Terug

Altijd Augustus

Altijd Augustus

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Maria Barnas, Altijd Augustus. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2017, eerste druk.

Augustus, een intelligent meisje van ongeveer 15 jaar, zit op het gymnasium. Ze woont in Aagtdorp tussen Schoorl en Bergen in, tussen het bos en de weilanden. Haar vader, architect, is vertrokken naar het buitenland en stuurt haar cassettebandjes met levensbeschouwelijke betogen over de zoektocht naar zichzelf. Haar moeder probeert de afwezigheid van vader zo veel mogelijk te negeren door muziek te maken en in huis aan het werk te zijn. Ze denkt dat haar man nog terugkomt. De zus van Augustus, Willemijn, studeert. Ze is het huis uit, maar komt regelmatig langs. Willemijn veroordeelt het vertrek van haar vader.

Augustus moet op school een spreekbeurt houden en besluit als onderwerp De duivelsverzen van Salman Rushdie te nemen. Het is 1989 en de eerste Nederlandse vertaling is net op de markt gekomen. Het boek doet veel stof opwaaien, wat te merken is aan de beelden op het journaal en reacties in de klas. Augustus’ vader sprak, toen hij er nog was, regelmatig over het boek en was gefascineerd door de ontwikkelingen die de hoofdpersonen doormaken. Augustus oefent de spreekbeurt, maar weet niet goed waar te beginnen. Als Musa, een Turkse jongen uit haar klas die de islam aanhangt, haar aan klasgenoot Vita hoort vertellen dat zij haar spreekbeurt houdt over het boek van Rushdie, vertelt hij haar dat hij het boek beslist zal verbranden en vertrappen. De negatieve reactie van Musa verbaast Augustus.
Ook de beelden van boekverbrandingen wereldwijd en de fatwah die uitgesproken wordt over de schrijver van het boek beangstigen en verbazen haar. Ze vermoedt dat Rushdie wel een schuilplaats kan gebruiken en beeldt zich in dat hij in het schuurtje achter in de tuin woont. Elke dag zet ze er een maaltijd neer, nu en dan met wat leesvoer erbij, zoals een boek of een Engelse krant. Ondertussen verbaast ze zich over de ophef die het boek veroorzaakt. Augustus vraagt zich af wat er zo erg is aan De duivelsverzen, waardoor mensen het wereldwijd verbranden. Ze denkt na over de vraag of je veroordeeld kan en mag worden alleen om de woorden die je zegt of opschrijft. Augustus vindt het boek vooral een verhaal dat helpt om even uit de werkelijkheid te ontsnappen. Ze vermoedt dat ze bij de keuze van het boek als onderwerp voor haar spreekbeurt is beïnvloed door de mening van haar vader.

Augustus vraagt zich steeds af waarom haar vader weg is en weet niet goed hoe ze hierover moet denken. Willemijn is boos en haar moeder verdrietig. Augustus voelt zich buitengesloten, omdat ze vaak met elkaar praten zonder acht te slaan op haar. Soms voelt zij zich daarom zelfs onzichtbaar in huis. Haar zus en moeder vertellen haar dat ze te weinig sociale contacten heeft en te veel verhalen vertelt en verzint. Ze vragen haar waarom ze nooit vriendinnetjes mee naar huis neemt en waarom ze zoveel fantaseert, maar Augustus kan daar geen antwoord op geven. Ook op school merkt ze dat ze, zodra ze begint te praten, vanzelf verstrikt raakt in een verhaal en er bijna niet meer uitkomt. Klasgenoten laten haar een beetje links liggen en de docenten weten niet wat ze met haar en haar verhalen aan moeten.
Hoe ze sociale contacten kan leggen, zoals haar moeder en haar zus aanraden, weet ze niet goed. Augustus heeft wel een ‘penvriendin’, Pamela, die ze ooit ontmoette via het tijdschrift Penny. Ze schrijft met haar over vakanties en haar ouders, maar kan het niet laten ook dan af en toe iets te verzinnen, zoals dat haar ouders nog bij elkaar zijn en dat ze op vakantie is geweest naar Sicilië. Vanwege het gebrek aan aansluiting bij klasgenoten en het verzinnen van verhalen, stuurt een leraar haar uiteindelijk eens per week naar een begeleider. Met hem praat Augustus over wat haar bezighoudt. Zelf begrijpt ze niet zo goed waarom ze naar de begeleider moet. Ook vindt ze de vragen van die man, een wiskundeleraar, moeilijk te beantwoorden. Ze weet niet goed wat haar bezighoudt en waarom ze problemen heeft met sociale contacten of de neiging heeft om verhalen te verzinnen.

