Terug

Ontrafelen

Ontrafelen

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Jenny Downham, Ontrafelen. Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2015. Vertaald uit het Engels door Mariëtte van Gelder. Oorspronkelijke uitgave: Unbecoming, 2015.

De zeventienjarige Katie, haar moeder Caroline en haar broertje Chris wonen in North Bisham, Engeland. Als haar dementerende oma Mary tijdelijk bij hen komt inwonen, waarschijnlijk in 2013, komen er veel familiegeheimen aan het licht. Zo beseft Katie waarom haar moeder geen contact had met Mary, welke rol Mary's zus Pat hierbij speelde en waarom ze zich zo vertrouwd voelt bij haar oma. Mary zorgt ervoor dat Katie dapperder wordt. Ze durft op te staan tegen meisjes die haar pesten en ze durft uit de kast te komen.

Katie woont samen met haar moeder Caroline en haar veertienjarige broer Chris in North Bisham, een klein stadje in Engeland. Haar vader Steve is er een jaar geleden vandoor gegaan met een jongere vriendin en heeft een baby met haar gekregen. De kinderen hebben nauwelijks contact met hem. Katie heeft pas haar beste vriendin Esmé gekust, die haar sindsdien negeert. Ook wordt ze nu gepest door een groep meisjes op school.

Dan komt opeens haar dementerende grootmoeder Mary, van wier bestaan ze niet afwist, bij hen inwonen. Haar partner Jack is overleden en heeft Mary's dochter Caroline als verzorger aangegeven. Die zit hier helemaal niet op te wachten. Ze wil geen contact met haar moeder, die haar vroeger in de steek heeft gelaten. Maar Katie heeft direct een klik met Mary, met wie ze wandelingen onderneemt naar een eettentje, waar Mary graag naartoe wil en waar toevallig ook Simona werkt, een meisje van school dat lesbisch is. Helaas heeft Katie haar samen met andere meiden uitgelachen, in de hoop weer tot de groep te horen, en is Simona dit niet vergeten.

Katie heeft het niet alleen druk met school, maar ook met haar broer Chris, die een niet nader genoemde stoornis heeft, waardoor hij veel zorg nodig heeft en naar het speciaal onderwijs gaat. Hun moeder is gestrest door haar werk en alle zorg en kan Mary nauwelijks om zich heen verdragen. Ze gaat meteen op zoek naar een tehuis voor Mary, maar dit gaat niet zomaar lukken.
Katie snapt niet waarom Caroline en Mary zo'n slecht contact hebben en probeert met Mary herinneringen aan vroeger op te halen. Flashbacks naar vroeger, toen Mary jong was, laten zien hoe de vork in de steel zit. Daarbij vindt Katie brieven die veel verklaren en een dagboek van Mary's zus Pat, dat de puzzelstukjes in elkaar laat vallen.

Mary wordt op haar achttiende zwanger van Robert, die gehuwd bleek en er al snel vandoor ging. Mary's vader zweeg haar daarna dood, want ongehuwd moeder zijn was in de jaren vijftig een grote schande. Mary besluit de baby te houden, maar haar twaalf jaar oudere zus Pat overtuigt haar ervan dat ze deze niet alleen zal kunnen opvoeden. Ze maken een overeenkomst waarin Mary de zorg aan Pat overdraagt. Die bepaalt vervolgens haar eigen regels en laat Mary niet meer in de buurt van de baby, Caroline. Pat trouwt om alle roddels voor te zijn met de homoseksuele Lionel, die zijn geaardheid geheim probeert te houden. Mary schrijft elke dag brieven naar haar dochter en smeekt Pat om contact. Maar die verhuist na een tijdje zelfs zonder een adres achter te laten.
Mary probeert in Londen een leven als toneelspeler op te bouwen, maar vergeet Caroline nooit. Ze huurt een privédetective in die haar het nieuwe adres van Pat en Lionel geeft. Daar kijkt ze regelmatig van een afstand naar haar dochter Caroline. Ook koopt ze een keer een ijsje voor haar.

