Terug

Shylock is mijn naam

Shylock is mijn naam

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Howard Jacobson, Shylock. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Engels door Lidwien Biekmann. Oorspronkelijke titel: Shylock is my name, 2016.

Dit boek is een moderne bewerking van Shakespeare's toneelstuk De koopman van Venetië (ca. 1596-98). Samenvatting van het stuk: de verarmde Venetiaanse edelman Bassanio vraagt zijn vriend Antonio (een 'koopman van Venetië') om geld omdat hij indruk wil maken op Portia, op wie hij verliefd is. Antonio sluit een lening af bij Shylock, een Joodse woekeraar die hij haat en veracht. Voor de grap stelt Shylock als voorwaarde dat hij een pond vlees (rondom het hart) uit Antonio's lichaam mag snijden als deze niet tijdig terugbetaalt. Antonio gaat akkoord en tekent een schuldbrief. Ondertussen gaat Shylocks dochter Jessica ervandoor met Lorenzo, een andere vriend van Antonio en met de ring van haar overleden moeder Leah. Als Antonio inderdaad in gebreke blijft, eist Shylock zijn schuld op. De zaak komt voor de rechter (Portia, als man verkleed). Deze betwist de rechtsgeldigheid van de schuldbrief omdat daarin niets staat over het bloed dat bij het uitsnijden van het vlees vergoten zal worden, wat in feite neerkomt op Antonio's dood. Zij smeekt om genade voor Antonio. Shylock verliest de zaak en wordt gedwongen om zich tot het christendom te bekeren.

Simon Strulovitsj, een Brits-Joodse kunstverzamelaar en filantroop van middelbare leeftijd met 'een passie voor Shakespeare', ontmoet op een begraafplaats Shylock. Strulovitsj bezoekt het graf van zijn moeder, Shylock voert denkbeeldige gesprekken met zijn overleden vrouw Leah. Strulovitsj nodigt Shylock bij zich thuis uit en er ontstaat een vriendschap. Ook Strulovitsj is zijn vrouw kwijt, na een beroerte waardoor ze nauwelijks meer kan communiceren of bewegen. Beide mannen maken zich zorgen over hun dochters. Shylock over Jessica en Strulovitsj over zijn zestienjarige dochter Beatrice wier amoureuze escapades hij obsessief controleert. Hoewel hij een seculiere Jood is, wil hij toch een Joodse schoonzoon.

In bepaald opzicht lijken de mannen ook op elkaar. Strulovitsj maakt mensen van streek of bang door 'zijn bijtende spot. Zijn macabere jolige ironie' (p. 24), Shylock door zijn 'sociale wreedheid. Hij pestte mensen. Stelde ze voor raadsels. Liet ze wachten' (p. 26).

Strulovitsj woont in de Gouden Driehoek, bijnaam voor enkele villadorpen voor de upper ten. Daar woont ook Plurabelle Shallcross, voluit genaamd Anna Livia Plurabelle Cleopatra De Schoonheid Biedt Voor Eeuwig Vreugd Christine. Plurabelle is een plastisch opgepimpte, jonge erfgename. Ze is een bekende mediafiguur met haar tv-programma De keukencounsellor. Daarin worden onder het nuttigen van copieuze maaltijden allerlei geschillen beslist. Ondanks haar succes en fortuin is ze altijd droevig. Op een bijeenkomst voor droevige mensen ('een soort Anonieme Alcoholisten, maar dan voor droevige rijke mensen', p. 35) raakt ze bevriend met D'Anton, een oudere, elegante kunstverzamelaar. Als hij hoort dat een van zijn vrienden, de voetballer Gratan Howsome, een zwak voor Joodse vrouwen heeft, arrangeren hij en Plurabelle een ontmoeting tussen Gratan en Beatrice. Ze worden verliefd en Beatrice en Plurabelle raken bevriend. Plurabelle is ondertussen verliefd geworden op Barney, een andere vriend van D'Anton.

