Terug

Alias Grace

Alias Grace

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Margaret Atwood, Alias Grace. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2017. Vertaald uit het Engels door Gerda Baardman en Tjadine Stheeman. Oorspronkelijke uitgave: Alias Grace , 2017.

Alias Grace is een bewerking van een geruchtmakende Canadese moordzaak uit 1843. De bedienden, de 16-jarige Grace Marks en de botte James McDermott, worden ter dood veroordeeld voor de moorden op hun werkgever en diens huishoudster, maar voor Grace wordt de straf omgezet in levenslang. Een jonge arts met belangstelling voor de zaak probeert zestien jaar later in gesprekken met Grace te achterhalen of zij echt schuldig is dan wel een willoos slachtoffer of gewoon krankzinnig.

Grace groeit op in een arm, kinderrijk Iers gezin en helpt haar moeder te zorgen voor haar jongere broers en zusjes. Haar vader is een agressieve alcoholist. Rond haar twaalfde emigreren ze naar Canada. Tijdens de barre overtocht overlijdt Grace's moeder. Om in het levensonderhoud van het gezin te helpen voorzien, wordt Grace dienstmeisje bij wethouder Parkinson in Toronto. Ze is er gelukkig en sluit vriendschap met haar collega Mary Whitney. Mary wordt echter zwanger (Grace vermoedt van de zoon des huizes) en overlijdt na een abortus door een louche arts. Grace vertrekt bij Parkinson en heeft verschillende baantjes totdat ze op haar zestiende in de zomer van 1843 werk vindt bij Thomas Kinnear, een ongetrouwde landbezitter. Met haar vader heeft ze geen contact meer.

Kinnears andere bedienden zijn diens wispelturige huishoudster Nancy Montgomery en de botte James McDermott. Nancy en McDermott haten elkaar en Grace ontdekt al snel dat Nancy een verhouding met Kinnear heeft. Grace heeft een beter contact met de pachterszoon Jamie Walsh, die verliefd op haar is. Zij voelt zich echter sterk aangetrokken tot de rondreizende marskramer Jeremiah Pontelli, die goed kan imiteren en vroeger helderziend genezer was en mesmerist (een soort hypnotiseur). Hij vraagt Grace om mee te gaan als zogenaamd helderziend genezeres, omdat ze volgens hem niet veilig zou zijn, maar Grace durft niet. Toch heeft zij na een nare droom het gevoel alsof er een vloek op het huis rust.

Als Kinnear een paar dagen weg is, zegt Nancy, die zwanger is en Grace als een rivale ziet, dat Grace en McDermott de volgende dag kunnen vertrekken. McDermott zegt tegen Grace dat hij Nancy zal vermoorden. Grace waarschuwt Nancy, tevergeefs. 's Nachts droomt Grace van een bloedende Nancy in de tuin. De volgende dag ziet ze McDermott met een bijl het huis in gaan en hoort ze een klap. Als Kinnear thuiskomt, schiet McDermott hem dood. Grace rent weg, maar valt flauw als McDermott op haar schiet. Als ze bijkomt, durft ze zich niet meer te verzetten en belooft ze met hem te trouwen. Ze vluchten de Amerikaanse grens over, maar worden gearresteerd en in Toronto berecht.

De zaak trekt veel persaandacht. Sommigen zien Grace als een verleidelijke moordenares, anderen als een willoos slachtoffer van McDermott. McDermott wordt opgehangen, maar Grace's advocaat Kenneth McKenzie weet haar doodstraf om te zetten in levenslang vanwege haar leeftijd en vermeende onnozelheid. Grace laadt veel verdenking op zich door wisselende getuigenissen. Ze wist na haar arrestatie niet waar Nancy was, ze vermoedde dat Nancy dood in de kelder lag, ze zag McDermott Nancy naar de kelder sleuren of wist dat niet meer. Ze ontkent McDermotts verhaal dat ze de zwaargewonde Nancy heeft helpen wurgen en hem als zijn liefje tot de moorden aanzette. Een belastende getuigenis van Jamie Walsh noemt ze een leugen, vanuit frustratie over zijn onbeantwoorde liefde.

Grace wordt opgesloten in het tuchthuis van Kingston. Op haar 24ste verblijft ze vijftien maanden in het krankzinnigengesticht van Toronto na een hysterische aanval (ze droomde weer over Nancy, maar volgens getuigen was ze bij zinnen). Nadien is haar toestand zo stabiel dat ze huishoudelijk werk mag doen bij de tuchthuisdirecteur thuis. Zijn vrouw en dochter Lydia hebben een zwak voor Grace, omdat misdaad hen fascineert.

