Terug

Dracula

Dracula

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Bram Stoker, Dracula. Uitgeverij De Boekerij bv, Amsterdam, 2009. Vertaald uit het Engels door Piet Verhagen. Oorspronkelijke uitgave: Dracula, 1897.

Verhaal geschreven in 1897 over een vampier, graaf Dracula, die in een afgelegen kasteel in Transsylvanië woont. Hij koopt huizen in Engeland en maakt daar Lucy tot zijn eerste slachtoffer. Lucy's vrienden, Mina, Jonathan, dr. Seward, Arthur Holmwood, Quincey en Van Helsing doen er alles aan om de graaf te vinden. Hun zoektocht wordt nog urgenter als ook Mina slachtoffer van de graaf wordt. De klopjacht leidt hen terug naar Transsylvanië, waar ze Dracula uiteindelijk uitschakelen.

Advocaat Jonathan Harker reist namens zijn Londense firma naar graaf Dracula in Transsylvanië. Dracula wil huizen kopen in Engeland en Harker zal dit administratief in orde brengen. Als hij vlakbij zijn eindbestemming in een hotel slaapt, krijgt hij van de gastvrouw een rozenkrans. Tijdens de tocht richting kasteel maken de medepassagiers bezwerende gebaren en krijgt hij van hen een kruisje. Een rijtuig met koetsier wacht hem op om hem naar het hooggelegen kasteel te brengen. Ze worden onderweg belaagd door een roedel wolven, maar die gehoorzamen de koetsier en verdwijnen.

De volgende dag geeft Jonathan op verzoek van de graaf informatie over de huizen die hij aangekocht heeft. Al snel bemerkt Jonathan dat hij het kasteel niet kan verlaten. Hij beseft dat hij gevangen zit in het huiveringwekkende kasteel, waar de graaf alleen 's nachts opduikt. De graaf vraagt hem brieven te schrijven, met een datum in de toekomst, waarin staat dat alles goed gaat met hem (Jonathan).
Op een nacht ontmoet Jonathan drie jonge vrouwen, die hem bang en hunkerend tegelijk maken. Ze willen hem kussen, maar Dracula verhindert dit net op tijd. Jonathan gaat stiekem op onderzoek uit in het kasteel en stuit op vreemde dingen. Zo ziet hij wel vijftig kisten met aarde staan en in één daarvan ligt de graaf. Jonathan kan niet zeggen of hij slaapt of dood is. Uiteindelijk weet Jonathan te ontsnappen.

Jonathans verloofde, Mina Murray, is ondertussen zeer ongerust omdat ze niets van hem hoort. Ze schrijft regelmatig naar haar vriendin Lucy, die terugschrijft dat zij drie huwelijksaanzoeken op één dag heeft gekregen. De eerste kwam van de arts John Seward, de tweede van Quincey P. Morris en de derde van Arthur Holmwood, de latere Lord Godalming, van wie ze het aanzoek accepteert. John en Quincey zijn goede vrienden van Arthur en zweren Lucy trouw, ook al heeft ze hen afgewezen. Seward houdt zich in zijn krankzinnigengesticht bezig met de patiënt Renfield, die beestjes eet en van bloed houdt. Later blijkt dat hij in contact staat met Dracula.

Mina bezoekt Lucy, die slaapwandelt en aan vreemde buien lijdt. Ondertussen is er in zeer dichte mist een wrak aangespoeld waarvan het ruim vol lag met vijftig kisten gevuld met aarde. Vanaf het schip is een enorme hond aan wal gesprongen. Niet lang daarna vindt Mina Lucy slaapwandelend op een kerkhof. Ze heeft gaatjes in haar hals en vanaf dat moment gaat haar gezondheid achteruit. Mina ontvangt bericht over Jonathan, die ijlkoortsen had en in een ziekenhuis is opgenomen. Mina haalt hem snel op en zorgt voor hem.

