Terug

Afscheidstournee

Afscheidstournee

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruik gemaakt van: Vrouwkje Tuinman, Afscheidstournee. Uitgeverij Cossee, Amsterdam.

Na de dood van de beroemde vioolvirtuoos Nicolò Paganini (1782-1840) blijft zijn veertienjarige zoon Achille alleen achter. Omdat zijn vader door de kerk als ketter beschouwd wordt, mag hij niet in gewijde grond begraven worden. Paganini wordt gebalsemd en ergens opgeslagen. Achille vindt onderdak en ontmoet Paolina, met wie hij trouwt en een groot gezin sticht bij Parma. Zijn leven lang waakt hij over de lijkkist en voert hij strijd met de kerk voor eerherstel voor zijn vader.

Achille is geboren uit de relatie tussen Nicolò Paganini en zangeres Antonia La Bianchi. Nadat zij hen verlaten heeft, neemt Nicolò zijn zoontje mee naar concerten in het buitenland. Ze wonen in hotels en Achille krijgt privéles. Hij speelt nooit met andere kinderen, maar fungeert als tolk en verzorger voor zijn vader, die aan allerlei kwalen lijdt. Als Nicolò in Nice op sterven ligt, stuurt hij de pater weg die de biecht af wil nemen. De kerk weigert daarop hem in gewijde grond te begraven. Een brief aan de paus om hulp wordt niet beantwoord. Achille vindt onderdak bij een vriend, waar hij Paolina de Pienova ontmoet. Na vier jaar waarin de kist steeds verplaatst en vernieuwd wordt, mag het lijk vervoerd worden naar Italië. Achille neemt niet alleen de kist mee, maar ook Paolina als zijn vrouw.

Nicolò heeft een enorme erfenis nagelaten, waaronder een buitenplaats in Ramairone en Villa Gaione bij Parma. Na het ontvangen van dreigbrieven van buurtbewoners om Ramairone te verlaten, ontvluchten Achille en Paolina Ramairone het huis. Ze verhuizen naar Villa Gainone, waar Achille een doos vindt met oude krantenknipsels, waarin Nicolò voor ketter, moordenaar en duivel wordt uitgemaakt. Op het landgoed laat Achille een tuinhuis bouwen om de kist te verbergen. Als dekmantel begint hij een imkerij. Het huwelijk van Achille en Paolina wordt uitgebreid met de zonen Andrea, Nicolò en Luigi. Hun beroemde opa, die ze Nonna noemen, kennen ze alleen van de portretten aan de muur.

De pastoor en de bisschop vragen tevergeefs aan Achille om een stuk van zijn land te verkopen voor uitbreiding van het kerkhof. Paolina komt met de oplossing: als Nicolò voor de wijding een plekje krijgt, gaat de koop door. In het bijzijn van de kinderen vindt Nicolò een tijdelijk graf op de nieuwe begraafplaats, maar zonder de tombe die Achille getekend heeft.

Achille heeft zijn moeder sinds zijn tweede maar een keer ontmoet. Na de dood van Nicolò blijft zijn contact met haar beperkt tot het sturen van een jaarlijkse toelage. Antonia is getrouwd met Carlo Brunati en Achille heeft een halfzusje, Hedvige.

Op verzoek van Paolina brengt hij Antonia op de hoogte van de geboorte van zijn kinderen, waar ze alleen op reageert met smeekbrieven om meer geld. Na een bezoek van Achille en Paolina aan de Brunati's, besluit Achille om de toelage te vervangen door een gift in de vorm van een huis. Daarnaast betaalt hij een opleiding voor Edvige, met wie hij via een geheime briefwisseling goed contact opbouwt.

Paolina brengt een vierde zoon ter wereld. Attilio is een lastig moederskind, dat veel aandacht vraagt. Niet lang daarna bevalt Paolina van een doodgeboren kind dat vlak bij Nicolò begraven wordt. Ter afleiding gaan Achille en Paolina naar Engeland, waar Achille als de zoon van Paganini vorstelijk ontvangen wordt en ze in de Royal Academy of Music een schilderij van Nicolò bewonderen.