In 1859 vraagt het actiecomité van dominee Verringer, dat zich inzet voor Grace's vrijlating, de jonge Amerikaanse arts Simon Jordan om te onderzoeken of ze onschuldig is. Jordan heeft zich in een Zwitserse kliniek verdiept in geestelijke gezondheidszorg en hoopt door gesprekken met de inmiddels 32-jarige Grace over haar leven en de moorden achter de waarheid te komen. Hij voelt zich aangetrokken tot Grace, maar flirt ook halfhartig met Lydia. Zijn moeder vraagt hem steeds terug te komen naar de VS en te trouwen, maar Jordan wil zich verdiepen in zijn vak en droomt van een eigen kliniek.

Tijdens een lezing voor de kennissenkring van de directeursvrouw ontmoet hij de vooraanstaande arts Jerome DuPont, die Grace graag aan hypnose wil onderwerpen. Grace herkent DuPont als Jeremiah, maar ze doen alsof ze elkaar niet kennen.

Jordan kan niet beslissen of Grace de waarheid spreekt, aan geheugenverlies lijdt, krankzinnig of schuldig is. Hij wil eigenlijk dat ze onschuldig is. Hij geeft DuPont zijn zin, maar gaat eerst met advocaat McKenzie praten. Hij wil ook even weg van zijn opdringerige hospita Rachel Murphy, die is verlaten door haar man en met wie hij een seksuele verhouding is begonnen. McKenzie zegt nooit geloofd te hebben in Grace's onschuld en dat ze goed verhalen kan vertellen. Ze zou Jordan zo aan het lijntje houden omdat ze verliefd op hem is.

Tijdens de hypnosesessie meldt zich een agressieve geest in de kamer, die in Grace gevaren zou zijn tijdens de moorden. Jordan voelt er weinig voor om op basis daarvan een rapport voor dominee Verringer te schrijven dat Grace vrijpleit.

Rachel vertelt Jordan dat haar man terugkomt en opnieuw met haar wil beginnen. Ze wil Jordan niet kwijt en stelt voor haar man te vermoorden. Jordan vertrekt meteen naar zijn zogenaamd zieke moeder, met het plan om zo snel mogelijk terug te gaan naar Zwitserland. Rachel bestookt zijn moeder vergeefs met brieven. Een teleurgestelde Grace spreekt in brieven aan Jordan en Jeremiah de hoop uit hen nog eens te zien. Jordan loopt in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) hersenschade op en kan zich niets meer van zijn tijd in Kingston herinneren.

In 1872 krijgt de dan 45-jarige Grace gratie na bemiddeling door de tuchthuisdirecteur. Hij en Lydia brengen haar naar een berouwvolle Jamie Walsh in New York. Ze trouwen en leven nog lang en gelukkig op hun boerderijtje.

Top

Interpretatie : Thematiek

Alias Grace snijdt verschillende thema's aan. Allereerst is er de reconstructie van de moordzaak, met als belangrijkste vragen wat er nu precies is gebeurd, wat de rol van Grace is geweest en of zij de waarheid spreekt dan wel een gewiekste manipulator is of gewoon krankzinnig. Door de vermenging van feit en fictie daagt Atwood de lezer uit zich hier zelf een oordeel over te vormen.

En passant schetst het boek negentiende-eeuwse ontwikkelingen in criminologie en psychiatrie. Zo is Jordan voorstander van een zachte, meer begripvolle aanpak van geesteszieken in plaats van hen maar op te sluiten. Ook krijgen verschijnselen als spiritisme (een hobby van de directeursvrouw en haar kennissen) en mesmerisme (voorloper van hypnose) aandacht.

Kenmerkend thema bij Atwood is de kwetsbare positie van vrouwen, in dit geval in de negentiende eeuw. Grace heeft het leven maar te nemen zoals het komt. Ze moet zich voortdurend verweren tegen mannelijke overheersing en lust. Na haar arrestatie wordt ze door velen direct schuldig verklaard en zelfs gezien als het brein achter de moorden, omdat ze een aantrekkelijke jonge vrouw is. Overigens vindt Grace 'moordenares' ook veel krachtiger klinken dan het 'gewoon' brute 'moordenaar' (p. 28).

