- Vlaar, Maria. ‘Schuld, angst, schaamte’.
In: De Standaard, 16 mei 2017.

- Vries, Joost de. ‘Doris en Nola’.
In: De Groene Amsterdammer, 26 april 2017.
Op: groene.nl , 26 april, 2017.

- Wieringen, Hannah van. ‘Ze waren naakt, bruin, zonder schaamte’.
In: NRC.Next, 12 mei 2017.
Op: nrc.nl , 12 mei 2017.

Interview:
- Straalen, Jaap van.
Op: lezentv.nl

Internet :
- Website van Yolande Entius.

Top

Vragen en discussietips

1. Van de drie meisjes komt Nola het meest uit de verf. Kun je een verklaring vinden voor deze rolverdeling?

2. In hoeverre speelt het milieu waaruit Nola en Doris komen een rol in het verhaal?

3. Nola en Doris reageren verschillend op het misbruik. Welke overeenkomstige gevolgen zijn er ook aan te wijzen?

4. ‘In een schuldige wereld kon je niet onschuldig zijn’, zegt Nola (p. 105). Wat bedoelt ze precies met deze uitspraak en ben je het met haar eens?

5. De ontmoeting met Abdoel en Akil tot en met de terugkomst in het dorp staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd (p. 19-28). Waarom zal de schrijfster daarvoor hebben gekozen?

6. Volgens Rob Schouten ( Trouw, 6 mei 2017) legt Yolanda Entius de thema’s te dik bovenop het verhaal. Ben je het met hem eens? Hoe was jouw leeservaring?

7. Aan het begin van het verhaal zijn de meisjes ‘naakt en bruin en zonder schaamte’ (p. 9). Hoe zou jij Nola en Doris aan het einde van het verhaal typeren?

8. Het misbruik vindt plaats in 1978. In hoeverre zijn de vragen die Nola heeft nog actueel (p. 104)?

9. Hoe heb jij de stijl van het verhaal ervaren?

10. Yolanda Entius wijst in het verhaal niet met het vingertje, maar welke les valt er wel te trekken over het gebruik van vooroordelen?

Top