Terug

Twee broers en een meisje met geel haar

Twee broers en een meisje met geel haar

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Gert-Jan Segers, Twee broers en een meisje met geel haar. Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer, 2008, eerste druk.

Sameh woont met zijn ouders en broer Magdy in Caïro, Egypte en is net afgestudeerd. Zijn vader krijgt een baan bij de Amerikaanse zakenman Paul, die graag wil dat Sameh zijn dochter Edith rondleidt in Caïro. Sameh wordt verliefd op Edith, maar houdt dit voor zichzelf.

De verschillen tussen het Westen en de Arabische wereld worden door hun vriendschap steeds duidelijker. Terwijl Sameh de redelijkheid zelve is, radicaliseert Magdy. De aanslagen van 11 september 2001 zetten alles op scherp. Magdy juicht om de doden, maar Sameh keert zich af van het geweld. Edith keert met haar familie terug naar huis en Sameh beseft dat hij Egypte binnenkort ook wil verlaten.

Sameh woont met zijn ouders en oudere broer Magdy in Caïro, Egypte. Hij is bijna afgestudeerd aan de universiteit en verheugt zich op de zomervakantie met zijn vrienden Mohammed en Hany. Zij zullen naar Alexandrië gaan, waar Samehs ouders een huis hebben en zelf ook zullen verblijven. Het is 2001 en de politieke en economische situatie in Egypte is niet al te best. Veel mensen, onder wie Samehs vader, zijn al jaren werkloos en president Moebarak regeert met ijzeren hand. Er is veel sprake van corruptie en alleen mensen die het land kennen weten hoe ze dingen kunnen regelen.

Sameh vraagt zich af of zijn toekomst wel in Egypte ligt en of hij niet beter naar het Westen kan vertrekken, waar zijn kans op een baan groter is. Hij sluit zich aan bij de Toekomstpartij omdat hij iets wil bewerkstelligen in zijn land. In het laatste college voor de vakantie ergert hij zich aan professor Abdelrahman, die hem terechtwijst omdat Sameh heeft geschreven dat Israël en de Arabische wereld zouden moeten samenwerken. Abdelrahman wijst hem erop dat Arabieren nooit met joden zullen wonen en/of werken.

Op weg naar Alexandrië krijgt de bus waarin Sameh reist een ongeluk en daardoor komt hij later aan dan gepland. Hoewel ongelukken aan de orde van de dag zijn, is hij wel erg geschrokken. Magdy en Sameh besluiten 's avonds uit te gaan met Hany en Mohammed, om de zorgen van zich af te laten glijden. Ze kletsen, roken waterpijp en kijken naar de meisjes. Als ze drie vriendinnen zien, maken ze contact en wisselen ze telefoonnummers uit. Magdy had sjans met Fatma en pocht over zijn verleidingskunsten. Niet veel later laat hij in bedekte termen aan Sameh doorschemeren dat hij met haar naar bed is geweest. Maar Magdy is er niet blij om, want volgens zijn geloof heeft hij een zonde begaan.

Het valt Sameh op dat Magdy steeds strenger in de leer wordt, terwijl het gezin islamitisch is, maar vrij modern. Ook maakt Magdy steeds meer nare opmerkingen over Joden en is hij van mening dat de Verenigde Staten de Arabische wereld onderdrukken.

Hun vader krijgt goed nieuws: zijn broer heeft een baan voor hem gevonden. Hij gaat een Amerikaanse zakenman die in Caïro komt wonen en werken onder andere helpen met alle benodigde paperassen. De vader, die al lang geen baan meer heeft gehad, is dolblij met deze kans, terwijl Magdy het maar niets vindt dat hij voor een Amerikaan gaat werken.

De familie breekt hun vakantie voortijdig af en de jongens rijden mee terug naar Caïro. Samehs vader nodigt zijn baas Paul Ferguson, diens Nederlandse vrouw Carla en hun dochter Edith, die van Samehs leeftijd is, uit voor het eten. Sameh is diep onder de indruk van het meisje, dat 'geel haar' heeft en een jaar wil studeren in Caïro. Magdy vindt haar ook bijzonder, maar denkt dat de duivel hem test met deze mooie vrouw.

