Terug

De grote Meaulnes

De grote Meaulnes

Index

  1. Samenvatting
  2. Interpretatie: Thematiek
  3. Interpretatie: Titel en Motto
  4. Interpretatie: Structuur en Techniek
  5. Interpretatie: Personages
  6. Interpretatie: Taal en Stijl
  7. Interpretatie: Situering binnen het werk
  8. Reacties
  9. Voor wie meer wil weten
  10. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Alain-Fournier,  De grote Meaulnes. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Frans door Mario Molegraaf. Oorspronkelijke uitgave: Le Grand Meaulnes, 1913.

Frankrijk eind 19e eeuw. De 15-jarige François Seurel raakt bevriend met de 17-jarige Augustin Meaulnes. Augustin gaat stiekem met paard en rijtuig naar het station, verdwaalt en komt terecht op een landgoed waar een bruiloftsfeest wordt voorbereid voor Frantz en Valentine. Daar ontmoet hij Yvonne, de zus van Frantz. De bruiloft gaat echter niet door. Omdat Augustin de weg naar het landgoed niet kent, duurt het jaren voordat hij Yvonne weer ontmoet. Ze trouwen, maar Augustin verdwijnt snel daarna. Hij heeft iets goed te maken met Frantz en Valentine, met wie Augustin een affaire heeft gehad. Yvonne sterft in het kraambed en François zorgt voor de baby totdat Augustin weer opduikt.

François Seurel woont met zijn vader en moeder, die onderwijzers zijn, in Sainte-Agathe. Zijn ouders nemen Augustin Meaulnes als kostganger in huis. Deze wilde, avontuurlijke jongen komt bij François in de klas en blijkt een echte gangmaker.
Als de grootouders van François per trein zullen arriveren, kiest meneer Seurel in de klas iemand die mee mag in het rijtuig om ze op te halen. Hoewel de jongens Augustin aanwijzen als kandidaat, kiest Seurel iemand anders. Hierop besluit de grote Meaulnes, zoals de jongens Augustin zijn gaan noemen, stiekem een rijtuig te nemen en zelf op pad te gaan. Hij verdwaalt en keert pas vier dagen later terug.

Augustin vertelt François over zijn avonturen. Omdat hij de weg niet kende, verdwaalde hij al snel. Ook viel hij in slaap, zodat hij geen idee had waar hij was toen hij ontwaakte. Hij kreeg te eten van een vriendelijk boerenechtpaar. Toen hij op zoek ging naar zijn rijtuig en paard, bleek dit te zijn verdwenen. Lopend probeerde hij de sporen te volgen, maar verdwaalde opnieuw. Na een nacht ergens in het hooi te hebben geslapen, kwam hij op een landgoed terecht, waar de voorbereidingen voor een feest gaande waren. Er liepen kinderen rond, verklede mensen en een clown.
Hij hoorde dat ene Frantz zijn verloofde ging ophalen uit Bourges, zodat Augustin concludeerde dat het om een bruiloft ging, die de  volgende dag zou plaatsvinden. Er volgde een leuke avond waarop veel plezier werd gemaakt. Hij hoorde iemand pianospelen en zag een meisje, van wie hij zich verbeeldde dat ze in de toekomst zijn vrouw zou zijn.
De volgende dag ontmoette hij haar en zei hij dat ze mooi was. Voor deze brutaliteit vroeg hij haar snel om vergeving. Ze stelde zich voor als Yvonne de Galais. Na een kort gesprekje vroeg hij of hij weer eens naar dit mooie landgoed mocht komen, waarop zij antwoordde dat ze hierop rekende.
Die avond was het feest opeens voorbij. Bruidegom Frantz vertelde Augustin dat zijn verloofde afzag van de bruiloft. Frantz vertrok en liet een brief achter waarin hij vermeldde niet meer te willen leven. Augustin kon met iemand meerijden tot vlakbij Sainte-Agathe. Het laatste stuk liep hij, koud en verward door zijn belevenissen.

Augustin is veranderd door zijn avontuur. Hij doet moeite om te achterhalen waar het Verloren Landgoed, zoals hij het noemt, is gelegen. Uit zijn hoofd heeft hij een plattegrond getekend, maar deze klopt niet. De jongens op school mijden hem nu en alleen François is nog met hem bevriend.
Op een avond worden ze aangevallen door een groep jongens, onder wie hun klasgenoten Jasmin Delouche en Giraudat, maar de aanvoerder en een jongen wiens hoofd in het verband zit kennen ze niet. Deze laatste ontfutselt Augustin zijn plattegrond.
De dag erop blijkt de jongen bij hen in de klas te zitten. Als ze gedrieën de taak krijgen het lokaal op te ruimen, geeft de jongen de plattegrond terug en zegt dat hij deze voltooid heeft. Het landgoed heet Les Sablonnières. De jongen besluit dat ze nu vrienden zijn en verdwijnt. Augustin realiseert zich pas later dat het de bruidegom Frantz is.
Augustin denkt dat hij het landgoed nu kan vinden en daarmee Yvonne, maar een lange zoektocht levert niks op. Na een tijd geeft hij het op en besluit in Parijs zijn studie te voltooien.