Caroline denkt dat haar moeder haar niet wilde. Tot haar tiende, toen Mary haar opeens meenam naar Londen, wist ze niet beter dan dat Pat haar moeder was. Ze heeft de brieven van Mary namelijk nooit gekregen. Katie en Mary vinden die later terug in een koffertje in Mary's huis. Langzaam beseft Caroline dat Mary haar wel wilde, maar dat Pat in de weg stond. Toen Pat vanwege een depressie in een inrichting terechtkwam, nam Mary Caroline mee naar Londen, zonder dat Caroline wist wat er met Pat aan de hand was. Ze was geschokt door het feit dat Mary haar echte moeder was en kon niet wennen aan het losbandige leven. Caroline heeft zeer slechte herinneringen aan deze tijd. Nadat Pat zelfmoord pleegde, voelde ze zich verplicht om voor haar grootvader gaan zorgen. Mary zegt haar nu dat ze dit niet had hoeven doen.

Katie ontrafelt al deze geheimen beetje voor beetje en maakt hiervoor wandelingetjes met haar oma. Ze praat veel met haar en schrijft een schrift vol met herinneringen en opmerkingen van Mary. Ook schrijft Katie hierin over haar eigen, geheime, gevoelens voor Simona, die ze, na een niet al te beste start, steeds aantrekkelijker vindt. Maar Katie zit, in tegenstelling tot Simona, nog in de kast en voelt zich nog niet dapper genoeg om ervoor uit te komen dat ze op meisjes valt.
De gesprekken en omgang met haar oma maken Katie echter dapperder. Mary is dementerend, maar af en toe schemert er iets van haar vroegere scherpzinnigheid door. Zo heeft ze al snel in de gaten dat Katie de serveerster leuk vindt van het eethuisje, waar Mary altijd naartoe wil omdat ze deze plek vroeger ook bezocht. Als Katie haar toevertrouwt dat de meisjes op haar school vervelend tegen haar doen, raadt Mary haar aan zich niet te verschuilen, dapper te zijn en de confrontatie aan te gaan.

Voordat dit zover is, heeft Katie tijdelijk een vriendje, om Esmé te laten zien dat ze ook 'normaal' is. Katie voelt niets voor de jongen, maar vindt hem wel heel aardig. Als ze hem vertelt dat ze op meisjes valt, is hij boos omdat ze hem gebruikt heeft.
Katie raakt verliefd op Simona, die Katie ook erg leuk vindt, maar er niets voor voelt om een stiekeme relatie te hebben. Ze kussen elkaar twee keer en dit maakt Katie duidelijk dat ze echt op meisjes valt. Ze besluit haar moeder haar schrift te laten lezen en komt uit de kast.

Dan blijkt ook nog dat Mary, toen Katie vier was, wekenlang voor Katie en Chris heeft gezorgd, omdat Caroline er opeens vandoor was gegaan. Carolines man Steve had daarop wanhopig de hulp van Mary ingeroepen. Bij thuiskomst was Caroline daarover erg boos geworden, omdat ze niet snapt dat Mary haar leven in durft te komen, nadat Mary haar in de steek had gelaten.
Nu begrijpt Katie waarom haar moeder en Mary zo'n moeizame relatie hadden, maar ook waarom zij zelf zich meteen zo vertrouwd voelde met Mary.

Uiteindelijk vindt Caroline een mooi tehuis aan zee voor Mary, die er gelukkig lijkt te zijn. Ze zoeken haar regelmatig op en voelen zich nu meer met elkaar verbonden dan ooit.