Het gehele gezin gaat naar de nieuwe woning van de Brunati's om Antonia's verjaardag te vieren. Het is de laatste keer dat ze elkaar ontmoeten. Edvige brengt hen op de hoogte van de dood van haar ouders en begint een eigen gezin. Ze wordt een trouwe bezoeker op het landgoed, waar het gezin van Achille en Paolina nog steeds uitbreidt. Uit zes zwangerschappen worden nog vier jongens levend geboren. Tot verbazing wordt Attilio misdienaar. Luigi ontwikkelt zich tot een virtuoos pianist.

Er komt een voorstel uit Rome om in ruil voor het fortuin van de Paganini's Nicolò eerherstel te verlenen. Na een tijd van stilzwijgen doet Achille een tegenvoorstel waarbij genoeg geld overblijft. Rome hapt toe en geeft toestemming Nicolò te herbegraven op een gewijde plek op de begraafplaats in Parma. Attilio is zo teleurgesteld dat zijn vader zich laat omkopen dat hij het priesterambt niet meer ambieert.

Riccardo, een van de jongsten, is de eerste die ziet dat het niet goed gaat met Paolina. Ze heeft verzwegen dat ze terminale kanker heeft en niet lang meer te leven. Ze sterft en wordt begraven in het dorp Vigatto. Achille is inmiddels opa geworden als de pastoor vertelt dat de begraafplaats in Parma plaats moet maken voor huizen. Nicolò zal opnieuw begraven moeten worden, buiten de stad. Attilio besluit daar niet op te wachten, graaft de kist op en slaat hem op tot de tombe klaar is.

De concerten van Luigi worden goed bezocht. Achille betrapt Attilio op het verkopen van zijn eigen haar als een reliek van Nicolò. Attilio wordt Luigi's manager en begint een muziekbureau. Luigi raakt het spelplezier kwijt en verruilt de piano voor de fotografie. Ricardo gaat geneeskunde studeren in Parijs waar hij verongelukt.

Voordat het nieuwe Cimitero della Viletta klaar is, wil de gemeente de begraafplaats ontruimen. Achille hoort tot zijn schrik dat Attilio de kist al heeft opgegraven en opgeslagen. Achille wordt steeds zwakker en wordt bedlegerig. Attilio stelt hem gerust met het bericht dat met de bouw van het graf van Nicolò begonnen is. Achille kan rustig sterven, terwijl de bijen zich opmaken om een nieuw leven te beginnen.

Top

Interpretatie : Thematiek

Het leven van Achille wordt bepaald door een identiteitsstoornis, die in zijn jeugd ontstaat. 'In zekere zin begint je leven nu pas', zegt Germi, een vriend van Nicolò tegen Achille nadat Paganini gestorven is. 'Hij had het juist gehad. En hij had het mis gehad' (p. 36). Omdat zijn zieke vader altijd in het centrum van de aandacht stond en zijn zoontje voor zich liet zorgen in plaats van andersom, is Achille niet helemaal tot wasdom gekomen: 'Zorgzaam, teder. Maar ook: onvolkomen' (p. 220). Omdat Nicolò vergeten is dat Achille na zijn dood door zou leven, heeft hij Achille ontnomen zichzelf te mogen zijn. Omdat hij de rest van zijn leven over zijn dode vader waakt, blijft hij altijd 'de zoon van' (p. 278).

In plaats van een baan te zoeken, stort Achille zich op het familieleven. Als een moderne huisman wast en verschoont hij zijn kinderen (p. 125) en worden de kinderen niet opgevoed door personeel (p. 141-142). Het familieleven speelt zich af op het landgoed, waar sommige kinderen blijven hangen. 'Dat moest haast betekenen dat Paolina en hij een warm en vertrouwd huis hadden geschapen' (p. 254-255). Wat voor anderen 'teveel gerieflijkheid en te weinig uitdaging' betekent (p. 255) is Achilles levensdoel: 'Ik wil dat ze een liefdevol, heerlijk, voorspelbaar gezinsleven leiden' (p. 189).