Barney wil voor de veeleisende Plurabelle een passend geschenk kopen. Op een kunstveiling kiest hij een schilderij dat net blijkt te zijn verkocht aan Strulovitsj. Barney vraagt D'Anton om het schilderij van Strulovitsj te kopen. De relatie tussen D'Anton en Strulovitsj ligt echter gevoelig; D'Anton heeft ooit de oprichting door Strulovitsj van een Museum voor Brits-Joodse Kunst weten tegen te houden. Toch stelt hij alvast een brief op aan Strulovitsj, waarin hij hem om een prijs vraagt voor het schilderij.

Strulovitsj en Shylock discussiëren veel over het Jodendom, wat Jood-zijn betekent voor henzelf en wat hen bindt als Joden. De gelovige, traditionele Shylock is veel feller en verbitterder over de verhouding tussen Joden en christenen, die hij nooit vertrouwt. Strulovitsj neemt dat allemaal minder zwaar op. In hun gesprekken passeren alle bekende vooroordelen en clichés rond Joden de revue maar ze vertellen elkaar ook Jodenmoppen en discussiëren over de Shylocks berechting en bekering. De vurigheid waarmee Shylock spreekt over Joden en christenen, 'schokt en fascineert' Strulovitsj (p. 108).

Strulovitsj is verontrust over Beatrice's relatie met Gratan. Shylock adviseert Strulovitsj om Gratan te laten bewijzen dat hij Beatrice waardig is, door zich te laten besnijden. Dat bedoelt hij waarschijnlijk figuurlijk, zoals hij mogelijk ook in het toneelstuk gedaan heeft, maar Strulovitsj neemt het letterlijk. Een boze Beatrice vlucht met Gratan naar Plurabelle die hen naar Venetië stuurt.

Strulovitsj ontvangt D'Antons brief, die een bediende per abuis had gepost. Hij doet D'Anton een voorstel: als Beatrice en Gratan niet terugkomen, klaagt hij Gratan aan voor verkrachting van zijn minderjarige dochter, waarvoor hij bewijzen zegt te hebben. D'Anton en Plurabelle vrezen een schandaal omdat ze Beatrice aan Gratan hadden gekoppeld en stellen voor dat Gratan zich laat besnijden als Strulovitsj van zijn dreigement afziet. Gratan weigert mee te werken waarop D'Anton diens plaats inneemt.

Plurabelle organiseert een feestelijke ceremonie voor D'Antons besnijdenis. Ze probeert Strulovitsj vergeefs op andere gedachten te brengen. Waarop Shylock, in de geest van Portia's beroemde toespraak uit Shakespeare's toneelstuk, een rede over genade houdt. D'Anton gaat naar de kliniek voor zijn besnijdenis en de bijeenkomst besluit met Plurabelles voorlezing van een brief van de arts. Daarin staat dat D'Anton niet besneden kan worden omdat hij dat al is. Strulovitsj schenkt D'Anton alsnog het gevraagde schilderij en Beatrice komt terug naar huis. 

Top

Interpretatie : Thematiek

Als eigentijdse bewerking van De koopman van Venetië snijdt Mijn naam is Shylock verschillende thema's aan. Evenals het toneelstuk gaat de roman over genoegdoening en vergeving; Shylock eist zijn pond vlees maar moet Antonio genade schenken (maar neemt in Jacobsons roman toch een soort wraak), Strulovitsj eist de besnijdenis van Gratan (het besnijdenismotief is een ironische knipoog van Jacobson naar Shakespeare) maar haalt bakzeil. Een ander belangrijk thema is de verhouding tussen Joden en christenen. Het personage van Shylock in het stuk, gehaat en veracht door de christelijke Venetianen, droeg in belangrijke mate bij aan het archetypische beeld van de hebzuchtige, perverse Jood. In de discussies tussen Shylock en Strulovitsj snijdt Jacobson clichés en vooroordelen over Joden op ironische wijze aan en laat hij zien hoe ingebakken die zijn; zo interesseert het D'Anton totaal niet dat Strulovitsj Joods is maar denkt hij tegelijk dat Strulovitsj juist als Jood wel geïnteresseerd moet zijn in zijn lucratieve bod voor diens schilderij.

