Terug

Achtendertig nachten

Achtendertig nachten

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Janne IJmker, Achtendertig nachten. Uitgeverij Mozaïek, Amsterdam, 2015, dertiende druk.

Elsjen Roelofs vergiftigt in het jaar 1767 haar man Jan Albers. Na zijn dood zit ze in afwachting van haar vonnis in de gevangenis, waar ze haar leven overdenkt. Ze beseft dat ze altijd heeft gehoorzaamd aan haar strenge grootmoeder en haar psychisch zwakke moeder heeft willen beschermen. Ze werkte samen met broers Luit en Barteld hard op hun grote boerderij, terwijl ze liever over het land zou dwalen. Na grootmoeders dood wordt ze gedwongen te trouwen met moederskindje Jan, terwijl ze verliefd is op de herder Leffert. Jan drijft haar tot waanzin zodat ze hem vergiftigt. In de gevangenis beseft ze dat ze haar kinderen hun vader heeft ontnomen, en sluit ze God weer in haar hart. Ze wordt ter dood veroordeeld.

In het jaar 1767 zit Elsjen Roelofs in de gevangenis te Assen in afwachting van haar berechting. Ze wordt verdacht van het vergiftigen van haar man Jan Roelofs, van wie ze haar tweede kind verwacht. Zeven dagen na de geboorte van haar dochter, die gelijk van haar weggenomen wordt, begint ze haar herinneringen aan vroeger op te schrijven. Ook schrijft ze over haar ervaringen in het gevang. Met dit verslag wil ze haar kinderen laten weten dat ze onschuldig is.

Toen ze vier jaar oud was stierf haar vader. Als niet veel later haar grootvader overlijdt, trekt het gezin in bij de grootmoeder, door Elsjen Otie genoemd. Otie is de spil van het huishouden. Haar wil is wet en zij neemt de beslissingen over de boerderij en het geld. Haar dochter Wemele, de moeder van Elsjen, is niet zo sterk. Ze kan weinig aan en wordt door iedereen ontzien. Elsjen is dol op haar oudere halfbroer Barteld, die samen met haar broer Luit hard werkt om het bedrijf draaiend te houden.

Elsjen houdt veel van de natuur en kan zich verliezen in de vlucht van een vogel. Als ze op een dag veel te laat thuiskomt, is haar moeder totaal overstuur en straft Otie haar flink. Later hoort Elsjen dat er voor haar een andere Elsjen was, dat jong is gestorven. Ze neemt zich voor om altijd goed te zijn voor haar moeder en nooit meer weg te lopen.

Gelukkig mag ze af en toe naar tante Lieven, die veel van kruiden weet en Elsjen spelenderwijs leert over geneeskrachtige planten. Als ze met Lieven de scheper (herder) Berent en diens zoon Leffert tegenkomt, zwemt Elsjen samen met de jongen naakt in een poel. Otie maakt Elsjen echter duidelijk dat dit ongepast is en ze dit als een zonde beschouwt. Elsjen snapt hier niets van: als iets zo goed voelt, hoe kan het dan verkeerd zijn?

Met Barteld gaat Elsjen naar de markt, waarna hij haar meeneemt het café in. Elsjen danst daar samen met een 'heidens' meisje met lang zwart haar en rode rokken, totdat Otie haar betrapt en het café uit sleurt. Otie roept de mannen toe dat zij met hun braspartijen de straf van God over zich afroepen, die in de vorm van de veepest al over Drenthe is neergedaald.

Ondertussen is Elsjen bevriend geraakt met Hillegijn, een meisje uit een naburige boerderij. Op nieuwjaarsdag wil Elsjen met haar de buurt rondgaan, maar eerst gaat ze naar Lieven. Ze treft de oude vrouw dood aan, met voor zich een stapel boeken waarop een kaartje met Elsjens naam ligt. Otie confisqueert deze onmiddellijk omdat Lieven volgens haar een wikkerse (waarzegster) was en God dit verbiedt. Ook zegt ze Elsjen dat ze er alles aan zal doen om een goede boerin van haar te maken.

