Terug

Zeik

Zeik

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Herman Brusselmans, Zeik, literaire thriller. Uitgeverij Prometheus, 2017, tiende druk.

De zeer succesvolle moordbrigade van Gent bestaat begin jaren zestig uit een commissaris en vier inspecteurs. Na een periode van nietsdoen staan zij voor de moeilijke taak twee identieke moorden op jonge vrouwen op te lossen. Dat lukt uiteindelijk als inspecteur Jean-Pierre Zeik een heldere ingeving krijgt.

Omdat er al twee weken geen moord meer is gepleegd, brengen de inspecteurs van de moordbrigade van Gent - Jean-Pierre Zeik, Mohamed El Bazaz en Ivo Broekgat - de tijd door met kletsen (onder andere over seks). Dan komt een nieuwe inspecteur zich voorstellen: Selma Compas, een nichtje van de burgemeester. Broekgat wordt op slag verliefd op haar. De komst van Compas wordt gevierd op de kamer van commissaris Alfons Übertrut, die zo hard moet lachen om een afgezaagde mop die hij zelf verteld heeft, dat hij bijna stikt, waarna Compas hem via mond-op-mondbeademing weer bij bewustzijn brengt.

's Middags gaan Zeik, El Bazaz en Compas wat eten in snackbar Blaffetuur. El Bazaz mag Compas, die beweert dat ze in fysiek opzicht niet onderdoet voor welke mannelijke inspecteur ook, niet erg. Terug op het bureau gaan de gesprekken over seks, verliefdheid, geüniformeerde agenten, Cuba, militaire rangen, televisietoestellen, minnaars en minnaressen met een ernstige ziekte, Chinezen in Antwerpen, zuurtjes, boksen, roken en kaal worden.

Die avond krijgt Broekgat thuis weer eens vleesbrood te eten, gaat Compas met haar vriendin Heidi Oolvinck mosselen eten in restaurant Het Gleufje en wordt El Bazaz in een bar aangesproken door prostituee Madeleine, die graag liedjes fluit. Zeik blijft thuis en hoort de bovenburen (Michel en Jenny) ruziemaken over hun gewonde hamster Hillbilly. Dan belt de commissaris: hij en zijn collega's moeten snel naar het parkje in de Jan Breydelstraat komen, omdat daar een lijk is gevonden van een prachtig meisje. Ze is gewurgd maar niet seksueel misbruikt en gevonden door een voorbijganger. Op haar rug staat het getal negen met een kruis erdoor en daaronder het getal twaalf. Zeik neemt de leiding. Patholoog-anatoom Werner Lakvoet moet autopsie uitvoeren, El Bazaz en Compas moeten buurtonderzoek doen en Zeik verhoort de voorbijganger, de gepensioneerde violist Avil Doornenbosch. Dat gesprek levert niets op en het huisbezoek van El Bazaz en Compas aan weduwe Adinda Brack loopt uit op een zuippartij en gekots.

Op het bureau maakt het team (zonder de commissaris) de balans op. Er zijn twee aangiftes van vermissing gedaan: van de 23-jarige Sally Boonewijck en de 22-jarige Marie-Anne De Raeve. Omdat het lijk voldoet aan de kenmerken van Marie-Anne die haar moeder heeft doorgegeven, gaan Zeik en Compas haar ouders – hoogleraar biochemie Lovenjoel De Raeve en zijn vrouw Valeria – inlichten. Het echtpaar gaat mee voor de identificatie en herkent in de dode hun dochter. Zeik verzoekt hen de volgende dag naar het bureau te komen voor ondervraging.

De volgende morgen heeft de commissaris een pesthumeur (vanwege ruzie over een dure tas) en verdwijnt weer snel. De inspecteurs praten over de mogelijke betekenis van de getallen negen en twaalf: geboortedatum? leeftijd? aantal moordpogingen? Terwijl ze op adjudant Marcel Latyn wachten, praten ze onder meer over sexy ondergoed, het katholieke geloof en ongesteldheid. Latyn vertelt dat ze afdrukken van een schoenzool hebben gevonden; hij laat ze in gips gieten. Dokter Lakvoet bevestigt dat verwurging de doodsoorzaak was. Ook meldt hij dat in de maag van Marie-Anne nog etensresten zaten van een Italiaanse maaltijd. Zeik en El Bazaz ondervragen het echtpaar De Raeve, maar worden niet veel wijzer. Ze gaan samen met Compas eten in Blaffetuur. Terug op het bureau treffen ze een tierende commissaris aan, die weer snel vertrekt.

