Terug

Ons soort mensen

Ons soort mensen

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Juli Zeh, Ons soort mensen. Uitgeverij Ambo|Anthos, Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Duits door Annemarie Vlaming. Oorspronkelijke uitgave: Unterleuten, 2016.

Unterleuten, gelegen onder de rook van Berlijn in de voormalige DDR, lijkt een idyllisch dorp, maar schijn bedriegt. Wanneer burgemeester Arne Seidel een vergadering bijeenroept om de paar honderd dorpsbewoners op de hoogte te brengen van het feit dat Vento Direct een windmolenpark wil aanleggen, zijn de protesten niet van de lucht. Natuurbeschermer Gerhard Fliess maakt zich vooral druk over de kemphanen, wier broedgebied in het gedrang zal komen; kersverse dorpsbewoner Linda Franzen ziet zich gedwarsboomd in haar plan een manege te beginnen; politiek activist Kron maakt zich zorgen over de daling van de huizenprijzen als gevolg van de bouw van windmolens; alleen grootgrondbezitter Gombrowski vraagt zich af wat het plan hem financieel kan opleveren.

Voor een windmolenpark zijn 10 ha nodig. Zowel Gombrowski als investeerder Konrad Meiler bezit 8 ha op de Schiefe Kappe, een van de gebieden die geschikt worden geacht door de deelstaatregering. Het tussenliggende deel van 2 ha is van Linda Franzen. Gombrowski biedt Linda dertigduizend euro voor haar 2 ha grond, wat drie keer zoveel is als de standaardgrondprijs, en belooft bouwvergunningen voor haar manege en paardenfokkerij te regelen. Meiler biedt Linda aan haar 2 ha op de Schiefe Kappe te ruilen tegen 4 ha in het dorp voor haar manege. De gewiekste Linda eist daarbovenop _ 50.000 en een derde van de opbrengst van de windmolens in het eerste jaar, waarmee Meiler akkoord gaat.

Ondertussen ligt Kron dwars door iedereen te vertellen dat Gombrowski geïnteresseerd is in het windmolenpark om zijn landbouwbedrijf Ökologica, dat de belangrijkste werkgever in Unterleuten is en in zwaar weer verkeert, te kunnen sluiten. Een deel van het personeel besluit in staking te gaan, midden in de oogsttijd. In werkelijkheid hoopt Gombrowski zijn noodlijdende bedrijf met de inkomsten uit windenergie juist open te houden en daarmee het dorp leefbaar, want zijn bedrijf ondersteunt al jarenlang onder andere de plaatselijke brandweer en de kleuterschool. Wanneer de vijfjarige Kroontje, Krons kleindochter, enkele dagen later zoek is, gaat bijna iedereen er onmiddellijk van uit dat Gombrowski het meisje ontvoerd heeft. Na middernacht duikt het meisje weer op en beweert door Hilde Kessler, de buurvrouw van Gombrowski, te zijn opgesloten. De gemoederen lopen hoog op onder de dorpsbewoners en uiteindelijk komt het tot een vechtpartij tussen Kron en Gombrowski, totdat Linda tussenbeide komt door de aandacht af te leiden met een zogenaamd verstuikte enkel.

Krons dochter Kathrin, heeft altijd gedacht dat haar vader schromelijk overdreef wanneer hij Gombrowski kwaadaardig noemde, maar door het voorval met haar dochter Kroontje gaat ze twijfelen en vraagt zich af of haar vader het misschien altijd bij het rechte eind heeft gehad. Ze wil nu wel eens precies weten wat er eigenlijk gebeurd is op 3 november 1991, toen haar vader tijdens een noodweer een verbrijzeld been opliep en zijn vriend Erik Kessler om het leven kwam. Boze tongen beweren al jaren dat Gombrowski ermee te maken heeft en dat er sprake zou zijn van moord. Kron beseft dat als hij zijn dochter de waarheid vertelt, ze zal inzien hoe gevaarlijk Gombrowski is en Unterleuten zal verlaten met haar gezin. Dat vooruitzicht is voor hem erger dan de dood en hij besluit haar een leugen te vertellen.