Een andere reden waarom Achille niet loskomt van zijn vader, is de macht van de Rooms-Katholieke kerk. Zij bepaalt waar en hoe je begraven wordt. Wie in het uur van de dood geen berouw over zonden toont, mag niet in gewijde aarde begraven worden. Nicolò heeft geen goed woord over voor de kerk en haar handlangers: 'Latijnse onzin', 'Roomse trut' (p. 27, 28).

De manier waarop de kerk met haar gelovigen omgaat, leidt tot schijngeloof. Nicolò moet niets van religieuze dogma's hebben, maar wil wel honderd missen voor zijn zielenrust (p. 58). Achille houdt zijn hele leven een schijngeloof in stand om zijn doel te bereiken. 'Hij had geen last van God’ alleen van sommigen van zijn dienaren op aarde' (p. 234). Hij ondervindt dat de kerk hem pas tegemoetkomt als er iets tegenover staat. Alleen dankzij de geldzucht van de kerk en zijn eigen omkooppraktijk bereikt hij zijn doel.

Ziekte en dood staan in de negentiende eeuw dicht bij de mensen. Als kleine jongen maakt Achille een cholera-epidemie in Europa mee. In Genua bezoekt hij met zijn vader een ziekenhuis om als overlevenden de stervensfasen van cholerapatiënten te bekijken. Nicolò koopt een kaartje om op de begraafplaats naar het ruimen van graven te kijken (p. 22-23). Nicolò wisselt voortdurend van dokters en ontlast zichzelf met laxeermiddelen.

Miskramen en vroege kindersterfte treffen ook Achille en Paolina: ze verliezen vier kinderen voor ze geboren zijn. Opvallend is dat Achille de dood zo lang mogelijk bij zijn kinderen weghoudt. Hij heeft ook meer moeite met het sterven van zijn kinderen dan Paolina. Met name de dood van Riccardo grijpt hem aan (p. 276).

Leidmotieven zijn:
- Het gesleep met de lijkkist: van de sterfkamer naar de kelder, via een quarantaineziekenhuis en olijfoliefabriek vervoerd naar het eiland St. Hospice. Daarna meegenomen naar Italië: bij het gezin in huis in Raimairone en op landgoed Villa Gaionei in het tuinhuis. Vervolgens begraven op het landgoed, herbegraven op begraafplaats La Polevra en uiteindelijk met toestemming van het Vaticaan definitief ter aarde besteld in Parma (p. 50-58, 76, 114, 214, 241, 271).

- Wachten op toestemming om het lijk te begraven (p. 40, 75, 212).

- Mystificatie rond het leven van Nicolò Paganini (21, 35, 43, 51, 56, 59, 69-70, 137, 185, 257).

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel Afscheidstournee verwijst naar twee momenten in het leven van Paganini.

In de steden waar hij optrad kondigde hij afscheidstournees aan om uitverkochte zalen te trekken. Na zijn dood maakt zijn lijk nog 57 jaar lang een afscheidstournee, waardoor de titel een ironische bijklank krijgt.

Het motto van de roman is afkomstig uit het gedicht Lebenslied van Hugo von Hoffmannsthal: 'Der Schwarm von wilden Bienen Nimmt seine Seele mit'. De bijen zijn een metafoor voor de overgang van het leven naar de dood (p. 239-240). Op zijn sterfbed verwacht Achille zwermende bijen. Volgens een oud volksgeloof zullen ze zijn ziel na het sterven begeleiden naar het licht.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit vijf delen die onderverdeeld zijn in 24 hoofdstukken. De hoofdstukken zijn ingedeeld in kleine fragmenten die afwisselen van tijd. Door de niet-chronologische volgorde die dat oplevert, begint het verhaal in medias res, dertien jaar na de dood van Nicolò. De vertelde tijd is gelijk aan de historische tijd: het leven van Achille Paganini van 1825-1895. Zijn levensverhaal wordt onderbroken door herinneringen aan het leven van en met Nicolò. Er is gebruikgemaakt van tijdverdichting door alleen de belangrijkste momenten uit zeventig jaar op te schrijven.

