Terug

Bewaring

Bewaring

Index

  1. Samenvatting
  2. Interpretatie: Thematiek
  3. Interpretatie: Titel en Motto
  4. Interpretatie: Structuur en Techniek
  5. Interpretatie: Personages
  6. Interpretatie: Taal en Stijl
  7. Interpretatie: Situering binnen het werk
  8. Reacties
  9. Voor wie meer wil weten
  10. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Graham Norton, Bewaring. The House of Books. Amsterdam, 2016, eerste druk. Vertaald uit het Engels door Sabine Mutsaers. Oorspronkelijke uitgave: Holding.

Brigadier Patrick James Collins, kortweg PJ, heeft in het slaperige Ierse dorpje Duneen niet veel meer omhanden dan caféruzies en het regelen van het verkeer, tot hij te maken krijgt met de vondst van menselijke botten op een bouwplaats.

Het verhaal begint bij Elisabeth (Lizzie) Meany, die voor de alleenstaande PJ het eten klaarmaakt in het politiebureau dat tevens als zijn woning dient. Als tienermeisje raakt ze na een verkrachting zwanger. De pastoor brengt haar onder op de boerderij van de familie Burke, onder het mom dat ze daar hulp in de huishouding wordt. Vrouw des huizes Patricia Burke krijgt een zoontje, maar dat sterft al na een paar dagen en wordt in het geheim begraven, waarna Lizzies zoon de plaats van het gestorven kind inneemt. Hij gaat verder door het leven als Tommy Burke.

Na de dood van zijn 'ouders' zet de inmiddels volwassen Tommy de boerderij voort. Hij huurt land bij de zusters Ross, die na de dood van hun ouders met z'n drieën op de boerderij Ard Carraig zijn blijven wonen. In het huishouden dat de drie zussen dan gaan voeren, neemt de oudste, Abigail, de leiding, Florence heeft een baan als onderwijzeres en Evelyn doet het huishouden. De laatste wordt huishoudster bij Tommy Burke, op wie ze verliefd wordt, maar hij is al verloofd met dorpsgenote Brid Riordan.

Toch lijkt Tommy de liefde van Evelyn te beantwoorden door haar een sjaal cadeau te doen. Maar als Evelyn even later hoort van het aanstaande huwelijk tussen Tommy en Brid stort haar wereld in. Uit medelijden met haar zus gaat Abigail verhaal halen bij Tommy. Bij hem thuis vindt ze de sjaal die Evelyn daar had achtergelaten. Ze loopt naar de akker waar Tommy op zijn tractor aan het eggen is en drukt hem in haar woede de sjaal in handen. Als een windvlaag de sjaal in de nog draaiende aandrijfas blaast wordt hij omver getrokken en valt met zijn hoofd tegen de eg: dood.

Abigail begraaft hem in stilte, om Evelyn na de dood van haar geliefde vader niet opnieuw in rouw te dompelen. Abigail verspreidt het verhaal dat Tommy de bus naar Cork heeft genomen en nooit meer iets van zich heeft laten horen.

De voormalige liefdesrivalen Evelyn en Brid vliegen elkaar op straat voor de winkel van O'Driscoll in de haren, maar leven verder in het dorp: Evelyn met haar twee zussen en Brid met haar nieuwe man Anthony en haar twee kinderen.

Pas 23 jaar later wordt het dorpsleven opgeschrikt door de vondst van de botten van Tommy, als er op de plek van zijn voormalige boerderij een nieuwe woonwijk wordt aangelegd. Eindelijk krijgt brigadier PJ een echte klus te doen, maar dat valt hem niet mee. Mede door zijn forse verschijning gaat hij gebukt onder een fors minderwaardigheidscomplex. Hij doet zijn uiterste best om een professionele indruk te maken op de arrogante en stadse hoofdinspecteur Linus Dunne, die uit de provinciehoofdstad Cork overkomt om de leiding bij het onderzoek te nemen.