De gesprekken tussen Shylock en Strulovitsj gaan ook over de Joodse identiteit en wat die voor hen betekent, over de verhouding tussen Joden en christenen en over Shylocks rol in het stuk. De roman is dus niet alleen een bewerking van het stuk maar levert er ook een commentaar op en is te zien als een rehabilitatie van de onsympathieke Shylock. Zie ook wat Jacobson hierover zegt in een interview met Trouw (19 april 2016), zie de paragraaf 'Situering binnen het werk van de auteur'. Daarin merkt hij ook op dat het stuk vooral gaat over de 'echtheid van gevoelens', in het bijzonder de liefde tussen man en vrouw of tussen vaders en dochters. In zijn roman werkt hij dat uit in de relatie Shylock-Leah en de band die Shylock en Strulovitsj met hun dochters hebben.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De zin 'Shylock is mijn naam' is rechtstreeks ontleend aan een scène uit Shakespeare's toneelstuk De koopman van Venetië. Een paar regels uit die scène (vierde bedrijf, eerste toneel) zijn als motto opgenomen.

‘PORTIA: Wie is de koopman hier, en wie de jood?
DOGE: Antonio en de oude Shylock: komt naar voren.
PORTIA: Uw naam is Shylock?
SHYLOCK: Shylock is mijn naam.’

Met zijn titelkeuze onderstreept de auteur dat hij van 'de Jood', zoals hij meestal in het stuk wordt genoemd, een personage met een naam, identiteit en gevoelens heeft willen maken.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman is ingedeeld in vijf 'bedrijven', evenals het oorspronkelijke toneelstuk, maar anders dan in het stuk voert Jacobson Shylock ook in het laatste bedrijf op. Het verhaal is geschreven in de derde persoon enkelvoud en de verleden tijd, afgezien van de openingspagina's over de ontmoeting tussen Shylock en Strulovitsj die in de tegenwoordige tijd zijn geschreven, zoals ook bij toneelstukken het geval is (in de teksten tussen dialogen die de setting en de handelingen van de personages beschrijven). Misschien heeft de auteur zo de sfeer van een toneelstuk willen oproepen.

De roman speelt zich af in de winter in het huidige Engeland en beslaat ongeveer een maand (zowel aan het begin als aan het einde van de roman is sprake van een februaridag). Het grootste deel speelt zich af in de Gouden Driehoek, bijnaam voor een aantal villadorpen ten zuiden van Manchester. Het vierde bedrijf heeft enkele scènes in Venetië.

Top

Interpretatie : Personages

Strulovitsj een welgestelde filantroop en kunstverzamelaar, een joviale, sarcastische bon vivant met een klein hartje. Zijn Joodse identiteit blijkt toch belangrijker voor hem te zijn dan hij doet voorkomen.

Shylock, het personage uit De koopman van Venetië, verbitterd en verbeten maar ook geestig en teder. Een gelovige Jood die zichzelf als het geweten van de seculiere Strulovitsj beschouwt.

Plurabelle, een rijke mediafiguur, oppervlakkig en berekenend.
D'Anton, een kunstverzamelaar en -handelaar en een gevoelige estheet.
Beatrice, de opstandige puberdochter van Strulovitsj.
Gratan Howsome, een niet al te slimme voetballer met een voorkeur voor Joodse vrouwen en een vriend van D'Anton.
Barney, automonteur, bevriend met D'Anton en de minnaar van Plurabelle.
Leah, Shylocks overleden vrouw met wie hij denkbeeldige gesprekken voert.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Shylock is mijn naam is niet altijd makkelijk te lezen. Strulovitsj en Shylock voeren stevige en prikkelende gesprekken over het Jodendom, het beeld van de Jood in de ogen van niet-Joden en over Shakespeare's stuk. Door de vele verwijzingen naar het stuk, inhoudelijk of via rechtstreekse citaten, verdient het voor niet-ingevoerde lezers aanbeveling om dat bij het lezen bij de hand te houden of om zich er vooraf in te verdiepen.

