Terug

Heksengebroed

Heksengebroed

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Margaret Atwood, Heksengebroed. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Engels door Lidwien Biekmann. Oorspronkelijke uitgave: Hag-seed. The Tempest Retold, 2016.

De artistiek directeur van een Canadees theaterfestival wil De Storm van Shakespeare opvoeren om de dood van zijn dochter te verwerken, maar hij wordt ontslagen. Hij trekt zich jarenlang terug. Om grip op de werkelijkheid te houden wordt hij toneelregisseur in een gevangenis. Hij zint op wraak op degenen die hij verantwoordelijk houdt voor zijn ontslag en de kans daarvoor komt als die personen in 2013 in de gevangenis naar een opvoering van De Storm komen kijken. Het plan slaagt en dan beseft hij dat hij nu ook zijn dochter los moet laten.

Felix Phillips, artistiek directeur van een theaterfestival in Canada, wordt onverwachts ontslagen. Hij wilde net De Storm van Shakespeare opvoeren en daarmee zijn verdriet om zijn pas overleden dochtertje Miranda verwerken. Assistent Tony zegt dat het bestuur Felix niet meer 'scherp' genoeg vindt. Minister van Cultuur Sal O'Nally, een oude vijand van Felix, is het hiermee eens.
Felix is laaiend. Hij denkt dat Tony zelf aast op een betere functie en weet dat Sal hem al jaren haat. Felix laat bestuurslid Lonnie Gordon weten dat zijn carrière geruïneerd is. Hij trekt zich terug in een afgelegen huis en neemt de schuilnaam Felix Hertog aan. Niemand lijkt hem te missen. Tony wordt de nieuwe artistiek directeur.

Na negen jaar merkt hij dat het nietsdoen en de stilte hem parten spelen. Hij is zich gaan inbeelden dat zijn dochter nog leeft en bij hem inwoont. Als hij haar stem denkt te horen, realiseert hij zich dat hij het contact met de werkelijkheid dreigt te verliezen.
Hij concludeert dat hem nog twee dingen resten. Ten eerste wil hij De Storm opvoeren, om zo zijn dochter te eren en 'tot leven' te wekken (in De Storm speelt het personage Miranda mee). Ten tweede wil hij wraak nemen op Tony en Sal. Voor dat laatste project gaat hij obsessief hun gangen na op internet.
Hij solliciteert op een vacature als docent 'Alfabetisering door Literatuur' in de Fletcher gevangenis. Estelle, die hem aanneemt, herkent Felix, maar belooft zijn naam geheim te houden.

In de daaropvolgende jaren voert Felix met groot succes verschillende toneelstukken van Shakespeare op. Hij filmt de scènes en toont ze als de voorstelling compleet is via het tv-circuit in de gevangenis. Met de acteurs, allen gevangenen, analyseert hij tijdens de repetities het thema van het stuk en de motieven van de personages. Ook laat hij ze scheldwoorden uit het stuk opzoeken, die ze tijdens de lessen mogen gebruiken. Aan het eind volgt nog een schrijfopdracht, waarin ze moeten bedenken hoe het met de personages verdergaat.

Twaalf jaar na zijn ontslag breekt het uur der wrake aan. Estelle vertelt Felix dat minister Sal O'Nally, diens zoon Freddie, minister Anthony Price (Tony), partijgenoot Sebert Stanley en Lonnie Gordon het stuk komen bekijken. Estelle hoopt dat de bobo's ervoor zullen zorgen dat het alfabetiseringsproject blijft bestaan. Maar al snel wordt duidelijk dat ze het juist stop willen zetten. Als Felix hoort dat de mannen niet weten dat hij de regisseur is, besluit hij dat het tijd is om De Storm op te voeren.