Kron legt zijn dochter uit waarom hij die noodlottige dag in het bos was: Gombrowski was eigenaar van de agrarische productiecoöperatie die na de val van de Muur in 1989 werd omgevormd tot het moderne agrarische bedrijf Ökologica. Kron verzette zich tegen deze hervorming en Gombrowski wilde hem afkopen met een bosperceel. De twee mannen hadden in het bos afgesproken. Omdat Kron het niet vertrouwde – de zaak had net zo goed bij de notaris afgehandeld kunnen worden, om welk stuk bos het ging deed in feite niet ter zake –, nam hij zijn vriend Erik Kessler mee. Gombrowski kwam echter niet opdagen. Hij vertelt zijn dochter niet dat er wel iemand anders kwam, gestuurd door Gombrowski, namelijk Bodo Schaller. Doordat Krons aandacht volledig werd opgeëist door zijn gevecht met Schaller, had hij niet in de gaten dat Erik bedolven werd onder een tak. Schaller droeg een ijzeren staaf bij zich en takelde Kron daarmee ernstig toe. Kron heeft altijd gezwegen over wat er is gebeurd – hij beweerde dat hij was flauwgevallen en het niet wist – waardoor iedereen in het dorp al bijna twintig jaar denkt dat Erik vermoord is door Gombrowski.

Vento Direct dringt aan op een snelle afhandeling, want het politieke klimaat is gunstig voor duurzame-energieprojecten en vergunningsaanvragen kunnen nu snel behandeld worden. Gombrowski maakt een afspraak met Linda en zegt toe de bouwvergunning te regelen. Wanneer Gerhards dochter Sophie door een onbekende stiekem uit haar ledikantje in de tuin wordt gepakt en verderop neergezet, is zijn vrouw Jule in alle staten. Gerhard meent dat Gombrowski erachter zit en geeft hem wat hij wil: een bouwvergunning voor Linda Franzen. Nu Linda heeft gekregen wat ze wil, is ze niet langer geïnteresseerd in Gombrowski en besluit haar 2 ha aan Meiler te verkopen. Ze krijgt ruzie met haar man, Frederik, die in haar auto alleen naar Unterleuten terugkeert. Vlak voordat hij het dorp heeft bereikt, wordt hij van de weg gereden en belandt met auto en al ondersteboven in een boom.

Gerhard Fliess is van mening dat Schaller schuldig is aan moord en wil hem daarmee onder druk zetten om te verhuizen, omdat zijn vrouw gedreigd heeft anders te vertrekken. De situatie loopt uit de hand en Gerhard takelt Schaller zo ernstig toe dat hij in het ziekenhuis belandt. Niet veel later wordt Gerhard opgepakt.

Kron heeft een den omgezaagd, waardoor de bosweg achter het huis van burgemeester Arne Seidel versperd wordt en zijn beerput niet leeggepompt kan worden. Arne weet dat Gombrowski het onderspit heeft gedolven in de strijd met Linda Franzen en besluit te regelen dat Krons stuk land, dat ook in een aanwijsgebied ligt, gekozen wordt door Vento Direct, ook al heeft Kron nooit interesse getoond in een windmolenpark op zijn grond.

Gombrowski moet niet alleen afzien van een windmolenpark, maar is ook in de steek gelaten door zijn vrouw Elena, die ervoor heeft gezorgd dat buurvrouw Hilde Kessler, met wie Gombrowski een innige relatie onderhield, is opgenomen in een instelling. Ook zijn hond Fidi heeft ze laten verdwijnen uit zijn leven. Hij besluit zelfmoord te plegen in de twintig meter diepe schacht van de drinkwatervoorziening van het dorp, waardoor alle dorpsbewoners zijn lichaamssappen en -substanties in alle fases van organische afbraak tot zich zullen nemen. Pas vier weken na zijn verdwijning wordt zijn lichaam gevonden.

Top

Interpretatie : Thematiek

Vrijheid en verantwoordelijkheid vormen een centraal begrippenpaar in Ons soort mensen. Zowel grootgrondbezitter Gombrowski als landarbeider/communist Kron zet zich, elk op zijn eigen manier, in voor het dorp en zijn bewoners en laat daarmee zien maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen. Het conflict tussen deze twee gaat vele decennia terug en illustreert de complexe geschiedenis van het vroegere Oost-Duitsland, waarbij Gombrowski het familiebedrijf na de collectivisatie van de landbouw ten tijde van de DDR in de jaren negentig heeft weten om te vormen tot een modern, op kapitalistische leest geschoeid bedrijf.

