Terug

Mijn naam is Leon

Mijn naam is Leon

Index

  1. Samenvatting
  2. Interpretatie: Thematiek
  3. Interpretatie: Titel en Motto
  4. Interpretatie: Structuur en Techniek
  5. Interpretatie: Personages
  6. Interpretatie: Taal en Stijl
  7. Interpretatie: Situering binnen het werk
  8. Reacties
  9. Voor wie meer wil weten
  10. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Kit de Waal, Mijn naam is Leon. Uitgeverij Cargo, Amsterdam, 2017. Vertaald uit het Engels door Hien Montijn. Oorspronkelijke uitgave: My Name is Leon, 2016.

De negenjarige Leon woont in 1980 bij zijn depressieve moeder Carol en halfbroertje baby Jake in Londen. Nadat Carol is opgenomen in een kliniek, komen de broertjes bij pleegmoeder Maureen terecht. Jake wordt al snel geadopteerd. Als Maureen ziek wordt, trekt Leon in bij haar zus Sylvia. Op een volkstuintjescomplex raakt hij bevriend met de Ier Devlin en de zwarte man Kuifmans. Als Leon op zoek wil naar zijn broer komt hij in een opstand terecht, waaruit Devlin en Kuifmans hem redden. Zij raken daarop bevriend met Maureen en Sylvia. Carol draagt de zorg voor Leon voor altijd over aan Maureen.

De bijna negenjarige Leon woont met zijn moeder Carol en zijn babybroertje Jake in Londen. Zijn moeder lijdt aan een postnatale depressie en verwaarloost hen zo vaak, dat Leon voor zijn broertje is gaan zorgen. Hij is dol op Jake, die hij vertroetelt, eten geeft en verschoont. Bovenbuurvrouw Tina biedt soms hulp, maar heeft het als alleenstaand moeder van twee kinderen zelf al zwaar genoeg.

Als Leon honger heeft en Carol maar blijft slapen, vraagt hij Tina om hulp. Zij ziet dat het zeer slecht gaat met Carol en belt zowel een ambulance als de Sociale Dienst. Carol wordt opgenomen terwijl Leon en Jake een nacht bij Tina logeren. Maatschappelijk werker Judy, die Leon 'Zebra' doopt vanwege de strepen in haar haar, brengt hen daarna naar Maureen. Leon heeft een rugzakje met spullen voor zichzelf en Jake ingepakt. Als hij beseft dat ze weg moeten uit hun huis, negeert hij Tina omdat hij zich door haar verraden voelt.

De broertjes komen terecht bij pleegmoeder Maureen, die Leon onmiddellijk op zijn gemak stelt door zijn advies over Jake in te winnen. Leon kent zijn broertje als geen ander en is de zorgzaamheid zelve. Maureen ziet dat de broertjes uitgehongerd zijn en geeft ze zo vaak mogelijk te eten.

Na een paar maanden vertelt maatschappelijk werker Salma dat Jake geadopteerd zal worden. Leon begrijpt maar half wat hiermee bedoeld wordt en vraagt Maureen of hij met Jake meegaat. Maar dit is niet het geval. Volgens Maureen wil het stel liever alleen een (blanke) baby, en niet diens gekleurde halfbroer erbij.

Als Jake weggaat, is Leon zo verdrietig dat hij boos wordt. Maureen vangt hem op en zorgt ervoor dat hij een ingelijste foto van zijn broer krijgt. Ook vertelt ze hem dat het goed zal komen, en dat hij zijn broer ooit weer terug zal zien. Ze prent hem in dat Jake niet voor altijd weg zal zijn. Hoewel Leon haar gelooft, kan hij maar moeilijk omgaan met het gemis dat hij voelt.

Na een tijd komt Leons moeder op bezoek, die nauwelijks aandacht voor hem heeft en alleen over zichzelf en haar nieuwe vriend praat. Ze moet huilen als ze de foto van Jake ziet, zodat Leon hem aan haar geeft.