's Middags meldt Marie-Annes vriendin Catherine Van Spoel zich en El Bazaz valt als een blok voor haar. Tijdens het verhoor raakt hij erg opgewonden en bij haar vertrek maakt hij een afspraakje met haar. Latyn laat weten dat de voetzoolafdrukken bij het Italiaanse schoenmerk Appalechio horen. Zeik gaat in het Italiaanse restaurant Da Pietro naar de kenmerken van de maaltijd informeren. Da Pietro weet te melden dat de maaltijd stoofschotel Chimini moet zijn geweest, die in Gent nergens te vinden is, alleen bij Italiaanse zigeuners in het afgelegen bergdorpje Chimino (bij Milaan).

's Avonds barst Broekgat thuis in snikken uit omdat hij zich zo ongelukkig voelt, want Compas wil niets meer van hem weten. Zij gaat uit eten met haar andere vriendin, Ingrid Van Bleeck. El Bazaz heeft seks met Catherine, maar kan haar eigenlijk niet uitstaan. Zeik ijlt tijdens zijn halfslaap en wordt wakker van de telefoon: de commissaris meldt dat er weer een lijk is gevonden in het park. De jonge dode vrouw blijkt de andere vermiste, Sally Boonewijck, te zijn, uit een Gentse volkswijk. Op haar rug staat het getal vier met een kruis erdoor en daaronder het getal twaalf. Zeik zet het onderzoek weer in gang: maaginhoud onderzoeken, voetafdrukken traceren, getuige (verpleegster Yvette Vondelinck) verhoren en buurtonderzoek doen. Na een gesprek met kolonel in ruste Georges De Punne (een buurtbewoner) komen El Bazaz en Compas dronken op het bureau aan. Sally's ouders, Lowie en Jeanne Boonewijck, identificeren hun dochter en praten zeer negatief over haar. Het verhoor, evenals dat van Sally's verloofde Arthur Oorkond, levert niets op.

De volgende dag deelt Latyn mee dat de schoenafdrukken weer van een Appalechio-schoen zijn. Van Lakvoet horen ze dat de maaltijd dezelfde was als de vorige keer. Conclusie: twee lijken, één moordenaar, en die moet wel een uitgeweken zigeuner uit Chimino zijn, wiens naam iets met de getallen te maken zal hebben. Zeik stuurt de anderen naar huis om na te denken. El Bazaz bezoekt de zwarte prostituee Baloeba, Broekgat gaat ergens op het platteland in het gras liggen, Compas krijgt op het terras van café De Baalstekker ruzie met de ober. Zeik bezoekt zijn vriend Jules De Smaele (taartenbakker) en luistert met hem naar een voetbalcommentator op de radio.

De volgende morgen realiseert hij zich plotseling dat de getallen iets te maken kunnen hebben met rugnummers van voetballers. Hij laat uitzoeken of het dorp Chimino een voetbalteam heeft en welke wissels er waren tijdens de laatste twee wedstrijden. Broekgat komt er via de ambassade achter dat FC Chimino in de tweede klasse b speelt en dat de nummers negen (Orioli) en twaalf (Ascensi) en vier (Vendetto) en twaalf gewisseld zijn. Volgens Zeik is de nummer twaalf, Mario Ascensi, de moordenaar. Broekgat moet nagaan of er iemand met die naam in Gent of omgeving woont en dat blijkt zo te zijn: Mario Ascensi woont in de Neermeersstraat nr. 37 (=9+12+4+12!). De man – afkomstig uit een arme, onontwikkelde zigeunerfamilie – wordt opgehaald, bekent direct en vertelt zijn (tragische) levensverhaal. Hij heeft de moorden gepleegd om beroemd te worden en zijn homoseksuele neef en naamgenoot, de succesvolle voetballer Mario die hem afgewezen had, naar de kroon te steken. Als de moordenaar is opgesloten, drinkt de commissaris met zijn inspecteurs champagne op de goede afloop. 