Als Elsjen dertien is en dwalend op de hei Leffert opnieuw ontmoet, blijkt bij thuiskomst dat Otie haar rug gebroken heeft. Elsjen voelt zich schuldig, omdat ze er weer eens niet was en doet vanaf dan nog meer haar best hard te werken. Voordat Otie sterft, vraagt ze Elsjen om haar moeder altijd te ondersteunen en gehoorzamen. Elsjen belooft wat Otie van haar vraagt.

In de gevangenis vraagt ze zich vaak af of deze belofte niet te zwaar voor haar was. In de jaren na Oties dood heeft Elsjen haar eigen verlangens en gevoelens opzij moeten zetten om deze belofte te kunnen vervullen. Daarnaast probeerden zij en haar broers de boerderij volgens Oties opvattingen te besturen, wat een extra druk op hen legde.

Als ze ouder wordt, gaat ze meer voelen voor Leffert en merkt ze dat hij haar ook leuk vindt. Maar haar broers, die nu de baas zijn op de boerderij, maken haar duidelijk dat Leffert geen huwelijksmateriaal is. Otie heeft al lang geleden bekokstoofd dat Elsjen met Jan Albers zal trouwen, en Luit met Jans zus Hendrikjen, zodat het kapitaal en de grond in beide families blijven.

Elsjen wijst Leffert af zonder hem iets uit te leggen en krijgt verkering met Jan. Later beseft ze dat deze beslissing ertoe leidde dat ze God de rug toekeerde. Haar vriendin Hillegijn trouwt met Leffert, wat Elsjen zeer jaloers maakt.

De trouwerij en de daaropvolgende huwelijksnacht zijn teleurstellend voor Elsjen. Jan schenkt haar totaal geen bevrediging en lijkt zich amper voor Elsjen te interesseren. Hij blijkt ook nog eens een moederskindje te zijn en wil de baas spelen op hun boerderij, waar broer Barteld ook nog werkt. De twee mannen hebben regelmatig ruzie. Jan verwijt Barteld zelfs dat hij naar Elsjen lonkt.

Na de komst van zoon Roelof stelt Jan voor een eigen boerderij te zoeken. Zijn moeder vindt dit ook een goed plan, maar Elsjen piekert er niet over. Ze moet altijd al inbinden, en nu vraagt hij haar ook nog om van haar moeder en broer te scheiden. Met een verhuizing zou ze alles opgeven waar ze haar leven lang voor gewerkt heeft.

Terwijl Elsjen opnieuw zwanger raakt, snapt ze dat Jan niet van zijn plannen af te brengen valt. Ze vertelt hem niet dat ze zwanger is en weigert gemeenschap met hem te hebben. Ondertussen droomt ze ervan Jan te doden, zodat al haar zorgen voorbij zullen zijn. Dit plan neemt steeds vastere vormen aan, totdat ze hem ten slotte inderdaad vermoordt door rattengif door zijn eten te mengen.

De stervende Jan roept tevergeefs om Elsjen en sleept zich midden in de nacht naar het huis van zijn zus om daar te sterven. Elsjen wordt gelijk opgepakt, verhoord en gearresteerd. Ze moet in de gevangenis blijven totdat haar kind wordt geboren. Daarna zal haar vonnis worden geveld.

In de gevangenis vindt Elsjen troost in het opschrijven van haar levensverhaal, en bij God. Vooral het boek Job geeft haar veel kracht en inzichten. Gevangenisbewaker Folkert en Janna zorgen voor Elsjen, die inziet dat ze schuldig is en haar kinderen hun vader ontnomen heeft. Ze heeft spijt van haar daden.

Het vonnis luidt levend radbraken en dood door wurging. Haar lichaam wordt daarna op het rad aan de vogels overgeleverd en mag niet worden begraven door haar familie.

Terwijl Janna biddend toekijkt, ondergaat Elsjen waardig haar vonnis en sterft. Janna belooft in stilte enkele botten te verzamelen en Elsjen een laatste rustplaats te geven.

Top

Interpretatie : Thematiek

Kies je voor jezelf of laat je je leven door je familie bepalen? Deze vraag staat centraal. Al jong beseft Elsjen dat ze van dwalen in de natuur houdt, en van fantaseren over de verhalen van tante Lieven. Maar hier is geen ruimte voor op de boerderij, waar hard gewerkt moet worden. Als er nare dingen gebeuren, telkens als Elsjen ervandoor is, gaat ze denken dat die haar schuld zijn. Zíj heeft verzaakt, waardoor anderen moeten boeten.

