Terug

Shtum

Shtum

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jem Lester, Shtum. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff B.V., Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Engels door Jan Mellema. Oorspronkelijke uitgave: Shtum, 2016.

Ben Jewell en zijn vrouw Emma willen hun tienjarige, zwaar autistische zoon Jonah in een instelling plaatsen, maar de gemeente Londen weigert dit te vergoeden. Daarop scheiden Emma en Ben, omdat alleenstaande ouders meer (financiële) hulp krijgen. Ben trekt bij zijn vader Georg in, die kanker krijgt, waardoor Ben er een zorg bij heeft. De rechtszaak tegen de gemeente, met als eis plaatsing van Jonah op de school van hun voorkeur, winnen ze. Georg sterft en laat Ben een brief na, waarin hij vertelt over zijn gestorven autistische broer Jonatan. Een jaar later maakt Ben een bedevaart naar Georgs geboorteland Hongarije en begraaft Georgs urn in Jonatans graf.

Jonah is een tienjarige, zwaar autistische jongen. Hij praat niet, is niet zindelijk en raakt overstuur als de dingen niet gaan zoals hij wil. Hij zit op het speciaal onderwijs en zal binnenkort naar het vervolgonderwijs moeten. Zijn ouders Emma en Ben Jewell willen dat Jonah dan intern wordt geplaatst op Highgrove Manor, waar de zorg speciaal op zwaar autistische kinderen is gericht. Ze hebben dit aan de gemeente verzocht, die dit moet financieren, maar die is van mening dat Jonah ook naar de Maureen Mitchell Secondary School kan gaan en thuis kan blijven wonen. Ben en Emma beseffen dat ze niet voor een vergoeding in aanmerking komen, omdat ze in staat worden geacht samen voor Jonah te kunnen zorgen.

Emma komt met het briljante plan om te gaan scheiden, zodat Ben als alleenstaande ouder hiervoor wél in aanmerking zal komen. Ben vindt dit een absurd idee, maar trekt dan toch met Jonah in bij zijn vader Georg, die dol is op Jonah. Ook bericht hij de gemeente over zijn veranderde omstandigheden.
Het is voor Ben wel wennen bij zijn vader. Jaren geleden heeft Ben, nadat hij wegens drankproblemen was ontslagen, het cateringverhuurbedrijf van Georg overgenomen. Nog steeds spoelt Ben met drank zijn zorgen weg. Hij maakt een zootje van de zaak, die drijft op werknemer Valentine. Die kapt er echter mee, zodat Ben besluit het werk even te laten voor wat het is. Hij stort zich volledig op de zorg voor Jonah. Georg ergert zich aan Ben, die volgens hem nooit iets afmaakt.

Dan blijkt dat ze, als ze Jonah op de school van hun voorkeur willen krijgen, een rechtszaak moeten aanspannen tegen de gemeente. Dit zal veel geld kosten en Emma laat Ben weten dat zij niet bij haar spaargeld kan komen. Ben zal moeten lenen bij Georg, die dit in eerste instantie weigert. Ben bezoekt de school die de gemeente aanbeveelt (en die veel goedkoper is) en vindt het er vreselijk. Na een bezoek van sociaal werker Mary wordt hij uitgenodigd op Highgrove Manor, dat hem perfect lijkt voor Jonah.

Ben en Jonah hebben inmiddels hun draai gevonden in het huis van Georg. Ben verzorgt Jonah volgens een vast stramien, omdat hij daar goed bij gedijt. Hij doet hem in bad, knuffelt met hem (voor zover Jonah dit toelaat) en ruimt Jonah's rotzooi op. Georg heeft een kalmerende invloed op Jonah en gaat op een natuurlijke wijze met hem om. Jonah mag van hem spelen met de kristallen presse-papier, een oud familie-erfstuk. Georgs oude vriend Maurice kan ook goed overweg met de jongen. Georg vertelt zijn kleinzoon verhalen over vroeger, toen hij klein was en in Hongarije woonde. Ben luistert een verhaal af, waaruit blijkt dat zijn vader ooit Friedman heette en een drie jaar oudere broer, Jonatan, had. Hij beseft dat hij weinig weet van zijn vaders verleden.