In de brieven op de cassettebandjes die Augustus van haar vader krijgt, vertelt hij haar zijn (filosofische) kijk op de wereld. Ook zegt hij dat hij weg is om zichzelf te vinden. Augustus vindt dat maar vreemd. Zij denkt dat wie hij is gewoon in Aagtdorp aanwezig is: in haar moeder, Willemijn en in Augustus zelf. De cassettebandjes doen Augustus veel nadenken over de onderwerpen die haar vader noemt, zoals de werkelijkheid, vrijheid van meningsuiting, kunst en het scheppen van een bepaalde realiteit en overerving van eigenschappen. Maar ook over het vertrek van haar vader en wat ze daar nu eigenlijk van vindt. Omdat hij haar vertelt over theorieën van kunstenaars, filosofen en schrijvers, die hij leest en onderzoekt, denkt ze ook daarover na. Ze vraagt zich af wat ze eigenlijk met al die informatie moet: hij is op zoek naar zichzelf en zij niet.

Op school raakt Augustus bevriend met Vita, nadat deze ruzie heeft gemaakt met haar twee vriendinnen. Ze trekken samen op en zij laat haar ook de cassettebandjes horen waarop haar vader spreekt. Er ontstaat een vriendschap. Ze besluiten zelfs een poosje niet te eten, maar dat houden ze niet lang vol. Augustus weet uiteindelijk hoe zij haar spreekbeurt aan wil pakken. Ze maakt een eigen verhaal en vertelt niet meteen over De duivelsverzen. Aan het slot van de roman bezoekt ze de huisarts om met hem, zoals ze zelf zegt, ‘haar situatie’ te bespreken.

Top

Interpretatie : Thematiek

De ontwikkeling van de vijftienjarige Augustus speelt een belangrijke rol. Ze kiest De duivelsverzen als onderwerp van haar spreekbeurt, omdat ze zich afvraagt hoe het kan dat een boek zoveel ophef veroorzaakt. Indirect staat dit boek symbool voor de kracht van het woord en roept het bij haar de vraag op: wat is de relatie tussen woord, verbeelding en werkelijkheid? Dit overkoepelende thema speelt op verschillende verhaalniveaus. Hoe verder het verhaal vordert, hoe meer de grens vervaagt tussen wat werkelijk(heid) is en wat niet. Zelfs Augustus heeft soms een ezelsbruggetje nodig. Expliciet is dit aanwezig in passages waarin Augustus in gedachten beweringen opsomt, waarbij ze nagaat of deze al dan niet door haar verzonnen zijn. Ze denkt er vervolgens ‘waar’ of ‘niet waar’ achter en onderscheidt zo fantasie van realiteit. Bijvoorbeeld op p.80:

'Het is een geheim verbond waar ik niet tussen kom. (waar)
Ik wil er niet tussen komen (waar)'

En:

‘Ik stond er niet expres (waar en niet waar).
Ik wilde niet afluisteren (waar).
Ik was benieuwd wat ze zeiden toen ik mijn naam hoorde vallen. (waar)'

Met verhalen brengt de hoofdpersoon de wereld onder woorden en geeft deze vorm, maar ze vlucht er ook mee uit de realiteit. Zij realiseert zich door de cassettebandjes dat er verschillende manieren zijn om naar de werkelijkheid te kijken. Intussen merkt haar vader dat ook: spreekt hij in het begin nog over ‘de waarheid’, aan het slot van de roman is hij van dit idee bekomen. De werkelijkheid bestaat eigenlijk niet. Dat geeft een vorm van vrijheid in denken. Uiteindelijk maakt Augustus van haar spreekbeurt dan ook haar eigen verhaal en schept zo haar eigen werkelijkheid met woorden: ‘Het wordt me duidelijk hoe ik mijn spreekbeurt aan moet pakken. […] Ik kan er, als dat lukt, ook mijn eigen verhaal van maken.’ (p.35)

