Terug

De buurjongen

De buurjongen

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jan Siebelink, De buurjongen. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2017, eerste druk.

Het leven van de autistische en manisch-depressieve Henk Wielheesen uit Velp wordt sterk bepaald door het verlies van zijn moeder en stiefmoeder op jonge leeftijd. Zijn buurjongen, Ruben Sievez, is als een broer voor hem en ontfermt zich zijn hele leven over hem, ook als Henk trouwt en een dochter krijgt, die hem later van incest beschuldigt, en ook als Henk zich later steeds meer opsluit in zijn ziekte en zijn geloof.

Henk Wielheesen is elf jaar als zijn moeder in 1950 na een aanrijding overlijdt. Henk is enig kind en goed bevriend met zijn buurjongen Ruben, de zoon van Hans en Margje Sievez, die een bloemenkwekerij hebben. Henks vader krijgt een nieuwe relatie met Toos Radstake, die bij hen intrekt. Henk kan het niet goed vinden met Toos. Ze pikt zijn kamer in en al snel moet hij ’s avonds apart eten en zich buiten wassen. Ze is op zoek naar het juwelenkistje van Henks moeder, dat Henk heeft verstopt.

Op de bloemenkwekerij van Hans Sievez komt Henk tot rust: hij helpt Hans vaak en leert langzamerhand het vak van hem. Henk is een snelle leerling en kan opvallend goed Latijnse plantennamen uit zijn hoofd leren. Op school komt hij minder goed mee. Bovendien is hij stil en teruggetrokken. Thuis trekt hij af en toe jurken van zijn moeder aan. Met Ruben trekt hij vaak de natuur in en ze worden ‘bloedbroeders’. Ook is Henk graag in zijn kippenhok, achter in de tuin.

Op een dag sluit Toos Radstake Henk op in de schuur om hem te dwingen te zeggen waar het juwelendoosje is. Na dit incident zorgen Hans en Margje Sievez dat Henk in een internaat wordt geplaatst, verbonden aan de tuinbouwschool. Hij gaat als stagiair bij Hans op de kwekerij werken en komt weer thuis wonen. Niet veel later overlijdt Toos noodlottig als zij stikt in de kas van de kwekerij waar ze op zoek was naar het juwelendoosje. Henk was daar luizen aan het uitroken. Kort na haar dood verlaat Henks vader het huis en blijft Henk er alleen wonen.

Henk neemt de kwekerij van Hans Sievez over, nadat hij de tuinbouwschool zonder diploma heeft verlaten. Als hij tegen de veertig loopt, ontmoet hij Anna, die werkt als serveerster. Anna en Henk worden verliefd en trouwen op de dag dat Hans Sievez overlijdt. Op de dag dat Anna bevalt van hun dochter Guusje, heeft Henk een goddelijke ervaring in de natuur. Ruben is dan al enkele jaren docent Frans in Leiden, maar krijgt rond deze tijd een betrekking in Arnhem en komt weer thuis wonen. Joop Ruysch, lijstenmaker, komt langs bij Henk en Anna en maakt foto’s terwijl Anna Guusje zoogt. Als Guusje en Anna slapen, trekt Henk op zolder zijn moeders jurken aan en stopt kleding eronder zodat het lijkt of hij borsten heeft.

Enkele jaren later gaat Anna voor Joop Ruysch werken; ze gaat thuis lijstjes voor hem in elkaar tikken. ’s Ochtends voor Ruben naar zijn werk gaat, drinkt hij altijd koffie met Henk. Die momenten zijn even waardevol voor Henk als de momenten waarop hij met Guusje speelt. Als Henk, Anna en Guusje een keer met Ruben en Margje uit eten gaan, zit Henk al snel alleen aan tafel terwijl de anderen praten met andere mensen.

