Terug

Wederzijds

Wederzijds

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Kees 't Hart, Wederzijds. Uitgeverij Querido, Amsterdam, 2017.

Een conrector en zijn vrouw Wies wonen in de Rivierenbuurt in Den Haag. In hun voortuin staat een kabelkastje dat telkens beklad wordt. 's Nachts hebben ze overlast van kunstenaars die in een school achter hun huis wonen. De conrector wordt benaderd door de Vereniging Wederzijds, die mensen van overlast afhelpt. Tegen zijn zin raakt de conrector steeds dieper betrokken bij de vereniging. Net als hij ermee wil ophouden, wacht hem een verrassing.

De conrector en Wies wonen en werken sinds vijf jaar in Den Haag in het onderwijs. Wies is een ex-leerling en ze schelen zeventien jaar. Ze wonen in een ordeloze buurt waar overlast plaatsvindt. Het kabelkastje in de voortuin zit vol graffiti en uitwisselingskunstenaars in een aangrenzende school geven overlast. Als de conrector het kastje schoonmaakt, wordt hij aangesproken door een man. Hij kent een bedrijf dat voor vierhonderd euro per jaar overlast bestrijdt door familie en kennissen van de daders aan te pakken. Een week later is het kastje weer beklad en belt de man op met de vraag of er niets gedaan moet worden. De conrector houdt de boot af, maar toch wordt hun huis bewaakt door een zekere Stefan van Merken. Niet lang daarna ligt er een envelop van Vereniging Wederzijds in de brievenbus met foto's van ondergespoten auto's van de ouders van de daders. Het probleem is opgelost en de conrector betaalt met tegenzin de bijgevoegde rekening. Tegelijkertijd met het graffitiprobleem duikt Hans, het ex-vriendje van Wies, op. Wies stelt hem gerust, maar de conrector wantrouwt de hernieuwde kennismaking.

De conrector en Wies zijn bevriend met Koos en José, rector en lerares van de school. Koos is bestuurslid van de kunstenaarsclub die in de school gehuisvest is. Bij de groep kunstenaars loopt ook de rondborstige Jennica rond. 's Avonds krijgen de conrector en Wies opdracht om ergens te surveilleren. Omdat het lidmaatschap de verplichting tot wederdienst kent, gaan ze op de uitkijk staan. Na een paar dagen komt ene Bart vragen of ze een racefiets in de kelder willen verbergen. Omdat de conrector telkens door iemand anders van Wederzijds wordt aangesproken, raakt hij in de war.

Als lid van Airbnb verhuren de conrector en Wies de tweede etage van hun huis aan toeristen. Omdat er binnenkort Fransen komen, moet de overlast van de school afgelopen zijn. De conrector bezoekt Stefan van Merken, die hij desgevraagd vertelt over het probleem dat hij zelf wil oplossen vanwege Koos' betrokkenheid. En passant vertelt hij dat Wies door Hans gestalkt wordt. Niet lang daarna gaat de school in vlammen op en zijn de auto's van Koos en José uitgebrand. In verband met het politieonderzoek worden de conrector en Wies bezocht door inspecteur Kelly Zwarts.

Met het plakken van een sticker met de letter W op de deurpost, zijn de conrector en Wies volwaardige leden van Wederzijds geworden. Ze krijgen ook nieuwe opdrachten waarmee punten en een contactboard te verdienen zijn. Het dringt steeds meer tot hen door dat ze niet meer terug kunnen. Kelly is er inmiddels achter dat er in de stad voor eigen rechter gespeeld wordt. Hans blijft achter Wies aanlopen en vraagt haar met hem mee te gaan naar Botswana.

Op het internet zijn foto's verschenen waarop het gezicht van een leerlinge op het lichaam van een pornomodel is gemonteerd. Omdat José haar mentor is, bespreekt ze de zaak met de conrector. Volgens haar is een ex-vriendje de dader. Ze stelt voor contact op te nemen met de vereniging Vice Versa, die voor Koos en haar een overlastprobleem heeft opgelost. De conrector schrikt als hij hoort dat Wederzijds concurrentie heeft gekregen, maar betaalt wel namens de school de contributie. Hij verwittigt Van Merken van Vice Versa en uit zijn ontevredenheid over Wederzijds.