De arts Seward roept voor Lucy hulp in van Abraham van Helsing, zijn Nederlandse collega die veel over occulte zaken weet. Van Helsing stelt bloedtransfusies voor, die enige tijd lijken te helpen. Ook draagt hij Lucy op een bloemenkrans van knoflook om zich heen te hangen. Maar toch sterft Lucy. Op het laatst wil ze Arthur nog kussen, maar Van Helsing voorkomt dit.

Ondertussen heeft Jonathan graaf Dracula zien lopen. Door zijn verschrikte reactie daarop besluit Mina dat ze zijn aantekeningen zal lezen en uittypen. Als Van Helsing Mina om hulp voor Lucy vraagt, laat ze hem Jonathans aantekeningen lezen. Van Helsing vertelt over zijn vermoeden dat Lucy ten prooi is gevallen aan een vampier en dat ze nu het bloed drinkt van kinderen, die nu en dan in het park gevonden worden. Samen met Seward ontdekt hij dat Lucy 's nachts niet, maar overdag wél in haar kist ligt, en levend lijkt te zijn.
Van Helsing overlegt met Seward, Quincey en Holmwood. Ze zullen Lucy een staak door haar hart moeten steken en haar hoofd afsnijden. Dit is de enige manier om haar ziel rust te geven. Arthur volbrengt deze moeilijke opdracht.

De vier vrienden beseffen dat hun taak er nog niet op zit. Ze moeten de vampier die dit op zijn geweten heeft vinden en vernietigen. Ook Jonathan en Mina sluiten zich bij hen aan. Ze weten nu ook dat Dracula zich, bij zonsopkomst of -ondergang, in een wolf of vleermuis kan veranderen en voor dichte mist kan zorgen. Ze laten elkaar hun aantekeningen lezen, zodat ze een beeld krijgen van alle feiten over Dracula.

Er volgt een zoektocht en klopjacht, waarbij ze de huizen die Dracula in Engeland gekocht heeft een voor een bezoeken en in de kisten met aarde een hostie leggen. Heiligentekens als hosties, kruizen en rozenkransen houden Dracula tegen, evenals knoflook. Terwijl ze al flink wat kisten vernietigd hebben, duikt Dracula plotseling op en maakt hij Mina tot zijn slachtoffer. Nu hebben de mannen nóg een reden om hem te vernietigen. Ze doen hun uiterste best om Mina niet te laten sterven, omdat ze dan net als Lucy een vampier zal worden. Als ze een hostie tegen haar voorhoofd houden, brandt deze een teken in haar huid.

Dracula is de mannen te slim af en weet zijn laatste kist, met zichzelf erin, naar zijn kasteel in Transsylvanië te verschepen. De mannen kunnen via Mina's lucide dromen (dromen waarbij de dromer zich bewust is van het feit dat hij droomt) rondom zonsopgang en zonsondergang, waarin ze contact met Dracula heeft, zijn route enigszins volgen. De mannen reizen hem per spoor achterna en wachten hem op strategische plekken op. Maar Dracula is hen opnieuw te slim af, want zijn bestemming blijkt niet overeen te komen met die van het schip. Zijn kist is ergens anders uitgeladen en wordt per binnenschip over een rivier vervoerd.

De vijf mannen arriveren eerder in het kasteel dan Dracula en Van Helsing vernietigt de lijken van de drie vrouwen die Jonathan belaagden in het kasteel. Hij bevrijdt hiermee hun ziel.
Dan komt de kist van Dracula per koets aan. De mannen vechten met de begeleiders, die het snel opgeven. Net voor de zon ondergaat openen ze de kist. Jonathan snijdt Dracula's keel door, terwijl Morris zijn jachtmes in het hart steekt. Dracula's lichaam valt tot stof uiteen. Morris sterft door een steekwond die hij tijdens het gevecht heeft opgelopen. Het teken op Mina's voorhoofd verdwijnt: ze is verlost van de vloek.