Bij de identificatie van de botten, waarop sporen van geweld worden aangetroffen, gaan de gedachten in eerste instantie uit naar de verdwenen Tommy Burke. Daarom worden de stoffelijke resten van zijn ouders opgegraven om verwantschap vast te kunnen stellen.

Voor Evelyn is in ieder geval al duidelijk hoe de vork in de steel zit: zij is ervan overtuigd dat Brid Tommy heeft vermoord. Beide oude rivales worden in ieder geval door PJ ondervraagd. Evelyn en PJ, die beiden nauwelijks ervaring hebben in de liefde, zijn gecharmeerd van elkaar, maar met Brid gaat PJ nog verder. Haar huwelijk zit in het slop en ze drinkt te veel. Als PJ haar komt verhoren, belanden ze in bed. Daar blijft het dan ook bij, want de twee hebben verder niet veel meer met elkaar te maken als het onderzoek doodloopt: DNA-onderzoek wijst uit dat de botten toch niet van Tommy Burke kunnen zijn: het DNA komt niet overeen met dat van zijn (veronderstelde) ouders.

Vier maanden later worden er op dezelfde bouwplaats botten van een baby gevonden: DNA-onderzoek wijst uit dat het een broer moet zijn van de verdwenen Tommy Burke: het DNA komt overeen met dat van het boerenechtpaar van wie iedereen nog steeds denkt dat het Tommy's biologische ouders zijn. Maar dan biecht Lizzie, die verder als mevrouw Meany door het leven gaat, aan PJ op dat de dode baby een kind van Patricia Burke was en dat de jongen die voor Tommy Burke doorging háár zoon was. DNA-onderzoek bevestigt haar verhaal.

Abigail moet naar het ziekenhuis om aan nierstenen geholpen te worden. Als Evelyn thuis in haar la kleren voor haar zoekt, vindt ze een stuk van de sjaal die Tommy haar ooit gaf, maar die ze nooit mee naar huis had genomen. Als Evelyn haar zuster in het ziekenhuis met de vondst confronteert, zegt Abigail dat zij Tommy op de bus heeft zien stappen. Als PJ van Evelyn hoort dat Abigail na eerder ontkenningen nu toch zegt Tommy als laatste te hebben gezien, is hij ervan overtuigd dat ze met zijn verdwijning te maken heeft, zeker als een andere getuige ook nog zegt dat Abigail haar dat verteld heeft.

PJ gaat naar het ziekenhuis om Abigail daarmee te confronteren. Als zij net naar buiten komt, wil PJ haar naar huis brengen en tegelijkertijd verhoren, maar zij maakt zijn auto onklaar, waardoor ze haar auto moeten nemen. Abigail vertelt hoe Tommy op de akker aan zijn einde is gekomen. Ze heeft in het ziekenhuis te horen gekregen dat ze kanker heeft en niet meer beter zal worden. Ze stuurt de auto naar een klif, PJ kan niet meer voorkomen dat ze de oceaan in rijden. Hij overleeft de val, Abigail verdrinkt.

Linus Dunne, met wie hij op steeds betere voet is komen te staan, bezorgt PJ een baan bij de politie in Cork. Het enige wat hem nog aan het dorpje bindt is Brid. Zij heeft haar man verlaten nadat ze erachter was gekomen dat hij een verhouding had met een verpleegster. In de epiloog van het boek hebben PJ en Brid een afspraak in een restaurant, mogelijk het begin van een gezamenlijke toekomst.