Als Maureen plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis, verandert Leons leven opnieuw. Maureens zus Sylvia neemt hem onder haar hoede. Maatschappelijk werker Judy vertelt Leon dat zijn moeder nu in een re-integratiehuis in Bristol zit en voorlopig niet voor Leon kan zorgen. Ook heeft ze een verrassing: hij krijgt een fiets van haar. Een tijd later bezoekt Leon Carol, die zoals gewoonlijk weinig oprechte belangstelling voor hem heeft.

Op een fietstocht komt Leon bij een volkstuinencomplex, waar hij een paar mannen ontmoet met wie hij bevriend raakt. De oude Ier Devlin vertelt Leon meteen de regels van het complex, die onder andere inhouden dat je er niet mag fietsen. Leon voelt zich het meest op zijn gemak bij de jongere 'Kuifmans' Burrow, die hem doet denken aan zijn vader. Leon, die zijn vader al jaren niet gezien heeft, zuigt alle informatie die de mannen hem geven over zaden, planten en tuingereedschap als een spons op. Terwijl hij Sylvia wijsmaakt dat hij naar vriendjes gaat, fietst hij zo vaak mogelijk naar het complex. Hij confisqueert er een gammel schuurtje dat hij 're-integratiehuis' noemt en krijgt van de mannen een eigen stukje grond en zaden.

Hij maakt er ook kennis met vrienden van Kuifmans, die verhitte discussies hebben over het onrecht dat hen, zwarte mannen, wordt aangedaan door de politie. Op een dag is Leon daar getuige van, als op het complex politiemannen in burger Kuifmans en zijn vriend Castro belagen. Castro raakt hierbij gewond en wordt gearresteerd.

Ondertussen is Leon tien jaar geworden. Op het complex blijkt Castro zich schuil te houden, op de vlucht voor de politie. Kuifmans heeft vaak ruzie met Devlin en beschuldigt de oude man ervan dat hij van jonge kinderen houdt. Maar de foto's en houtsnijbeeldjes die Devlin in zijn tuinhuisje heeft staan, zijn van zijn eigen kinderen. Ook heeft hij een verzameling messen en een pistool, dat Leon van hem pikt. Leons plan is om met het geld en de spullen die hij overal pikt, op zoek te gaan naar Jake, om dan samen weer bij hun moeder te gaan wonen.

Als Maureen eindelijk uit het ziekenhuis komt, trekt ze bij Sylvia in. De zussen fantaseren over een huisje aan zee, waaruit Leon opmaakt dat ze hem er niet bij niet willen. Daarom besluit hij weg te lopen en, volgens plan, zijn broer te zoeken.

Hij gaat eerst naar het complex, waar Devlin en Kuifmans ruzie maken. Er zijn rellen in de stad. Castro blijkt te zijn gedood door de politie, waarop mensen in opstand zijn gekomen. Als Leon ze ziet en ze hem willen tegenhouden de stad in te gaan, richt hij het pistool en hen en rent ervandoor. Hij komt midden in de rellen terecht en richt daar zijn pistool op het kordon politieagenten. Maar dan komen Devlin en Kuifmans, die hem achterna zijn gerend, hem redden. Ze vluchten, alle drie gewond, een steeg in. Leon neemt ze mee naar huis, waar Sylvia en Maureen de mannen verzorgen.

Een paar weken later bezoekt Leon met Maureen zijn moeder. Carol vertelt hem dat ze niet meer voor hem zal kunnen zorgen, maar hij haar altijd mag komen opzoeken. Maureen verzekert Leon dat hij bij haar mag blijven wonen totdat hij volwassen is.

Een paar weken later is het huwelijk van prins Charles en Lady Diana. Dit viert Leon met Maureen, Kuifmans en met Devlin, die nu een relatie heeft met Sylvia, op het volkstuinencomplex. Daar zijn de zaadjes die Leon geplant heeft ondertussen uitgegroeid tot mooie peultjes.