Ze belooft zichzelf haar moeder nooit in de steek te laten. En als Otie dit op haar sterfbed ook dwingend van haar vraagt, zit Elsjen vast aan haar belofte. Ze komt in opstand als blijkt dat deze belofte ook inhoudt dat ze Leffert moet laten gaan en met Jan moet trouwen, maar verbijt en schikt zich. Maar als Jan een andere boerderij wil zoeken is voor Elsjen de maat vol en vergiftigt ze hem.

De inzichten komen door de Bijbelverhalen uit onder andere het boek Job, waarin Job ook moet lijden, maar vertrouwt op God. Zij vraagt zich af waarvoor ze boete moet doen, en wat ze fout heeft gedaan. Ze vergelijkt zichzelf met het meisje in de maan, uit een verhaal van Lieven. Dat hield de belofte aan haar moeder niet en raakte daardoor gevangen in de maan. Een ander symbool is de wonderboon, waarnaar Elsjen als sinds kind op zoek is. Deze boon groeit uit tot een rank die tot ver in de hemel reikt, waardoor je God dingen kunt vragen. In het verhaal overdrijven de mensen met hun wensen en worden ze om hun hoogmoed gestraft. Elsjen vindt haar wonderboon in de gevangenis. Door te lezen in Jesaja vindt ze 'de ladder naar de hemel' (p. 282). Ze heeft haar geloof in God teruggevonden en berust in zijn oordeel.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

Achtendertig nachten lang is nachtwaakster Janna bij Elsjen in de gevangenis, om voor haar te zorgen na de bevalling. In die achtendertig nachten overdenkt en beschrijft Elsjen haar leven. In het begin is ze opstandig en verdrietig, aan het eind berustend en kalm. Janna helpt haar het geloof weer te omarmen en begeleidt haar rustig en zonder oordeel in deze moeilijke tijd.

Het verhaal wordt voorafgegaan door een gedicht van Huub van der Lubbe (zanger van De Dijk), waarin ingegaan wordt op de tijd die uiteindelijk alles aan het licht brengt.

Dan volgens er drie motto's, waarvan twee uit de Bijbel, het boek Job.

'Hoe hebt gij hem geraden, die geen wijsheid heeft, en de zaak alzo is, ten volle bekend gemaakt?'
Job 26:3

'Ziet, dit zijn maar uiterste einden Zijner wegen: en wat een klein stuksken der zaak hebben wij van Hem gehoord?
Job 26:14

Elsjen leest in Job om kracht en raad te zoeken. De Bijbelse Job werd door God op de proef gesteld en heeft veel geleden. Elsjen vindt troost in de overeenkomsten tussen haar situatie en die van Job.

Het derde motto is van Oswald Chambers (1874-1917), baptist, schrijver en leraar.

'God schenkt ons geen overwinnend leven. Hij schenkt ons leven naarmate wij overwinnen'.

Elsjen komt tot inzicht dat ze niet altijd goed gehandeld heeft, maar meestal wel naar beste kunnen. Ze betuigt spijt en legt haar leven in Gods handen. 

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit een proloog, een verhoor, een tussenstuk dat vele hoofdstukken bevat en een nawoord. Dit wordt gevolgd door een verantwoording, waarin de auteur vertelt over het waargebeurde leven van Elsjen Roelofs, haar onderzoek daarover en over hoe het met de personen rondom Elsjen verder ging. Ook bevat het boek een verklarende woordenlijst.

De proloog (p. 9-12) is de nacht van 11 op 12 maart 1767, waarin Jan vergiftigd wordt. Er is sprake van een personale verteltrant, waarbij het perspectief ligt bij Jan. Hierna volgt het een hoofdstuk getiteld Het verhoor (p. 13-24), dat plaatsvindt op 17 maart, waarin het personale perspectief ligt bij landschrijver Kymmell, die Elsjen verhoort.