Maar ook vrouwen uit hogere klassen hebben weinig keuze. Voor Rachel dreigt armoede omdat haar man haar verlaten heeft en voor Lydia rest na Jordans vertrek niets anders dan een verstandshuwelijk met Verringer.

Groenten, vruchten en bloemen zijn belangrijke motieven. Zo gebruikt Jordan groenten en vruchten om bij wijze van gesprekstherapie herinneringen bij Grace los te maken. Grace beschrijft zichzelf in dat proces als een openbarstende perzik, maar met een pit (p. 70). En in haar terugkerende droom over Nancy (p. 11) zijn de blaadjes van pioenrozen eigenlijk bloedvlekken.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel is een omdraaiing van Grace's alias, namelijk Mary Whitney, de naam van haar overleden vriendin die zij opgeeft na haar arrestatie (p. 99). Door de naam Grace als alias te presenteren roept de auteur ook de vraag op wie daar nu precies achter schuilt: een moordenares, een onschuldig slachtoffer, een krankzinnige?

Het begrip waarheid staat centraal in de drie citaten die als motto zijn opgenomen; de vraag of Grace de waarheid spreekt, keert namelijk steeds terug in het boek.

Het citaat 'Wat in al deze jaren ook geschied moge zijn, God weet dat ik de waarheid spreek en dat gij liegt' is uit het gedicht ‘The Defence of Guenevere’ (1858) van William Morris. De van overspel beschuldigde echtgenote van de legendarische Koning Arthur beroept zich op haar eerlijkheid, als enig bewijs van haar onschuld. De vraag is of dat ook voor Grace geldt.

Het citaat 'Ik heb geen Tribunaal' uit de brieven van dichteres Emily Dickinson (1830-1886) verwijst naar het feit dat Grace nauwelijks een eerlijk proces heeft gehad, omdat haar schuld al bij voorbaat vaststond.

Het citaat 'Ik kan u niet vertellen wat het licht is, maar ik kan u wél vertellen wat het niet is ... Wat is het motief van het licht? Wat is het licht?' komt uit The Soul of the White Ant (1937) van de Zuid-Afrikaanse natuurwetenschapper Eugene Marais. Dit stelt de vraag wat waarheid is en wat niet.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Het grootste deel van het verhaal speelt zich af tussen april en augustus 1859 in het Canadese plaatsje Kingston, waar Grace aan Jordan verslag doet van haar jeugd in Ierland, de emigratie naar Canada, haar werk in Toronto en bij Kinnear. De vertelde tijd beslaat dus een langere periode dan de verteltijd.

Het vertelperspectief wisselt tussen de eerste persoon enkelvoud (waarin Grace aan het woord is over haar huidige of vroegere leven) en de derde, met Jordan als hoofdpersoon. De passages waarin Grace over vroeger vertelt, zijn in de verleden tijd geschreven, de rest in de tegenwoordige tijd. De hoofdstukken worden onderbroken door fictieve brieven van Jordan, zijn moeder, collega's van Jordan, andere betrokkenen en Grace zelf.

De roman bestaat uit vijftien delen die genoemd zijn naar quiltpatronen (meer hierover in de paragraaf ‘Taal en stijl’) en 53 genummerde hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een fragment uit een historisch document rond de moordzaak en een citaat uit een roman of gedicht uit die tijd. 

Top

Interpretatie : Personages

Grace Marks is de hoofdpersoon. Een aantrekkelijke, hardwerkende maar raadselachtige jonge vrouw. Ze is heel nuchter en beheerst, maar roept door haar tegenstrijdige verklaringen en (zogenaamde?) geheugenverlies vragen op over haar betrouwbaarheid en motieven.

Simon Jordan is een vooruitstrevende, idealistische jonge arts, die begint te twijfelen over zijn integriteit omdat hij zich aangetrokken voelt tot zijn patiënte Grace en omdat hij zich laat verleiden tot een verhouding met Rachel Murphy, zijn nogal labiele hospita.

James McDermott is een agressieve pummel, die Kinnear en Nancy al dan niet samen met Grace vermoordt.

Nancy Montgomery is Kinnears grillige huishoudster en minnares. Soms is ze charmant en vrolijk, dan weer bazig en snauwerig.

Thomas Kinnear is een alleenwonende landbezitter die door McDermott wordt vermoord. Hij komt sympathiek en mild over, maar profiteert van de kwetsbare positie van zijn vrouwelijke ondergeschikten.