Wanneer Guusje acht jaar is, gaat Henk met haar de natuur in, waar ze verstoppertje spelen bij een bunker. Als Henk haar in de bunker probeert te grijpen, slaat de stemming om en begint ze te gillen, te schoppen en huilen. Een paar weken later gaat hij met Guusje naar de stad. Anna had hem gewaarschuwd dat er noodweer was voorspeld. Als ze op de markt lopen, breken de storm en het onweer los en raakt hij Guusje kwijt. Hij rent doelloos rond, raakt in paniek en wil zichzelf straffen: hij laat zich op de grond vallen en schopt tegen straatstenen. Ruben komt hen uiteindelijk ophalen, Guusje bleek opgevangen te zijn door een oude dame.

De volgende dag wordt Henk overvallen door volledige sprakeloosheid. Hij wordt opgenomen in een kliniek en de kwekerij wordt gesloten. Als hij weer uit de kliniek komt, krijgt hij via Joop een baan als ‘krullenjongen’ bij een houtzagerij. Joop komt vaak bij hen langs om materiaal voor de lijsten te brengen en praat dan over zijn plannen een snackbar te gaan openen, die Anna zou kunnen uitbaten.

Wanneer Guusje vijftien jaar is, is ze vaak bij vriendinnen en begint ze zich te ergeren aan haar vader. Op een avond zegt ze dat hij niet goed snik is en dat hij naar haar loert. Ze gaat weg en roept dat hij in de bunker aan haar heeft gezeten. Henk blijft verdwaasd achter. Anna heeft het er met Ruben over. Henk trekt zich daarna vaker terug in zijn kippenhok en gaat ook naar de Romaanse kerk in het dorp, waar hij zich goed voelt in gebed. In de lunchpauze van zijn werk koopt hij soms een jurk om stiekem thuis aan te trekken. Dit is voor hem het ‘echte genot’.

Als Henk met zijn haan naar een open plek gaat om een hanengevecht te fingeren, komt Ruben hem halen. Hij krijgt zwaardere medicijnen om het manische in hem te dempen. Op een dag wordt er een hele volière met vogels en al bezorgd. Henk vlucht in het kippenhok. Hij mag een ‘Sebright-haantje’ houden. Nu hij twee hanen heeft, staat hij vaak met een haan op elke schouder bij het hek. Guusje komt weer thuis wonen en biedt haar excuses aan. Joop vertelt dat hij een reproductie aan het nieuwe bordeel vlak over de grens heeft verkocht. Later vertelt hij dat hij Ruben daar gezien heeft.

Op een nacht haalt Henk alle bloemen uit de struiken en zet ze in emmers met aarde bij Ruben voor de deur. Ruben blijft die dag thuis en Henk wordt tijdelijk opgenomen. Na zijn terugkeer krijgt hij weer zwaardere medicatie. Op een dag als Anna het dorp in is, gaat hij weer naar zolder om in zijn moeders jurken rond te paraderen. Hij loopt over de broze balken en zakt door het plafond zo Guusjes kamer in. Guusje vertrekt hierna voorgoed en komt niet meer terug.

Enkele weken voordat Henk 64 wordt, hoort hij ’s nachts een stem die hem ingeeft de tuin goed in te zaaien. Hij werkt hard en daarna gaat hij De navolging van Christus van Thomas a Kempis lezen: hij is altijd erg geboeid door de plaatjes van de kruisiging en de opstanding. Op zijn 64ste verjaardag spreekt zijn baas van de houtzagerij hem toe. ’s Middags komt Joop Ruysch een cadeau brengen en Ruben neemt hem mee voor een autoritje.

Later begint Henk in het kippenhok een kist te timmeren: het moet een Ark des Verbonds worden. Hij wordt steeds meer in beslag genomen door zijn geloof. Op de dag dat Ruben komt vertellen dat Joop Ruysch gearresteerd is omdat er naaktfoto’s van vrouwen en kinderen bij hem zijn aangetroffen, heeft Henk zich in zijn kippenhok opgesloten. Als Ruben de deur intrapt, is hij weg.

Op 78-jarige leeftijd overlijdt Henk in een verpleeghuis. Anna is dan al jaren dood. Ruben is bij hem, maar Guusje komt net te laat. Ze trekt daarna bij Ruben in, in zijn geboortehuis. Enkele maanden later overlijdt hij ook, na een beroerte. Niet lang daarna gaat de kwekerij weer open.