Kracht van taal en verhalen
Een van de belangrijkste motieven is de vraag hoe je de werkelijkheid vormgeeft met taal, gerelateerd aan de kracht van de verbeelding. Augustus vertelt voortdurend verhalen, al dan niet verzonnen, ze herinnert zich verhalen en haar vader vertelt haar verhalen. ‘Ik schrijf Pamela dat mijn ouders weer bij elkaar zijn. Dat hij er zomaar was […] En dat ik een zus heb die mij wel eens belt om te vragen hoe het met mij gaat. Ik heb er ook een vakantie op Sicilië bij verzonnen.’ (p. 85)
Je ziet dit motief ook terug bij de kunstenaars en de schrijvers die haar vader noemt. Zij creëren volgens hem een realiteit en daarbij gaat het om het concept: zodra je iets bedenkt, bestaat het al.

Verlating / afwezigheid / verdwijning
Augustus’ vader verlaat het gezin. Zijn vertrek heeft effect op alle gezinsleden: Willemijn is boos, moeder is verdrietig en Augustus mist een vader en heeft het gevoel dat haar moeder afwezig is. ‘Ze zweeft hier rond als een naam waar iemand niet op kan komen. Mijn moeder is er wel. Ze maakt het huis schoon en ze maakt eten en ze zegt dat ze op een dag weer zal zingen […] Maar het is net alsof ik haar niet kan aanraken, alsof ze er niet echt is’. (p.26)
Dit motief  herhaalt zich in de monologen van vader. Jezelf laten verdwijnen door iemand anders te zijn, creëert geestelijke vrijheid. ‘Mijn vader zegt in zijn laatste brief dat ik naar mezelf moet leren kijken als naar een personage uit een boek. "Dan kun je alle kanten op," zegt hij. Je moet niet alleen kunnen denken voor de ander, maar vanuit de ander, dan ben je vrij.’ (p.74)

Ontwikkeling
Augustus ontwikkelt zich op haar weg naar volwassenheid: ze krijgt een mening, leert omgaan met de mensen om zich heen en brengt onder woorden hoe zij de wereld ziet. Haar vader zoekt ontwikkeling in de zoektocht naar zichzelf. Zijn fascinatie voor De duivelsverzen berust op de ontwikkelingen die de hoofdpersonen doormaken.

Vrijheid (van meningsuiting)
‘Ik had niet gedacht dat er mensen leven in Europa die boeken willen verbranden. Ik dacht dat iedereen het er sinds de Verlichting over eens was dat ideeën vrij zijn.’ (p.52) Dit motief is aanwezig in Augustus’ verbazing over de ophef rond De duivelsverzen. Musa vertegenwoordigt de restricties die iemand een ander op kan leggen bij het uiten van een mening. Opvallend is de contradictie met de verbeeldingskracht, waarbij centraal staat dat woorden en fictie zorgen voor (geestelijke) vrijheid.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel verwijst direct naar de hoofdpersoon Augustus. Haar naam kan verwijzen naar de situatie in het verhaal: dat speelt zich af in aanloop naar de zomervakantie, het wordt steeds warmer. Tegelijkertijd wordt de concrete werkelijkheid steeds minder werkelijk. Wat echt is en wat niet gaan door elkaar lopen, tijdsbesef verdwijnt: Altijd Augustus.
Ook spreken de anderen haar steeds direct aan. Met name haar vader doet dat, wat het belerend effect van zijn monologen versterkt. Het maakt duidelijk dat hij haar als vader iets vertelt/leert over het leven wat zij zelf nog niet weet en verwijst zo naar de ontwikkeling die zij nog moet doormaken.

Het motto, een citaat uit De duivelsverzen van Salman Rushdie, sluit direct aan op het thema van de roman. ‘Language is courage: the ability to conceive a thought, to speak it, and by doing so to make it true’ (‘Taal is moed: de mogelijkheid om een gedachte te vormen, uit te spreken en door dit te doen een werkelijkheid te creëren.’).

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman is opgebouwd uit korte, niet genummerde hoofdstukken. We horen wat Augustus meemaakt en ervaart, vaak aan de hand van innerlijke monologen. Ze is verteller en personage. Dat maakt het een roman verteld vanuit de ik-vertelsituatie ofwel het ik-perspectief. Een belangrijk onderdeel van de hoofdstukken vormen de door vader ingesproken cassettebandjes, die in de tekst worden aangeduid met de symbolen voor het afspelen en stoppen van media. Dan wisselt het ik-perspectief geheel naar de vader en krijgt de lezer direct inzicht in zijn gedachten en gevoelsleven.