Top

Interpretatie : Thematiek

Waar hoor je thuis en waar hoor je bij? Deze vraag speelt door de hele roman. Hoe gaat een kind om met zijn emoties als zijn wereld totaal verandert? Wie is er verantwoordelijk voor hem? Leon raakt eerst zijn moeder en dan zijn broertje kwijt. Hij wordt verdrietig en recalcitrant, én hij verzint een plan: hij zal geld stelen om ze beiden op te halen, zodat ze weer met z'n drieën kunnen samenwonen. De broederliefde vormt een belangrijk motief.

In de tussentijd moet Leon wennen aan het wonen bij Maureen, die een vast baken blijkt te zijn. Ook vindt hij rolmodellen in de mannen op het volkstuintjescomplex. Vooral Kuifmans, die hem aan zijn (eveneens zwarte) vader doet denken, wordt belangrijk voor Leons ontwikkeling.

Een belangrijk motief is discriminatie. De roman geeft kritiek op de maatschappij waarin mensen gediscrimineerd worden op klasse, afkomst of kleur. Leon is, net als Kuifmans, gekleurd en is er al achter dat dit een belemmering vormde bij een adoptie. Het stel wilde wel zijn blanke broertje, maar hem niet. Kuifmans en zijn vrienden worden gediscrimineerd en geïntimideerd door de politie, die hen eigenlijk zou moeten beschermen.

In al zijn verlies klampt Leon zich aan enkele dingen vast, die hem tot steun zijn. Zo is hij dol op zijn Action-man, waarmee hij zijn agressie kan uitleven en verliest hij zichzelf als hij op zijn fiets keihard door de straten racet. Van de 'tuinmannen' leert hij hoe hij bonen kan kweken. Dit staat symbool voor een nieuw leven. Leon leert hierdoor geduld te hebben en dat dingen tijd nodig hebben.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

Mijn naam is Leon is de letterlijke vertaling van Engelse titel My name is Leon. Als Leons broertje Jake geboren wordt, legt de verpleegster de baby in zijn armen. Terwijl hun moeder buiten een sigaret rookt, maakt Leon kennis met zijn broer. Hij begint met: 'Mijn naam is Leon en ik ben op 5 juli 1971 geboren'. Als Jake thuis is, vertelt Jake hem nogmaals dat hij zijn grote broer is. '"Grote. Broer," zegt Leon. "Mijn. Naam. Is. Leon"' (p. 14). Hij wil graag dat de baby hem leert kennen en andersom. De focus ligt in de roman bij Leon: zijn gedachten, herinneringen en belevenissen vormen het verhaal.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Het verhaal bevat vele kleine hoofdstukken, van soms maar enkele pagina's. Het begint op 2 april 1980 en eindigt op 29 juli 1981 en speelt zich af in Londen. Van die tijd worden enkele periodes uitgelicht. Het tijdsbeeld en de sfeer worden neergezet door bepaalde gebeurtenissen, zoals de Ierse Hongerstaking en het huwelijk van Prins Charles en Lady Diana. Maar ook het lievelingsspeelgoed van Leon (Action-man) refereert aan die tijd.

Er is een personale verteltrant, waarbij het perspectief bij Leon ligt. Hij luistert regelmatig gesprekken af, die hij anders interpreteert dan de (oudere) lezer zal doen. Dit creëert spanning, omdat Leon dikwijls acties onderneemt gebaseerd op zijn - niet kloppende - gevolgtrekkingen.

Het verhaal wordt chronologisch verteld, maar af en toe onderbroken door flashbacks, waarin een herinnering naar voren komt van Leon aan een bepaalde gebeurtenis die diepe indruk op hem maakte. Hiermee worden vragen beantwoord als 'wie is zijn vader en waarom is hij niet meer in beeld'.