Top

Interpretatie : Thematiek

De buurjongen beschrijft een heel mensenleven en geeft daarmee een beeld van hoe gebeurtenissen uit de jeugd kunnen doorwerken en hoe iemand daardoor wordt gevormd. Het verhaal geeft ook een beeld van een man met psychische beperkingen. Het wordt niet bij naam genoemd, maar Henk Wielheesen heeft toch duidelijk trekken van een autist: hij is teruggetrokken, maakt niet makkelijk contact met mensen, maar kan wel volledig opgaan in een taak en heeft een scherp, specifiek geheugen, bijvoorbeeld voor Latijnse plantennamen: ‘Met de jaren zou hij er nog honderden bijleren. Hij zou ze alle onthouden. Daar lag zijn kracht. In de herinnering’ (p. 88). De meester op school zei het al: ‘Wonderbaarlijk toch (...). Die heel specifieke herinnering’ (p. 71).

Later in zijn leven komt daar een manisch-depressieve stoornis bij, die wel bij name wordt genoemd: hij krijgt zwaardere medicijnen die ‘het manische in hem dempen’ (p. 230) en even later wordt ook dat medicijn genoemd: lithium (p. 243). Lithium is het meest voorgeschreven medicijn bij mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis. Dit manische gedrag uit zich bij Henk onder andere in het (te) druk spelen met Guusje als zij nog een dreumes is, in het gefingeerde hanengevecht, de volière met vogels die hij zonder overleg koopt en de bloemen die hij op een nacht in emmers zet. Voordat hij dit gedrag begint te vertonen, heeft hij een zware depressie die hem letterlijk sprakeloos maakt. Dit is veroorzaakt door het incident op de markt in Arnhem waar hij Guusje uit het oog verliest: ‘De markt die middag heeft hem de angst gebracht. Die angst is daarna nooit meer weggegaan’ (p. 183). ‘Henk Wielheesen kende volledige duisternis uit eigen ervaring’ (p. 219). Henk wordt voor zijn depressies en manieën meerdere keren opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Uiteindelijk leidt deze manisch-depressieve stoornis ook tot een zekere godsdienstwaanzin: Henk gaat op 64-jarige leeftijd in zijn kippenhok een soort Ark des Verbonds bouwen. Hij was altijd al diep gelovig geweest en gefascineerd door het geloof van Hans Sievez, die hem ook De navolging van Christus van Thomas a Kempis had gegeven. De Bijbelse plaatjes van ‘De kruisiging’ en ‘De opstanding uit het graf’ laten hem niet los, geven hem een sterk gevoel van verbondenheid met Jezus Christus en een mogelijke weg uit zijn angstige leven: ‘Instinctief voelde hij zich op een weg van onbereikbaarheid. Niemand zou meer bij hem kunnen komen. Voor altijd zou hij onkwetsbaar zijn. (...) Hij zag zich dan als de Verlosser van zichzelf’ (p. 278). Het christelijk geloof speelt een grote rol in het verhaal en wordt niet zozeer kerkelijk als wel mystiek ingevuld, verbonden met de pracht van de natuur. Henk leert dit van Hans Sievez, zijn pleegvader: ‘De waarheid bevindt zich buiten de muren van de kerk. Zijn pleegvader had hem ook bijgebracht dat God zichtbaar aanwezig was in de natuur, tot in de fijnste haarvaten van het wortelgestel’ (p. 131).

De buurjongen gaat daarnaast ook over de hechte vriendschap tussen twee jongens/mannen – Henk Wielheesen en Ruben Sievez – die al op jonge leeftijd wordt bezegeld in een ‘bloedbroederschap’ en later wordt versterkt doordat de ouders van Ruben Henk aannemen als hun pleegzoon. Sindsdien noemen ze elkaar ‘mijn broer’ en gaan ze ook op een lichamelijke manier met elkaar om: ‘Ze omhelsden elkaar, kusten elkaar op de mond. Als dat laatste, door omstandigheden, werd vergeten of erbij inschoot door een onwillekeurig gebaar, of door de telefoon die ging, dan kwam er toch altijd een moment dat een van de twee zijn hoofd dicht bij de ander bracht en hem zoende. Dat kon van beiden uitgaan’ (p. 158).