Zeven jaar later maken Mina en Jonathan met hun zoon Quincey een tocht naar Transsylvanië. Ze vinden het apart dat er bij hun papieren, waaronder het uitgetypte verslag van Mina, amper een document zit dat bewijs kan leveren voor hun ongelooflijke avontuur.

Top

Interpretatie : Thematiek

In Dracula gaat het om het opsporen en vernietigen van de vampier Dracula. Het is in wezen een roman over goed en kwaad. Dracula is van plan om zijn vampierrijk verder uit te breiden en in Engeland huizen te kopen, zodat zijn actieradius breder wordt. Hij heeft hiervoor de hulp nodig van advocaten uit Engeland, die de eigendomspapieren en dergelijke voor hem in orde moeten maken. Hier komt Jonathan het verhaal binnen, als afgezant van een Engelse firma. Hij beleeft angstige momenten in het kasteel, waar hij uiteindelijk uit ontsnapt. Maar hij weet dan nog niets van Dracula's snode plannen.

Pas als Lucy slachtoffer wordt en Mina diverse aantekeningen vergelijkt, vermoeden ze dat Dracula hiermee te maken heeft. Dokter Van Helsing, die zich met occulte zaken bezighoudt, verschaft nog meer duidelijkheid, zodat de vrienden weten wat hen te doen staat. Ze zullen de graaf moeten doden, voordat hij nog meer slachtoffers maakt.

Een belangrijk motief hierbij is de vriendschap tussen de personages en hun trouw aan elkaar. Ze zullen tot het eind toe voor elkaar door het vuur gaan. Zij staan hierbij als groep sterk tegenover de eenling Dracula, die als voordeel heeft dat hij over allerlei duistere krachten beschikt.

De roman staat bol van de symbolen, die vooral in de strijd worden gegooid tegen de graaf. Die blijkt niet tegen knoflook te kunnen, dus worden er veel knoflookkransen opgehangen en deurklinken en raamkozijnen met knoflook ingewreven. Christelijke symbolen zoals een kruisje, rozenkrans of hostie hebben hetzelfde afschrikwekkende effect op Dracula. Een stukje hostie in zijn (slaap)kist zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij daar niet meer in kan liggen. Het kwaad (de duistere machten) wordt hierbij tegenover het goede (het christelijke geloof) gezet, waarbij het goede altijd overwint.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

Dracula is de naam van de graaf, een vampier die meer slachtoffers wil maken in Engeland en op wie de groep vrienden een klopjacht opent (zie ook de paragraaf 'Context'). De mensen in de omgeving van het kasteel verwijzen ook naar hem als 'Nosferatu' of 'ondode'. 

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Deze gotische roman, waarin mysterie vermengd wordt met romantiek en horror, bestaat uit 27 genummerde hoofdstukken, die dagboek- of journaalfragmenten en brieven bevatten van alle hoofdrolspelers, met uitzondering van Dracula. Deze fragmenten zijn aangegeven met datum, en soms met plaats en chronologisch gerangschikt. Het lijkt zo een waar gebeurd verhaal, dat gestaafd wordt door authentieke documenten. Hoewel de verslaglegging nauwkeurig is, ontbreekt het jaartal. Er staat: 'We leven in de negentiende eeuw' (p. 41). Hiermee zal eind negentiende eeuw bedoeld zijn. In elk stuk is degene die het dagboek bijhoudt de ik-verteller. Hierdoor krijg je een beperkte gezichtshoek voorgeschoteld, omdat elke ik-verteller op zijn eigen wijze verslag doet. De lezer weet al snel meer dan de ik-vertellers en dit geeft het verhaal een extra spanning. Verder wordt er spanning gecreëerd door de klopjacht op Dracula, die een wedloop met de tijd is.

Plaatsen van handeling zijn Engeland, in zowel Londen als plaatsen daaromheen, en Transsylvanië, waar het kasteel van Dracula staat. Die plaats is mysterieus en angstaanjagend, maar ook de plekken in Engeland (verlaten huizen, krankzinnigengesticht, kerkhoven) zijn griezelig.