De gebeurtenissen spelen zich af op school, thuis en in de natuur. De natuur is voor Augustus belangrijk, omdat zij zich er thuis voelt en minder eenzaam.  

Barnas verwijst bewust naar andere literaire teksten en theorieën en verbindt deze met de thematiek en motieven in het verhaal: specifieke intertekstualiteit. Direct verwijst zij naar De duivelsverzen van Salman Rushdie , ook door te citeren. Dit boek stelt zij in dienst van het overkoepelende thema: vrijheid van meningsuiting en de vraag wat de waarheid of werkelijkheid is en hoe je deze vorm kunt geven door middel van taal.
Ook de vader noemt opvattingen en theorieën van bekende dichters, kunstenaars en filosofen, die gerelateerd zijn aan de thematiek. Hij noemt o.a.: architect Le Corbusier, de filosofen Ludwig Wittgenstein en Bertrand Russell, kunstenaar Bas Jan Ader, de Engelse romantische dichters Wordsworth en Shelley en de Franse naturalist Jean-Baptiste Lamarck.

Top

Interpretatie : Personages

Augustus is een middelbare scholiere. Ze zit op het gymnasium en maakt ruim gebruik van haar verbeelding. Ze weet veel over literatuur en kunst, mede door de audio-brieven van haar vader. Augustus is een einzelgänger, thuis en op school. In de loop van de roman ontwikkelt zij zich. Er ontstaat een vriendschap met Vita en ze krijgt een mening. Thuis heeft ze het niet gemakkelijk met een zus die haar slecht begrijpt en een moeder die haar nauwelijks opmerkt.

De moeder is afstandelijk en ontkent haar verdriet rond het vertrek van haar man. Ze zet haar leven voort op de automatische piloot. Muziek, zingen en yoga zijn belangrijk voor haar. Ze is afstandelijk richting haar jongste dochter, maar als Augustus een keer te lang weg blijft, brokkelt de muur die haar moeder om zich heen bouwde af.

De vader komt vrij egocentrisch over. Hij is op zoek naar zichzelf en richt zich daarbij op theorieën van bekende filosofen, kunstenaars en architecten. Ook ontplooit hij verschillende creatieve activiteiten. Via de audio-brieven heeft hij (enige) invloed op de ontwikkeling van Augustus.

Vita en Musa zijn klasgenoten van Augustus. Vita wordt uiteindelijk haar vriendin, ondanks het grote contrast tussen de twee: Vita woont in een grote villa, haar ouders houden van operamuziek, ze gaat op vakantie naar Sicilië en ze zit op hockey. Augustus komt bij ‘de boeren’ vandaan, verdwijnt het liefst in de natuur en is zo ook gekleed. Musa staat symbool voor tegenstanders van de vrijheid van meningsuiting. Hij veroordeelt de vrijheid die verbeelding kan creëren en laat zo in positieve en negatieve zin de kracht van het woord zien.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

De gebeurtenissen worden vrij abstract beschreven, zonder al te veel emotie. Augustus observeert wat om haar heen gebeurt en aanschouwt wat haar vader zegt. Het taalgebruik is concreet. De schrijfstijl is ritmisch, in lange zinnen en soms poëtisch met begrijpelijke beeldspraak. De lezer kan door de stijl het idee krijgen met een volwassene te maken te hebben.

De stijl op de cassettebandjes van vader is hetzelfde: hij verwoordt rationeel wat hem bezighoudt.

Dialogen in de directe rede verlevendigen het verhaal, net als de afwisseling tussen de gedachten van Augustus en de gesproken monologen van haar vader.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Maria Barnas (1973) is schrijfster, dichter en kunstenares. In zowel haar romans, poëzie als kunstwerken komt de vraag terug wat kunst teweeg kan brengen. Ze gaat in haar werk uit van de tegenstelling die zij in de wereld om zich heen ervaart: de werkelijkheid is vrijwel niet te vatten. De opvattingen van de auteur worden weerspiegeld in de belangrijkste thema’s in Altijd Augustus. In haar eerste roman, Engelen van ijs, speelt verbeeldingskracht al voorzichtig een rol. In haar tweede roman, De Baadster, vinden we het thema de werkelijkheid en hoe deze zich manifesteert duidelijker terug.