Bijfiguren zijn Mary Whitney, Grace's collega en vriendin in Toronto, de boerenzoon Jamie Walsh, Kenneth McKenzie, Grace’s advocaat, en Jeremiah, een rondreizende marskramer.

Alle personages zijn historisch, uitgezonderd Jordan en zijn moeder, Rachel Murphy, de directeursvrouw, haar dochter en haar kennissen.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

De roman heeft een laconieke, wijdlopige stijl. Grace beschrijft uitgebreid haar bezigheden en lotgevallen, hetgeen de vraag waarom zij zich zo weinig herinnert van de moorden, des te indringender maakt. In de fictieve brieven die haar relaas onderbreken, bootst Atwood de stijl van de negentiende eeuw na met woorden als 'ge', ‘derhalve’ en ‘bijwijlen’, en een formeel aandoende manier van uitdrukken, zoals in de brief van Jordans moeder op p. 53: ‘Het bereidde mij veel vreugde Uw dierbaar handschrift wederom te mogen aanschouwen, al was het slechts een klein specimen, en het siert U dat ge belangstelling toont voor Uw Moeders zwak gestel.’

Dromen (van Grace en Simon Jordan) spelen een symbolische rol als voorbode van naderend onheil. Ook worden allerlei vormen van bijgeloof aangestipt. Het maken van quilts (lappendekens), een populair handwerk onder negentiende-eeuwse pioniersvrouwen, is een metafoor voor verhalen vertellen. Grace haalt voor haar verslag aan Jordan de 'stukjes en beetjes' uit de mengelmoes in haar hoofd, 'lapjes stof zou je kunnen zeggen, zoals wanneer je in de voddenzak een fleurig lapje zoekt om iets op te fleuren' (p. 319). Het is aan Jordan (en de lezer) om wijs te worden uit al die lapjes. Het boek besluit met Grace's beschrijving van de quilt (p. 415) die haar leven verbeeldt. Het quiltpatroon is dat van de Paradijsboom, die volgens Grace verwijst naar het Bijbelverhaal over de Booms des Levens of de Boom der Kennis in het paradijs, waarvan Eva een verboden vrucht (een appel) eet. Alle vijftien delen van het verhaal zijn genoemd naar een quiltpatroon, met een bijpassende illustratie. Het boek bevat ook portretillustraties van Grace en McDermott en fragmenten uit historische bronnen, die steeds een ander licht werpen op Grace en de moordzaak.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

De Canadese auteur Margaret Atwood (1939) publiceerde Alias Grace al in 1996, maar het boek beleefde in 2017 een achtste herdruk vanwege de succesvolle, gelijknamige Netflix-serie (een trailer is te bekijken op netflix.com ). Om dezelfde reden werd The Handmaid's Tale ( Het verhaal van de dienstmaagd ), Atwoods bestseller uit 1985, herdrukt. Beide romans gaan over vrouwen die met geweld en onderdrukking worden geconfronteerd, een terugkerend thema bij Atwood, die een feministisch auteur wordt genoemd hoewel ze zichzelf niet als zodanig beschouwt.

In een interview met NRC Handelsblad (3 november 2000) zegt Atwood gefascineerd te zijn door vrouwen die de levens van anderen weten te ontregelen door middel van hun verbeeldingskracht. Grace is daarvan een voorbeeld, omdat haar getuigenis wordt gebruikt om de waarheid zowel aan het licht te brengen als te verdoezelen.

Alias Grace heeft vanwege het moordmysterie en de suggestie van Grace's gespleten persoonlijkheid à la Dr Jekyll and Mr Hyde, trekjes van de gothic novel, de negentiende-eeuwse griezelroman. Dit genre is vaker terug te vinden bij Atwood.

Atwood is een veelbekroond auteur en activiste, die ook gedichten, kinderboeken, korte verhalen en non-fictie publiceerde. Meer over haar leven en werk is te vinden op haar website .