Motieven

Ze staan niet voor niets op de cover van De buurjongen: illustraties van hanen. Henk Wielheesen raakt door het verhaal heen steeds meer gehecht aan zijn hanen. Dit begon al op de basisschool, toen hij gefascineerd was door de hanengevechten in het boek Pang Paneu de Toenonger dat tijdens het Nederlandse koloniale bewind speelt in het toen opstandige Atjeh, op Sumatra, Indonesië. Later in zijn leven vormen zijn hanen een soort rustpunt: hij trekt zich vaak terug in het kippenhok en staat vaak met een haan op elke schouder bij het tuinhek. Hanen staan symbool voor vruchtbaarheid en mannelijkheid, voor waakzaamheid en voor de apostel Petrus, als verwijzing naar diens verloochening van Jezus. Vermoedelijk staan de hanen voor iets dat Henk zelf niet kan bereiken en waar hij zich (daardoor) veilig bij voelt.

Net als in andere boeken van Siebelink, komen ook in De buurjongen vaak schaamte en schuldgevoelens voor. Vaak is dit verbonden aan het christelijk geloof. In De buurjongen komen deze gevoelens vooral op bij Henk als hij de jurken van zijn moeder aantrekt.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel De buurjongen slaat op de hoofdpersoon van het boek, Henk Wielheesen. Hij is de buurjongen van de familie Sievez, de familie die zo’n grote rol speelt in het oeuvre van Jan Siebelink. Vanuit Henk gedacht is Ruben Sievez echter de buurjongen, die zich zijn hele leven als een broer over hem ontfermt.

Als motto dient een spreuk die in de hal van verpleeghuis Insula Dei hangt: ‘Waar zonder waan en zonder trots, / wordt meegeleefd en meegeleden, / daar wordt het kleinste eiland Gods / een vasteland van vrede’. Los van het feit dat Henk Wielheesen in dit verpleeghuis zijn laatste jaren slijt, verwijst dit motto waarschijnlijk ook naar Ruben, die altijd heeft ‘meegeleefd en meegeleden’ met Henk.

De roman is opgedragen aan Gerda (Jan Siebelinks vrouw).

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman (293 p.) bestaat uit zeven delen, een proloog en een epiloog.

In de proloog wordt een verschijnsel beschreven dat als een soort goddelijk licht wordt ervaren door enkele voorbijgangers die op een warme dag door een straat in Velp lopen. Deze situatie wijst vooruit naar het einde van deel zeven, wanneer Ruben met zijn haan is verdwenen nadat hij bezeten aan een ‘Ark des Verbonds’ werkte.

De epiloog beschrijft het in de tijd laatste deel van het verhaal: Ruben overlijdt en Guusje, die na haar vaders dood bij hem woonde, zorgt dat de kwekerij weer open gaat als een openbare, botanische tuin.

De delen worden onderverdeeld in korte hoofdstukjes, die van elkaar gescheiden zijn door een typografisch teken. De roman is geschreven vanuit een alwetende verteller die niet deelneemt aan het verhaal. Deze verteller wijst vooruit en kan het hoofdpersonage van binnen en van buiten beschrijven: ‘Op zijn gezicht lag een intense aandacht. Je zou zeggen dat hij naar iets luisterde, of iets zag’ (p. 120). Tussen het verhaal door staan soms korte vooruitwijzingen waarin Henk Wielheesen terugblikt op zijn leven vanuit het verpleeghuis: ‘Later, als hij op zijn kamer in Insula Dei daarop terugkeek’ (p. 176). ‘Aan die momenten dacht hij misschien het allervaakst, op zijn kamer in Insula Dei’ (p. 157).