Hierna volgt de terugblik op Elsjens leven (p. 25- 284), met Elsjen als ik-verteller. Dit doet ze vanuit de gevangenis in Assen, vanaf vier augustus 1767 tot en met vijf september van dat jaar. De hoofdstukken bevatten als titel plaats, datum en jaartal. Op 9 september zal het vonnis voltrokken worden. In het nawoord (p. 285-289) is het de dag van Elsjens terechtstelling. Deze gebeurtenis wordt beschreven door de ogen van Janna.

De flashbacks zijn in chronologische volgorde en lopen vanaf begin 1742, toen Elsjen vier was, tot en met 1767. Deze worden afgewisseld met Elsjens observaties en overpeinzingen in de cel.

Het verhaal speelt in Drenthe: Elsjen woont zowel in Wapse als Doldersum en zit gevangen in Assen. De spanning ontstaat door de doodstrijd van Jan, waarbij Elsjen zich slapend houdt en de uitspraak van Elsjen in het begin dat ze onschuldig is. Daarnaast komt er spanning door de afwisseling tussen heden en verleden, waardoor veel vragen beantwoord worden maar er ook telkens nieuwe bijkomen. 

Top

Interpretatie : Personages

Elsjen Roelofs is 28 jaar als ze haar man Jan vermoordt. Ze is een sterke, wilskrachtige vrouw die graag in de natuur ronddoolt. Ze is de jongste van het gezin zodat veel van wat er gebeurt langs haar heen gaat. De strenge opvoeding van Otie werpt vruchten af: ze werkt hard en ontziet haar moeder. Elsjen is in staat haar gevoelens opzij te zetten en wendt zich ook af van haar geloof. Dit hervindt ze als ze in de gevangenis zit. Ze komt in het reine met zichzelf en God en beseft dat ze fouten heeft gemaakt, maar ook zo goed mogelijk heeft geleefd.

Haar man Jan Albers is een verwend en snel verongelijkt moederskindje. Elsjen ziet pas later in dat hij ook alleen maar zijn best heeft gedaan ervan te maken wat mogelijk was. Hij sterft door vergiftiging. Ze hebben een zoon, Roelof, en Elsjen bevalt na Jans dood van dochter Eva (door Jans familie Jantien gedoopt).

Elsjens moeder Wemele is geestelijk en lichamelijk zwak. Ze is nooit over de dood van haar 'eerste Elsjen' heen gekomen. Haar angsten beperken haar enorm en ze wordt door haar hele familie ontzien. Elsjens vader sterft als ze vier is.

Halfbroer Barteld (Elsjens vader was eerst getrouwd met Wemeles zus) is een flierefluiter, die graag een borrel drinkt, hard werkt en dol is op zijn kleine zus. Hij is niet zakelijk ingesteld en laat het geregel liever aan anderen over. Broer Luit is een stijve, degelijke man. De boerderij komt bij hem op de eerste plaats.

Grootmoeder Otie is een strenge, godsdienstige boerin die haar bedrijf liefheeft en met harde hand regeert. Ze toont zelden emoties en verwacht veel van haar kleinkinderen. Lieven, de zus van Elsjens grootvader, woont alleen en heeft een scherp opmerkingsvermogen. Volgens Otie is Lieven een 'wikkerse' (wichelaarster/waarzegster).

Elsjens beste vriendin Hillegijn is een warme, zachtmoedige vrouw, die met Elsjens grote liefde Leffert trouwt. Leffert is de zoon van de herder. Hij was verliefd op Elsjen, maar omdat hij afgewezen werd is hij met Hillegijn getrouwd.

De landschrijver Kymmell doet de verhoren. Zijn bevindingen zijn zeer bepalend voor het vonnis.

Bewaker Folkert is streng, maar zorgt goed voor Elsjen. Nachtwaakster Janna biedt een luisterend oor, is zonder oordelen en wijst Elsjen op een rustige manier de weg. 

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Indringend en beeldend beschrijft IJmker het achttiende-eeuwse Drenthe en zijn bevolking. In de flashbacks naar Elsjen van vier jaar is het taalgebruik kinderlijker, en begrijpt ze minder van de gebeurtenissen. Zo vraagt ze na de begrafenis van haar vader waar hij slaapt nu zijn kist is opgehaald. Dat ze gevoelig is voor sfeer, blijkt uit haar observatie tijdens het begrafenismaal: 'maar wat mij vooral opviel was dat er bij elke ronde een laagje van de stilte werd afgenomen' (p. 35). Als ze ouder wordt, groeit haar taal met haar mee.