François zit inmiddels op de kweekschool en hoort over een kasteel op een landgoed. Hij beseft dat het in de buurt ligt van de plaats waar zijn oom Florentin woont en zoekt deze op. Florentin vertelt dat meneer De Galais zijn zoon Frantz erg verwende en een nepbruiloft voor hem organiseerde, die de jongen echter serieus opgevat had. Frantz is weggelopen op het feest omdat zijn verloofde weigerde te trouwen. Daarop deed hij een zelfmoordpoging, waarbij hij zich alleen maar verwondde.
Als kort daarop Yvonne in de winkel van Florentin komt, spreekt François haar aan. Florentin nodigt haar uit voor een uitje de volgende dag en zegt dat François Augustin kan meenemen.

François fietst naar Augustin, die inmiddels weer in de buurt woont. Onderweg bezoekt hij zijn tante Moinel, die zegt dat ze na het feest van jaren geleden Valentine, de verloofde van Frantz, een lift heeft gegeven. Het meisje wilde terug naar Parijs.
Als François bij Augustin komt, zegt deze dat hij op reis gaat omdat hij iets moet goedmaken. Maar hij gaat wel mee naar het uitje, ontmoet Yvonne en besluit met haar te trouwen. Niet lang daarna ontmoet François Frantz weer en belooft hem dat Augustin Valentine voor hem zal zoeken. Hij spreekt met Frantz een ontmoeting af voor over een jaar, in de hoop dat Augustin Valentine dan gevonden heeft. Als Augustin dit van François hoort, zegt hij dat hij deze belofte zal nakomen.
Kort daarop verlaat Augustin Yvonne. François zoekt haar vaak op en raakt zeer gecharmeerd van haar. Ze weet niet waarom Augustin weg is gegaan. Al snel blijkt dat ze zwanger is en negen maanden later bevalt ze van een meisje. Door bloedverlies overlijdt ze in het kraambed.

Het is een jaar later. Frantz is niet komen opdagen en François zorgt voor de baby. Hij leest in Augustins dagboeken dat hij, toen hij in Parijs woonde, amoureuze betrekkingen heeft gehad met Valentine, de ex-verloofde van Frantz. Hij vroeg haar ten huwelijk, maar bleef verlangen naar Yvonne. Valentine kwam erachter dat Augustin Frantz heeft gekend. Augustin verweet haar dat zij Frantz zo wreed had verlaten, waarop zij Augustin onmiddellijk verliet.
Augustin kreeg spijt van zijn harde woorden en wilde Valentine terug. Maar toen hij op het punt stond op reis te gaan, verscheen François om te vertellen dat Yvonne in de buurt is. Na zijn huwelijk met Yvonne realiseert Augustin zich opnieuw dat hij iets goed te maken heeft en probeert hij Valentine te vinden om haar te herenigen met Frantz. Maar dit mislukt.
Als Augustin terugkomt, beseft François dat Augustin zijn dochter mee zal nemen, nieuwe avonturen tegemoet.

Top

Interpretatie : Thematiek

Het is een coming-of-ageverhaal waarin het verlangen naar en verdriet om een verloren liefde centraal staan. Augustin is vanaf het moment dat hij Yvonne ziet, door haar gegrepen. Hij beeldt zich zelfs al gelijk in dat ze zijn vrouw zal zijn. Dat hij haar niet meer kan vinden, kan hij dan ook nauwelijks aan. Hij besteedt al zijn tijd aan het terugvinden van het 'Verloren Landgoed', zoals hij de plek van het feest is gaan noemen. Het landgoed staat symbool voor het verloren paradijs, waarin alles lag wat hij begeerde.

De zoektocht valt samen met het volwassen worden van Augustin. Pas als hij denkt dat hij haar nooit meer terug zal zien, vindt François Yvonne voor hem. Maar al kort na de bruiloft moet Augustin, gekweld door een belofte en een zelf opgelegde opdracht, haar al weer verlaten. Nu is ze voorgoed voor hem verloren, want als hij terugkeert, is ze dood. Yvonne belichaamt het verlangen naar schoonheid, zuiverheid en ongereptheid. Ze is beeldschoon, lief en open en sterft ook nog in het kraambed.