Top

Interpretatie : Thematiek

In een roman met een politieman, de vondst van menselijke botten en een gewelddadige dood, draait het natuurlijk om het ontrafelen van geheimen en het vinden van een dader. Maar in Bewaring gaat het om meer dan een spannende plot. Vrijwel alle personages in de roman moeten leren omgaan met teleurstellingen. Ze zijn op zoek naar een manier waarop ze hun leven weer zin kunnen geven. Met zijn succesvolle speurtocht slaagt PJ erin zijn gevoel voor eigenwaarde terug te vinden, Brid Riordan krijgt haar leven weer op de rails, Linus Dunne hervindt in de samenwerking met PJ zijn gevoel voor andere mensen en mevrouw Meany komt eindelijk te weten wat er met haar zoon is gebeurd. Zo valt in Bewaring het oplossen van een misdaad samen met de zoektocht naar de zin van het (alledaagse) bestaan. In een interview met Trouw (11 november 2016) zegt Norton er zelf over: 'De les is dat het leven hard kan zijn, maar ook beter kan worden. Toch lijkt de moeite die je moet doen om je te ontworstelen uit een rottoestand vaak groter dan de pijn die de situatie zelf oplevert. Veranderen is zwaarder dan stilstaan.'

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De originele Engelse titel Holding heeft vooral betrekking op begrippen als 'bezit', 'aandeel', maar ook 'boerenbedrijf', wat direct lijkt aan te sluiten bij de (voormalige) boerderijen in het boek. De Nederlandse titel Bewaring verwijst naar een andere betekenis van 'hold', van (vast)houden, in je bezit houden. De overblijfselen van de dode baby en boer blijven net zo lang bewaard tot de waarheid aan het licht komt. Meerdere personages 'bewaren' een geheim dat ze uiteindelijk moeten prijsgeven. Abigail heeft een stuk van de sjaal van Tommy in een la weggestopt, dat gezien kan worden als symbool van de liefde voor Tommy waaraan Evelyn altijd is blijven vasthouden.

'Bewaring' heeft in het Nederlands ook een juridische betekenis, al wordt er in de roman niemand in bewaring genomen. De enige die daarvoor in aanmerking kan komen, is Abigail, maar zij voorkomt dit door de oceaan in te rijden.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Bewaring bestaat uit twee delen en een korte epiloog van anderhalve pagina. Het eerste deel draait om de vondst van de eerste botten, die niet van de verdwenen Tommy Burke blijken te zijn, denkt de politie. In het tweede deel, dat vier maanden later speelt, begint de speurtocht van PJ Collins en zijn collega Linus Dunne opnieuw, met de vondst van nieuwe botten, ditmaal van een baby. Beide delen bestaan uit korte, genummerde hoofdstukken.

Het perspectief wisselt, vaak ook binnen één hoofdstuk. De lezer krijgt het verhaal daardoor vanuit verschillende kanten te zien. Dit biedt de schrijver de gelegenheid zijn plot stukje bij beetje te ontrafelen en het verhaal spannend te maken: sommige personages blijken geheimen te hebben die ze zo lang mogelijk voor zich houden. In korte flashbacks doet Norton de (familie)geschiedenis van zijn hoofdpersonen uit de doeken. Uitzondering is het verhaal van huishoudster Elisabeth: haar verhaal over haar zwangerschap en de identiteit van de gevonden botten neemt veel meer pagina's in beslag.

Top

Interpretatie : Personages

PJ Collins is een politieagent aan wie het leven voorbij lijkt te gaan: zijn liefdesleven beperkt zich tot een mislukte date waar hij zich nog altijd voor schaamt en een paar bezoekjes aan een prostituee. Als enige agent in het kleine Duneen heeft hij geen last van collega's die op hem neerkijken en als agent heeft hij een goede reden om afstand tot zijn dorpsgenoten te houden. Zijn dikte gebruikt hij als excuus om aan de zijlijn van het echte leven te blijven staan. 'Het was niet zo dat zijn overgewicht hem gelukkig maakte, maar het hielp hem wel om zichzelf een hoop verdriet te besparen. Het was een manier om overal aan te ontsnappen' (p. 11).