Bart komt langs met Jennica, die een prostituee met schulden blijkt te zijn. Op de vraag of ze bij hen kan logeren, stemmen Wies en de conrector toe. Al gauw blijkt dat Jennica op haar kamer mannen ontvangt. De conrector en Wies schrikken als ze geluidsbommen door brievenbussen moeten gooien. Ze geven de opdracht door aan iemand die ook een sticker op de deur heeft. José heeft bericht van Vice Versa gekregen dat de zaak is opgelost door het fotoshoppen van een foto van mevrouw Maastuin, de moeder van het ex-vriendje. Kelly komt steeds dichter bij de waarheid over de wraakacties. Als vlak daarna op school voor de deur van de conrector een envelop bezorgd wordt met een plastic vingerkootje, raakt de conrector in paniek. Wies vindt het een flauwe grap.

José vertelt dat niet het ex-vriendje maar een andere jongen de dader van de foto is. De conrector belt met mevrouw Maastuin, die vermoedt dat een personeelslid van de school wraak heeft genomen. Ze gebruikt een codewoord van Wederzijds dat de conrector al eerder gehoord heeft.

De conrector bezoekt een vergadering van Wederzijds die chaotisch verloopt. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen waardering voor en afschuw van de vereniging. Op een dag treft hij Wies huilend aan. Ze is opgebeld met de mededeling dat de kwestie met haar ex afgehandeld is. Hans ligt met een gebroken kaak in het ziekenhuis na een fikse aframmeling van Wederzijds. Kelly is intussen op het spoor van Vice Versa gekomen. De conrector gaat naar het politiebureau om alles op te biechten, maar Kelly is overgeplaatst. Huilend doet de conrector aangifte tegen Wederzijds omdat hij en Wies zich bedreigd voelen. De dienstdoende agent blijkt zelf lid van Wederzijds te zijn en hij ontslaat de conrector van verdere acties. 's Avonds belt Koos op omdat José te laat thuis is. De volgende dag komt ze met haar rechterhand in het verband naar school.

Er breekt oorlog uit tussen Wederzijds en Vice Versa waarbij iemand ernstig gewond raakt. Wederzijds belegt een vergadering waarbij mevrouw Maastuin ook aanwezig is. Ze zegt dat Wederzijds ervoor gezorgd heeft dat Koos ontslag heeft aangeboden. Als het punt Opvolging aan de beurt is, wordt de conrector tot zijn grote schrik uitgeroepen tot de nieuwe directeur van Wederzijds.

Top

Interpretatie : Thematiek

'De politie bellen? Dat ging ons te ver, dat heeft geen zin, je doet er niks aan en wat kunnen zij eraan doen?' ( p. 15). Het hoofdthema van de roman is vigilantisme: uit frustratie dat de politie bij overlast en kleine misdaad niet op komt dagen, nemen burgers het recht in eigen hand. De conrector en zijn vrouw zijn daar tegen: 'Eigen rechter spelen, dan is het einde zoek' (p. 103).

Wederzijds bestaat uit een groep willekeurige vigilantisten die georganiseerd wraak nemen op familie of kennissen van daders volgens het principe: 'Boontje komt om zijn loontje' (p. 21). Leden zijn verplicht tot wederdienst door opdrachten uit te voeren en zijn te herkennen aan de sticker en een codewoord. De werkwijze van Wederzijds is opdringerig te noemen. De conrector wordt ongevraagd benaderd en geeft geen toestemming voor surveillance bij zijn huis. Als hij daar toch voor betaalt, zwemt hij de fuik van Wederzijds in en kunnen ze niet meer terug: 'We werden dieper en dieper meegezogen in een netwerk van halve chantage en kleine bedreigingen' (p. 78).

Hij noemt de vereniging soms 'een terreurbeweging' (p. 63), dan weer spreekt hij van 'maffiapraktijken' (p. 67).

De concurrerende vereniging Vice Versa plakt VV-stickers op lantarenpalen en bestraft alleen daders. De concurrentie leidt ertoe dat de wraakacties die ludiek begonnen, steeds gewelddadiger worden tot amputatie en een moordaanslag aan toe.

Vanaf de ontvangst van de rekening hebben de conrector en Wies de keuze tussen goed en kwaad, zoals verbeeld door een engeltje en een duiveltje op de voorkant van de roman. Niet betalen betekent een tegenactie: 'Weglopen kan niet. Onderweg is onderweg' (p. 23). Door wel mee te doen, bevinden ze zich op een hellend vlak (p. 22). Met de beslissing: 'Hadden we de politie moeten waarschuwen? Niet nodig, dachten we' (p. 21), kiezen ze voor het kwaad en beginnen ze te liegen tegen de politie. Het komt zelfs zover dat de conrector besmet raakt door het gedachtegoed van de vereniging door op kleine ergernissen te letten (p. 93).