Top

Interpretatie : Personages

Leon is bijna negen als het verhaal begint en nét tien als het afloopt. Hij is lief, zorgzaam en onderzoekend. Hij is vaak verdrietig omdat hij zijn moeder en broertje mist. Dit uit zich in woedeaanvallen, waarin hij dingen kapotmaakt. Hij komt erachter dat zijn kleur (hij heeft een zwarte vader en een blanke moeder) en leeftijd hem weinig kans geven om geadopteerd te worden. Ook leert hij van de mannen in de volkstuinen dat zwarte mannen gediscrimineerd worden. Aan het eind van het verhaal heeft hij meer vertrouwen in de mensen die hem verzorgen en staat hij steviger in zijn schoenen.

Leons halfbroertje Jake (hij heeft een blanke vader) is een ondernemende baby die dol is op Leon. Hij wordt als hij ongeveer acht maanden is door een stel geadopteerd.

Hun moeder Carol, die midden twintig is, lijdt aan depressies en is niet in staat om voor haar kinderen te zorgen. Ze heeft meer belangstelling voor haar vriendjes dan voor Leon, hoewel ze wel dol op hem is. Carol leert veel over zichzelf en snapt dat Leon beter af is bij Maureen.

Maureen is een oudere vrouw die al jarenlang pleegmoeder is. Ze is rustig, invoelend en duidelijk. Maureen snapt Leon en begeleidt hem streng maar liefdevol.

Haar zus Sylvia vangt Leon op als Maureen ziek wordt. Sylvia is minder invoelend dan Leon maar weet ook de juiste toon te vinden. Ze begeleidt hem, maar laat zich ook door hem in de maling nemen. Sylvia krijgt een relatie met Vic Devlin.

Leons vader Byron zit voor criminele activiteiten in de gevangenis. Jake's vader was getrouwd toen hij iets met Carol kreeg en wil niets van zijn zoon Jake weten.

Carols bovenbuurvrouw Tina is ook midden twintig en is alleenstaand moeder van twee jonge kinderen. Ze is lief en zorgzaam, maar trekt duidelijk haar grenzen.

Op het volkstuinencomplex ontmoet Leon Vic Devlin, een oude Ier die rechtlijnig, streng en eerlijk is. Hij kan goed met Leon overweg. Linwood Burrows (bijnaam 'Kuifmans', of 'Wespman') is een zwarte man die Leon doet denken aan zijn eigen vader. Hij is joviaal, maakt graag gedichten en noemt Leon 'Buddy'. Kuifmans weet hoe de wereld in elkaar zit en hoe men met zwarte mannen omgaat. Hij en Devlin zijn eerst vijanden, maar raken door alle gebeurtenissen bevriend.

Judy is de doortastende maatschappelijk werkster die Leon 'Zebra noemt', naar de strepen in haar haar. Ze doet haar best om het leven  voor Leon zo goed mogelijk te maken. 

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Vanuit Leons perspectief ziet de lezer de wereld. De lezer snapt de halve gesprekken die hij vaak afluistert beter dan Leon, die dikwijls foute conclusies trekt. Tegelijkertijd krijg je hierdoor medelijden met de kleine jongen, die niet alles kan bevatten en er op zijn eigen manier mee om moet zien te gaan. Door dit perspectief is de taal betrekkelijk eenvoudig, maar ook zeer beeldend. Leons opmerkingsgave is namelijk groot. Ook krijgt de lezer dingen te zien die aan de meeste volwassenen voorbijgaan. Een man op de fiets (dit blijkt Kuifmans), lijkt volgens Leon op een wesp, want: 'Zijn hoofd is glanzend en kaal en breed en hij draagt een gele zonnebril' (p. 95).

Nog meer voorbeelden van de beeldende taal zijn: 'Die hele dag en de volgende dag is de baby net televisie. Leon krijgt er niet genoeg van om naar hem en al zijn babybewegingen te kijken' (p. 13); 'Zijn ogen zijn nu helder en stralend blauw, maar helemaal in het midden is het nog steeds volmaakt zwart, net een druppel inkt in zee' (p. 18).

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Kit de Waal (Birmingham, 1960) had een Ierse moeder die in de pleegzorg werkte en een Caribische vader. De Waal heeft jarenlang actief adviezen gegeven aan pleeggezinnen en pleegkinderen en kreeg hierdoor, en door haar eigen achtergrond, een grote compassie met hen. Ook gaf ze trainingen aan maatschappelijk werkers binnen de pleegzorg.