Top

Interpretatie : Thematiek

Veel belangrijker dan het oplossen van de moorden is de leegheid, oppervlakkigheid of doelloosheid van het leven. Volgens Jean-Pierre Zeik is de clou van het bestaan: 'alles geven wat je in je hebt' (p. 39). Dat doen de meeste personages echter juist niet. Sommigen hebben wel een doel of een ideaal in hun leven, zoals een leuke partner vinden (Zeik) of een roman schrijven (Broekgat), maar zich echt ervoor inspannen doen ze niet. Anderen – zoals El Bazaz, Compas en Übertrut – hebben geen of nauwelijks een doel in hun leven. De personages voeren in het beste geval hun opdrachtjes uit, houden zich veelvuldig bezig met onbelangrijke zaken, zitten opgesloten in hun eigen wereldje of proberen voortdurend te ontsnappen aan de werkelijkheid (escapisme). Ze doden de tijd voornamelijk met (vaak vulgair) geklets, seks, eten en drinken. Ze ondergáán het leven meer dan dat ze er actief aan deelnemen.

Brusselmans geeft in zijn roman een beeld van een nogal oppervlakkig bestaan. De karikaturale personages en sterk uitvergrote gebeurtenissen verwijzen niet naar 'de werkelijkheid', maar hebben een symbolische lading. Onder het lachwekkende, zit een serieuze laag verborgen: het gevoel van onvrede met het bestaan. 
Brusselmans is niet alleen een romanticus (iemand die ‘lijdt aan het leven’), maar ook een humorist: iemand die het (onaangename) bestaan bespot en relativeert om het nog enigszins draaglijk te maken (zie ook de paragraaf ‘Context’).

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel verwijst naar het belangrijkste personage.

De ondertitel 'literaire thriller' is ironisch: in feite heeft het verhaal niets te maken met een 'echte' thriller. Spanning ontbreekt en de gepleegde moorden zijn geen hoofd-, maar bijzaak en veel minder belangrijk dan het erop los 'filosoferen'.

De roman heeft geen motto.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman is verdeeld in twaalf genummerde hoofdstukken.
De gebeurtenissen spelen zich af gedurende enkele dagen in het jaar 1961. Het tijdsverloop is chronologisch en de plaats van handeling is Gent (de woonplaats van de schrijver). Er is sprake van een alwetende of auctoriale verteller, die achteraf – vanuit 2014 (het 'heden') – vertelt.
In de beschrijving van de twee moordzaken is sprake van spiegeling of gevarieerde herhaling wat betreft plaats delict, soort slachtoffers, getallen op de rug, sectie, verhoren, buurtonderzoek en dergelijke.

Er wordt in de roman verschillende keren, als een soort running gag, in negatieve zin verwezen naar het werk van de door velen geprezen (maar door de verteller verafschuwde) schrijvers Hugo Claus (bijvoorbeeld op pagina 7, 55, 105, 142, 143, 169, 179 en 181) en Harry Mulisch (p. 22, 38, 40, 45, 130, 151, 152, 156 en 158).

In het verhaal ontbreekt niet alleen het voor een thriller essentiële element 'spanning', ook de moordbrigade, de opsporingsmethodes, buurtonderzoeken en verhoren zijn een lachertje. 'De moordbrigade is' - aldus Theo Hakkert ( De Twentsche Courant Tubantia, 15 september 2014) - een vehikel voor het ouderwets delibereren van grofheden en vermoeide schuttingtaal'. De schrijver heeft de grappen, grollen, pseudo-wijsheden en vulgaire praatjes die voorkomen in tientallen eerdere romans van hem eenvoudigweg overgeheveld naar Zeik.

Top

Interpretatie : Personages

De personages zijn meer types dan uitgewerkte karakters. De belangrijkste figuren zijn de commissaris en zijn vier inspecteurs.

Commissaris Alfons Übertrut is van Duitse afkomst en heeft maar één arm (zijn rechterarm heeft hij bij de Slag om de Ardennen zelf afgehakt). Hij is vaak chagrijnig, heeft last van zijn voeten, komt altijd overal te laat, kraamt vaak wartaal uit, voert vrijwel niets uit, gaat er altijd meteen vandoor als er lastige situaties dreigen te ontstaan, foetert altijd op de waterige koffie, houdt regelmatig donderpreken en is ongelukkig getrouwd met Suzanne. Kortom: een potsierlijke figuur die de kantjes ervan af loopt.

De 'eerste onder de gelijken' is titelfiguur Jean-Pierre Zeik. Hij is een leiderstype, rookt veel, heeft twee huwelijken achter de rug – met Rita en Sonja – en is sindsdien vrijgezel (maar verlangt wel naar een leuke partner). In zijn hobbykamer heeft hij een tafeltennistafel, een drumstel, een boksbal en een collectie miniatuurtreintjes uit de zeventiende (!) eeuw. Selma Compas vindt hem een 'semi-intelligente macho' (p. 52). Hij heeft nog maar zelden contact met zijn ouders: 'een geslaagde familie kon je de Zeiks niet noemen' (p. 88).