Het vertelperspectief is een combinatie van een auctoriale verteller en een personale verteller in de persoon van Achille. De auctoriale verteller fungeert als voice-over die situaties toelicht, zoals de geboorte van Attilio (p. 149-150).

De plaats van handeling wisselt van Nice naar Italië. De kist verhuist vaker dan het gezin, dat bij Parma een vaste woonplaats vindt. De villa wordt verlaten voor familiebezoek in Langhirano en een vakantie in Londen.

Top

Interpretatie : Personages

Achille blijft in zijn ontwikkeling steken, waardoor hij eerder een flat character is dan een round character. Hij leidt een normaal, saai leven (p. 86). Hij lijkt totaal niet op zijn ouders: 'Hij had niets van de ambitie van zijn vader, niets van de drift van zijn moeder, niets van hun beider gretigheid' (p. 135). Zijn ouders maken misbruik van zijn zorgzame karakter door hem verantwoordelijk te maken voor hun lichamelijke en geestelijke behoeften. Na de dood van Nicolò heeft hij geen enkele behoefte om een studie op te pakken en zoekt hij geen uitdagingen (p. 254, 254). In zijn houding naar autoriteiten is hij plooibaar en gezagsgetrouw (p. 270). Aan het eind van zijn leven beseft hij dat hij zijn leven in eigen handen had moeten nemen (p. 273).

Paolina verandert ook niet door de jaren heen. Ze is de ideale vrouw: 'Ik trouw met jou en alles wat bij je hoort', is haar trouwbelofte en daarmee accepteert ze levenslang een dode schoonvader in een kist (p. 57, 73). Ze klaagt nooit (p. 83). Ze draagt oplossingen aan als Achille twijfelt (p. 103) of leest hem de les als hij koppig is (p. 107-110). De les die ze van Nicolò geleerd heeft, is dat ze haar kinderen niet de zorg voor haar ziekte moet geven (p. 220-221).

Nicolò Paganini is een vioolvirtuoos. Door zijn afwijkende gestalte en lange vingers, wordt hij tot een type gereduceerd (p. 159). Hij houdt de geruchten die over hem de ronde doen bewust in stand (p. 108). Voor de kerk is hij 'de belichaming van de zonde' (p. 109). Vrouwen wilden hem hebben, mannen wilden hem zijn (p. 129). Hij doorziet Antonia (p. 144), maar neemt wel de zorg voor zijn zoon op zich. Zijn vrije geest maakt van Achille een gevangene van zijn dode vader.

Van de kinderen vormen Luigi en Attilio twee uitersten. Luigi krijgt de kans om als pianist 'een ware erfgenaam van Paganini' te worden, maar dat is niet wat hij nastreeft (p. 261). Attilio daarentegen is wel gevoelig voor roem en status, maar het ontbreekt hem aan talent.

De Brunati's zijn karikaturen. Ze leven boven hun stand en Antonia is niet tevreden te stellen: 'Antonia was een egocentrische, hebberige en kleinzielige vrouw' (p. 278).

De verstandige en wijze Edvige fungeert als tussenpersoon tussen Antonia en Achille.

De vrienden en de kerkleiders vormen de voor- en tegenstanders van Paganini.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

De stijl van het verhaal lijkt op die van een biografie: beschrijvend en informatief. De fictieve gedeelten met de dialogen verlevendigen het verhaal. De komische scène van een hurkende Paganini boven de pot terwijl de pater binnenkomt, blijft een uitzondering (p. 29). In het taalgebruik is weinig gebruikgemaakt van beeldspraak. Emoties worden meestal beschreven in plaats van rechtstreeks uitgesproken. Opvallend is dat de besluiteloosheid van Achille zich uit in de vele vragen die hij stelt: 'Ooit was hij er ook niet meer. Maakte dat verschil?' (p. 239). 'Dat was toch zo?' (p. 221).