Het verhaal begint op een ‘warme septemberdag, in 1950’ (p. 16), Henk is dan elf jaar. In deel vier loopt hij tegen de veertig, dus dan is het ongeveer 1978. Henk wordt uiteindelijk bijna 79 jaar, waardoor we weten dat hij sterft in de huidige tijd. Typerende kenmerken van de verschillende tijden komen nauwelijks voor in het verhaal, het lijkt alsof het leven van Henk en Anna wat dat betreft een beetje stilstaat.

De buurjongen speelt zich af in de Wilhelminastraat in Velp, een dorp vlak bij Arnhem. Henk en Ruben wonen naast elkaar. Tussen hun huizen ligt de kwekerij van de vader van Ruben, met de ‘twaalf meter hoge palmenkas waarin altijd een groene schemer hing’ (p. 32). Het huis waar Henk woont, heeft een ‘kleine veranda met het schuin aflopende dak van gekleurd glas’ (p. 35) en twee grote tuindeuren. In de tuin bevindt zich een kippenhok, Henks toevluchtsoord.

Top

Interpretatie : Personages

Henk Wielheesen wordt in het verhaal gevolgd van zijn elfde tot zijn 78ste jaar. Henk is een in zichzelf gekeerde jongen met autistische trekken: hij maakt niet makkelijk contact met mensen, maar kan wel volledig opgaan in een taak en heeft een scherp, specifiek geheugen, bijvoorbeeld voor Latijnse plantennamen. Hij is volgens Joop Ruysch een mooie jongen en ook Anna benadrukt later steeds dat Henk een fysiek aantrekkelijke man is. Vanaf zijn vijftiende trekt hij af en toe zijn moeders jurken aan en voelt dan een enorm verlangen vermengd met een groot gevoel van schaamte. Henk is gelovig en heeft mystieke ervaringen in de natuur.

Ruben Sievez is de buurjongen van Henk Wielheesen en de zoon van Hans en Margje Sievez. Hij is een veel daadkrachtiger en intelligentere persoonlijkheid dan zijn beste vriend Henk. Hij gaat Frans studeren en wordt leraar Frans op een middelbare school, eerst in Leiden, later in Arnhem. Hij betrekt het huis van zijn ouders nadat zij gestorven zijn. Hij blijft altijd vrijgezel.

Anna Wielheesen is meer dan tien jaar jonger dan Henk. Ze heeft rossig haar en blauwe ogen en werkt als ze Henk leert kennen als serveerster bij een hotel-restaurant. Anna is een zorgzame en bedachtzame vrouw en ze blijft Henk altijd steunen: ‘ondanks alles, ik heb het met jou getroffen’ (p. 266). Ze doet thuiswerk voor Joop Ruysch: ze tikt lijstjes in elkaar.

Guusje Wielheesen is de enige dochter van Henk en Anna Wielheesen. Als jong kind is ze enthousiast en springerig, als puber opstandig en boos. Ze loopt op haar vijftiende weg van huis en beschuldigt haar vader van incest. Ze keert wel weer terug, maar in haar volwassen leven keert ze zich volledig van haar ouders af.

Joop Ruysch is lijstenmaker en handelaar in reproducties en rijdt in een tweedehands grijze Mercedes. Joop heeft een ‘paddenkop, plat en rond tegelijk’ (p. 136). Hij heeft in het verleden een failliet kartonfabriekje in de stad opgekocht en is ook amateurfotograaf. Hij maakt foto’s van kinderen en vrouwen. Uiteindelijk wordt hij gearresteerd vanwege naaktfoto’s.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

De stijl van Jan Siebelink wordt in De buurjongen gekenmerkt door korte, mededelende zinnen die afgewisseld worden met dialogen en natuurbeschrijvingen. Soms bestaan de alinea’s maar uit één zin. Siebelink maakt veel gebruik van beschrijvingen van de weersgesteldheid', waarbij hij metaforen en personificaties niet schuwt: ‘Ze zagen door de schietgaten de kruinen van de bomen heen en weer zwiepen, alsof er door reuzen aan werd geschud. De regen striemde het beton, hield op’ (p. 127). ‘Een roofvogel zweefde boven hen. Er woei een lauw bol zuidenwindje, dat de kronen waarop ze neer keken openblies. Takken wreven klagelijk tegen elkaar aan’ (p. 173).