Als zijn vader aan Sameh vraagt of hij Edith rond wil leiden in Caïro en met haar inschrijving wil helpen, stemt hij meteen toe. In de tijd die volgt is hij haar gids en wordt een beetje verliefd op haar. Maar dit wil hij aan niemand toegeven. Door haar ogen ziet Sameh nog beter hoe de toestand van zijn land is. Hij schaamt zich voor de verkeerschaos, de corrupte instanties, de smeergeld aannemende politie, maar vertelt Edith dat dit nu eenmaal Egypte is. Deze dooddoener gebruikt zijn vader ook vaak als dingen tegenzitten.

Hoe meer Sameh optrekt met Edith, hoe meer Magdy hem vertelt over zijn ideeën over het Westen en hoe belangrijk de islam voor hem is. Sameh maakt zich zorgen over die ideeën, die niet stroken met zijn eigen ruimdenkendheid. Zo juicht Magdy bijvoorbeeld als er bij een zelfmoordaanslag in Tel Aviv twintig jongeren omkomen. Maar Sameh houdt van zijn broer dus blijft hij met hem in gesprek.

Edith kan ook goed opschieten met Samehs vrienden, die wel zien dat Sameh haar heel leuk vindt. Ze heeft een open blik naar hun wereld en is bereid te leren van Arabische zeden en gewoonten. Zo prijst ze de gastvrijheid en de vriendelijkheid die ze ervaart. Sameh vertelt haar dat hij zich bij een politieke partij heeft aangesloten en wil vechten tegen het systeem.

Dan belt Fatma Sameh op om te zeggen dat ze zwanger is van Magdy, die het kind niet wil houden en wil laten weghalen. Hij heeft gelezen dat het kindje in het begin nog geen ziel heeft, en een abortus daarom mogelijk is. Fatma wil dat Sameh Magdy laat weten dat ze zich afgedankt voelt. Sameh voelt zich beschaamd over zijn broers reactie en beseft dat ze ver uit elkaar gegroeid zijn.

Dan verandert plotseling alles, als op er 11 september een aanslag op het World Trade Center in New York (VS) wordt gepleegd waarbij duizenden mensen omkomen. De broer van Paul Ferguson is een van die slachtoffers. Edith vertelt dat haar vader een stel Arabische mannen hierover hoorde lachen, en dat hij hen op dat moment haatte. De familie zal zo snel mogelijk terugreizen naar de Verenigde Staten, waardoor er ook een eind komt aan de baan van Samehs vader.

Edith vraagt aan Sameh of hij hetzelfde is als de Arabische jongeren die blij zijn met de aanslag. Sameh verzekert haar dat hij niet zo is en niets met dit geweld te maken wil hebben.

Magdy is blij met de aanslag, die volgens hem een opstanding van de islam betekent. Hij zegt dat hij niet aan de kant wil blijven staan kijken naar de martelaren die hem nu voorgaan. Sameh sist hem toe dat hij met deze vorm van de islam niets te maken wil hebben, waarop Magdy prevelt dat hij hoopt dat God Sameh hiervoor zal vergeven. Hierop bijt Sameh Magdy toe dat hij hoopt dat God Magdy zal vergeven dat hij het kind dat hij bij Fatma heeft verwekt heeft laten doden.

Als Sameh afscheid neemt van Edith en haar vraagt wat ze het meest zal missen, zegt ze 'jou'. Hij wil haar gaan uitzwaaien op het vliegveld, maar de taxi komt te laat. Verdrietig hierover luistert hij naar de muziek van U2, die Edith hem gegeven heeft. Hij beseft opeens dat hij niet in Egypte wil blijven en dat dit einde voor hem een nieuw begin betekent.

Top

Interpretatie : Thematiek

De roman gaat over twee broers met tegengestelde standpunten over de islam en het Westen. Sameh denkt genuanceerd over verschillen in religies en volgt de regels van de islam niet zo nauwgezet. Hij is nieuwsgierig naar hoe mensen hun religie beleven, en vindt dat religie de vrijheid niet mag beknotten. Daarom speelt hij ook met de gedachte naar het Westen te gaan, waar mensen in vrijheid leven en verschillende standpunten naast elkaar mogen bestaan. Magdy stelt juist de islam voorop, en ziet de regels daarvan als bepalend voor zijn leven. Hij radicaliseert langzaam maar zeker. De komst van Edith, die christelijke waarden als naastenliefde en vergeving nastreeft en een veel vrijere vrouw is dan zij gewend zijn, zet de tegenstellingen tussen de broers nog meer op scherp.