Mohamed El Bazaz, een alleenstaande allochtoon, noemt zichzelf 'een enorme dekstier' (p. 11). Hij heeft weinig op met de islam, de Koran, sluiers en genitale verminking. Hij is volgens Selma 'een ietwat norse, niet al te expressieve kerel genre stille waters diepe gronden' (p. 52). Af en toe bezoekt hij een waarzegger.

Ivo Broekgat is een in de liefde onervaren sul, die vooral goed is voor het zetten van koffie en het uitvoeren van simpele klusjes. Hij woont nog bij zijn stuurse ouders (Dorus en Thea), schrijft natuurpoëzie en wil een roman schrijven over zijn broer Freddy, die het syndroom van Down heeft ( Freddy de mongool), maar hij krijgt geen letter op papier.

De enige vrouwelijke inspecteur, brunette Selma Compas, is een nichtje van de burgemeester ('vriendjespolitiek'!). Ze is nogal afkerig van mannen, heeft goede manieren, is niet op haar mondje gevallen en heeft een intieme (lesbische) relatie met haar vriendinnen Heidi Oolvinck en Ingrid Van Bleeck.

Van de vele andere personages die in de roman voorkomen, zijn de voornaamsten Marie-Anne De Raeve (vermoorde lesbienne, dochter van Lovenjoel en Valeria), Sally Boonewijck (vermoorde studente, dochter van Louis en Jeanne), Jules De Smaele (taartenbakker en vriend van Zeik), Rosalie (serveerster), Werner Lakvoet (aan de drank geraakte patholoog-anatoom), Marcel Latyn (adjudant), Avil Doornenbosch (gepensioneerde violist, getrouwd met Eulalie), Adinda Brack (weduwe), Catherine Van Spoel (vriendin van Marie-Anne), Ferdy Vaenenburgh (medewerker van Lakvoet), Yvette Vondelinck (verpleegster), George De Punne (kolonel in ruste) en Mario Ascensi (de moordenaar).

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Brusselmans' taalgebruik vertoont een aantal opvallende kenmerken:
- platvloerse, grove taal en obsceniteiten (de roman wemelt ervan!);
- melige uitspraken, zoals: '[negentien ooms] van wie ik de namen met moeite uit elkaar kan houden, behalve van de zes die Abdul heten en de elf die Houssein heten' (p. 32);
- groteske dialogen, bijvoorbeeld:
'"Dus je bedoelt eigenlijk of ze een meisje was met wie geen hond te bezeilen viel?" vroeg Lowie.
"Met wie geen lánd te bezeilen viel," corrigeerde Zeik.
"Land?" zei Lowie. "Hoe zit dat dan met die hond?"
"Je verwart waarschijnlijk geen land te bezeilen met geen hond die er brood van lustte," zei Zeik.
"Het zou goed kunnen," zei Lowie, "want ik ben vaak ten dooi aan verwarring"' (p. 161);
- quasifilosofische uitspraken, bijvoorbeeld: 'Zolang je gezond blijft moet je niet ziek worden' (p. 47) of 'Al wat Duits is, is onverslijtbaar' (p. 43);
- generaliseringen, zoals: 'hij sinds de scheiding van Sonja vrouwen beschouwde als gevaarlijke wezens die eropuit waren om alle mannen op de aardbol naar de kloten te helpen' (p. 10) of: 'Je mag niet vergeten dat journalisten het laagste van het laagste zijn' (p. 120);
- cynisme (bijtende spot), bijvoorbeeld: 'als hij dacht aan Cubaanse kindertjes die door het communistische regime werden gekortwiekt, en hun nageltjes uitgetrokken met een nijptang, en hun hoofd onder water gehouden tot de aders op hun slapen opzwollen' (p. 41);
- onzin-taal: 'Negen kruiz twaalf kruizzzzz twaalf ... dada dada dada dadai dadai dadaoe dadabuskruit dadaparlezvous' (p. 143).