De vriendschap tussen Augustin en François is zeer sterk. Deze zorgt ervoor dat François namens zijn vriend blijft zoeken naar Yvonne en uiteindelijk zelfs aan Frantz dingen belooft namens Augustin. Augustin toont zijn werkelijke gevoelens, wanhoop en verlangen in enkele brieven die hij naar François stuurt. Hieruit blijkt het vertrouwen dat hij heeft in hun vriendschap. Hun trouw aan elkaar en hun diepe vriendschap vormen een belangrijk motief.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

Augustin Meaulnes krijgt van zijn medeleerlingen de bijnaam 'de grote Meaulnes', omdat hij 'een grote jongen' is (p. 13). Daarnaast is hij ook groots in zijn daden: hij is avontuurlijk en jaagt zijn dromen na. De roman verhaalt over zijn belevenissen, zijn zoektocht en liefde voor Yvonne.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit vier delen, met genummerde en van een titel voorziene hoofdstukken. In het Eerste deel (p. 7-104) komt Augustin bij François inwonen en beleeft hij zijn grote avontuur op het landgoed. In het Tweede deel (p. 105-176) is hij op zoek naar dit landgoed, omdat hij Yvonne terug wil zien. In het Derde deel (p. 177-294) vindt hij Yvonne, trouwt met haar en verlaat haar. In de Epiloog (p. 295-299) zorgt François voor de baby en komt Augustin terug. Het verhaal speelt zich af in het plaatsje Sainte-Agathe, in Frankrijk, het feest vindt plaats op landgoed Les Sablonnières, in een dorp niet ver daar vandaan.

De roman is een terugblik van de ik-verteller François Seurel, die vijftien was in het begin. Hij schrijft: 'We zijn al vijftien jaar geleden uit de streek vertrokken' (p. 7). Het is dus in ieder geval vijftien jaar, maar misschien ook nóg veel later dat François terugblikt. Hij kijkt terug naar 189.: het laatste cijfer is opengelaten. Er zijn talloze tijdsaanwijzingen die de maand, de dag, het seizoen of de uren aangeven. Augustin verdwaalt vier dagen, waarop hij ook het feest meemaakt. In totaal is de vertelde tijd vijf jaar. 

Top

Interpretatie : Personages

Augustin Meaulnes, bijnaam 'de grote Meaulnes', is zeventien jaar als het verhaal begint. Hij is charismatisch, avontuurlijk en wars van gezag. Hij is zo onder de indruk van Yvonne dat hij jarenlang naar haar blijft zoeken. Maar hij is ook trouw en komt zijn beloftes na, dus verlaat hij Yvonne erg snel.

François Seurel is vijftien in het begin en kijkt op tegen de stoere Augustin. François is beschouwend, blijft op de achtergrond en trekt zijn eigen plan. Hij voelt een diepe vriendschap voor Augustin en dit belemmert hem om avances richting Yvonne te maken.

Yvonne is de vrouw om wie het draait. Ze is open, aardig en een beetje ziekelijk. Lijdzaam moet ze toezien hoe haar man haar verlaat. Ze sterft in het kraambed.

Frantz de Galais is de broer van Yvonne en is nog maar twaalf als het feest wordt gegeven. Hij is erg verwend en dramatisch. Als zijn verloofde Valentine ervandoor gaat, doet hij een zelfmoordpoging die mislukt.

Valentine is een arme naaister, die zich schuldig voelt over haar afwijzing en eigenlijk veel om Frantz geeft. Ze krijgt later iets met Augustin, maar maakt het uit als hij haar verwijt Frantz in het ongeluk te hebben gestort.

Oom Florentin en tante Moinel geven François belangrijke informatie over de gasten op de bruiloft.

Er spelen veel klasgenoten mee, onder wie Jasmin Delouche en Giraudat. aanvankelijk bewonderen ze Augustin, maar na zijn terugkeer van het feest wenden ze zich van hem af.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

In een vrij simpele stijl met weinig opsmuk, vertelt Alain-Fournier over de belevenissen van de twee vrienden, Hij heeft hierbij veel aandacht voor het landschap en de weersomstandigheden, die hij vaak en gedetailleerd weergeeft. Soms weerspiegelt het landschap de gemoedstoestand van de personages. De wind waait hard en er zijn stormen als de vrienden eigenlijk op zoek willen gaan naar het Verloren Landgoed. Er valt veel regen en de winters zijn zwaar.