IJmker vindt ook inspiratie voor vergelijkingen op de boerderij: 'Mijn opgeruimde stemming begon te wijken voor het gevoel dat je krijgt als het varken de trog omgooit waar je het vreten net zo netjes hebt ingegoten' (p. 229-230).

De achttiende eeuw komt onder andere tot leven door de taal van die tijd op een natuurlijke manier in het verhaal te vervlechten. IJmker gebruikt (dialect)woorden als 'kastelein', landschrijver', 'kerspelsoldaat', 'wikkerse', en 'marke', 'mede' en 'essen', die de lezer terugbrengen in de tijd.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Janne IJmker (Tiendeveen, 1962), heeft de Pedagogische Academie gedaan en is gestopt met lesgeven toen ze kinderen kreeg. Ze debuteert met het jeugdboek Mijn vriend Samuel (2002), waarin het meisje Riekie in de oorlog bevriend raakt met de Joodse Samuel, die in het nabijgelegen werkkamp zit. In 2015 verschijnt Wij hadden het leven lief, waarin de dochter van deze Riekie haar moeder interviewt over haar leven als kind tijdens de oorlog. IJmker brengt nog enkele jeugdboeken uit zoals de allegorische vertelling De toverfluit (2005).

In 2006 verscheen Achtendertig nachten, haar eerste roman voor volwassenen. Dit verhaal is gebaseerd op historische gegevens (zie de paragraaf 'Context'). Het boek kreeg in 2007 de Publieksprijs op de BCB-beurs. In 2012 bracht ze een vervolg hierop uit: Afscheid van een engel vertelt het (verzonnen) verhaal van Roelof, de zoon van Elsjen, die opgroeide bij zijn grootmoeder van vaderskant. IJmker gaat hierbij in op de vraag hoe het voor hem is op te groeien in de wetenschap dat zijn moeder zijn vader heeft vermoord. 

Top

Reacties

Hennie Walgemoed ( Reformatorisch Dagblad, 19 september 2006) schrijft: 'Het is een boek dat je pakt, vasthoudt en aangrijpt'. Maar: 'Hoe mooi ook, perfect is het niet. (...) Naast sterk beeldende zinnen zijn er echter ook te lange die wat rommelig en vaag zijn. Soms is IJmker te uitleggerig.' Ze vervolgt: 'Niet altijd overtuigend beschrijft IJmker Elsjens zelfonderzoek. Elsjen is intelligent, maar niet ontwikkeld. Diepe psychologische inzichten passen niet bij haar. De Elsjen die soms forse krachttermen gebruikt, de wanhopige en liefdevolle Drentse boerin, dat is voor mij de echte.' Haar conclusie luidt: 'een prachtig boek dat met warme betrokkenheid en grote kennis van zaken geschreven is'.

Gert van de Wege ( Nederlands Dagblad, 8 september 2006) ziet dat Elsjen 'tot klaarheid over haar verleden, over de mensen om haar heen en over God (komt)'. Volgens hem laat IJmker daarmee zien 'een voluit christelijke schrijver te willen zijn'. Soms is IJmker volgens hem 'te uitleggerig' en bevatten haar zinnen soms 'zelfhulpproza'. Toch vindt hij de roman: 'een van de beste (...) die in de afgelopen jaren door de christelijke uitgeverijen zijn uitgebracht'.

Jona Lendering ( deleesclubvanalles.nl ) vindt het 'een bijzonder boek' vanwege 'de plaats, tijd en authenticiteit van het misdrijf'. Hij noemt het 'een overtuigend portret van een moordenares' en 'een panorama van het harde boerenleven van die tijd'. Minder vindt hij de 'modernismen' die IJmker af en toe bezigt, maar 'het is prettig om te lezen en alleen al om die reden verdient het boek meer aandacht dan alleen die van christelijke recensenten'.