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

De Vlaming Herman Brusselmans (Hamme, 1957), die gemiddeld zo'n twee boeken per jaar publiceert, wil met zijn werk provoceren en choqueren, de lezer amuseren en zijn eigen (nogal negatieve) levensbeschouwing uitdragen. Hij schrijft sterk autobiografisch en geliefde thema's zijn liefde, drank, verveling, seks, geweld en dood. De toon van zijn verhalen is vaak ironisch en/of cynisch, de situaties en gebeurtenissen zijn veelal wrang, bizar, absurd of kolderiek. Zijn inspiratie haalt hij meestal uit zijn eigen, concrete leefwereld.

De roman Pitface, een parabel uit 2001 is zijn eerste boek dat 'naast zijn eigen werkelijkheid' staat: het geeft namelijk een cynisch beeld van een toekomstige wereld (omstreeks 2020) die bol staat van moord en doodslag, verkrachting en marteling, drank en drugs, een nachtmerrieachtige wereld dus. De roman Zeik staat ook 'naast de eigen leefwereld'. Het verhaal heeft veel weg van een persiflage: een ironische, sarcastische, karikaturale nabootsing van het leven en werk van politiefunctionarissen, met de bedoeling de lezer te vermaken, maar hem ook de ogen te openen voor een bepaalde mentaliteit. De volgende, tweede Zeik-roman, De moord op de poetsvrouw van Hugo Claus (2015) heeft hetzelfde karakter als deze eerste.

Top

Reacties

André van Dijk ( 8weekly.nl , 19 oktober 2014) noemt Brusselmans 'een fenomeen', maar vindt Zeik 'in zijn absurdistische nietszeggendheid (...) een boekje dat slechts zal functioneren als geinig verjaardagscadeau'.
De anonieme auteur van de recensie in Nieuwe Revu (1 oktober 2014) typeert de roman als 'een absolute aanrader voor een goed humeur' en Frank van Dijl ( Humo, 9 september 2014) concludeert: '190 pagina's gniffelen voor wie al geneigd is überhaupt een boek ter hand te nemen dat Zeik heet'.
Arjen Ribbens ( NRC Handelsblad , 5 september 2014) benadrukt het persiflagekarakter van de roman: 'Met zichtbaar plezier neemt Brusselmans het thrillergenre op de hak. Alles aan Zeik is grotesk: de personages, de aanwijzingen voor de ontknoping en zeker ook de plot zelf – nimmer las ik een thriller waarin alles zo als een zwerende vinger klopte als in Zeik.'
Roderik Six ( Knack, 24 september 2014) gebruikt in zijn recensie niet de term 'persiflage', maar 'parodie': 'Zoek vooral dekking want de lichaamsvochten spatten weer danig in het rond. Maar hoe burlesk ook, Brusselmans beheerst het genre en tovert een knappe parodie uit zijn mouw. (...) Je kunt niet anders dan gecharmeerd zijn door Brusselmans' eerste thriller. Vooral omdat hij zo openlijk de draak steekt met het genre. De groteske finale alleen al is een absolute bevestiging van de zinloosheid van elk rationeel streven en de bijna beckettiaanse dialogen gaan danig op de lachspieren werken. (...) Verheffend is het allemaal niet, maar het schrijfplezier dat van deze parodie spat, is een aangename verfrissing van het genre dat zichzelf maar al te graag bloedserieus neemt.'
Het eindoordeel van John Vervoort ( De Standaard, 26 september 2014) luidt: ' Zeik is zeker geen nieuwe stap in de carrière van Brusselmans. (...) Zeik is vooral oude wijn in nieuwe zakken.'

Top

Context / Achtergronden

Humor
De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat er bij humor niet alleen sprake is van een komisch, maar ook van een tragisch element: pas wanneer het komische én het tragische met elkaar verbonden zijn, kun je spreken van humor. Het begrip humor in deze moderne betekenis (dus als twee-eenheid van de lach en de traan of de lach in de traan) komt voor het eerst voor in Engeland (in 1682). Een humorist streeft naar verzoening van de alledaagse en de ideale werkelijkheid door zich van de (vaak onaangename) realiteit te distantiëren, die te relativeren of te chargeren, in de vorm van een intellectueel spel (een spel met de logica, emoties, betekenissen, waarden en normen).