Tegelijk zit er veel ironie in het boek, niet alleen door Jacobsons knipoog naar Shakespeare en clichés over Joden maar ook door de humoristische manier waarop hij eigentijdse ontwikkelingen beschrijft. Voorbeelden zijn de geestelijke leegte van welgestelde maar droevige mensen en de cultuur van de mediawereld. Ook de dialogen zijn vaak scherp en geestig. 

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

De Britse auteur Howard Jacobson (1942), die ruim tien romans en enkele non-fictieboeken publiceerde, staat bekend als een Shakespeare-kenner en schreef ook een studie over de schrijver. Als Jood houdt hij zich in zijn romans steeds bezig met de vraag wat Joods-zijn betekent, zoals in het met de Booker Prize 2010 bekroonde The Finkler Question ( De Finklerkwestie). Daarom werd hij door Hogarth Press gevraagd voor een bewerking van De koopman van Venetië, waarin een Jood een prominente rol speelt en dat voor belangrijk deel heeft bijgedragen aan het stereotype van de Jood als onsympathieke, gierige woekeraar. Het stuk is al decennia onderwerp van discussie over de vraag of het antisemitisch is of juist antisemitisme aan de kaak stelt.

Jacobson had zich overigens nooit met dit stuk nooit beziggehouden, zegt hij in een interview met Trouw (19 april 2016). Hij geneerde zich ervoor omdat de Jood er zo slecht in afkwam. Maar toen hij er voor zijn roman in dook, vond hij het een heel ander stuk dan hij had gedacht. Hij vond Shylock juist slim en geestig en het enige personage met een hart. Strulovitsj moest van hem een hedendaagse Shylock worden maar toen dat niet lukte, is hij 'de grens van de realiteit' overgestoken door de Shylock uit het stuk op te voeren. Hij wilde Shylock niet sympathieker maken maar hem een soort genoegdoening geven door hem 'als wraak' Portia's beroemde toespraak over genade in de mond te leggen.

Top

Reacties

Recensenten zijn redelijk positief maar er klinken ook kritische geluiden. Erg lovend is Hans Bouman ( de Volkskrant, 28 mei 2016) die het boek 'provocerend, scherpzinnig, onderhoudend en op dikwijls grimmige wijze humoristisch' vindt. De Joodse zelfspot voorkomt volgens Bouman dat het boek een pamflet tegen antisemitisme wordt. Toef Jaeger ( NRC Handelsblad, 12 februari 2016) noemt het een intelligent boek, waarin Jacobson met humor en finesse betoogt dat omstandigheden de antisemiet en stereotiepe Jood maken. En het besef dat omstandigheden de mens maken mag volgens Jaeger 'gerust breder worden opgepakt. De volgende auteurs die Shakespeare gaan bewerken, zullen er dan ook een hele kluif aan hebben Jacobson te overtreffen.'

Sofie de Smyter ( De Morgen, 20 april 2016) vindt het boek een goede hervertelling, afgezien van 'een paar gekunstelde wendingen en overdreven pogingen grappig te zijn'.

Marcel Möring ( De Groene Amsterdammer, 14 april 2016) vindt de personages te karikaturaal en te stereotiep, de vertelling moeizaam en de scherpe observaties te spaarzaam om van het boek een geslaagde versie van Shakespeare's stuk te maken. Ook Kathy Mathys ( De Standaard, 22 april 2016) vindt de personages karikaturaal. 'Eigenlijk is Shylock de enige met drie dimensies.'