Linus Dunne is de arrogante politieman uit de grote stad die de zaak weleens even op zal lossen. Hij belichaamt voor PJ de grote boze buitenwereld waar hij tegenop kijkt. Op zijn beurt kijkt Dunne neer op PJ, die hij in gedachten Sumo (naar de dikke Japanse worstelaars) noemt, en eigenlijk ook op al zijn andere collega's. In de loop van het onderzoek krijgt hij toch waardering voor PJ en neemt hij hem zelfs in vertrouwen over zijn slechte huwelijk.

Van de gezusters Ross is Abigail de sterke vrouw die haar kwetsbare jongste zusje Evelyn wil beschermen tegen nog meer verdriet na de dood van hun ouders, maar met het verzwijgen van de dood van Tommy veel te ver gaat. 'Ze hadden een heel hechte band en tegelijkertijd hing er een ongemakkelijke sfeer tussen hen, een soort verbolgenheid' (p. 231). De kleinste rol is voor Florence, die in het onderwijs werkt. Evelyn heeft zich nooit helemaal los kunnen maken van haar liefde voor Tommy. Na de vondst van de botten realiseert ze zich dat ze al die jaren op de boerderij haar leven heeft vergooid. 'Het toevluchtsoord dat Ard Carraig destijds was geweest, zo moest Abigail toegeven, was nu eerder een gevangenis voor hen drieën' (p. 37).

Brid Riordan komt na een moeizame verkering met Tommy in een liefdeloos huwelijk met Anthony terecht. Ze moet alle moeite doen om van de drank af te blijven, maar als ze ontdekt dat haar man vreemdgaat, blijkt ze van het stel wel het sterkst in haar schoenen te staan en begint ze aan een nieuw leven, mogelijk met PJ.

Na het afstaan van haar door een verkrachter verwekt kind is Elisabeth Meany haar hele leven alleen gebleven, zoals wel meer personages in de roman. Ze heet alleen maar 'mevrouw' Meany omdat de pastoor een naam die de indruk wekt dat ze getrouwd is, netter vindt klinken. Net als Abigail bewaart ze haar hele leven een groot geheim.

Tommy Burke verandert na de dood van zijn ouders in een overambitieuze jongeman, die alleen maar met zijn werk bezig is. Ook tijdens zijn verkering met Brid is hij koel en afstandelijk, maar zonder dat ze ook nog maar een keer hebben gezoend, vraagt hij haar toch ten huwelijk. Tegelijkertijd maakt hij avances naar Evelyn.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Met als hoofdpersoon een agent, de vondst van menselijke botten, een mysterieuze verdwijning en een oude vete, heeft Bewaring alle trekken van een politieroman of een thriller. Maar Norton houdt zich verre van bloederige taferelen, verwikkelingen binnen het politiekorps of de suspense van een onbekende moordenaar die tot het einde van de roman de politie te slim af is. Norton heeft van Bewaring een echte dorpsroman gemaakt, met veel couleur locale en vooral veel aandacht voor de familieperikelen van de personages. Al op de eerste pagina voert Norton twee personages en een hond op die verder geen grote rol spelen in het verhaal, maar die wel goed bruikbaar zijn om de sfeer van het dorp te schilderen.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Graham Norton (1963) werd bekend als acteur, comedian, maar vooral als presentator van The Graham Norton Show, die ook op de Nederlandse televisie te zien is. Norton publiceerde eerder twee autobiografische boeken ( So Me, 2004 en The Life and Loves of a He-Devil, 2014), maar Bewaring is zijn romandebuut. In een interview met De Telegraaf (11 november 2016) vertelt Norton dat hij al van jongs af aan een roman wilde schrijven, maar dat hij op z'n vijftigste vond dat het er maar eens echt van moest komen. Om te voorkomen dat hij als mediapersoonlijkheid en bekende homoseksueel te veel 'tussen het verhaal en de lezer' kwam te staan, vermeed hij Londen, en voerde hij  geen homoseksuele karakters en bekende personen op.