Top

Interpretatie : Thematiek

Ontrafelen gaat over jezelf accepteren en je eigen leven durven leiden. Hiervoor is zelfkennis nodig en moed. Dit ontbreekt niet bij Mary, die weet wat ze wil en zich weinig aantrekt van wat anderen van haar denken. Met haar optimistische levenshouding leert ze Katie dat je soms moed moet vinden om te doen wat je werkelijk wilt en dat je er altijd een prijs voor zal betalen. Maar niets is belangrijker dan te zijn wie je bent en daar ook voor uit te komen. Ook in haar dementie blijft Mary trouw aan zichzelf: ze laat zich nog steeds niet opsluiten en gaat haar eigen gang. Katie leert van Mary en van haar eigen ervaringen dat er niet één enkele waarheid bestaat, maar dat iedereen zijn eigen perspectief heeft. Hierdoor begrijpt ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen beter. Het is zowel een verhaal over opgroeien als over (geestelijk) aftakelen en hoe je dat met lef en waardigheid kunt doen.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De Engelse titel luidt Unbecoming, dat 'ongepast' of 'niet zoals het hoort' betekent. Deze titel slaat op zowel Mary, die ongehuwd zwanger raakt, als Katie, die lesbisch blijkt te zijn. Maar de titel verwijst ook naar het verleden van Mary en Caroline, waarin veel gebeurde dat niet was zoals het had moeten zijn. Zo ontzegde Pat Mary de toegang tot haar eigen kind en kon Caroline geen normale relatie met haar biologische moeder ontwikkelen.
Mary wijst Katie erop dat het niet erg is om anders te zijn en dingen te doen die niet horen, of die buiten het normale patroon vallen. Zij trok en trekt zich weinig aan van anderen. Dit leert Katie uiteindelijk van haar.
De Nederlandse titel Ontrafelen verwijst vooral naar alle geheimen die er in de familie zijn en die stuk voor stuk ontrafeld worden, zodat duidelijk wordt wie wat gedaan heeft en waarom. De waarheid brengt de familie dichter tot elkaar. Maar deze titel slaat ook op de manier waarop Katie probeert wijs te worden uit de verwarde gedachten van Mary, die soms niet en soms wel ergens op slaan.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit drie delen: Deel 1 (p. 9-230), Deel II (p. 231-356) en Deel III (p. 357-444). Deze bevatten in totaal vijftig hoofdstukken, waarvan 43 genummerde hoofdstukken zich in het heden (rond 2013) afspelen. Zeven hoofdstukken hebben een titel en jaartal, dat in het verleden ligt. Er zijn drie hoofdstukken in 1954 en verder hoofdstukken in 1948, 1966, 1968 en 2000. In deze hoofdstukken is Mary nog jong (behalve in het laatste, waar haar dementie begint) en wordt duidelijk hoe het met haar verging nadat ze een baby gekregen had. Het zijn sleutelhoofdstukken die veel duidelijk maken over de verhoudingen in de familie.
Het verhaal speelt zich af in North Bisham, een klein plaatsje in Engeland.
Het personale perspectief ligt afwisselend bij Katie en Mary. In het heden is Mary dement, dus zijn haar gewaarwordingen vervreemdend en soms raadselachtig. Zo blijkt ze bijvoorbeeld Jack, haar overleden vriend, vaak te zien, als een soort geest, die haar goede raad geeft.
De verschuivingen in tijd en perspectief maken het verhaal spannend en ontsluieren steeds meer geheimen, totdat aan het eind alles duidelijk is.

Top

Interpretatie : Personages

De hoofdpersonages zijn Katie en Mary.

Katie is zeventien, intelligent en lesbisch. Dat laatste weet ze eigenlijk al langer, maar nu pas durft ze dit onder ogen te zien. Ze wordt buitengesloten door haar vriendinnen en heeft hier veel moeite mee. Met Mary heeft ze oneindig veel geduld en voelt ze een klik. Soms voelt ze zich gebukt gaan onder de verantwoordelijkheid voor haar broertje Chris. De omgang met haar oma maakt haar dapperder, losser en vrijer. Ze durft zichzelf te zijn.

Mary was als kind al vurig, wild en vrijgevochten. Ze trekt zich weinig aan van wat anderen zeggen of vinden en leeft zoals zij het wil. Daarbij vertrouwt ze haar zus Pat, die dit vertrouwen echter beschaamt door haar baby te claimen. Ze leert enkele harde lessen, maar vindt de liefde bij Jack, een zorgzame, lieve man, die aan het begin van het verhaal sterft. Door haar dementie lopen heden en verleden vaak door elkaar en weet ze zich niet alles meer te herinneren.

Caroline is Mary's dochter en Katies moeder. Ze werkt hard, is koppig en veeleisend. Als kind woonde ze bij Pat, van wie ze dacht dat het haar moeder was. Haar jeugd heeft haar hard gemaakt en ze heeft zich afgekeerd van Mary. De komst van Mary brengt allerlei oude wrok en haat boven. Uiteindelijk verzoent ze zich met Mary en is ze minder gestrest.

Chris is Katies broer. Hij is veertien en heeft een niet nader genoemde stoornis, waardoor Katie vaak op hem moet passen. Hij houdt van eten, raakt overstuur als er te veel op hem afkomt, maar is meestal meegaand.

Pat is Mary's twaalf jaar oudere zuster. Ze heeft voor Mary gezorgd van baby af aan en droeg ook de zorg voor het huishouden. Haar vader, een strenge, koppige man, verwachtte niet anders. Ze heeft weinig humor en geniet nauwelijks. Als ze depressief wordt, pleegt ze uiteindelijk zelfmoord. Haar man Lionel is homoseksueel en is met Pat getrouwd om de schijn op te houden.