Top

Context / Achtergronden

The Hogarth Shakespeare 
Shylock is mijn naam van Howard Jacobson ( Shylock is my name, naar The Merchant of Venice) is het tweede deel van een serie Shakespeare-hervertellingen ter gelegenheid van Shakespeare's 400ste sterfjaar in 2016. In deze reeks, een initiatief van de Britse uitgeverij The Hogarth Press, verschenen ook: Het gat in de tijd van Jeanette Winterson ( The Gap of Time, naar The Winter's Tale), Heksengebroed (Hag-Seed , naar The Tempest) en Azijnmeisje van Anne Tyler ( Vinegar Girl, naar The Taming of the Shrew). Na 2016 volgen bewerkingen van King Lear (Edward St Aubyn, 2017), Macbeth (Jo Nesbø, 2017) Othello (Tracy Chevalier, 2018) en Hamlet (Gillian Flynn, 2021).

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:
- Bouman, Hans. 'Provocerend, scherpzinnig en onderhoudend is Jacobsons versie van The Merchant of Venice'.
In: de Volkskrant, 28 mei 2016.

- Jaeger, Toef. 'Jacobson ontleedt Shylock'.
In: NRC Handelsblad, 12 februari 2016.

- Maris, Jeroen. 'Shylock is mijn naam'.
In: Humo, 31 mei 2016.

- Mathys, Kathy. 'Shakespeare tussen voetballers en rappers'.
In: De Standaard, 22 april 2016.

- Möring, Marcel. 'De Venetiaanse jood'.
In: De Groene Amsterdammer, 14 april 2016.

- Smyter, Sofie de. 'Iedereen Shylock'.
In: De Morgen, 20 april 2016.

Interviews:
- Kooke, Sandra. 'Shylock is de enige met een hart'.
In: Trouw, 19 april 2016.

Top

Vragen en discussietips

1. Welke houding hebben Strulovitsj en Shylock tegenover het Jodendom dan wel Joods-zijn, welke overeenkomsten en verschillen zie je?

2. In hoeverre maken de personages een ontwikkeling door?

3. Waar is Shylock volgens jou nu precies op uit?

4. Strulovitsj maakt zich zorgen om zijn dochter en is tegelijk 'bang voor haar' (p. 108). Wat bedoelt de auteur hiermee?

5. Hoe is Strulovitsj' hardnekkige vasthouden aan een Joodse partner voor zijn dochter te verklaren?

6. Is de roman goed te lezen zonder kennis van Shakespeare's stuk of, als je die wel hebt, werpt het boek er een ander licht op?

7. De koopman van Venetië is al jarenlang onderwerp van discussie over de vraag of het antisemitisch is of juist antisemitisme bekritiseert. Wat denk jij na het lezen van deze roman?

8. 'Hij had zijn vijand kunnen vermoorden en zich bij zijn vrouw kunnen voegen. Dus waarom had hij dat niet gedaan?', aldus Shylock op pagina 209. Waarom, denk je?

9. Enkele recensenten vinden de personages te karikaturaal. Wat is jouw mening?

10. Welke elementen (namen, citaten, motieven et cetera) uit het oorspronkelijke stuk zijn terug te vinden in de roman?

11. Waarom beschouwt Shylock zichzelf als het geweten van Strulovitsj?

12. Welke clichés en stereotypen met betrekking tot Joden en christenen kom je in de roman tegen en hoe werkt Jacobson die uit?

13. Komt het nieuws dat D'Anton al besneden is als een verrassing?

14. Wat vind je goed en minder goed geslaagd aan deze hervertelling?

15. Hoe interpreteer je de slotzin 'Ik zal het u de hele bende vergelden' (p. 316, overigens een citaat van Malvolio uit Shakespeare's stuk Twelfth Night)?

Top