De roman eindigt met een 'Noot', waarin kort wordt aangegeven hoe het er zeven jaar later voorstaat met de hoofdpersonages.

Top

Interpretatie : Personages

Het hoofdpersonage Dracula is een graaf die in een kasteel in de Karpaten te Transsylvanië woont. Hij is intelligent, vastbesloten en inventief en leeft al honderden jaren. Dracula is een vampier: hij voedt zich met het bloed van mensen die vervolgens ook 'ondoden' worden. Het is een oude, lange man, met een witte snor en rode ogen. Hij is buitensporig sterk en heeft een magnetische, seksuele aantrekkingskracht. Hij kan zich veranderen in een wolf of vleermuis en weet ook mist te maken, waardoor hij bijna onzichtbaar wordt. Omdat hij het daglicht niet verdraagt, leeft en jaagt hij 's nachts en rust hij overdag in zijn kist, gevuld met aarde uit zijn thuisland. Aan het eind wordt hij gedood door Jonathan en Morris.

Mina Murray, die na haar huwelijk Harker heet, is een ondernemende, slimme vrouw, die als eerste beseft dat ze elkaars aantekeningen moeten doornemen, willen ze kans van slagen hebben met hun klopjacht. Ze is dapper en voor een vrouw in die tijd (rond eind negentiende eeuw) behoorlijk zelfstandig. Ze wordt door Dracula gebeten en verklaart dat dit iets aantrekkelijks had. Als de graaf gedood is, wordt ze weer de 'oude' Mina.

Haar verloofde, en later haar man, Jonathan Harker is advocaat bij een Engelse firma en komt als eerste in contact met de graaf. Hij is dapper, doortastend en hulpvaardig. De graaf boezemt hem grote angst in.

Mina's vriendin Lucy Westenra is een zachtaardige vrouw, die na de beet van Dracula verandert in een nietsontziende, op bloed beluste vampier. Ze maakt jacht op kleine kinderen. Haar man Arthur Holmwood, oftewel Lord Godalming, doodt Lucy op de voor vampiers accurate manier, zodat haar ziel rust vindt. Arthur is emotioneel, betrokken en toont zich een goede vriend. Hij steunt op zijn vrienden John en Quincey, die ook van Lucy hielden.

John Seward is arts in een krankzinnigengesticht. Hij is consciëntieus, ordelijk en onderzoekend en bewaart altijd zijn kalmte. De Texaan Quincey P. Morris is een robuuste man, die altijd bereid is tot strijd en trouw is aan zijn vrienden.

De Nederlandse arts Abraham van Helsing is een oudere, rustige man die veel weet van occulte zaken. Hij komt met knoflook en hosties en weet hoe je een vampier moet doden.

R.M. Renfield is Sewards patiënt in het gesticht. De man is geobsedeerd door het eten van levende wezens en wil zich met bloed voeden. Hij staat in verbinding met Dracula. Hij sterft, waarschijnlijk door een gevecht met Dracula.