Andere tekstsoorten die voorkomen zijn de schriftelijke boodschappen van Paganini voor de pater op zijn sterfbed (p. 26-31), en brieven aan de paus, Attilio en de correspondentie tussen Achille en Edvige.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Vrouwkje Tuinman is freelance journaliste voor onder andere Opzij en Het Utrechts Dagblad. Ze debuteerde in 2004 met de dichtbundel Vitrine. In 2005 verscheen haar eerste roman, Grote acht . Er volgden nog vier dichtbundels en drie romans,  waaronder Buurvrouw en De rouwclub. Voor haar gehele oeuvre tot 2010 ontving ze de Halewijnprijs. In samenwerking met Ingmar Heytze publiceerde ze drie bundels met verzamelde gedichten over seks, drugs en rock 'n' roll. Onder anderen met Ingmar richtte ze in 1996 in Utrecht het Poëziecircus op, dat een podium biedt aan dichters en kleinkunstenaars. Terugkerende thema's in haar werk zijn ziekte, verval, dood en rouw.

Top

Reacties

'Misschien wel het mooiste wat Tuinman te bieden heeft is dan ook niet het historische beeld dat ze schetst, maar het begrip dat ze voor haar personages weet op te brengen. Zoals ze dat ook in haar andere werk doet: bescheiden en raak', oordeelt Rob Schouten ( Trouw, 29 oktober 2016).

Coen Peppelenbos ( Dagblad van het Noorden, 21 oktober 2016) is ook enthousiast: ' Afscheidstournee is een historische psychologische roman en een good read in de traditie van Rascha Peper: geloofwaardige personages in een op feiten gebaseerde, maar fictionele setting. En bovenal: een klassiek opgebouwde roman in vijf delen waar het vakmanschap van afstraalt.' André van Dijk ( 8weekly.nl , 1 december 2016) begint positief, maar zwakt dan zijn oordeel af: 'Tuinman weet een pakkend verhaal op te starten. Ze verbindt de feiten die bekend zijn uit de Paganini-geschiedenis met een flinke dosis fantasie en komt zo tot een nieuwe, geheel eigen compositie. In het verloop van Afscheidstournee blijft continue [sic] het gevoel overheersen dat de achterliggende geschiedenis van de musicus Paganini vele malen interessanter is dan het geconstrueerde verhaal over zijn nazaten.'

Monique van der Hoeven ( allesoverboekenschrijvers.nl , 20 juli 2016) moest eerst iets overwinnen: 'Bij het lezen van het boek valt me meteen op dat Vrouwkje Tuinman een bijzondere fascinatie lijkt te hebben voor alles wat met dood en ziekte te maken heeft. (...) Persoonlijk lees ik niet graag over zulke onderwerpen. Toch heeft zij mij meegenomen met haar boeiende en veelzijdige verhaal.'

Collega-schrijver Gerbrand Bakker ( gerbrandbakker.wordpress.com , 31 december 2016) beveelt de roman van harte aan: 'Een klassieke roman, een roman zoals elke schrijver die ooit hoopt te schrijven. Zo'n fijn boek met een compleet levensverhaal erin. Ik heb het boek hoogstpersoonlijk in de Cossee-stand op de Frankfurter Buhmesse Duitse uitgevers in de handen geduwd.'

Top

Context / Achtergronden

Het idee voor de roman ontstond toen Vrouwkje Tuinman voor het literaire blad Hollands Maandblad (maart 2015) in de reeks Ouo vadis een reportage maakte over de reis die het lijk van Nicolò Paganini aflegde voordat het werd begraven. Gaandeweg kreeg ze meer belangstelling voor de zoon van Paganini: 'Hij was pas veertien jaar toen hij met het lijk van zijn vader, werd opgezadeld. Veel mensen proberen hun hele leven los te komen van hun ouders, maar hij zat er letterlijk mee' ( Algemeen Dagblad, 21 september 2016).

Paganini leed waarschijnlijk aan het Syndroom van Marfan, een erfelijke afwijking van het bindweefsel dat  lange benen en vingers veroorzaakt.

Informatie over  Paganini is onder andere te vinden op componisten.net.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Bakker, Gerbrand. [Titel?].
Op: gerbrandbakker.wordpress.com , 31 december 2016.

- Breejen, Maartje den. 'Een plek voor Paganini'.
In: Opzij, 11 oktober 2016.

- Dijk, André van. 'Het graf van de duivel'.
Op: 8weekly.nl , 1 december 2016.