Terwijl Ben een advocaat inschakelt voor de rechtszaak, blijkt zijn vader slokdarmkanker te hebben. Volgens de arts heeft hij nog maar een paar maanden te leven. Nu heeft Ben naast de zorg voor Jonah ook die voor zijn vader erbij. Georg weigert chemo, maar Ben overtuigt hem ervan dat hij die wel moet nemen. Hij weet dat Georg liever niet wil dat Jonah uit huis gaat en zegt dat hij de rechtszaak zal uitstellen, als Georg zich laat behandelen. Georg stemt toe.
Maar het uitstel betekent niet dat de kosten van de advocaat niet betaald moeten worden. Ben besluit met zijn vriend Johnny openstaande facturen van de zaak te gaan innen, die samen zo'n twintigduizend pond bedragen. In één dag betalen veel mensen hun factuur en kan Ben de advocaat betalen. Hij gokt erop dat de rechtszaak pas over enkele maanden zal beginnen, zodat uitstel niet nodig is. Als er toch al snel een datum bepaald wordt, zegt Georg dat dit prima is. Hij heeft de 'deal' met Ben vooral gesloten om Ben eens in actie te laten komen.

Midden in alle drukte laat de gemeente weten dat ze nog een alternatief hebben gevonden voor Jonah: The Sunrise Academy. Dit is een goedkopere school, maar niet geschikt voor Jonah. Ben is laaiend, omdat de gemeente Jonah in geld uitgedrukt ziet, in plaats van als mens. Als Ben samen met zijn vriend Johnny de school bezoekt, ziet hij dat dat deze veel te hoog gegrepen is voor Jonah.
De avond voor de rechtszaak wordt Georg doodziek opgenomen in een hospice. Hij wil niet dat Ben bij hem blijft, maar de rechtszaak gaat winnen. Hun advocaat Valetta Price heeft alles tot in de puntjes voorbereid. Ben en Emma getuigen voor Jonah: Emma vertelt over haar worsteling met hun zoon, terwijl Ben vanuit Jonah schetst hoe de wereld er voor hem uitziet.

Diezelfde avond sterft Georg, in het bijzijn van Ben. Op de begrafenis vertelt Maurice over de bijzondere band die hij met Georg had. Na de begrafenis zegt Emma tegen Ben dat hun huwelijk voorbij is. Ze vertelt ook dat ze jarenlang verslaafd is geweest aan pillen en de afgelopen maanden is afgekickt. Daar had ze haar spaargeld voor nodig.
Dan komt de brief met de uitslag: Ben mag naar Highgrove Manor en de gemeente betaalt. Het doet Ben pijn om Jonah ernaartoe te brengen, maar hij weet dat dit het beste voor hem is.

Maurice geeft Ben papieren van Georg, waarin deze over vroeger schrijft. Hij had in Hongarije een drie jaar oudere autistische broer, Jonatan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet zijn vader Jonatan in een instelling plaatsen, in de hoop dat hij veilig zou zijn voor de nazi's. Na een pogrom, waarbij zijn ouders verdwenen, is Georg op zoek gegaan naar Jonatan. Deze bleek, net als alle andere patiënten, dood te zijn. De verpleging had hen vermoord, om hen te beschermen voor een gruwelijker dood door de nazi's. Georg heeft zijn broer begraven en is naar het noorden gelopen, waar hij onderweg Maurice tegenkwam.
Ben gaat samen met Maurice naar deze instelling, die de Jewelly School blijkt te heten. Daar had Georg zijn nieuwe achternaam vandaan. Ben begraaft de urn met de as van Georg in het graf van Jonatan. Daarna denkt hij aan zijn vader en zijn zoon en voelt zich opeens helemaal 'shtum' (stil) worden.

Top

Interpretatie : Thematiek

In Shtum gaat het om de liefde en de zorg voor de autistische Jonah. Zijn ouders beseffen dat Jonah het beste af is in een gespecialiseerde instelling en doen er alles aan om hem daar geplaatst te krijgen. Ben stemt zelfs toe in een scheiding, omdat dit hun kansen op een vergoeding verhoogt. Hij is zo gefocust op de zorg, dat hij niet in de gaten heeft dat zijn vrouw echt bij hem weg wil.