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

De buurjongen wordt op de flaptekst een vervolg genoemd op het schrijversuniversum waar ook de romans Margje (2015) en Knielen op een bed violen deel van uitmaken. Knielen op een bed violen is het magnum opus (belangrijkste werk) van Jan Siebelink en bestseller uit 2005. In dat boek ligt de focus volledig op vader Hans Sievez, een kweker die zijn gezin - zijn vrouw Margje en zijn zoons Ruben en Thomas - bijna te gronde richt door zijn fundamentalistische geloof. Margje vertelt dit verhaal vanuit het gezichtspunt van Ruben, met een focus op moeder Margje en de relatie met zijn broer Thomas. In De buurjongen keren dezelfde personages dus terug: Hans en Margje Sievez en hun kwekerij zijn de buren van Henk en zijn ouders. Alleen hebben Hans en Margje in De buurjongen maar één zoon: Ruben.

Elementen die in De buurjongen voorkomen, zaten echter ook al in veel van Siebelinks andere literaire werken. Maarten Moll hierover in zijn recensie van Margje in Het Parool (29 oktober 2015): ‘Al in zijn eerste verhaal, Witte chrysanten (opgenomen in zijn debuut Nachtschade uit 1975) liet hij zijn kaarten zien. Sindsdien zien we in bijna al zijn werk de thema’s geloof, ouderliefde, jeugdherinneringen, broederstrijd en standsverschillen terug. Vaak tegen de achtergrond van een tuinderij of een middelbare school, de vertrouwde biotopen voor zijn personages.’ Siebelinks oeuvre telt inmiddels ruim dertig romans, novellen en verhalenbundels.

Top

Reacties

De buurjongen wordt redelijk positief ontvangen in de literaire kritiek, als een intrigerend nieuw deel van de uitdijende saga over de tuindersfamilie Sievez uit Velp, waarvan Knielen op een bed violen het kernboek is.
Thomas van den Bergh noemt De buurjongen in HP/De Tijd (29 augustus 2017) ‘een onontkoombare spiegelvertelling van Knielen. Hetzelfde, maar dan heel anders.’ Van den Bergh roemt de manier waarop Siebelink Henk neerzet: ‘Het is knap hoe Siebelink met behulp van louter zintuiglijke indrukken (...) de toenemende innerlijke onrust bij de jongen Henk oproept’.
Meer recensenten prijzen Siebelinks stijl en techniek: ‘Siebelink is een meester in het beschrijven van mystieke (natuur)momenten’, schrijft Els Meeuse in Nederlands Dagblad (15 september 2017) en ‘alleen deze passages al maken het boek meer dan geslaagd’.
Ook Kees ’t Hart ( De Groene Amsterdammer , 21 september 2017) werd gegrepen door bepaalde passages uit het verhaal, ondanks dat hij zoveel treurigheid eigenlijk te veel vindt: ‘Maar tegelijkertijd levert Siebelink veel scènes die van een raar type krankzinnige schoonheid zijn’.

De bedenkingen van een aantal recensenten zitten hem in het teveel aan mistroostigheid en de te grote parallellen met Knielen en Margje: ‘Tegelijk is deze tweede uitbreiding van de familiesaga een herhaling van zetten (...). Fijn voor de Siebelinkfans, maar het verhaal is wel doortrokken van weemoed en heeft een romantische zwaarte. Daar moet je als lezer tegen kunnen’, aldus Irene Start ( Elsevier, 9 september 2017).
En Dirk Leyman ( De Morgen , 13 september 2017) besluit: ‘Wie moeite had met Knielen op een bed violen en zijn portie calvinistische ontworstelingen al voor de kiezen kreeg, kan deze roman beter links laten liggen. Maar wie geïntrigeerd blijft door de zich wijd vertakkende geschiedenis van de getormenteerde Sievez-familie en omgeving, treft hier een goed geoutilleerd boek aan.’