De gedetineerden zijn niet blij als ze horen waar het stuk over gaat. In het toneelstuk komen onder anderen tovenaar Prospero, diens vijftienjarige dochter Miranda, luchtgeest Ariel en monster Caliban voor. Niemand wil een meisje of een 'toverfee' spelen. Hij vraagt Anne-Marie Greenland, een actrice met wie hij ooit De Storm wilde opvoeren, om Miranda te spelen. En als hij uitlegt dat Ariel een buitenaards wezen is, vechten de mannen bijna om de rol.

Als de rollen zijn verdeeld, gaat Felix aan de slag met het toneelstuk. De gevangenen hebben inmiddels hun eigen toneelnaam. 8Handz, een veroordeelde hacker, speelt Ariel; inbreker Been is Caliban; WonderBoy speelt Ferdinand, die in het stuk verliefd wordt op Miranda; Kromme Pen is raadsheer Gonzalo; SlangenOog speelt hertog Antonio die zijn broer Prospero verstoot en de verteller is overvaller MesdeMex. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere rollen. Felix hult zich als Prospero in een mantel van speelgoedbeestenvacht en Disney-prinsessen draven op als godinnen. De mannen mogen hun eigen teksten schrijven.

Felix betrekt de gevangenen bij zijn plan. Hij zal tijdens het hoge bezoek de eerste scène live voor de genodigden opvoeren, waarna de al opgenomen film vertoond zal worden. Maar terwijl de rest van de gevangenis deze film ziet, zal Felix zijn Storm voortzetten met 'hulp' van de bobo's. 8Handz zorgt ervoor dat de bewakers hiervan niets zullen merken, door het tv-circuit aan te passen. De bewakers zullen op hun schermen niets vreemds zien.

Na de eerste live-scène stopt het stuk, vallen er schoten en komen gevangenen in bivakmutsen Freddie, de zoon van Sal, ophalen. Hij wordt in een afgesloten cel geplaatst met Miranda. Sal, Tony, Lonnie en Sebert wachten ondertussen angstig hun lot af. Sal en Lonnie zijn via hun drankje gedrogeerd en vallen in slaap. Tony bekokstooft meteen een vilein plan met Sebert: als ze Lonnie en Sal doden, kunnen ze de gevangenen de schuld geven. Zonder die twee krijgen zij meer politieke macht. Maar ze weten niet dat Felix dit gesprek opneemt en hen er later ermee chanteert. Ze zijn dus in zijn macht.

Als Lonnie en Sal weer wakker worden, is de deur opeens open en lopen ze gevieren naar een andere ruimte. Daar eten ze gedrogeerde druiven en krijgen allemaal een slechte trip. Als ze daarvan bijgekomen zijn, worden ze naar de zaal gebracht, waar de volledige cast aanwezig is. Felix stapt in zijn mantel van speelgoedpluche het toneel op en vertelt dat zowel hun drugstrip als het gesprek van Tony en Sebert is opgenomen. Hij eist dat het project blijft bestaan, hij zijn functie als directeur van het festival terugkrijgt en Tony en Sebert zullen aftreden als minister. Morrend stemmen de bobo's hiermee in.

Felix laat Freddie ophalen. Freddie is verliefd geworden op Miranda en de liefde blijkt wederzijds. Als alle bobo's weg zijn, zegt 8Handz dat hij iemand een kinderliedje hoorde zingen. Felix is ervan overtuigd dat dit de geest van zijn overleden dochter was. Er volgt nog een nabespreking met de cast, waarin ze vertellen hoe het hun personage verder vergaat.

Een paar weken later pakt Felix zijn spullen in. Hij is weer aangenomen als directeur van het festival en beseft dat hij De Storm niet meer wil opvoeren, omdat de opvoering in de gevangenis nooit te overtreffen valt. Plotseling beseft hij dat het echte doel van zijn obsessie met De Storm niet het tot leven wekken van zijn dochter Miranda was, maar haar juist te laten gaan. Dus laat hij haar vrij.