- Hoeven, Monique van der. 'Vrouwkje Tuinman - Afscheidstournee (roman 2016)'.
Op: allesoverboekenschrijvers.nl , 29 juli 2016.

- Jong, Ellen de. 'Jezelf mogen zijn'.
In: De Boekenkrant, ?

- Kort, Sebastiaan. 'Achille Paganini komt na zijn vaders dood niet meer aan een waarachtig leven toe'.
In: NRC Handelsblad, 2 december 2016.

- Peppelenbos, Coen. 'Een lijk tussen de bijenkasten'.
In: Dagblad van het Noorden, 21 oktober 2016.

- Schouten, Rob. 'Zeulen met het lijk van Paganini'.
In: Trouw, 29 oktober 2016.

- Trouwborst, Jannie. 'Op zoek naar een graf voor Paganini'.
Op: deleesclubvanalles.nl , 29 september 2016.

- Vlaar, Maria. 'De schaduw van de duivelskunstenaar'.
In: De Standaard, 20 januari 2017.

Interviews:

- Coehorst, Machiel. 'Utrechtse Vrouwkje Tuinman schrijft over duivelse violist'.
In: Algemeen Dagblad, 21 september 2016.

- Harmens, Erik Jan. ' Afscheidstournee'.
Op: literatuurplein.nl,  1 december 2016.

- Wielen, Pieter van der. 'Vrouwkje Tuinman schreef Afscheidstournee over vioolvirtuoos Paganini'.
Op: npo.nl , 29 september 2016.

Top

Vragen en discussietips

1. 'Voor de meeste grote gebeurtenissen in dit boek zijn genoeg bronnen om aan te nemen dat ze daadwerkelijk voorgevallen zijn. De tijdvakken ertussenin heb ik met mijn fantasie aangekleed. In mijn poging een echt mens van hem te maken, heb ik hem soms liefhebberijen, meningen en emoties toegedicht waarvan we nooit zullen weten of hij ze ook had. Achilles tragiek is dat hij nooit de status van "zoon van" is ontstegen', schrijft Vrouwkje Tuinman in Hollands Maandblad (maart 2015). Vind je dat de schrijfster in haar poging geslaagd is en was het mogelijk om je in de persoon van  Achille in te leven?

2. Beargumenteer welk genre het beste op de roman van toepassing is: historische, psychologische of generatieroman.

3. Rob Schouten ( Trouw, 29 oktober 2016) vindt dat er in Afscheidstournee ook een ideeënroman schuilgaat. Welke ideeën zou hij bedoelen?

4. Vrouwkje Tuinman las voor het schrijven van de roman zestien publicaties over Nicolò Paganini. Hoe denk je in dit verband over de uitspraak van André van Dijk ( http://8weekly.nl/recensie/het-graf-van-de-duivel/, 1 december 2016) dat Nicolò Paganini eigenlijk de hoofdpersoon had moeten zijn?

5. Volgens de achterkant van de roman stelt Afscheidstournee de vraag hoe je verder leeft zonder afscheid te kunnen nemen. Heb je na lezing een antwoord gevonden op deze vraag die bevredigend is en hoe denk je er zelf over?

6. Welke leeservaring had je na lezing: werd je meegesleept door het verhaal of bleef je een buitenstaander? Wat heeft het vertelperspectief van het verhaal daar mee te maken?

7. Hoe kijk je tegen de wijze waarop Nicolò Achille opvoedt en wat vind je daarvan terug in de manier waarop Achille zijn kinderen grootbrengt?

8. Achille heeft zelf niet het gevoel dat hij tekort gekomen is. Vind je dat hij een zinloos leven leidde of is er niks mis mee om een dienstbaar, onopvallend leven te leiden? Wat vind je hiervan terug in onze maatschappij?

9. Op welke manier zijn de verhalen rond Nicolò Paganini te verbinden met onze tijd?

10. Op de Nederlandse Wikipediapagina is het leven van Achille Paganini samengevat in elf regels. Wat zou er langer blijven hangen: de korte samenvatting of de geromantiseerde versie? Licht je antwoord toe.

Top