Top

Context / Achtergronden

Een bipolaire stoornis, eerder manisch-depressieve stoornis genoemd, is een chronische, psychische stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manisch of hypomaan, dan weer depressief. Een medicamenteuze behandeling is vaak noodzakelijk. Daarbij is lithium het meest gebruikte medicijn. Sommige patiënten zijn voor jaren vrij van episodes, anderen gaan van de ene episode naar de andere. De stemmingswisselingen kunnen af en toe optreden, met periodes van een normale stemming tussendoor, maar ook snel achter elkaar.

Autisme is een aangeboren, diep doordringende ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Bergh, Thomas van den. ‘Een nietsontziende aandrang’.
In: HP/De Tijd, 29 augustus 2017 .

- Bruijn, Enny de. ‘Bevindelijke werelden’.
In: Reformatorisch Dagblad, 14 oktober 2017.

- ’t Hart, Kees. ‘Krankzinnige schoonheid’.
In: De Groene Amsterdammer, 21 september 2017.
Op: degroene.nl , 20 september 2017.

- Leyman, Dirk. ‘Boete doen tot in alle eeuwigheid’.
In: De Morgen, 13 september 2017.
Op: demorgen.be , 13 september 2017.

- Meeuse, Els. ‘Jan Siebelink voltooit “knielen-drieluik”’.
In: Nederlands Dagblad, 15 september 2017.

- O., Marvin. ‘Zwaarmoedig van begin tot eind’.
Op: Hebban.nl , 9 september 2017.

- Schaap, Gert-Jan. ‘Jan Siebelink blijft met “De buurjongen” zoeken naar God’.
In: Visie Magazine, 12 september 2017.
Op: visie.eo.nl , 12 september 2017.

- Schut, Lies. ‘Urgentie op elke bladzij’.
In: De Telegraaf, 11 september 2017.

- Start, Irene. ‘In de herhaling’.
In: Elsevier, 9 september 2017.

Interview:

- Gier, Vivian de en Diana Chin-A-Fat. ‘Schrijven is thuiskomen’.
In: Algemeen Dagblad, 9 september 2017.

Top

Vragen en discussietips

1. Wat denk je dat er precies gebeurt in de proloog van de roman? En wat heeft dit te maken met de verdwijning van Henk Wielheesen en zijn haan aan het eind van de roman?

2. Beschrijf de relatie tussen Henk en Anna Wielheesen. In hoeverre hebben zij een goed huwelijk?

3. Irene Start zegt in Elsevier (9 september 2017) dat De buurjongen ‘doortrokken is van weemoed’, en dat het verhaal ‘een romantische zwaarte’ heeft. Ben je het daarmee eens en vind je dat erg?

4. Wat denk je dat Siebelink met de beschrijving van het leven van Henk Wielheesen wil zeggen? Wat is zijn boodschap?

5. In de romans Knielen op een bed violen en Margje is Hans Sievez een man die doorschiet in een strenge vorm van christendom. Welke rol heeft hij in De buurjongen?

6. Af en toe wordt het verhaal onderbroken door een vooruitblik op hoe Henk terugkijkt op zijn leven vanuit het verpleeghuis Insula Dei. Welk effect hebben deze onderbrekingen?

7. Wat vind je van de houding van Guusje jegens haar vader? In hoeverre vind je die houding terecht?

8. ‘Siebelink is een meester in het beschrijven van mystieke (natuur)momenten’, schrijft Els Meeuse in Nederlands Dagblad (15 september 2017). Ben je het eens met Meeuse? En wat betekenen deze momenten in de roman?

9. Bespreek de betekenis van hanen in het verhaal.

10. Wat is jouw indruk van de vriendschap tussen Henk en Ruben? Hoe zou jij die vriendschap beschrijven?

Top