Jack was Mary's vriend. Hij is vriendelijk en zorgzaam en hield veel van haar. Hij heeft ervoor gezorgd dat Mary na zijn dood met Caroline in contact zou komen.

Esmé is een vriendin van Katie en is door Katie gekust. Esmé wilde dit zelf ook, maar doet vervolgens net alsof Katie haar aangevallen heeft. Ze is gemeen en gebruikt haar groep vriendinnen om een schild op te trekken tussen haar en Katie.

Simona is het meisje op wie Katie verliefd wordt. Ze is een jaar ouder en zal gaan studeren, maar werkt nu als serveerster. Ze laat niet over zich heen lopen en formuleert haar gevoelens scherp.

Jamie is de jongen met wie Katie kort iets heeft. Hij is aardig en beleefd.

Robert Gibson was de man op wie Mary verliefd werd en van wie ze zwanger raakte. Hij bleek getrouwd te zijn en is spoorloos verdwenen.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Jenny Downham schakelt soepel heen en weer tussen Katie en Mary, die allebei vanuit het perspectief van de personale verteller hun verhaal vertellen. Ze kruipt zowel onder de huid van een zeventienjarige puber die in de knoop zit met haar seksuele gevoelens, als onder die van een oude dementerende vrouw bij wie verleden en heden in elkaar overlopen. Dit beschrijft ze met veel compassie en tederheid. De erotische spanning tussen de meisjes gaat vergezeld van details over gevoelens en geur, waardoor je nóg dichterbij de personages komt. Ook is ze origineel in haar omschrijvingen. Als Simona Katie aanraakt, denkt Katie: 'Het was alsof ze werd getekend' (p. 255).
Het verhaal heeft een optimistische toon, die Mary in gang lijkt te zetten met haar onverwoestbare levenslust, haar 'vuur'. Haar ongewild grappige opmerkingen verluchtigen het verhaal. Maar het komt ook omdat de auteur zowel dementie als homoseksualiteit toont als feiten en daar óók de positieve kanten van uitlicht.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Jenny Downham (Engeland, 1964) groeide op in Hertfordshire. Ze volgde de toneelschool en werkte vervolgens als actrice. Ze stopte hiermee na het krijgen van haar kinderen en besloot te gaan schrijven. Ze schrijft Young Adultboeken, die goed worden ontvangen.
In 2007 debuteerde ze met haar roman Before I Die, vertaald als Voor ik doodga. Hoofdpersoon daarin is een zestienjarig meisje dat leidt aan leukemie en binnenkort zal sterven. Voor ze dit doet, wil ze alles uit het leven halen wat nog mogelijk is. Dit boek werd voor veel prijzen genomineerd en won de Branford Boase Award in 2008, de prijs voor een debuterend schrijver van kinder- of Young Adultboeken. Het boek is 2012 verfilmd door regisseur Ol Parker onder de titel Now is good.
Haar tweede roman You against Me kwam uit in 2010 (vertaald als Jij tegen mij, 2010). Hierin draait het om de liefde tussen een jongen en een meisje van wie de families recht tegenover elkaar staan. Unbecoming is haar derde roman.

Top

Reacties

Gillian Cross ( theguardian.com , 28 november 2015) noemt het een 'rijk, complex verhaal vol met interessante relaties'. Het is volgens haar vooral 'een boek over mensen'. De karakters zijn 'goed uitgewerkt' en Mary's 'schijnbaar lukrake opmerkingen (..) blijken veel later belangrijke aanwijzingen te bevatten'.
Cara Erica ( theguardian.com , 7 september 2015) schrijft: 'Dit boek lezen was als sterrenkijken. Iets glinsterends, delicaats en onpeilbaar diep.' Het voelde als een 'wervelwind van kleuren en emoties, zo levendig dat je het verhaal voor je uit kon voelen rollen. Het was "magisch."' Volgens haar is het bijzonder aan dit boek dat het zich niet tot één genre beperkt. Het is 'een Young Adultboek dat geschikt is voor alle leeftijden'. Ze vindt het ook mooi dat er 'een lesbisch personage in voorkomt zonder dat het per se een lgbt-boek is'. De 'happy ending' liet haar 'in een optimistische stemming' achter. 'Jenny Downham zorgt voor een nieuwe stem in de YA literatuur'. 