Gebrek aan of moeizame communicatie is dan ook een belangrijk motief. Jonah praat niet, maar drukt zich uit in gebaar, geluid en beweging. Ben snapt de woordeloze Jonah beter dan zijn vrouw, of zijn vader, met wie hij ook niet al te best kan communiceren. Taal staat volgens Ben vaak juist in de weg, omdat je hiermee kunt verbloemen, of liegen. Jonah daarentegen kan alleen maar pure, eerlijke reacties geven. Georg blijkt Jonah goed te snappen omdat hij zelf een autistische broer had. Maar over hem en zijn traumatische verleden praat hij niet.

Naast de liefde die ze voor Jonah voelen, is het voor Ben en Emma ook een ware uitputtingsslag. Dat uit zich bij beiden in een verslaving. Emma gebruikt pillen om de situatie aan te kunnen, terwijl Ben drank nodig heeft. Ook dit zorgt ervoor dat hun relatie onder druk komt te staan en de communicatie slecht verloopt.

Met stomheid geslagen zijn de ouders van Jonah ook regelmatig als ze weer eens geconfronteerd worden met de bureaucratische overheid en zorginstellingen die hun zoon niet als mens, maar als kostenpost beschouwen.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

In de Nederlandse vertaling is de Engelse titel Shtum gehandhaafd. Het woord komt uit het Jiddisch en betekent stil, stom, sprakeloos. Het Nederlandse woord 'stom' dat dezelfde betekenissen heeft, is hieraan verwant.

Shtum verwijst naar Jonah, die niet spreekt. Als kind heeft hij een paar woorden gezegd, maar is daar opeens mee opgehouden. Hij communiceert door middel van aanraking, geluiden en pictogrammen. Het ontbreken van communicatie via spraak vergt veel van zijn ouders, maar brengt hen tegelijkertijd heel dicht bij Jonah, omdat hij altijd de meest pure reactie geeft. Hij kan niet liegen door middel van taal.

Shtum verwijst ook naar het zwijgen van Bens vader Georg over zijn vroegste jeugd in Hongarije. Tegen Jonah vertelt Georg wel verhalen over vroeger, waarvan Ben een deel meekrijgt. Hij vertelt hierin over de ontmoeting met Maurice, die Nederlands sprak, zodat ze elkaar niet konden verstaan. 'We zwierven als twee shtummers rond en praatten met elkaar in gebarentaal' (p. 249). Aan het eind, als Ben een kaart wil sturen naar Jonah, denkt hij: 'en plotseling heb ik geen woorden meer. Plotseling ben ik volkomen shtum' (p. 310)

De ondertitel luidt: 'De belangrijkste dingen zijn het moeilijkst om te zeggen'. Voor (grote) gevoelens is het vaak lastig om de goede woorden te vinden.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman is verdeeld in vele kleine hoofdstukken, die soms niet meer dan een paar pagina's beslaan. Als titel hebben ze een woord en bijpassend pictogram. In die hoofdstukken is Ben de ik-verteller. Tussendoor zijn er brieven met informatie van de gemeente, van instellingen en scholen en van de rechtbank. Er is ook een brief van Ben, waarin hij vanuit Jonah's perspectief een dag beschrijft. Aan het eind leest Ben de brief van Georg, waarin Georg over zijn vroegste jeugd vertelt.

Het verhaal speelt zich af in en rondom Londen, waar de scholen gelegen zijn. De verhalen van Georg spelen zich af in Hongarije. Ben gaat met Maurice naar Hongarije, in de buurt van het Balatonmeer, om de as van zijn vader in het graf van diens broer bij te zetten.

Het verhaal begint met een brief, op 18 januari 2011, en Jonah gaat in september van dat jaar naar Highgrove Manor. Het laatste deel, waarin Ben in Hongarije is, speelt een jaar later.

Top

Interpretatie : Personages

Ben is 37, getrouwd met Emma en vader van Jonah. Hij is alcoholist, zwelgt regelmatig in zelfmedelijden en maakt nooit iets af. Hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zichzelf en stort zich volledig op de verzorging van Jonah. Buiten Jonah lijkt er niets echt belangrijk voor hem te zijn. Hij voelt zich miskend en niet geliefd, maar ziet niet in dat het zijn houding is die dit veroorzaakt. Als Jonah is opgenomen, kan hij weer aan zichzelf gaan werken.