Top

Reacties

Bewaring viel bij de meeste lezers in goede aarde, al waren sommige recensenten wel zuinig met hun lof. Zo schreef John Vervoort in De Standaard (18 november 2016): 'De plot is nergens spectaculair maar wel geloofwaardig uitgewerkt. Norton laat zien dat hij alle clichés van het genre in zijn voordeel kan ombuigen.' Voor Cees van Rhienen ( Thrillzone , 7 december 2016) is Norton niet meer dan een belofte. 'Het talent is er, nu alleen nog wachten op het verder ontwikkelen ervan.' Humo (6 december 2016) reageerde zuinigjes op de roman: '"Bewaring" is niet onvergetelijk, wel hoogst vermakelijk'. Ronduit lovend is de website New Word Order (11 november 2016): 'Met dit boek laat Graham Norton zien niet alleen een goede talkshowhost te zijn, maar ook een zeer kundig schrijver'.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- [Anoniem]. 'Recensie Bewaring van Graham Norton'.
Op: nwoboeken.wordpress.com , 11 november 2016.

- Feller, Pieter. 'Soap in Iers dorp'.
Op: Boekenbijlage.nl , 11 november 2016.

- Rhienen, Cees van. [Zonder titel].
Op: Thrillzone.nl, januari 2017.

- Sdw. 'In het Ierse dorpje Duneen wordt een lijk gevonden, en plots komen er ook heel wat uit de kast gevallen'.
Op: Humo.be , 6 december 2016.

- Vervoort, John. 'De Ierse tv-flapuit Graham Norton schreef een misdaadroman met een oprecht sympathieke politieagent'.
In: De Standaard, 18 november 2016.

Interviews:

- Baneke, Isabel. '"Nu mag ik mezelf schrijver noemen"'.
In: Trouw, 11 november 2016.

- Breure, Bernice. '"Ik ben hun butler, meer niet"'.
In: De Telegraaf, 11 november 2016.

- Dalle, Kristof. '"Flikker toch op met je boek!"'.
In: Knack, 16 november 2016.

- Rhee, Annemart van. 'Graham Norton over single zijn en dansen op de bar'.
Op: ad.nl , 13 november 2016.

- Spaans, Carolien. ‘Even Serieus’.
In: de Volkskrant, 7 januari 2017.

Top

Vragen en discussietips

1. In verschillende recensies wordt Bewaring een 'soap' genoemd. Hoe kijk jij daartegenaan?

2. Over de dode Tommy Burke komt de lezer weinig te weten. Waarom zou Norton niet meer over hem verteld hebben?

3. Van de drie zusters Ross krijgt Florence de minste aandacht. Wat is haar rol? Had de roman ook zonder haar gekund?

4. Hoe geloofwaardig is het verhaal van Abigail over de manier waarop Tommy aan zijn einde is gekomen?

5. Waarom laat Norton Abigail aan het eind van zijn verhaal om het leven komen?

6. PJ en Linus Dunne kunnen elkaar aanvankelijk niet uitstaan, maar worden toch vrienden. Hoe overtuigend vind je dat?

7. Zowel Brid als Evelyn toont belangstelling voor PJ. Daarmee lijkt de oude rivaliteit tussen de dorpsgenotes zich te herhalen. Welke functie heeft dat in het verhaal?

8. Mevrouw Meany heeft lang een bijrol in het verhaal, maar blijkt de sleutel tot het mysterie in handen te hebben Waarom heeft Norton voor deze opzet gekozen?

9. Welke functie hebben de huwelijksperikelen van Brid Riordan?

10. 'Het is duidelijk geschreven door een vijftiger', zegt Norton in een interview ( Trouw, 11 november 2016). Waar valt dat aan af te lezen?

11. Wat is er van de bekende talkshow host Graham Norton terug te vinden in Bewaring?

12. 'De plot is nergens spectaculair maar wel geloofwaardig uitgewerkt', schreef recensent John Vervoort in De Standaard (18 november 2016). Wat vind jij daarvan?

Top