Schrijven deed ze jarenlang alleen voor haar plezier; pas op latere leeftijd is ze Creative Writing gaan studeren. In 2011 publiceerde ze het verhaal A Taste of Death, waarna nog enkele verhalen volgden. My name is Leon uit 2016 (vertaald als Mijn naam is Leon) is haar debuutroman. Deze kwam op de shortlist voor de Costa First Novel Award 2016, wint de Irish Novel of the Year Award en werd een internationaal succes.

Na het succes van haar debuut heeft ze met een deel van haar verdiensten de Kit de Waal Creative Writing Scholarship opgezet, dat studenten uit de lage sociale klasse de mogelijkheid biedt parttime een mastertitel te halen. 

Top

Reacties

Bernadine Evaristo ( theguardian.com , 3 juni 2016) noemt het een 'ontroerende en tot nadenken stemmende roman'. Ze bespeurt in het verhaal een 'gevoel van angst dat er nog iets ergers zal gebeuren met Leon en zijn broer'. Kit de Waal brengt volgens Evaristo de personages 'bekwaam tot leven vanuit het perspectief van een kind', en ze heeft 'veel compassie met al haar hoofdpersonen'. Tot slot noemt Evaristo het een 'opbeurend' verhaal, omdat het 'de fundamentele goedheid van de mens' toont. Het debuut van Kit de Waal heeft in de Nederlandse Pers geen aandacht gekregen.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies en interviews:

- Evaristo, Bernadine. ' My name is Leon by Kit de Waal review - a touching, thought-provoking debut'.
Op:  theguardian.com , 3 juni 2016.

- Foster, Dawn. 'Kit de Waal: Working-class stories need to be told'.
Op:  theguardian.com , 3 februari 2016. 

- Gilmartin, Sarah. ‘My Name Is Leon by Kit de Waal review: brotherly love under threat’.
Op:  irishtimes.com , 18 juni 2016.

Internet:

Website van Kit de Waal. 

Top

Vragen en discussietips

1. Leon is bijna negen als zijn leven verandert. Hoe vind je dat hij omgaat met alle veranderingen? Wat zegt dit over hem?

2. Bijna terloops wordt vermeld dat Leon een ander kleurtje heeft dan zijn halfbroertje. Beseft hij zelf wat dit zoal betekent? Hoe vind je dat de auteur het thema discriminatie verwerkt?

3. Carol is niet in staat haar kinderen op te voeden. Wat denk je dat er met haar aan de hand is? Hoe vind je dat de auteur de liefde van moeder naar kind en andersom heeft beschreven? Wat raakte jou hierin?

4. Het perspectief ligt bij Leon. Wat betekent dit voor het verhaal? Hoe vond je het om door zijn ogen de gebeurtenissen te beleven? Maakt dit de vertelling volgens jou sterk? Waarom (niet)?

5. 'Kuifmans' noemt Leon 'Buddy'. Devlin verwijt Kuifmans dat hij Leons naam helemaal niet weet. Hoe denk jij hierover? Waarom geeft Leon zoveel mensen een bijnaam?

6. Hoe vind je de manier waarop de acties en het gedrag van de maatschappelijk werkers worden beschreven? In hoeverre denk je dat dit klopt met de realiteit?

7. Leon steelt regelmatig geld van de mensen bij wie hij woont en die op bezoek komen. Waarom doet hij dit?

8. Welk personage maakte de meeste indruk op jou en waarom?

9. Heeft de roman volgens jou een 'happy end'? Wat vind je hiervan?

10. Hoe denk je dat Leons toekomst eruitziet? Zal hij zijn broertje weerzien en zo ja: hoe zal dit voor hen beiden zijn?

11. Het debuut van de Engelse Kit de Waal heeft geen aandacht gekregen van de Nederlandse recensenten. Hoe zou dat komen, denk je?

Top