Daarnaast krijgt de conrector last van achterdocht die grenst aan paranoia. Hij ziet verbanden die er niet zijn (p. 13), krijgt last van achtervolgingswaanzin (p. 36), paranoia neemt bezit van hem (p. 93, 148), hij heeft dwanggedachten (p. 118, 125) en slapeloze nachten (p. 211). Het eindigt ermee dat hij zegt onder dwang te hebben meegedaan omdat ze zich bedreigd voelden (p. 197). Maar dan blijkt zijn beeld over de vereniging niet te kloppen. Hij wordt juist gewaardeerd: 'Hij was in alles een standvastig lid. (...) Hij bleef in ons geloven. (...) Hij nam zijn verantwoordelijkheid. (...) Hij heeft goede ideeën. (...) Hij zag het gevaar van Vice Versa. Hij hielp medeleden door dik en dun, hij was trouw en betrouwbaar' (p. 221).

Allerlei vormen van overlast vormen het ondersteunend motief van het hoofdthema. Dat kan wisselen van geluidsoverlast en vandalisme tot hondendrollen. De lijst wordt steeds verder uitgebreid tot de kwaliteit van wijn, stalking en sexting aan toe.

De uitspraak 'Onderweg is onderweg', is het leidmotief dat het verplichtende karakter van de Vereniging Wederzijds weergeeft (p. 12, 23, 63, 70, 111, 123, 129, 156, 162, 163-165, 167, 172, 185, 198).

Het contactboard is een ander leidmotief. Het lijkt een concreet voorwerp te zijn, maar de conrector ontvangt het nooit en hij komt er ook niet achter wat het precies is (p. 70, 71, 80, 81, 105, 128).

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel Wederzijds verwijst naar de gelijknamige vereniging die opereert op basis van wederzijdse hulp. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend, maar kent verplichtingen.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Het verhaal is geschreven in de vorm van een persoonlijk verslag dat de conrector alleen voor Wies en zichzelf opschrijft. Het verslag bestaat uit twaalf genummerde hoofdstukken die opgedeeld zijn in fragmenten. De conrector is de schrijver van het verslag. Hij doet dat achteraf als vertellend-ik in de verleden tijd. Als ik-verteller is hij onbetrouwbaar. Wies leest het verslag over zijn schouder mee en corrigeert hem zo nodig: ('Ja, zet dat er maar in, zei ze', p. 36). ('Wies vindt dat ik teveel spoken zie', p. 52), ('Moet dit erin?' vraagt Wies zich af, p. 203).

Het verslag omvat een periode van een half jaar in 2016, de tijd van het lidmaatschap tot de benoeming tot directeur. De chronologie wordt een keer onderbroken door een terugblik op de ontmoeting van de conrector en Wies (p. 26-28). Er is sprake van tijdverdichting en af en toe wordt er vooruit gewezen (p. 31, 173, 173). De plaats van handeling is Den Haag. Naast de woning in de Rivierenbuurt wordt de Schilderswijk genoemd, het industrieterrein, het Erasmus College en politiebureau Haaglanden.

Top

Interpretatie : Personages

De conrector is geen man van stavast. Hij verhuist als collega's hem plagen met zijn jongere vrouw (p. 26) en hoewel hij tegen de principes van de vereniging is, zwicht hij, uit angst voor represailles (p. 23). Hij kwelt zichzelf door toe te geven aan hersenspinsels (p. 199). Hij reageert uitzonderlijk jaloers op het ex-vriendje van Wies. Zijn labiele karakter blijkt ook uit het feit dat hij de ene keer Wederzijds bewondert (p. 21) en dan weer verguist (p. 171-173).

Wies is het tegenovergestelde van haar man: 'zij maakt zich nooit ergens zorgen over' (p. 25). Ze is niet bang, maar nieuwsgierig naar de vereniging. Hij overlegt met haar, zij is degene die beslist. Als haar man in paniek raakt, reageert ze met: 'Ach man, maak je niet druk' (p. 92). Ze applaudisseert als de corrector gekozen wordt.