Donaat Deriemaeker
Op pagina 79 wordt 'een schilderij van de negentiende-eeuwse dadaïst Donaat Deriemaeker' genoemd, een bewering die je (net als veel andere uitspraken) niet serieus moet nemen. Het dadaïsme of kortweg dada was namelijk een culturele beweging die tijdens de Eerste Wereldoorlog (dus begin twintigste eeuw) begon (in Zürich) en pas goed van de grond kwam in 1916. Belangrijke dadaïsten waren onder anderen Marcel Duchamps, Tristan Tzara, Hans Arp, Hugo Ball en Richard Hülsenbeck. Ze verspreidden hun manifesten onder de willekeurig gekozen naam Dada (het Franse woord voor speelgoedpaardje). De dada-beweging was tussen 1916 en 1920 op haar hoogtepunt. Een dadaïst met de naam Donaat Deriemaeker is niet bekend. Een in 1966 geboren Vlaming met die naam is een ex-televisiepresentator die tegenwoordig zaakvoerder is van een drukkerij in Nukerke en ook actief is in de theaterwereld.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Anoniem. 'Een potsierlijke policier uit Gent'.
In: Nieuwe Revu, 1 oktober 2014.

- Dabrowski, Alek. 'Herman Brusselmans – "Zeik"'.
Op: uitgelezenboeken.blogspot.nl , 12 november 2014.

- Dijk, André van. 'Hermans trukendoos'.
Op: www.8weekly.nl , 19 oktober 2014.

- Dijl, Frank van. ' Zeik'.
In: Humo, 9 september 2014.

- Hakkert, Theo. 'Brusselmans is Brusselmans'.
In: De Twentsche Courant Tubantia, 15 september 2014.

- Heitmeijer, Tessa. ' Zeik'.
Op: tessaheitmeijer.com , 26 september 2014.

- Ribbens, Arjen. 'Absurde donderpreken van commissaris Übertrut'.
In: NRC Handelsblad, 5 september 2014.
Op: nrc.nl , 5 september 2014.

- Six, Roderik. 'De man die een lijk vond'.
In: Knack, 24 september 2014.

- Vervoort, John. 'Oude zeik in nieuwe zakken'.
In: De Standaard, 26 september 2014.

Internet:

- Biografie Herman Brusselmans.
Op: hermanbrusselmans.com

- Brusselmans, Herman. 'Zeik'
Op: lezenvoordelijst.nl , 15 januari 2016.

- Goedegebuure, Jaap. 'Herman Brusselmans, schrijver en herrieschopper'.
Op: fd.nl , 17 februari 2017.

Top

Vragen en discussietips

1. In welk opzicht kun je de karaktertekening 'stereotiep' noemen?

2. Commissaris Übertrut is een escapist: hij gaat voortdurend op de loop als er actie van hem verwacht wordt. Kun je enkele voorbeelden geven van dergelijke situaties?

3. Veel personages hebben zogenoemde 'karakternamen' ('speaking names'). Geef een aantal voorbeelden en geef aan waar die namen naar verwijzen.

4. Wat is je oordeel over de titel en ondertitel van de roman?

5. Het verhaal bevat verschillende motieven die telkens terugkeren (leidmotieven). Een ervan is de ondrinkbare waterige koffie. Kun je er nog enkele noemen?

6. Hoe denk je over het openhartige taalgebruik en de absurde dialogen?

7. Waaruit blijkt dat er sprake is van een alwetende verteller?

8. De roman bevat nogal wat hilarische, lachwekkende en groteske passages. Hoe zou je het verhaal als geheel willen karakteriseren, als 'komisch' of 'humoristisch'? (Zie voor het begrip 'humor' de paragraaf 'Context'.) Met welke argumenten kun je je keuze onderbouwen?

9. Critici gebruikten als genreaanduiding voor Zeik verschillende literaire begrippen: de een sprak van een 'parodie' (Roderik Six, Knack, 24 september 2014, bijvoorbeeld), de ander van een 'persiflage' (zoals Arjen Ribbens, NRC Handelsblad , 5 september 2014). Wat is het verschil tussen die twee begrippen en welke aanduiding is volgens jou de meest juiste?

10. Brusselmans deinst er niet voor terug om zijn personages behoorlijk discriminerende uitspraken in de mond te leggen. Op welke groepen mensen hebben die zoal betrekking?

11. Vind je Zeik, net als de recensent van Nieuwe Revu (1 oktober 2014), 'een absolute aanrader voor een goed humeur' of had de roman op jou een heel andere uitwerking? Zo ja, welke?

12. Kun je verklaren hoe het komt dat deze roman – waarvan de meeste critici niet zo'n erg hoge pet op hadden – binnen een periode van zo'n drie jaar toch al negen keer werd herdrukt?

Top