Top

Interpretatie : Thematiek

Heksengebroed gaat om de macht van de verbeelding en om wraak en vergeving. Hoe krachtig verbeelding kan zijn, blijkt niet alleen op het toneel, maar ook in Felix' dagelijkse leven. Zijn fantasie is onuitputtelijk en dikwijls tilt hij toneelstukken naar een hoger niveau. Hij probeert het verlies van zijn dochter vorm te geven in de opvoering van De Storm, maar zijn ontslag verhindert dit. Jarenlang schemert hij tussen waan en werkelijkheid, belust op wraak op zijn vijanden en ervan overtuigd dat zijn dochter nog bij hem 'leeft'. Fantasie en werkelijkheid liggen akelig dicht bij elkaar. De opvoering van De Storm, waarmee hij zowel wraak kan nemen als het verlies van zijn dochter kan verwerken, werkt louterend. Het gaat dus ook om rouw, verlies en acceptatie.

Felix' machteloosheid wordt verbeeld door het stuk, waarin personages letterlijk of figuurlijk gevangen zitten en aan het eind al dan niet bevrijd worden. Daarnaast wordt het ook nog eens gespeeld in een echte gevangenis, door geïnterneerden. Felix beseft dat hij zowel zijn dochter als zichzelf gevangen houdt door zijn onvermogen haar los te laten. Aan het eind van het stuk kan hij haar dan ook laten gaan.

Onderliggende motieven zijn macht, geldbelustheid en prestige. Deze zaken stonden de kunstenaar Felix in de weg, maar nu hij de rekening met zijn vijanden heeft vereffend en hen heeft vergeven, krijgt hij weer ruimte om te gaan creëren. 

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De Engelse titel luidt Hag-Seed. The Tempest Retold. 'Hag' betekent 'feeks' of heks', 'seed' betekent zaad, maar heeft ook (bij sport) de betekenis 'geplaatste speler'. Caliban is het heksengebroed: hij is de nazaat van de heks Sycorax. De mannen in de gevangenis willen het liefst Caliban spelen, omdat ze zich het makkelijkst met hem kunnen identificeren en hij 'stoer' is. Felix speelt in het toneelstuk de tovenaar Prospero, die Caliban in zijn macht houdt, en misschien zelfs zijn verwekker is. Heksengebroed slaat ook op alles wat Felix uitbroedt aan slinkse plannen om op zijn vijanden wraak te nemen.

Er zijn drie motto's:

'Dit is zeker, dat een man die zint op wraak zijn eigen wonden vers houdt, die anders zouden helen en genezen'
Sir Francis Bacon (1561-1626), filosoof, wetenschapper en politicus. Dit citaat komt uit On Revenge, een van zijn beroemdste essays.

Felix zint sinds zijn ontslag op wraak en kan dit twaalf jaar later eindelijk uitvoeren.

'...hoewel er aardige mensen bij het toneel zijn, gaan van sommige je nekharen overeind staan...'
Charles Dickens (1812-1870), schrijver.

In deze roman zijn de toeschouwers die door Felix gedwongen worden mee te spelen, de onaardige mensen. Maar Felix zelf is ook een wraakzuchtige man.

'Er moeten and're bloeiende eilanden zijn
In de zee van Leven en Pijn:
Andere geesten die vliegen en vluchten
Over dat water...'
Percy Bysshe Shelley (1792-1822), dichter. Het citaat komt uit het gedicht Lines Written amongst the Euganean Hills.

De Storm speelt zich af op een eiland, waar verschillende geesten wonen en meespelen.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman kent een klassieke indeling: een proloog, vijf delen en een epiloog. Hierna volgt een samenvatting van De Storm. De delen hebben in totaal 47 getitelde hoofdstukken. De proloog (p. 9-16) Filmvoorstelling, is de start van het toneelstuk.