De drie vrouwen die Jonathan in het kasteel zag, waren vampiers die al eeuwen 'leefden' en die later bevrijd worden door Van Helsing.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Het verhaal is vlot geschreven en blijft tot het eind toe spannend. Stoker wisselt regelmatig van vertelperspectief en geeft de lezer meer informatie dan een enkel personage heeft. Ook dit creëert spanning. Hij heeft veel oog voor het landschap, de weersomstandigheden en de natuur. De gemoedstoestanden van de personages worden hierin regelmatig weerspiegeld. Als Lucy slaapwandelt, komt ze bijvoorbeeld op een kerkhof terecht. En als de groep in de buurt van het kasteel op klopjacht is, zorgen sneeuw, stormen en kou voor obstakels die ze moeten overwinnen. Het is ook een vrij dramatisch verteld verhaal, waarin de mannen regelmatig trouw aan elkaar of aan Mina of Lucy zweren en hierbij grote woorden gebruiken. Stoker heeft daarnaast aandacht voor gedetailleerde sfeerbeschrijvingen en laat dialogen natuurlijk klinken. Zijn bloemrijke taal doet af en toe ouderwets aan, maar het boek stamt dan ook uit 1897.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Bram Stoker (Dublin 1847 - London 1912) studeerde aan Trinity College, maar ambieerde geen wetenschappelijke carrière. Hij werd ambtenaar, net als zijn vader. Ondertussen schreef hij verhalen en recensies over onder andere toneel. Dit leidde tot een functie als manager bij het Lyceum Theatre in Londen. In 1875 debuteerde hij met The Primrose Path, een melodrama over de gevaren van drinken. Hij bracht daarna twaalf romans uit, waarvan Dracula de meest bekende is. The mystery of the Sea (1902) is een avonturenroman die bovennatuurlijke elementen bevat. En in The Lair of the White Worm transformeert een gigantische witte worm zich tot een vrouw. Naast deze romans schreef hij vooral romantische romans, verhalen, poëzie en non-fictie.

Top

Reacties

J.J. Peereboom ( De Standaard, 22 mei 2009) schrijft over de ontvangst van het boek in 1897: 'Enkele recensies waren afwijzend gestemd, de meeste lovend, de term meesterwerk werd niet gespaard'.
Martin van Amerongen ( Vrij Nederland, 25 december 1982) citeert filmcriticus David Pirie van Time Out, die beweert dat in het boek 'alle sadistisch-erotische spanningen van het victorianisme culmineren'. Volgens Pirie heeft het werk 'een enorme, onbewuste kracht en het fascineert de lezer door de tijdloze magie van seksualiteit, bloed en dood'.
Veerle van den Bosch ( De Standaard, 22 mei 2009) zegt dat we 'nog lang niet klaar [zijn] met het vampierendom. De bestsellerstatus van de Twilight-reeks van de Amerikaanse Stephenie Meyer toont dat ook in onze hoogtechnologische 21ste eeuw romantische zielen nog altijd bezwijken voor de charmes van Dracula's nazaten'.
Dirk Jan Arensman ( VPRO-Gids, 14 april 2012) noemt het 'een boek dat nog steeds staat als een - niet eens zo vervallen - horrorkasteel. Hier en daar lekt er misschien een dakgoot of is er een schoorsteen scheefgezakt, maar het gebouw als geheel is even elegant als onverwoestbaar gebleken.' Hij vervolgt: 'Voor een deel heeft die eeuwige jeugd te maken met de structuur ervan'. Het is volgens hem 'een epistolaire roman', die 'toch iets moderns heeft'. Ook vindt hij Stoker 'stilistisch (...) meestal ook opvallend sterk', met 'bloemrijke (...) beschrijvingen en betrekkelijk natuurlijk klinkende dialogen'.
Volgens Jan Flamend ( De Standaard, 13 maart 1997) wordt de roman Dracula 'geroemd om zijn krachtige uitbeelding van de dreiging, en om zijn compositorisch vernuft'. Minder gewaardeerd is 'de occasionele wijdlopigheid, en de zwakke karakterisering van de "goeden"'. Hij concludeert: 'Dracula is een vaste waarde in de populaire mythologie (...) geworden'.

Top

Context / Achtergronden

Bram Stoker heeft de figuur Dracula gebaseerd op een historische figuur: prins Vlad Dracula, bijgenaamd Vlad de Spietser. Hij leefde van 1431 tot 1476 en was vorst van Walachije (het zuiden van Roemenië). Hij stond bekend om zijn intelligentie, dapperheid en nietsontziende wreedheid. Overwonnen tegenstanders spietste hij op palen, vandaar zijn bijnaam.