Er worden meer dan twintig namen van Wederzijdsleden genoemd. Ze geven elkaar opdrachten door en gebruiken telkens andere namen. Stefan van Merken is de contactpersoon en directeur. De vereniging telt ook racistische leden (p. 173).

Wies en Koos zijn te vergelijken met de conrector en Wies. Het verschil is dat zij wel moeten boeten voor een foute beslissing.

De politie wordt beschreven als een instantie waar je niet gehoord wordt. Het politiekorps is ook corrupt: agenten zijn zelf lid van Wederzijds en Kelly wordt op een zijspoor gezet.

De overige personages (kunstenaars, Hans, buren) zijn figuranten in het verhaal.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Het verslag van de conrector bevat de reconstructie van het ongewild lidmaatschap van een vigilantenclub. Hoewel de conrector zo juist mogelijk de feiten wil noteren, is de stijl niet objectief te noemen, omdat die gekleurd is door de emoties van de schrijver. De onzekerheid over de vereniging en deelname aan de acties zijn terug te vinden in de vele vragen die de conrector zichzelf stelt (p. 30, 51, 65, 71). Soms vult de conrector gedachten voor een ander in (p. 117, 131) of slaat hij zelf op hol (p. 136). Omdat de conrector zichzelf slecht kent en zijn mening steeds bijstelt, verandert het verslag in een tragikomisch verhaal, zonder mooischrijverij en weinig beeldspraak.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Kees 't Hart is schrijver van romans, gedichten, essays en recensies. Zijn werk wordt wel postmodernistisch genoemd. Aanhangers van het postmodernisme betwijfelen of de taal wel in staat is om de werkelijkheid objectief te beschrijven. Literatuur mag niet als een sociologisch correcte en realistische weergave van de werkelijkheid beschouwd worden, alsof de roman een directe afspiegeling is van maatschappelijke verhoudingen. Kees 't Hart wil juist ongeremd schrijven, los van de literatuurwetenschap. Dat levert zeer leesbare en humoristische romans op waarin de hoofdpersonen de bestaande werkelijkheid verwisselen voor illusies en dromen. Beide kenmerken zijn ook op Wederzijds van toepassing.

In 1995 werd de Eerste Kees 't Hart Fanclub in Nederland opgericht. De club bracht in 1996 eenmalig het Kees 't Hart Fanzine uit.

Top

Reacties

'Waar eindigt verdraagzaamheid en begint overlast? Op welk moment verander je van een klager in een wreker? 't Hart schreef een vlijmscherpe satire op onze tijd' (Maria Vlaar, De Standaard, 3 februari 2017).

'Het einde van zijn verhaal is overigens volledig over de top. Tijdens een vergadering van Wederzijds wordt de arme hoofdpersoon, die zoveel moeite heeft gedaan van die club af te komen, tot zijn verbazing bij acclamatie tot nieuwe voorzitter gekozen. Waarmee het verhaal met zijn quasi-happy end uiteindelijk toch een ware nachtmerrie blijkt te zijn, met de protagonist verstrikt in zijn eigen complottheorieën. Een beetje een deus ex machina. Ik denk dat 't Hart er ten slotte zelf ook niet meer uitkwam, maar zelfs daar moest ik hartelijk om lachen' (Rob Schouten, Trouw, 14 januari 2017).

'Zeker na het verrassende slot begin je te twijfelen. Heeft hij zich echt tegen Wederzijds verzet, of praat hij zijn eigen rol goed? En wat is eigenlijk zijn bezwaar tegen het handelen van de organisatie? Hij wil vooral dat 'de ideologie' klopt, dat het samenhang vertoont, maar van de wraakacties zelf lijkt hij eigenlijk wel te genieten. Wederzijds wordt zo onvermoed grimmig. Als zelfs modelburgers hiertoe in staat zijn, wordt het echt tijd wakker te worden' (Persis Bekkering, de Volkskrant , 31 januari 2017).

'Wat begint als een hilarisch verhaal neemt naarmate het verhaal vordert de vorm aan van serieuze maatschappijkritiek. Want dat verenigingen als Wederzijds en Vice Versa een gat in de markt vullen, is helemaal niet zo surrealistisch als het in de context van Wederzijds aanvankelijk lijkt. De tijdgeest wakkert het wantrouwen van burgers in de overheid – en in elkaar – aan' (Liliane Waanders, hanta.nl , 4 februari 2017).