Met de komst van de jonge, narcistische Linda Franzen wordt het evenwicht tussen deze twee verstoord. Linda zet zich op geen enkele manier in voor het algemeen belang, maar streeft alleen haar eigen doelen na. Ze volgt hierbij trouw de adviezen van schrijver Manfred Gortz, voor wie persoonlijke vrijheid het belangrijkste in het leven is. Kron bekritiseert deze opvatting van vrijheid door te stellen dat het 'de naam van een systeem is waarin de mens zich als manager van zijn eigen biografie gedroeg en het leven als trainingskamp voor persoonlijk succes beschouwde' (p. 114).

Een ander belangrijk thema is waarheid. Elk personage heeft zijn eigen beeld van de werkelijkheid en baseert daar zijn gedrag op. De misverstanden die op deze manier ontstaan, hebben soms dramatische gevolgen. Zo doen over het ongeluk in het bos op 3 november 1991 verschillende verhalen de ronde, die geen van allen blijken te kloppen. Terecht merkt Gombrowski op zeker moment dan ook op: 'De waarheid was niet wat er daadwerkelijk was gebeurd, maar wat de mensen elkaar vertelden' (p. 433). 

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel Ons soort mensen verwijst naar de dorpsbewoners van Unterleuten. De oorspronkelijke Duitse titel luidt kortweg Unterleuten, wat ook gelezen kan worden als 'unter Leuten', oftewel 'onder mensen'. In de roman fungeert het dorp als een microkosmos, die de schrijfster met behulp van het vergrootglas van haar verhaal nauwkeurig bestudeert: 'Unterleuten was een leefruimte, een afkomst, een wereldbeschouwing zelfs' (p. 477). Doordat de tweehonderd dorpsbewoners dicht op elkaar leven, is er maar weinig voor nodig om de onderlinge verhoudingen op scherp te zetten. Belegger en buitenstaander Konrad Meiler vindt dat Unterleuten eruitziet 'als iets wat je heimat zou kunnen noemen' (p. 69). Nieuwkomer Gerhard Fliess is aanvankelijk ook positief gestemd: 'Unterleuten betekent vrijheid' (p. 214), maar Kathrin Kron, die in het dorp geboren is, weet wel beter: 'Unterleuten is een gevangenis' (p. 190).

De roman draagt het motto 'Alles is wil' van de fictieve schrijver Manfred Gortz (zie ook de paragraaf 'Context'). Het zelfhulpboek 'Dein Erfolg' van deze schrijver is het lijfboek van Linda Franzen, die haar leven geheel inricht volgens zijn programma, dat als uitgangspunt heeft dat vrijheid het belangrijkste in het leven is. De zes delen van de roman dragen ook elk een motto, dat betrekking heeft op de belangrijkste gebeurtenissen in dat deel.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit 62 genummerde hoofdstukken, die telkens de achternaam dragen van het personage vanuit wiens perspectief het verhaal in dat hoofdstuk verteld wordt. De gebeurtenissen worden in de verleden tijd vertelt, afwisselend door de tien belangrijkste personages in het verhaal. Het laatste hoofdstuk is een epiloog, geschreven in de tegenwoordige tijd en verteld door journaliste Lucy Finkbeiner. De gebeurtenissen spelen zich hoofdzakelijk af in het fictieve dorp Unterleuten, gelegen onder de rook van Berlijn in de deelstaat Brandenburg (Landkreis Prignitz). Soms maken personages uitstapjes naar andere plaatsen voor werk of familiebezoek, bijvoorbeeld naar Berlijn of Freiburg. Het verhaal wordt chronologisch verteld, met geregeld een terugblik op het verleden, wanneer personages terugdenken aan het moment dat ze elkaar voor het eerst ontmoetten of wanneer ze terugdenken aan voor het dorp belangrijke gebeurtenissen, zoals het ongeluk op 3 november 1991, waarbij Erik Kessler omkwam en Krons been verbrijzeld werd tijdens een noodweer.