Top

Context / Achtergronden

Janne IJmker werd door iemand gewezen op een bericht in het Dagblad van het Noorden, waarin de opgraving van een voormalig galgenveld in Assen vermeld werd. In dat bericht werd ook melding gemaakt van Elsjen Roelofs, die haar man met rattenkruid vergiftigd zou hebben. Het bericht prikkelde IJmkers nieuwsgierigheid zodat ze op onderzoek uitging. Dit bracht haar via een archeoloog en de historische vereniging te Assen bij archieven van de landschrijver die uiteindelijk leidden tot dit verhaal. Ze heeft hierbij ook een aantal historische gebeurtenissen, zoals de veepest, in het verhaal verwerkt.

IJmker probeert in de roman 'zo dicht mogelijk te blijven bij de feiten die ik over haar en haar tijd wist, maar natuurlijk heb ik me ook vrijheden veroorloofd. Het is het verhaal geworden zoals ik denk dat het gegaan kan zijn' (p. 293).

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Walgemoed, Hennie. 'Altijd eigen boontjes doppen en nooit de wonderboon vinden'.
In: Reformatorisch Dagblad, 19 september 2006.

- Wege, Gert van de. 'Een hartverscheurend verhaal'.
In: Nederlands Dagblad, 8 september 2006.

- Lendering, Jona. 'Job in Drenthe'.
Op: deleesclubvanalles.nl, 22 oktober 2007.

Internet:

- De website van Janne IJmker.

Top

Vragen en discussietips

1. Denk je dat Elsjen de intentie had Jan te doden? Waaruit blijkt dit?

2. Elsjen is een wilskrachtige vrouw maar kan niet op tegen haar strenge grootmoeder. Waarom blijft Elsjen (zelfs na Oties dood) leven volgens Oties strenge regels en eisen?

3. Lieven vertelt Elsjen verschillende verhalen, die Elsjen in haar bedstee overdenkt. Door welk verhaal was jij het meest geraakt en waarom?

4. Recensent Hennie Walgemoed ( Reformatorisch Dagblad, 19 september 2006) schrijft: 'Niet altijd overtuigend beschrijft IJmker Elsjens zelfonderzoek. Elsjen is intelligent, maar niet ontwikkeld. Diepe psychologische inzichten passen niet bij haar. De Elsjen die soms forse krachttermen gebruikt, de wanhopige en liefdevolle Drentse boerin, dat is voor mij de echte.' In hoeverre ben je het met haar eens?

5. Wat is het belang van het personage Janna voor Elsjen, en voor het verhaal?

6. In het verhaal is er op een bepaald moment sprake van een 'Goddelijke beroering': zowel de moeder van Elsjen als diverse andere vrouwen vallen tijdens een kerkdienst op hun knieën, slaan zichzelf op de borst, koeren als duiven en bidden onder luid weeklagen tot God. Wat denk je dat er aan de hand is? Waardoor werd dit volgens jou veroorzaakt? (In de archieven staat dit bekend als de 'Nijkerkse beroering', die in werkelijkheid heeft plaatsgevonden in 1749.)

7. Recensent Jona Lendering schrijft: 'Anders gezegd: het is prettig om te lezen en alleen al om die reden verdient het boek meer aandacht dan alleen die van christelijke recensenten'. Waarom denk jij dat dit boek alleen door christelijke recensenten wordt genoemd? Wat vind je hiervan?

8. Elsjen heeft haar hele leven haar eigen belangen achtergesteld bij die van haar familie. Dit realiseert ze zich pas echt in de gevangenis. Hoe is dit zo gekomen? Wat vind je hiervan? Had ze het volgens jou anders kunnen doen? In hoeverre gaat jouw familiebelang voor je eigenbelang?

9. Achter in de roman staat kort vermeld hoe het de familie van Elsjen is vergaan. Ook schreef IJmker een 'vervolg' op Achtendertig nachten. In Afscheid van een engel wordt verhaald over Elsjens zoon Roelof, die bij zijn grootmoeder van vaderskant opgroeit. Vind je het leuk om te weten hoe het verdergaat met (al dan niet verzonnen) personages? Zou je dit vervolg gaan lezen? Waarom (niet)?

10. In hoeverre vind jij het geloofwaardig dat Elsjen aan het eind vrede heeft, spijt betuigt en God weer toelaat?

Top