Top

Context / Achtergronden

Mensen die homoseksueel zijn hebben een seksuele voorkeur voor iemand van hetzelfde geslacht. Het woord homoseksualiteit is een samenstelling van het Griekse woord homos (gelijk) en het Latijnse woord sexus (geslacht). Homoseksuele mannen worden homo en homoseksuele vrouwen lesbisch genoemd. Mensen die zich seksueel tot beide geslachten voelen aangetrokken zijn biseksueel. Er zijn ook transgenders: dit zijn mensen die zich niet gelijk voelen aan hun geboortegeslacht en daarom soms de stap nemen om van geslacht te veranderen. Dit gebeurt door middel van hormonen en operaties (maar dit laatste gebeurt niet altijd). Of iemand homoseksueel is, bepaalt hij/zij zelf en heeft vooral te maken met hoe hij/zij over zichzelf denkt en voelt.
Homoseksuele gevoelens hebben voor iemand wil niet per se betekenen dat je het ook bent. Er zijn veel mensen die (vooral als ze jong zijn) experimenteren met hun seksuele gevoelens. In sommige landen wordt homoseksualiteit gezien als zonde en het is in veel landen strafbaar.
De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC (N.V.I.H-COC) behartigt de belangen van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, oftewel lhbt'ers. Hun werkgroep Jong & Out geeft steun en voorlichting aan lhbt-jongeren. Ook geven ze voorlichting op scholen. Dat dit belangrijk is, blijkt uit het feit dat veel homoseksuele jongeren gepest worden om hun geaardheid, dat het zelfmoordpercentage bij homoseksuele jongeren vijfmaal zo hoog ligt, dat het woord homo een veelgebruikt scheldwoord is en dat homoseksuele jongeren hun leven een zesje geven, terwijl hun heteroseksuele klasgenoten dit een acht min waard vinden. Positief is dat discriminatie onder jongeren de afgelopen jaren steeds meer afneemt.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Cara, Erica. ' Unbecoming by Jenny Downham'.
Op: theguardian.com , 7 september 2015.

- Cross, Gillian. 'A family mystery'.
Op: theguardian.com , 28 november 2015.

Achtergrondinformatie:

- Jenny Downham.
Op: wikipedia.org

- Jongeren en homoseksualiteit.
Op: allesoverjongeren.nl

- Homoseksualiteit.
Op: wikipedia.org

Top

Vragen en discussietips

1. Mary heeft haar baby afgedragen aan haar zus, in de veronderstelling dat ze hiermee de juiste keus maakte. Denk je dat dat de juiste keuze was, of wat had ze volgens jou anders moeten doen?

2. Waarom is Caroline zo boos op haar moeder? Waarom heeft ze nooit gewild dat haar kinderen contact zouden hebben met hun oma? Waar denk je dat ze bang voor was?

3. Waarom pleegt Pat zelfmoord? In hoeverre past dat bij dit personage, dat altijd voor iedereen zorgde?

4. Katie kust Esmé, die daarop rondbazuint dat Katie haar 'besprongen' heeft. Hoe vind je dat? Is er bij jou op school voldoende aandacht voor homoseksualiteit? Hoe vind je dit? Het woord 'homo' wordt als scheldwoord gebruikt. Wat vind je hiervan?

5. Katie en Mary proberen allebei iets te ontrafelen. In hoeverre zijn ze hierbij elkaar tot hulp?

6. Wat is er aan het eind van de roman veranderd in de levens van de hoofdpersonages?

7. Jack duikt in het verhaal af en toe op als degene die Mary helpt bij het vinden van iets of het formuleren van een vraag. Is hij een geest of een verbeelding van Mary's hersenen? In dat laatste geval zou Mary Jack zelf verzinnen. In hoeverre acht je haar daartoe in staat?

8. Katies broer Chris heeft een stoornis waardoor hij meer zorg en aandacht nodig heeft dan andere kinderen van zijn leeftijd. Katie wordt door haar moeder verantwoordelijk gemaakt voor Chris. Wat vind je hiervan? Denk je dat je als kind deze verantwoordelijkheid aankunt?

9. Caroline, de moeder van Katie, verdwijnt als Katie klein is zomaar een paar weken. Waarom doet ze dit? In hoeverre lijkt ze hierin op haar moeder Mary?

10. Wat vond je van het personage Simona? Denk je dat zij en Katie een stel blijven? Waarom denk je dit?

11. De Nederlandse titel is ‘Ontrafelen’, de oorspronkelijk Engelse titel is ‘Unbecoming’. Welke titel vind je beter of spreekt je meer aan en waarom?

Top