Deel I, Donk're achtergrond (p. 17-78), schetst de gebeurtenissen van twaalf jaar geleden die Felix brachten waar hij nu is. In deel II, Een prachtig koninkrijk (p. 79-144), hoort Felix dat twee ministers de voorstelling zullen bijwonen en maakt hij zijn plan. Deel III, Deze schouwspelers (p. 145-212), vertelt over de gevangenen en hun rol. In IV, Ruwe kunst (p. 213-278), staan de repetities en opvoering centraal. In V, Dit nachtgedrocht (p. 279-318), bespreken de gevangenen de toekomst van hun personages. In de epiloog, Laat mij vrij (p. 319-326), beseft Felix dat hij Miranda moet loslaten.

Het verhaal loopt van 7 januari 2013 tot en met 31 maart 2013. De proloog vindt plaats op 13 maart 2013, de dag van de opvoering. Er zijn terugblikken naar twaalf jaar daarvoor, toen Felix ontslagen werd, en naar 2010, toen hij werd aangenomen in de gevangenis. Net als in het toneelstuk De Storm duurt het twaalf jaar voordat er wraak kan worden genomen.

Felix woont in een klein plaatsje in Canada, nabij Toronto. Belangrijker is het toneel, waarop Felix zijn productie opvoert. Op het toneel is hij de baas en zet hij de werkelijkheid naar zijn hand.

Top

Interpretatie : Personages

Felix Phillips, 62 jaar, is een eigenzinnige toneelregisseur. Hij wil altijd de touwtjes in handen hebben. Als hij zijn dochter verliest, wordt hij waanzinnig van verdriet. Ook voedt hij zijn wraakgevoelens voor zijn vijanden. Zijn schuilnaam wordt 'Hertog', de titel van personage Prospero. 'Felix' betekent net als 'Prospero' gelukkig/voorspoed. Het stuk zorgt voor een loutering: Felix kan daarna verder met zijn leven. Tovenaar Prospero is in het toneelstuk de 'regisseur': hij kan via magie de werkelijkheid naar zijn hand zetten.

Felix' dochter Miranda was drie toen ze stierf. Miranda is ook een personage in het stuk: ze is de vijftienjarige dochter van Prospero. Haar rol wordt gespeeld door Anne-Marie Greenland, een stoere jonge vrouw.

Anthony (Tony) Price is degene die Felix uit zijn functie verdreven heeft. Hij aast op macht en schopt het tot minister. Hij is slinks en altijd uit op eigen gewin. Hij staat voor het personage Antonio, die zijn broer Prospero verstootte maar daarvoor moest boeten. Ook Tony krijgt zijn verdiende loon.

De zachtmoedige Lonnie Gordon is bestuurslid van het theaterfestival. Hij waait met alle winden mee. Lonnie staat voor het personage Gonzalo.

Minister van Cultuur Sal O'Nally is een oude vijand van Felix. Hij staat voor het personage Alonzo, de Koning van Napels. Zijn overeenkomst met Felix is dat hij dol is op zijn kind en haatdragend is. Felix gebruikt Sals zoon Freddie (als personage Ferdinand) in zijn toneelstuk.

Sebert Stanley is een politicus met ambities. Hij staat voor het personage Sebastiaan, de broer van Alonzo.

Estelle is de vrouw die Felix aanneemt voor het alfabetiseringsproject. In haar naam zit 'stelle' dat sterren betekent: zij is de ster die ervoor zorgt dat het stuk/de storm kan beginnen.

In de opvoering van De Storm spelen de gevangenen, onder toneelnaam, de volgende rollen: Zwendelaar Slangenoog speelt Antonio; drugssmokkelaar Krampus is Koning van Napels Alonzo; Phil de Pil speelt Sebastiaan, de broer van Alonzo; zwendelaar en accountant Kromme Pen speelt raadsheer Gonzalo; hacker 8Handz speelt Ariel; veteraan Been speelt het monster Caliban; de gladde oplichter WonderBoy speelt Ferdinand; drugsdealer Rode Coyote is de drankzuchtige huisknecht Stefano; zakkenroller TimEEz is hofnar Trinculo; overvaller MesdeMex is de Verteller; bendelid Pieleman is de Bootsman.