'In korte, heldere zinnen maakt de Nederlandse schrijver van 'Teatro Olimpico' en 'Hotel Vertigo' pijnlijk duidelijk hoe makkelijk naïviteit, ontkenning en berusting omslaan in collaboratie. Jammer dat 't Harts metafoorloze droogkomische stijl net iets vaker simpelweg droog dan komisch is' (Sdw, humo.be , 7 februari 2017).

Top

Context / Achtergronden

Betekenis vigilantisme of eigenrichting: 'Wanneer iemand die meent een recht te hebben, zelf eigenhandig maatregelen neemt om dit recht te verkrijgen. Het recht in eigen handen nemen zonder bijvoorbeeld de uitkomst van een proces af te wachten. Eigenrichting is tevens een ondermijning van de rechtsstaat en staat tegenover het burgerlijk procesrecht dat juist regels bevat om eigenrichting te voorkomen' ( www.juridischewoorden.nl ).

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies: 

- Bekkering, Persis. 'Kees 't Hart levert met Wederzijds opnieuw geslaagde komedie af, een genre dat in Nederland op dit niveau weinig wordt beoefend'.
In: de Volkskrant, 21 januari 2017.
Op: volkskrant.nl , 21 januari 2017.

- Blom, Onno. 'Kees 't Hart bewijst dat een literaire roman niet serieus hoeft te zijn'.
Op: nporadio1.nl , 21 januari 2017.

- Molin, Rob. 'Ironie en hilariteit spatten van de bladzijden af'.
Op: literairnederland.nl , 20 februari 2017.

- Hermse, John. ‘Overal, maar niet in mijn achtertuin'.
In: AD/Algemeen Dagblad, 12 april 2017.

- Ruiten, Joep van. 'Tegenspartelend meegezogen in het schimmige'.
In: Dagblad van het Noorden, 20 januari 2017.

- Schouten, Rob. 'Bezorg jij overlast, dan krijg je overlast terug'.
In: Trouw, 14 januari 2017.

- sdw. 'Kees 't Hart - Wederzijds'.
Op: humo.be , 7 februari 2017.

- Veen, Thomas de. 'Van kwaad tot erger'.
In: NRC Handelsblad, 20 januari 2017.
Op: nrc.nl , 22 januari 2017.

- Vlaar, Maria. 'Doe lekker zelf normaal!'.
In: De Standaard, 3 februari 2017.

- Vullings, Jeroen. 'Vullings boek van de week: Wederzijds door Kees 't Hart'.
Op: vn.nl , 13 januari 2017.

- Waanders, Liliane. 'Conrector op hellend vlak'.
Op: hanta.nl , 4 februari 2017.

Interview:

- Linden, Frenk van der. 'Kees 't Hart: schrijver en dichter'.
Op: npo.nl ,17 januari 2017. 

Top

Vragen en discussietips

1. De conrector schrijft het verslag 'voor de zekerheid, omdat we niet willen dat er misverstanden tussen ons ontstaan' (p. 26). Hoe interpreteer je die toevoeging?

2. Als lezer lees je stiekem mee met een verslag dat privé is bedoeld. Welk effect heeft dat op jou als lezer?

3. De roman wijst op de gevaren van burgerinitiatieven door middel van humor. Wat vind je van die combinatie en is de schrijver wat jou betreft geslaagd of niet?

4. Waaruit blijkt nog meer dat de conrector een onbetrouwbare verteller is?

5. Het slot van het verhaal wordt zowel 'over de top' als 'verrassend' genoemd. Hoe heb jij het ervaren?

6. Wat vind je van de karakterisering van de hoofdpersonen en hun onderlinge relatie?

7. Welke rol speelt het contactboard in het verhaal?

8. Onno Blom ( nporadio1.nl  ,21 januari 2017) is van mening dat je om Wederzijds daverend mag lachen. Hij heeft Maarten 't Hart ooit horen zeggen dat hij het verschrikkelijk vindt om naast Kees 't Hart in de boekenkast te staan. Met welke argumenteren geef jij Wederzijds wel of niet een plaats in de literaire wereld?

9. Hoe denk je over initiatieven als de Burgerwacht of De Rijdende Rechter? Wat/wie heeft je voorkeur en waarom?

10. In hoeverre voldoet de roman aan het postmodernistische idee dat de werkelijkheid niet te beschrijven valt?

11. Wat zou jij gedaan hebben als je in de schoenen van de conrector had gestaan?

Top