Top

Reacties

Altijd Augustus is positief ontvangen. De recensenten prijzen het feit dat het een goed opgebouwde coming of age roman is, met aandacht voor de kracht van taal, filosofische aspecten en geschreven in een poëtische stijl.
Koen Eykhout (Dagblad de Limburger, 28 maart 2017) schrijft hierover :‘Altijd Augustus is een tedere ontwikkelingsroman, maar tegelijk een steengoed boek over hoe gezinnen uit elkaar kunnen vallen, waarom mensen soms willen verdwijnen en wat precies de macht is van taal en hoe dat dan werkt.’ 
De recensenten benadrukken vooral dat Altijd Augustus binnen het genre van de coming of age-roman een indrukwekkende uitzondering is. Zo schrijft Thomas Verbogt ( Het Parool, 11 februari 2017): ‘[…] duizelingwekkend, maar dat is deze roman ook. Het kan irriteren, maar dat is hier niet het geval. Omdat ik het wil begrijpen.’  
Het commentaar van Bo van Houwelingen ( de Volkskrant , 18 februari 2017) sluit hierbij aan: ‘Op alle niveaus en uiterst fijnzinnig toont Barnas zo de metamorfose van een meisje. […] De rottigheid van volwassen worden die door de kinderlijke onschuld breekt in een krachtig beeld. Zagen we zoiets maar vaker in het genre.’ 

Top

Context / Achtergronden

Het verhaal raakt aan de heersende maatschappelijke onrust rond de moslimgemeenschap en de fundamentalistische opvattingen van sommigen. Hoewel de verbranding van De duivelsverzen en de over de auteur uitgesproken fatwah in 1989 plaatsvonden, verwijst de roman zo wel naar actuele vragen rond de vrijheid van meningsuiting.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies

-  Dijk, André van: ‘Het innerlijk kompas’. 
Op: 8weekly.nl/boeken, 26 maart 2017.

- Eykhout, Koen: ‘De gevallen engelen van Salman Rushdie’. 
In: Dagblad de Limburger, 28 maart 2017.

- Ekkers, Remco: ‘Verlangen naar authenticiteit’. 
Op: tzum.info, 6 februari 2017.

- Bauer, Guus: ‘Een verschoven wereld’. 
Op: tzum.info, 7 februari 2017.

- Graaf, Ingrid van der: ‘ De Duivelsverzen als vertrekpunt’. 
Op: www.literairnederland.nl, 10 april 2017.  

- Houwelingen, Bo van: ‘De rottigheid van volwassen worden krachtig verbeeld’. 
In: de Volkskrant , 18 februari 2017.

- Verbogt, Thomas: ‘Verhaal over de waarheid dat de waarheid voorstelt’. 
In: Het Parool, 11 februari 2017.

Interviews

- ‘Maria Barnas over haar roman Altijd Augustus’.
Op: NPO radio 1, 31 januari 2017.

- ‘Maria Barnas en Kees ’t Hart’.
Op: VPRO Boeken, 5 februari 2017.

Top

Vragen en discussietips

1. Hoe denk je over het vertrek van de vader van Augustus?

2. Hoe komt de wijsheid van Augustus op je over?

3. Wat is de rol van de cassettebandjes als het gaat om de opbouw van de roman?

4. Bij welke actuele maatschappelijke kwesties in Nederland sluit de roman aan en hoe denk je zelf over die kwesties?

5. Wat vind je van Musa en zijn standpunten?

6. Mensen hebben wettelijk gezien vrijheid van meningsuiting, maar zijn wettelijk ook beschermd tegen discriminatie. Hoe vind je, vanuit dat perspectief gezien, de manier waarop Musa zijn woorden kiest en zijn mening uit?

7. Denk je dat taal een machtig middel is en waarom? Wat is de relatie met thema’s in de roman?

8. Waarom denk je dat de schrijfster ervoor gekozen heeft De duivelsverzen te gebruiken als onderwerp van Augustus’ spreekbeurt? Welke functie heeft dit verhaalelement in de roman?

9.  Zoek op het internet wat informatie over Maria Barnas, bijvoorbeeld een interview met haar. In hoeverre is haar visie op kunst en taal terug te vinden in de roman?

10. De recensies over het boek zijn positief. Als je zelf een recensie zou moeten schrijven, hoe zou deze er dan uitzien: positief of negatief en waarom?

Top