Ook de Hongaarse gravin Elisabeth Báthory (1560-1614) is een inspiratiebron geweest voor Bram Stoker. Deze vrouw stond bekend als seriemoordenares en zou zo'n veertig meisjes en vrouwen hebben gemarteld en gedood. De legende zegt dat hier nogal wat bloed bij vloeide en dat ze daarover de opmerking 'bloed is eeuwige jeugd' heeft gemaakt (Wikipedia). Het bloed scheen ze ook te drinken.

Schrijver John Polidori (1795-1821) schreef in 1819 The Vampyre: over een vampier, een wezen dat tot dusverre alleen in de folklore bestond. Dit verhaal is zeker ook een inspiratiebron geweest voor Bram Stoker. Hij combineerde al deze feiten en verzinsels met het bijgeloof in de Karpaten en creëerde zo zijn beroemde graaf Dracula.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Amerongen, Martin van. 'O, mijn God! En hij zei: U hebt zoëven de lichamen van uw vrienden opgegeten'.
In: Vrij Nederland, 25 december 1982.

- Arensman, Dirk-Jan. 'Dracula weigert te sterven'.
In: VPRO-Gids, 14 april 2012.

- Bergen, Ineke van den. 'Knoflook, crucifix, rode mist: Vlad de Spietser is terug'.
In: de Volkskrant, 31 december 2009.
Op: volkskrant.nl , 31 december 2009.

- Flamend, Jan. 'Dracula wordt 100'.
In: De Standaard, 13 maart 1997.

- Peereboom, J.J. 'Een doorzetter op de tweede rang: Dracula's schepper Bram Stoker (1847-1912) blijft schimmig'.
In: De Standaard, 22 mei 2009.

- Van den Bosch, Veerle. 'Seks, bloed en look'.
In: De Standaard, 22 mei 2009.

Internet:

- Bram Stoker: bramstoker.org

- Elisabeth Báthory: wikipedia.org

- Dracula: wikipedia.org

Top

Vragen en discussietips

1. Dracula is een eng verhaal, dat in 1897 verscheen. In hoeverre was het verhaal in die tijd mogelijk 'enger' dan nu, nu we al zoveel van dat soort verhalen en films gewend zijn? Wat maakte het verhaal nog meer bijzonder voor die tijd?

2. Dracula kan worden tegengehouden door middel van knoflook en/of religieuze voorwerpen. Waarom werken deze middelen tegen een vampier? Wat is de gedachte hierachter?

3. In hoeverre is Dracula een seksueel getinte roman? In hoeverre was dit bijzonder voor die tijd? Wat denk je dat de reactie hierop van het publiek zal zijn geweest bij het verschijnen ervan?

4. Er is een vervolg verschenen op Dracula, genaamd Dracula - de ondode (2009), geschreven door Dacre Stoker, een nazaat van Bram Stoker. Ben je door Dracula nieuwsgierig geworden naar dit boek? Ga je het lezen of niet? Waarom (niet)?

5. Dracula kan zich veranderen in een dier. In welk dier zou jij je het liefst willen kunnen veranderen en waarom?

6. Er zijn veel verfilmingen van deze roman en talloze series die handelen over vampiers. Waarom denk je dat dit nog steeds zo populair is? Waarom willen mensen zo graag griezelen? Houd jij van griezelverhalen of -films? Waarom (niet)?

7. Wat is de functie van het personage R.M. Renfield, de patiënt in het krankzinnigengesticht?

8. Met welke literaire trucjes zorgt Bram Stoker ervoor dat het verhaal spannend blijft?

9. Als de vrienden eenmaal aangekomen zijn bij het kasteel, hebben ze Dracula vrij snel te pakken. In hoeverre vond je het einde spannend? Hoe had jij het laten aflopen / de spanning nog laten voortduren?

10. Er is een bepaalde manier om een vampier te doden. Het hoofd moet worden afgesneden en er dient een staak door het hart te worden gestoken. Maar als de vriendengroep Dracula doodt, gebruikt Morris een jachtmes in plaats van een staak. Wat wil dit zeggen?

Top