De beveiligers in de gevangenis heten Dylan en Madison.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Margaret Atwood vertelt op een vlotte manier het verhaal van Felix, die leeft op en voor het toneel en aan wie het dus niet aan drama ontbreekt. Ze gebruikt snelle spreektaal, originele rapteksten die geïnspireerd zijn op het toneelstuk en dramatische dialogen of monologen die rechtstreeks uit De Storm komen. Felix zegt, als de situatie hiervoor geschikt is, ook buiten het toneel om zinnen uit dit werk, zoals: 'Goed zo, mijn wakk're geest' (p. 259) en 'Keer tot de elementen en wees vrij' (p. 326). Omdat Felix de gevangenen alleen toestaat te vloeken met scheldwoorden uit het stuk, zeggen ze bijvoorbeeld: 'stinkvis' (p. 173), 'moeraskop' (p. 173) en 'schurftkop' (p. 173).

Dat Margaret Atwood beeldend schrijft, blijkt al uit de zin waarmee het eerste deel in de roman opent: 'Felix poetst zijn tanden. Daarna poetst hij zijn andere tanden, zijn kunstgebit, en stopt het in zijn mond' (p. 17). Met deze zin laat ze ook de gelaagdheid zien van deze roman, waarin gespeeld wordt met illusies.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Margaret Atwood (Ottawa, Canada, 1939) begon op haar zestiende met schrijven. Ze debuteerde in 1961 met de dichtbundel Double Persephone, waarmee ze een beurs verkreeg voor een studie Engels aan Harvard. Daarna gaf ze les aan verschillende universiteiten. Inmiddels heeft ze meer dan veertig werken op haar naam staan, waaronder proza, poëzie en essays. Ze wordt beschouwd als feministisch schrijver die zich buigt over seksevraagstukken.

Atwood is gefascineerd door het thema 'gevangenschap', dat ook een belangrijke rol speelt in Heksengebroed. In de dystopie The Handmaid's Tale uit 1985 ( Het verhaal van de dienstmaagd) zijn mensen gevangenen van een onderdrukkend systeem. In Alias Grace (1996) staat Grace terecht voor een moord waarvan ze zich niets kan herinneren. In The Heart Goes Last (2016) mag een jong stel in een prachtig wooncomplex wonen mits ze de helft van het jaar als gevangenen in de gevangenis doorbrengen. Heksengebroed is onderdeel van de Hogarth Shakespeare Series, waarin verschillende auteurs een werk van deze grote toneelschrijver hervertellen.

Margaret Atwood heeft vele prijzen gewonnen, waaronder de Bookerprize in 2000 voor The Blind Assassin ( De blinde huurmoordenaar ). Ook zijn verschillende romans bewerkt tot film of serie. Zo verscheen The Handmaid's Tale als tv-serie en is haar MaddAddam trilogy bewerkt als HBO-serie.
Margaret Atwood heeft niet alleen zestien eredoctoraten, maar haar naam werd in 2001 ook toegevoegd aan Canada's Walk of Fame in Toronto.

Top

Reacties

Hans Bouman ( de Volkskrant , 14 januari 2017) vindt Heksengebroed 'zo bevlogen, zo inventief en uitdagend dat je het gevoel krijgt dat Atwood deze roman al jaren in de pen had en wachtte op een gelegenheid om hem te schrijven'. Hij vervolgt: 'Atwoods inventieve verhaal, haar humor, woordspel en karakteriseringen maken Heksengebroed tot misschien wel de beste "Shakespeare-roman tot nu toe". Wie Shakespeares toneelstuk over wraak, vergeving en de macht van de verbeelding kent - al was het maar via een van de recentste verfilmingen - zal nog meer bewondering hebben voor Atwoods vakmanschap.'