Het verhaalheden beslaat een periode van precies vier weken: van de dorpsvergadering op donderdag 15 juli 2010 waarin de plannen voor een windmolenpark worden aangekondigd tot de zelfmoord van Gombrowski op woensdag 11 augustus 2010. De dagen waarop de gebeurtenissen zich afspelen, worden terloops genoemd in het verhaal; wanneer Frederik op tv beelden ziet van de aanslag tijdens de Love Parade in Duisburg, die plaatsvond op 24 juli 2010, wordt het verhaal een moment nadrukkelijk in de tijd gesitueerd. Regelmatig wordt verwezen naar het weer en naar het feit dat het oogsttijd is: in juli is het uitzonderlijk warm, in augustus dreigt het weer om te slaan. Het versterkt de broeierige sfeer van het boek.

Top

Interpretatie : Personages

Rudolf Gombrowski is grootgrondbezitter en eigenaar van het agrarische bedrijf Ökologica. Hij is groot, met gedrongen schouders en kolenschoppen van handen, een vlezig gezicht met wallen onder de ogen en hangwangen als van een oude dog. De meeste dorpsbewoners zien hem niet graag, hoewel zijn bedrijf de belangrijkste werkgever in de omgeving is en belangrijke instellingen ondersteunt, zoals brandweer en kleuterschool. Alleen nieuwkomer Jule heeft een zwak voor hem: 'Een man die zijn hele leven verkeerd was begrepen. Wiens grofheid de mensen ertoe bracht hem als lomperik te beschouwen, terwijl hij zijn hele leven alleen maar had geprobeerd om het iedereen naar de zin te maken' (p. 343). Wanneer hij het onderspit delft in de strijd om het windmolenpark en ook nog de vrouwen in zijn leven kwijtraakt, verliest hij de moed en pleegt zelfmoord.

Kron stamt uit een familie van landarbeiders en is daarom al zijn hele leven verwikkeld in een vete met Gombrowski. Hij is een eenzaam mens, wat ook blijkt uit het feit dat nergens in de roman zijn voornaam genoemd wordt. Hij is een communist in hart en nieren, die gezien wordt als relschopper en onruststoker. Nieuwkomer Gerhard ziet in hem 'een man die zijn leven lang alle kanten uit was gestompt. Die na iedere klap dapper opstond, om niet veel later opnieuw vernederd te worden. Niet omdat hij fouten had gemaakt, maar juist omdat hij probeerde alles goed te doen' (p. 636). Diep in zijn hart is hij tevreden met de dingen zoals ze zijn en zou hij voor geen goud met Gombrowski hebben willen ruilen. Wanneer hij ten slotte als overwinnaar uit de bus komt en met het windmolenpark op zijn grond een rijk man zal worden, interesseert hem dat nauwelijks nog. Alleen de gedachte dat zijn kleindochter in de toekomst zal kunnen gaan studeren om zo het dorp te ontvluchten, stemt hem opgewekt.

Linda Franzen is met haar man Frederik in Unterleuten komen wonen vanwege haar paard, Bergamotte. Ze wil een manege en paardenfokkerij beginnen en probeert de benodigde vergunningen en grond bij elkaar te krijgen door Gombrowski, belegger Meiler en vogelbeschermer Fliess tegen elkaar uit te spelen. Ze is een narcist: 'Als iemand zich niet gedroeg zoals hij het wilde, dankte ze hem af als een defect apparaat. Door die onuitgesproken dreiging kreeg ze het voor elkaar anderen te laten doen wat ze wilde, want niemand wilde verstoten worden alleen omdat hij de keuken niet had opgeruimd of niet had ingestemd met de verkoop van een stuk grond' (p. 620). Frederik waarschuwt dat haar gedrag zich uiteindelijk tegen haar zal keren, maar ze luistert niet. Wanneer de dorpsbewoners wraak nemen op haar, trekt Frederik aan het kortste eind en belandt met een gebroken nek in het ziekenhuis.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Hoewel het verhaal afwisselend wordt verteld door maar liefst tien verschillende vertellers, vormt de roman een eenheid doordat de stijl in alle hoofdstukken hetzelfde is. De toon is even licht als scherpzinnig, met een humoristische ondertoon. Sommige gebeurtenissen en verhaalelementen komen geregeld terug, elke keer gezien door de ogen van een andere verteller. Met het telkens wisselende perspectief, waarbij de lezer telkens een nieuw brokje informatie krijgt aangereikt, creëert Zeh een spanningsboog in het verhaal. De conflicten tussen de dorpsbewoners scherpt de schrijfster stilistisch aan door geregeld begrippen en metaforen uit de jachtwereld te gebruiken. Daarnaast gebruikt ze een klassieke truc uit het thrillergenre om de spanning op te voeren door te zinspelen op mogelijke toekomstige gewelddaden. Zo vertelt Kathrin dat er een vloek lijkt te rusten op het huis waarin Frederik en Linda zijn komen wonen: 'Hersentumor, hartaanval, zelfmoord. Alleen een auto-ongeluk ontbrak nog en dan was het kwartet van favoriete doodsoorzaken compleet' (p. 180) en maakt Linda tijdens een boswandeling terloops een opmerking over de drinkwatervoorziening: 'Als je het hele dorp wilt vergiftigen moet je hier je botuline in gooien' (p. 565). 