Beide broers staan op een belangrijk kruispunt in hun leven. Sameh is net afgestudeerd en weet zo goed als zeker dat er in Egypte geen baan voor hem zal zijn. Magdy is zijn baan net verloren. Hij wijt de slechte economische toestand in zijn land aan de wereldpolitiek, die volgens hem de Arabische landen benadeelt. Sameh is geschokt door de haat die Magdy tentoonspreidt. Deze laait nog meer op na de aanslagen op 11 september. Magdy houdt Sameh voor: 'De grote jihad is begonnen en hij zal pas eindigen als de islam zegeviert' (p. 177).

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel verwijst naar de broers Sameh en Magdy en Edith, die blond is. Als Sameh zijn vrienden over haar vertelt, zegt Hany: 'O-la-la, een meisje met geel haar' (p. 76). En als hij Edith helpt met haar inschrijving aan de universiteit, vraagt een meisje aan haar vriendin waarom niemand hen helpt. De vriendin antwoordt: 'Misschien omdat wij geen geel haar hebben' (p. 127). Dit 'gele' haar, staat symbool voor het Westen, waar blonde vrouwen heel gewoon zijn.

Het motto luidt:

'Motto

Let op je gedachten
want zij worden woorden
Let op je woorden
want zij worden daden
Let op je daden
want zij worden gewoonten
Let op je gewoonten
want zij worden je karakter
Let op je karakter
want het bepaalt je bestemming'

Uit de Talmoed

Dit motto slaat zowel op Sameh als op Magdy, die allebei een bepaalde weg inslaan. Hoe je over iets denkt, kan uiteindelijk je lot bepalen.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bevat vier delen, die zowel genummerd als voorzien zijn van een motto.
Deel 1 (p. 7-67) heeft als citaat een deel van 'One step closer', een nummer van de Ierse popgroep U2. Dit motto slaat op Sameh, die net afgestudeerd is en zijn toekomst nog niet helder heeft.

'I'm on an island at a busy intersection
I can't go forward, I can't turn back
Can't see the future
It's getting away from me
I just watch the tail lights glowing
One step closer to knowing
Knowing, knowing'

Deel 2 (p. 67-168) heeft als motto een Arabisch gezegde. In dit hoofdstuk staat de beginnende vriendschap tussen Sameh en Edith centraal. Het motto verwijst naar de overeenkomsten en verschillen tussen hen beiden. De werkelijkheid is niet zwart-wit.

'Niet al het zwarte wat je ziet, is houtskool
En niet al het wit is krijt'.

Deel 3 (p. 169-196) bevat als motto een fragment uit 'Love and peace or else' van U2. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 11 september 2001, en het effect daarvan op de jongeren in Egypte. Het motto roept op tot vrede, in plaats van vechten.

'Lay down, lay down your guns
All your daughters of Zions
All your Abraham sons'

Deel 4 (p. 197-213) heeft een citaat uit de Bijbel (Genesis 12:1). Sameh weet nog niet wat hij wil doen, maar voelt dat hij kan vertrouwen dat het goed met hem komt. Het motto geeft dit vertrouwen weer.

'De HEER zei tegen Abram:
"Ga naar het land dat ik je zal wijzen"'.

Het verhaal vindt plaats in Egypte, in 2001. Het begint rond de zomer van dat jaar en eindigt enkele weken na 11 september. De aanslag op het World Trade Center in 2001 zet de verhoudingen tussen het Oosten en het Westen nog meer op scherp.

Sameh is de ik-verteller. Door zijn open houding en genuanceerde manier van denken geeft hij een helder inzicht in zowel zichzelf als de Arabische wereld en de mensen om zich heen.

Het verhaal kent een chronologische volgorde. In deel drie wordt die doorbroken: Sameh hoort Ediths verhaal over 11 september aan; pas daarna volgt de dag zoals Sameh die beleefd heeft.

Top

Interpretatie : Personages

Het hoofdpersonage is Sameh, een jongeman van voor in de twintig. Hij is net afgestudeerd in bedrijfskunde, maar weet dat de banen schaars zijn en hij misschien meer kans heeft op werk in het buitenland. Sowieso heeft hij genoeg van Egypte en president Moebarak. Hij zou een nieuw Egypte willen, maar zijn strijd blijft beperkt tot een inschrijving bij de Toekomstpartij. Sameh houdt veel van zijn ouders en broer en is trouw aan zijn vrienden. Hij is niet bang om zijn mening te geven, maar is genuanceerd in zijn uitspraken. Sameh begrijpt vaak beide partijen, maar zal zelf ook keuzes moeten maken. Aan het eind van het verhaal voelt hij dat hij aan een nieuw begin staat.