Kathy Mathys ( De Standaard, 13 januari 2017) ziet dat Atwood 'kiest voor radicale modernisering. Haar geïnterneerden rappen, ze gebruiken muziek van Metallica en de rol van de godinnen wordt vertolkt door poppen van Disneyprinsessen. Atwood laat Felix opmerken dat de rapteksten niet kunnen tippen aan het origineel. Het is haar manier om zich in te dekken. Als lezer vergeef je het Atwood: ze maakt zich het materiaal helemaal eigen en drukt haar eigen stempel. Heksengebroed is een vlot vertelde roman, een van de betere Atwoodtitels van de voorbije jaren.' Mathys vindt de criminelen 'inwisselbaar en de aanloop naar de opvoering duurt te lang'. Sterk vindt ze de scènes waarin Felix samen met de cast en crew 'de drijfveren en achtergrond van Shakespeares personages' analyseert. 'Knap hoe Atwood deze personages tot leven wekt en hoe ze ons laat nadenken over hun innerlijke dynamiek.'

Top

Context / Achtergronden

Het toneelstuk De Storm ( The Tempest) van Shakespeare werd voor het eerst opgevoerd in 1611. Prospero, hertog van Milaan, is afgezet en verbannen door zijn broer Antonio, die samenspande met Alonzo. Prospero en zijn dochter Miranda spoelen aan op een eiland, waarop het monster Caliban en de luchtgeest Ariel wonen.
Twaalf jaar later ontketent Prospero met behulp van Ariel een storm, als Antonio en Alonzo plus een gezelschap zich op zee bevinden. Ariel leidt Ferdinand, zoon van Alonzo, naar Miranda. Als Alonzo en kamerheer Gonzalo in slaap worden gebracht door Ariel, stelt Antonio aan Sebastiaan, de broer van Alonzo, voor om de anderen te vermoorden. Maar Ariel maakt deze op tijd wakker.
Ondertussen heeft Caliban de dienaren Stefano en Trinculo gevonden en willen ze samen Prospero doden. Ook dienen geesten een banket op voor Alonzo, Antonio, Gonzalo en Sebastiaan. Net als ze ervan willen eten, verschijnt Ariel, die hen verwijt dat ze Prospero misdadig hebben behandeld. Ariel krijgt medelijden met de mannen omdat ze bijna gek worden van de illusies die Ariel creëert en vertelt dit aan Prospero. Die verbreekt daarop de betovering en haalt alle drenkelingen bij elkaar. Hij confronteert zijn broer Antonio en diens handlangers met hun verraad, maar vergeeft hen ook. Ook laat hij Alonzo zien dat zijn zoon nog leeft en inmiddels verliefd is op Miranda. Eind goed al goed: Prospero krijgt zijn hertogdom terug en Miranda en Ferdinand trouwen.

The Hogarth Shakespeare
Heksengebroed (Hag-Seed, naar The Tempest) is het vierde deel van een serie Shakespeare-hervertellingen ter gelegenheid van Shakespeare's 400ste sterfjaar in 2016. In deze reeks, een initiatief van de Britse uitgeverij The Hogarth Press, verschenen ook: Het gat in de tijd van Jeanette Winterson ( The Gap of Time, naar The Winter's Tale), Azijnmeisje van Anne Tyler ( Vinegar Girl, naar The Taming of the Shrew) en  Shylock is mijn naam van  Howard Jacobson ( Shylock is my name, naar The Merchant of Venice). Na 2016 volgen bewerkingen van King Lear (Edward St Aubyn), Macbeth (Jo Nesbø, 2017),  Othello (Tracy Chevalier, 2018) en Hamlet (Gillian Flynn, 2021).

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Bouman, Hans. 'Margaret Atwoods inventieve bewerking van The Tempest is misschien wel "de beste Shakespeare-roman tot nog toe"'.
In: de Volkskrant, 14 januari 2017.
Op: volkskrant.nl , onder de titel: 'Heksengebroed is bevlogen, energiek en uitdagend'.