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Ons soort mensen is de zesde roman van juriste Juli Zeh (1974) die in 2001 met Adler und Engel ( Adelaars en engelen, 2002) debuteerde. Met haar tweede roman, Speeldrift (2006), oogstte ze veel lof en behaalde ze literaire prijzen en ook haar derde roman, Vrije val (2007), werd goed ontvangen. In 2009 verscheen Corpus delicti, een roman die speelt in 2057 en een bewerking is van het gelijknamige toneelstuk, dat in 2008 voor het eerst op de planken gebracht werd. Nultijd (2013) had wat nadrukkelijker dan haar voorgaande boeken het karakter van een thriller en werd wisselend ontvangen. Ons soort mensen is Zeh's magnum opus, waaraan ze tien jaar werkte, en in het kielzog waarvan enkele jaren eerder al het zelfhulpboek Dein Erfolg (2015) verscheen, dat ze schreef onder de pseudoniem Manfred Gortz. Dit boek speelt een belangrijke rol in de roman. In al haar werk draait de plot om een morele vraag of een ethisch probleem en speelt het klassieke probleem van vrijheid en verantwoordelijkheid een rol. 

Top

Reacties

De roman werd over het algemeen zeer goed ontvangen, hoewel enkele recensenten ook kritiek hadden. In Trouw (29 oktober 2016) is Andrea Bosman onder de indruk van de manier waarop Zeh het dorp Unterleuten opvoert als een spiegel van Duitsland. In NRC Handelsblad (28 oktober 2016) is Roos van Rijswijk het daarmee eens en waardeert de vlotte en humoristische manier waarop de schrijfster de Duitse geschiedenis en de manier waarop deze nog steeds doorwerkt, tot leven brengt. Ook Hans Ester ( Nederlands Dagblad, 11 november 2016) is lovend over de 'uiterst spannende en kundig opgebouwde roman' en roemt met name de 'geraffineerde woordgevechten tijdens vijandige gesprekken' tussen de personages. Hoewel Persis Bekkering ( de Volkskrant, 29 oktober 2016) eveneens oordeelt dat de schrijfster met scherpzinnige blik de tijdgeest weet te vatten, vindt zij dat het verhaal uiteindelijk toch gaat vermoeien: 'Het verhaal had meer lucht kunnen gebruiken, of wat minder bladzijden'. In Dagblad van het Noorden (11 november 2016) vindt Job van Schaik weliswaar dat 'Juli Zeh alle perspectieven bijzonder knap tot een meerstemmig totaalbeeld vervlecht', maar hij vindt het slot van de roman niet sterk en de epiloog overbodig.

De roman staat op de longlist voor de Europese Literatuurprijs 2017. De Duitse televisieomroep ZDF is van plan om Unterleuten te verfilmen en er een tv-serie van te maken.

Top

Context / Achtergronden

Digitale metafictie
Juli Zeh heeft ervoor gezorgd dat haar fictieve dorp Unterleuten stevige wortels lijkt te hebben in de realiteit: zowel de Vogelbescherming Unterleuten als herberg De Märkischer Landmann heeft een eigen website, terwijl sommige personages twitteren en een Facebookpagina hebben. Het sterkste staaltje digitale metafictie is het werkelijk bestaande boek Dein Erfolg van schrijver Manfred Gortz, dat al in 2015 verscheen bij Goldmann Verlag dat, net als Zeh's uitgeverij Luchterhand, deel uitmaakt van Random House. Gortz heeft uiteraard een eigen website, een e-mailadres en een Twitter-account, @ManfredGortz, maar laat zich niet telefonisch interviewen.