Samehs broer Magdy is een paar jaar ouder dan Sameh. Magdy heeft lef en is een vrouwenversierder. Maar na zijn ontslag raakt hij in de ban van een fanatieke moslim en radicaliseert hij in vrij snel tempo. Hij vertelt Sameh dat problemen de mensen weer op God laten richten en hoopt dat Egypte een radicalere koers gaat varen. Hij maakt Fatma, een aardige jonge vrouw, zwanger en laat haar dan in de steek.

Hun vader is ingenieur en leeft na het krijgen van zijn nieuwe baan helemaal op. Terwijl hij geniet van zijn rol als regelaar voelt hij zich ook weer nuttig. Hij probeert het beste te doen voor zijn gezin. Hun moeder is een lieve vrouw die de zonen nog steeds opvoedt. Ze doet de huishouding en staat pal achter haar man.

Edith Ferguson is het meisje met het gele haar. Ze is half Amerikaans, half Nederlands, is open en intelligent. Met Sameh en zijn vrienden gaat ze op ongedwongen wijze om, tot aan de aanslagen van 11 september. Het raakt haar dat sommige mensen in Egypte hierom juichen. Ediths vader Paul is een vlotte Amerikaanse zakenman die gaat naar waar hij iets kan verdienen. Zijn vrouw Carla volgt hem.

Samehs vrienden Mohammed en Hany zijn trouwe, gezellige jongens met wie Sameh veel plezier kan hebben.

Professor Abdelrahman is een ouderwetse man, die de regering een warm hart toedraagt. Hij is van mening dat vrede in het Midden-Oosten onmogelijk is.

Tarek Soliman is de leider van de Toekomstpartij, die Egypte wil hervormen.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Gert-Jan Segers schrijft met kennis van zaken over Egypte, omdat hij zeven jaar in Caïro heeft gewoond. Hij kiest als ik-verteller een jongeman die genuanceerd nadenkt over de verschillen in godsdienst en bereid is compromissen te sluiten. Daartegenover zet hij de broer, die radicaler is in zijn opvattingen. Magdy praat regelmatig in clichés en lijkt teksten op te zeggen die hij zo van internet geplukt heeft. Maar zijn geloof hierin is er niet minder om. Sameh luistert altijd goed, zowel naar de ideeën van Edith als naar die van Magdy en denkt hier diep over na. Hij komt tot de conclusie dat verschillen kleiner moeten worden, niet groter.

Segers toont de couleur locale door bijvoorbeeld de beschrijving van de drukte en de verkeerschaos in Caïro en het Egyptische eten dat de moeder maakt. Ook is het verhaal doorspekt met diverse Arabische woorden en uitdrukkingen, die in een woordenlijst achter in de roman verklaard worden.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Gert-Jan Segers (Lisse, 1969) studeerde politicologie in Leiden. Hij is namens de Gereformeerde Zendingsbond uitgezonden naar Egypte, waar hij zeven jaar woonde en werkte. Daarna heeft hij in de Verenigde Staten Midden-Oosten studies gestudeerd. Sinds 2012 is hij Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en sinds 2015 voorzitter van de Tweede Kamerfractie van deze partij. Hij schreef voor diverse dagbladen columns en artikelen.

In 2000 debuteerde hij met zijn roman Overwinteren, waarin vier jongeren samenwonen in een studentenhuis. Ze zijn zoekende, zowel in hun leven als in hun geloof. In 2009 schreef hij het non-fictieboek Voorwaarden voor Vrede : de komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland en in 2012 kwam Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen uit, dat hij samen met Marten de Vries schreef. In Hoop voor een verdeeld land (2016) beschrijft hij de problemen in Nederland en geeft hij ideeën over verbeteringen hierin. Zijn brede kennis van religies en zijn verlangen naar onderling begrip en verzoening geven zijn romans en non-fictieboeken een positieve toon.