- Mathys, Kathy: 'Iedereen wil de schurk spelen'.
In: De Standaard, 13 januari 2017.

- St. John Mandeloct, Emily. 'Margaret Atwood meets Shakespeare in a retelling of "The Tempest"'.
Op: nytimes.com , 28 oktober 2016.

Interview:

- Harris Alexandra. Hag-Seed by Margaret Atwood review - an inventive riff on The Tempest.
Op: theguardian.com , 6 oktober 2016.

- Harris, Alexandra. 'A perfect storm: Margaret Atwood on rewriting Shakespeare's Tempest'.
Op: theguardian.com , 6 oktober 2016.

Achtergrond:

- Margaret Atwood.
Op:  margaretatwood.ca

- Mead, Rebecca. Margaret Atwood, The Prophet of Dystopia.
Op: newyorker.com , 17 april 2017.

Top

Vragen en discussietips

1. Heksengebroed gaat evenals The Tempest over illusie en werkelijkheid. In hoeverre is illusie van belang voor de kunst?

2. Prospero is een tovenaar. In hoeverre lijkt Felix op zijn personage? Is Felix in staat de werkelijkheid en de illusie gescheiden te houden? Kan Prospero dit?

3. Felix laat de gevangenen nadenken over hoeveel soorten gevangenissen het stuk kent. Atwood schrijft in haar werk vaker over gevangenissen/gevangen zitten. Wat is hieraan volgens jou interessant?

4. In hoeverre vond je het aannemelijk dat de gevangenen zo'n sterke productie neerzetten en ook nog eens de motieven van hun personages helder krijgen? Is hun (criminele) achtergrond en opsluiting hierbij juist wel of niet van hulp? Waarom?

5. Wat zou moeilijker zijn: overleven op een onbewoond eiland of overleven op een eiland waar magie heerst? Waarom denk je dit?

6. Recensent Kathy Mathys ( De Standaard, 13 januari 2017) schrijft dat Atwood Felix de gevangenen 'de drijfveren en achtergrond van Shakespeares personages' laat analyseren. Mathys vindt het 'knap hoe Atwood deze personages tot leven wekt en hoe ze ons laat nadenken over hun innerlijke dynamiek'. Wat vond jij hiervan?

7. Bij de nabespreking vertelt Felix dat Prospero vergeving zoekt voor een schuld. Als Anne-Marie hem vraagt wat Prospero gedaan heeft, antwoordt Felix: 'Maar De Storm is een toneelstuk over een man die een toneelstuk opvoert - een stuk dat uit zijn eigen hoofd komt, uit zijn "fantasie" - dus misschien is de schuld waarvoor hij vergeving vraagt het toneelstuk zelf' (p. 316). Hoe denk jij hierover? Voor welke schuld vraagt Felix zelf vergeving?

8. De roman is onderdeel van een project waarbij toneelstukken van Shakespeare worden 'herverteld' door bekende auteurs. Op hogarthshakespeare.com kun je de rest van deze romans bekijken. Zou je deze willen lezen? Waarom (niet)?

9. Aan het eind van de voorstelling vertelt 8Handz aan Felix dat hij in zijn koptelefoon iemand het liedje 'Roei roei roei de boot' hoorde zingen. Dit was het liedje dat Felix altijd voor Miranda zong. Hoe verklaar je deze gewaarwording van 8Handz?

9. Waarom heeft Felix de opvoering van De Storm en het nemen van wraak nodig voordat hij beseft dat hij zijn dochter moet laten gaan? Wat zegt dit over hem?

10. Hoe denk je dat het Felix, Tony, Freddie en Anne-Marie verder zal vergaan?

12. Als je zelf een van de personages uit het toneelstuk zou moeten spelen, voor welk personage zou je dan kiezen en waarom?

Top