Jonah is een zwaar autistische jongen van tien, en later elf jaar, die volledig in het nu leeft, geen schuld of schaamte kent en niet praat. Hij is incontinent, eet graag, houdt van buiten in het gras liggen en zachte voorwerpen langs zijn wangen strijken. Ook is hij gefascineerd door licht. Hij is erg gevoelig en zijn stemming kan van het ene op het andere moment omslaan. Als hij zich veilig voelt, kan hij zeer rustig zijn.

Bens vader Georg is 78. Hij is hard, eerlijk en liefdevol. Georg heeft al jong zijn ouders en broer verloren en zorgt al vanaf zijn negende voor zichzelf. Het gemak waarmee hij met Jonah omgaat, komt doordat zijn drie jaar oudere broer Jonatan ook autistisch was. Jonatan is maar dertien jaar geworden.

Emma is advocate en kan de zorg voor Jonah niet meer aan. Ze is al jaren verslaafd aan pillen, maar is onlangs afgekickt. Zij zorgt ervoor dat er verandering tot stand wordt gebracht, al moet ze het hard spelen en kost het haar zelf ook geld en moeite.

Maurice is de beste vriend van Georg. Als kind is hij uit een trein gesprongen waarin Joden gedeporteerd werden. Georg liep langs de rails en heeft onmiddellijk voor hem gezorgd. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Maurice is trouw, gevoelig en sentimenteel.

Ben kan altijd rekenen op zijn vriend Johnny, die hem nooit zal laten vallen. Johnny is getrouwd met Amanda, die bevriend is met Emma. Hun zoon Tom is net zo oud als Jonah. Aan Tom kunnen ze zien hoe Jonah zich ook had kunnen ontwikkelen, als hij geen autisme had gehad.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Het verhaal wordt regelmatig onderbroken/aangevuld met officiële brieven van diverse instanties. Hierin wordt een formele taal gebruikt, die haaks staat op de rest van het boek, dat verteld wordt door de ik-verteller Ben. Hij probeert zo eerlijk mogelijk zijn gedrag en gevoelens te beschrijven, terwijl de brieven van de gemeente en scholen de mogelijkheden voor Jonah te rooskleurig inschatten. Ook Ben vertelt af en toe bijna zakelijk over Jonah's gedrag en hoe hij hierop reageert. Maar ook de ontroering en het sentiment komen duidelijk naar voren. Daarnaast is Ben een alcoholist die in zichzelf de eeuwige strijd voert tussen gezond verstand en verslaving.

Er zijn, zeker voor een boek waarin iemand niet kan praten, opvallend veel dialogen, die soms zeer scherp verlopen. Vooral Georg weet Ben regelmatig op een zeer directe manier op zijn plaats te zetten. Wanhoop, verdriet en pure vreugde wisselen elkaar in rap tempo af. Aan het eind krijgt het verhaal nog een diepere, schrijnende laag wanneer Ben in Hongarije stilstaat bij het leven van zijn vader.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Jem Lester is journalist geweest en werkt als leraar Engels en Media in het voortgezet onderwijs. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in Londen. Jem Lester heeft Shtum geschreven omdat hij van mening was dat er veel te weinig aandacht was voor autistische kinderen die niet praten en met wie het communiceren erg lastig is. Lester heeft zelf een zwaar autistische zoon en put in dit boek (ook) uit zijn eigen ervaringen. Shtum is zijn debuutroman.

Top

Reacties

Saskia Baron ( theguardian.com , 16 maart 2016) vindt het ‘een indrukwekkende roman die een zeer nauwkeurig beeld geeft van de moeilijkheden die sommige families ondervinden met hun autistische kinderen, terwijl de lezer meegevoerd wordt in een opbeurende rollercoaster van pathos, komedie en boosheid’. Als minpuntje noemt: ‘af en toe komt er door Lesters ambitieuze filmische manier van schakelen tussen bureaucratische scènes en verhalen uit het verleden te veel spanning op de loop van het verhaal’.

In een interview met de auteur schrijft Hannah Beckermann ( theguardian.com , 27 maart 2016) dat in Shtum een familie gevolgd wordt ‘die worstelt met de zorg voor hun autistische, elfjarige zoon en die een geschikt tehuis voor hem probeert te vinden’. Op haar vraag aan Jem Lester of hij ‘zich uitgedaagd voelde een ander beeld te geven van het stereotiepe autistische personage dat in veel recente romans opduikt’, antwoordt hij bevestigend. 'Als je zegt dat jouw kind autistisch is, is de eerste vraag die je krijgt: "wat is zijn talent?" Heel irritant. Afgelopen decennium is autisme bijna mode geworden. Er zijn beroemdheden die denken dat het cool is om te zeggen dat ze een beetje "Asperger" zijn. De autistische kinderen die men ziet op de gewone scholen, wonen thuis en hebben hun eigen moeilijkheden, maar er is een grote groep kinderen die niet zo is’.