Top

Reacties

Mieke Wilcke-van der Linden ( Nederlands Dagblad, 5 december 2008) schrijft over de auteur: 'Hij maakt invoelbaar hoe mensen in een kwetsbare positie verleid kunnen worden tot radicale standpunten'. De roman maakt volgens haar 'zichtbaar hoe de broers elkaar steeds moeilijker kunnen bereiken en hoe hun levens steeds meer uit elkaar lopen'. Ook vindt ze dat Segers 'een scherp en indringend beeld van Egypte' geeft en hoe 'de moslim cultuur vastzit in eergevoelens, angst, schaamte en schande'. Ze schrijft voorts: 'In een roman over politieke en religieuze conflicten is het gevaar aanwezig dat personages voertuigen worden van ideeën. Segers is niet helemaal aan dit gevaar ontkomen. Zo reflecteert Sameh wel erg vaak op politiek en religie en wordt er heel veel uitgelegd. Het taalgebruik van Edith is soms wat geforceerd'. Toch vindt ze de personages 'geen platte, eendimensionale figuren', omdat 'ook hun verwarring wordt zichtbaar gemaakt'. Ze vindt dat de roman 'hoopvol' eindigt, omdat 'het einde van zijn ontmoetingen met Edith een nieuw begin is'. 

Top

Context / Achtergronden

Op 11 september 2001 (9/11) vonden vier terroristische aanslagen plaats in de Verenigde Staten. Kapers wisten beslag te leggen op vier vliegtuigen die ze op vier doelen wilden laten neerstorten. Twee vlogen er in de Twin Towers van het WTC in New York, een in het Pentagon te Washington D.C. en een vierde stortte neer in de buurt van Shanksville. In dit laatste vliegtuig bleken passagiers verzet te hebben gepleegd zodat de kapers hun doel (waarschijnlijk het Capitool of het Witte Huis) niet hebben bereikt. Bij de aanslagen kwamen in totaal ongeveer drieduizend mensen om.

De Verenigde Staten hielden de Saoedi-Arabische Osama Bin Laden en zijn terreurorganisatie Al Qaida verantwoordelijk voor de aanslagen en verklaarden de oorlog aan het terrorisme. Osama Bin Laden riep later per video op tot jihad van de moslims tegen onder andere de Verenigde Staten, het zionisme en de kruistochten.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensie:

- Wilcke-van der Linden, Mieke. 'Er stond een vreemde man naast mij'.
In: Nederlands Dagblad, 5 december 2008.

Internet:

- Informatie over Gert-Jan Segers op de website van de Christenunie.

Top

Vragen en discussietips

1. Sameh en Magdy komen uit hetzelfde gezin. Terwijl Sameh genuanceerd denkt, radicaliseert Magdy. Hoe komen de broers tot zo'n verschillende overtuiging?

2. Edith en Sameh vertellen elkaar verschillende verhalen met een moraal. Welk verhaal sprak jou het meest aan en waarom?

3. Recensent Mieke Wilcke-van der Linden ( Nederlands Dagblad, 5 december 2008) schrijft: 'In een roman over politieke en religieuze conflicten is het gevaar aanwezig dat personages voertuigen worden van ideeën. Segers is niet helemaal aan dit gevaar ontkomen. Zo reflecteert Sameh wel erg vaak op politiek en religie en wordt er heel veel uitgelegd.' In hoeverre ben je het hiermee eens? Is dat wat er uitgelegd wordt door middel van Sameh relevant voor jou?

4. Magdy neemt geen verantwoordelijkheid voor de baby die hij bij Fatma heeft verwekt. Hij vindt abortus oké, mits deze binnen twee maanden na de bevruchting wordt uitgevoerd. Dan heeft het kind volgens hem namelijk nog geen ziel. Hoe vind je dit? Hoe sta jij tegenover abortus?

5. Sameh denkt na de aanslagen 'dat religie alles met elf september te maken had' (p. 193). Hij vervolgt: 'Ik kwam voor keuzes te staan waar ik helemaal niet aan wilde. Ik wilde een bescheiden bijdrage leveren aan een vrijere en opener wereld, maar tot nu toe had God daar niet veel mee te maken gehad. Het leek er echter op dat ik God er niet langer buiten kon houden' (p. 193). Wat bedoelt hij hiermee?

6. Sameh doet zijn mond open tegen zijn professor als hij het niet met hem eens is. Wat vind je hiervan? Durf jij je eigen mening te geven in de klas / tijdens je studie? In hoeverre vind je dit belangrijk?

7. Hoe denk je dat de levens van Sameh, zijn broer en Edith verder zullen verlopen?

8. Hoe zou je kunnen voorkomen dat jongeren radicaliseren?

9. De roman geeft zowel de leuke als minder leuke kanten van Egypte weer. Zou jij in dit land willen wonen? Waarom (niet)?

10. Ben jij gelovig? Hoe belangrijk is het voor jou om te geloven / atheïst te zijn? Biedt jouw opvatting ruimte aan andersdenkenden? Hoe dan?

Top