Uitgever Luchterhand heeft een website gewijd aan het boek, met daarop een plattegrond van het dorp, een overzicht van alle personages en een lijst met alle aan de roman verbonden websites, Twitter-accounts en Facebook-profielen.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:
- Bekkering, Persis. 'Dorpsgekte'.
In: de Volkskrant, 29 oktober 2016.
Op: volkskrant.nl , 29 oktober 2016.

- Bosman, Andrea. 'Het dorp als spiegel van Duitsland'.
In: Trouw, 29 oktober 2016.
Op: trouw.nl , 29 oktober 2016.

- Bruin, Katja de. 'Juli Zeh – Ons soort mensen'.
Op: vpro.nl , 15 november 2016.

- Ester, Hans. 'Vervreemding tussen Ossies en Wessies'.
In: Nederlands Dagblad, 11 november 2016.

- Rijswijk, Roos van. 'Gelukkig hebben we geen charme'.
In: NRC Handelsblad, 28 oktober 2016.
Op: nrc.nl , 30 oktober 2016.

- Schaik, Job van. 'Vechten tegen windmolens'.
In: Dagblad van het Noorden, 11 november 2016.

- Vandromme, Frederick. 'Een lasagne van lagen'.
In: Humo, 15 november 2016.

Interview:
- Jacobs, Peter. 'Iemand moet uiteindelijk dood'.
In: De Standaard, 4 november 2016.

Top

Vragen en discussietips

1. Volgens Manfred Gortz is macht 'het antwoord op de vraag wie die beweegt' (p. 280). Wat vind je van de manier waarop Linda Franzen deze leefregel van haar favoriete schrijver in praktijk brengt?

2. Denk je dat het toeval is dat Schaller op 3 november 2008 een ongeluk kreeg? Waarom wel/niet?

3. Over de manier waarop Erik Kessler om het leven is gekomen doen verschillende verhalen de ronde. Wat is er volgens jou werkelijk gebeurd?

4. Het motto van het vijfde deel van de roman luidt: 'Je draait een beetje en dan ziet alles er al anders uit' (p. 452). Op welk personage heeft dit motto betrekking?

5. Gombrowski zoekt naar eigen zeggen bij problemen altijd een oplossing die iedereen gelukkig maakt. 'Niet uit mensen liefde, maar uit verstand. Maximale tevredenheid levert maximaal benut op' (p. 494). In hoeverre ben je het eens met dit maxime?

6. Gerhard is ervan overtuigd dat hij de kwestie met Schaller uiteindelijk op de enige juiste manier heeft opgelost en stelt dat 'geen man ter wereld in zijn plek iets anders had gedaan' (p. 639). In hoeverre kun je begrip opbrengen voor Gerhards gewelddadige gedrag?

7. In Ons soort mensen laat Juli Zeh beurtelings maar liefst elf verschillende vertellers aan het woord. Hoe heb je deze veelheid aan perspectieven als lezer ervaren?

8. Arne Seidel vraagt zich in de epiloog van het boek af 'of het met mensen als Linda Franzen of Gerhard Fliess allemaal net zo zou zijn afgelopen als ze in een ander dorp waren gaan wonen' (p. 670). Wat denk jij?

9. Voor Gerhard Fliess betekent Unterleuten vrijheid (p. 214), maar Kathrin Kron, die in het dorp geboren is, ziet het als een gevangenis (p. 190). Hoe zou jij Unterleuten karakteriseren?

10. Op welke symbolische manier zou je Gombrowski's zelfmoord kunnen interpreteren?

11. Kron is het enige personage van wie de lezer nooit de voornaam te horen krijgt. Welke betekenis heeft dit volgens jou?

12. In Dagblad van het Noorden (11 november 2016) vindt Job van Schaik het slot van de roman niet sterk en de epiloog overbodig. In hoeverre ben je het met zijn oordeel eens?

Top