Top

Context / Achtergronden

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier werkt. Er zijn verschillende diagnoses, onder andere Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. Mensen met autisme verwerken de zintuiglijke informatie (horen, zien, ruiken, proeven, voelen) op een andere manier. Vaak zijn ze gevoeliger voor prikkels van buitenaf. Ook ondervinden ze beperkingen in het contact met anderen. Zo hebben ze moeite met (non)verbale communicatie en sociale interactie. Vaak hebben mensen met autisme stereotiepe gedragspatronen en klampen ze zich vast aan routines, gewoontes en een bepaalde volgorde in handelingen. Deze patronen zijn niet te doorbreken en geven een gevoel van veiligheid en controle. Ook hebben ze dikwijls een buitensporig grote belangstelling voor een bepaald onderwerp, waar ze dan zeer geobsedeerd mee bezig kunnen zijn.

Ruim één procent van de Nederlandse bevolking heeft autisme. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking, maar er zijn ook mensen met autisme die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Baron, Saskia. ‘Shtum by Jem Lester review- a vivid debut about life with an autistic child’.
Op:  theguardian.com , 16 maart 2016.

- Beckermann, Hannah. ‘Jem Lester: ‘Letting your son go aged 11, knowing that he will never live with you again, is very difficult’.
Op:  theguardian.com , 27 maart 2016.

Otten, Marloes. Recensie: Shtum.
Op:  chicklit.nl , 1 december 2016.

Auteur:

- Law, Katie. 'Interview: former journalist Jem Lester on writing a novel about life with an autistic child'.
Op: standard.co.uk , 24 maart 2016.

- Jem Lester.
Op: foyles.co.uk

Achtergrondinformatie:

- Autisme.
Op: autisme.nl
Op: leokannerhuis.nl

Top

Vragen en discussietips

1. Ken jij iemand met autisme? Wat valt je op aan het contact met hem/haar?

2. Ben krijgt rondleidingen in verschillende scholen/instellingen. Op welke dingen let hij hierbij? Waar heb jij naar gekeken toen jij de keus voor een middelbare school moest maken? Wat vind je het belangrijkste op een school?

3. Jonah heeft meer kans op hulp als Ben alleenstaand zou zijn, dus stelt Emma voor te scheiden. Wat vind je ervan dat ze Ben niet de waarheid vertelt?

4. De auteur heeft dit boek geschreven omdat hij wilde vertellen over zijn autistische zoon. Denk je dat een schrijver beter over autisme of een ander onderwerp kan schrijven als hij het zelf van dichtbij heeft meegemaakt dan iemand die een verhaal geheel verzint?

5. De auteur schrijft in een nawoord dat hij een grappig verhaal wilde schrijven. In hoeverre is dit volgens jou gelukt? Wat vond je grappig, en wat niet?

6. Ben voelt zich niet erg volwassen. Waaruit blijkt dit? Hoe zou jij hem omschrijven?

7. De ondertitel luidt: 'De belangrijkste dingen zijn het moeilijkst om te zeggen'. Hoe komt dit volgens jou? In hoeverre ben je het hiermee eens?

8. Bens vader Georg heeft een zeer beladen verleden. In hoeverre vond je dit passen bij de rest van het verhaal?

9. Georg laat zijn bedrijf na aan medewerker Valentine, in plaats van aan Ben. Hoe vind je dit besluit?

10. Wanneer ben jij 'shtum' (sprakeloos)?

11. Emma, de moeder van Jonah, laat de zorg voor haar zoon maandenlang aan Ben alleen over. Wat vind je daarvan? In het boek wordt niet duidelijk hoe zij die periode heeft beleefd. Vind je dat een gemis of heeft dat je gestoord?

12. Door de afwezigheid van Emma is het vooral een verhaal van de mannen in de familie: Georg, Ben en Jonah. Waarom zou de schrijver daarvoor gekozen hebben, denk je?

Top