Top

Reacties

Omdat het een herdruk betreft, zijn er weinig recente recensies te vinden. 'Een intense en intrigerende roman' die met kop en schouders boven de rest uitsteekt, concludeert Bas Heijne ( NRC Handelsblad, 25 oktober 1996) in zijn bespreking van Booker-prijsnominaties. ' Alias Grace is een historische roman in de negentiende-eeuwse traditie van de mystery-novel, spannend en onderhoudend, maar het is allesbehalve een genrestukje. Atwood weet aan de pastiche te ontsnappen; de spanningen die het verhaal beheersen, resoneren tot ver buiten de grenzen ervan.' Atwoords reconstructie van de feiten is boeiend en goed gedocumenteerd, vindt Kristien Hemmerechts ( Vrij Nederland, 14 september 1996). Er is geen 'waarheid' maar Grace wil Jordan als een Scheherazade onderhouden 'en samen met hem brengt ook de lezer bij Grace aangename uren door'.

'Met haar roman brengt Atwoord een historisch personage opnieuw tot leven: niet alleen door de correcte weergave van feiten en tijdgeest, maar door de tegenstrijdigheden op een verbeeldingrijke manier tegen elkaar uit te spelen', schrijft Kris van Zeghbroeck ( Leesideeën Off Line, 31 december 2001). 'Zo roept ze een enigma in het leven waarvan een tipje van de sluier opgelicht wordt zonder dat je er echt vat op krijgt.'

Top

Context / Achtergronden

Alias Grace is gebaseerd op ware gebeurtenissen, de moorden op Thomas Kinnear en zijn huishoudster Nancy Montgomery in 1843 door Kinnears bedienden James McDermott en Grace Marks. De zaak is een van de geruchtmakendste en sensationele moordzaken uit de Canadese geschiedenis vanwege de combinatie van seks, geweld en klassenverschillen. McDermott werd ter dood veroordeeld, maar de straf voor Grace werd omgezet in levenslang, vanwege haar jeugdige leeftijd en vermeende onnozelheid. In 1872 werd Grace gratie verleend en vertrok ze naar de staat New York, waarna haar spoor doodliep. Zoals Atwood in haar nawoord schrijft, waren de meningen over Grace sterk verdeeld. Volgens sommigen was ze een duivelin en verleidster en de aanstichter van de moorden, volgens anderen was ze een willoos slachtoffer van McDermott of wendde ze krankzinnigheid voor om aan de doodstraf te ontsnappen. In haar geromantiseerde maar grondig gedocumenteerde bewerking van dit verhaal laat Atwood het oordeel over Grace aan de lezer over.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Heijne, Bas. 'Nominaties voor de Booker-prijs: zes strohalmen in het donker'.
In: NRC Handelsblad, 25 oktober 1996.

- Hemmerechts, Kristien. 'Er is geen waarheid'.
In: Vrij Nederland, 14 september 1996.

- Zeghbroeck, Kris van. 'Recensie Alias Grace'.
In: Leesideeën Off Line, 31 december 2001.

- Poniewozik, James. '"Alias Grace" Sews a Transfixing True-Crime Quilt'.
Op: nytimes.com , 2 november 2017.

- Talese, Nan A. 'Alias Grace.'
Op: publishersweekly.com , ongedateerd.

Interview:

- Heijne, Bas. 'Bloed in het koekje'.
In: NRC Handelsblad, 3 november 2000.

Top

Vragen en discussietips

1. Wat is jouw oordeel over Grace? Een moordenares, een onschuldig slachtoffer of een krankzinnige?

2. Hoe zou je de verhouding tussen Grace en Simon Jordan omschrijven?

3. 'De arme dokter wordt door Atwood wel erg grondig in zijn hemd gezet', schrijft recensent Kristien Hemmerechts over Jordan. Ben je het daarmee eens?

4. Wat zou Jeremiah bedoelen met zijn opmerking tegen Grace: 'jij bent een van ons' (p. 145)?

5. Grace toont zich achteraf betrekkelijk mild over McDermott. Hoe verklaar je dat?

6. De figuur van Jeremiah/DuPont blijft nogal vaag. Vind je dat een gemis?

7. Hoe verklaar je Grace's dromen over Nancy (p. 11) en Jeremiah (p. 98)?

8. Tijdens een onweersnacht hoort Grace iemand fluisteren 'Het kan niet waar zijn' (p. 251). Wat zou dat betekenen?

9. Hoe verklaar je het merkwaardige gedrag van Jamie Walsh dat Grace op pagina 413-414 beschrijft?

10. Waarom zou Grace de Paradijsboom hebben gekozen als quiltmotief in het gelijknamige slothoofdstuk?

11. Hoe zijn de andere quiltpatronen aan de hoofdstukken te relateren?

12. Wat hebben de literaire fragmenten voorafgaand aan de hoofdstukken gemeen? 

Top