Er hangt ook een enigszins mystieke sfeer in het boek. Die wordt opgeroepen door de beschrijving van het feest (waarin vreemde, verklede figuren rondlopen terwijl het om een bruiloft lijkt te gaan), door de minieme aanwijzingen die Augustin daarover krijgt (bijvoorbeeld via half opgevangen gesprekken) en door de zoektocht naar het Verloren Landgoed, die een groot deel van de roman in beslag neemt. Het lijkt op een droom die je je wilt herinneren maar die je al ontglipt is. 

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Alain-Fournier (La Chapelle-d'Angillon, 1886 - Les Ésparges, 1914) is het pseudoniem van Henri-Alban Fournier. Zijn naam behoorde ook toe aan de destijds beroemde autocoureur Henri Fournier, dus besloot hij een pseudoniem te nemen. Zijn ouders waren onderwijzers, maar hij wilde zeeman worden. Dit lukte echter niet.
In 1905 ontmoette hij Yvonne Quiévrecourt, op wie hij smoorverliefd werd. Zij was echter al verloofd en wees hem af. Deze onbereikbare liefde inspireerde hem tot zijn debuut en enige roman Le Grand Meaulnes (1913). Daarnaast heeft hij ook nog enkele liefdesgedichten, essays en verhalen geschreven, die postuum zijn verschenen in de bundel Miracles (1924).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Alain-Fournier als luitenant, hij stierf in 1914 tijdens een van de eerste gevechten bij Verdun. Hij werd als vermist opgegeven, omdat zijn lichaam in een massagraf verdwenen was. Zijn dood zorgde ervoor dat de roman veel aandacht kreeg en goed verkocht werd. Jaren later is zijn lichaam geïdentificeerd en begraven op het kerkhof van Saint-Remy-la-Calonne.

De roman is in 2006 verfilmd door regisseur Jean-Daniel Verhaeghe,met als titel Le Grand Meaulnes.

Top

Reacties

De roman werd in 1914, een jaar na verschijnen, ongekend populair omdat Alain-Fournier toen vermist raakte tijdens gevechten bij Verdun. De critici waren destijds al zeer te spreken over de roman, die al snel als cultroman voor romantici gold. Deze klassieker kent nog steeds vele lezers en is wereldwijd vertaald.
Herman Stevens ( Het Parool , 28 juli 2010) beschouwt de roman als 'een van de weinige boeken die zo aangrijpend en ongrijpbaar vertellen over jeugd, liefde en vriendschap' en als 'een verhaal van mythische allure'. Volgens hem is het 'een roman die we minstens één keer in ons leven moeten lezen'.
Lies Schut ( De Telegraaf, 18 september 2010) vindt Fournier 'geen schrijver met fratsen' en vervolgt: 'maar de wereld die hij oproept - één doordesemd van symboliek en romantiek - is mooi. Nog steeds.'
Aart van Zoest ( Vrij Nederland, 17 juli 2010) schrijft dat 'verwantschap tussen liefde en vriendschap in Le grand Meaulnes op een onnavolgbaar fijnzinnige manier tot een belangrijke thematiek is gemaakt'. Hij concludeert: ' Le grand Meaulnes moet je lezen. Onvertaald of in welke vertaling dan ook. Wie het nalaat, is een dief van zijn eigen geest.'
Wineke de Boer ( de Volkskrant , 7 augustus 2010) vindt dat Fournier 'in een onopgesmukte stijl een magische werkelijkheid (weet) op te roepen' en noemt Augustin 'een soort Holden Caulfield avant la lettre'.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- [Anoniem]. 'Op zoek naar het verlangen'.
In: De Standaard, 28 augustus 2003.

- Baes, Jan. 'De grote Meaulnes'.
In: De Leeswolf, 15 oktober 2012.

- Bakker, Rudolph. 'Het grote avontuur in een dorpsschool'.
In: Provinciale Zeeuwse Courant, 20 september 1996.

- Boer, Wineke de. '"De grote Meaulnes" blijft betoveren'.
In: de Volkskrant, 7 augustus 2010.
Op: volkskrant.nl , 7 augustus 2010.

- Korthals Altes, Liesbeth. 'Ze is mooi, blond, onbereikbaar en ze heet Yvonne Quiévrecourt'.
Op: trouw.nl , 27 januari 1995.

- Schut, Lies. 'Grootse roman in nieuw jasje'.
In: De Telegraaf, 18 september 2010.

- Six, Roderik. 'Zes leestips: Frankrijk'.
In: Knack, 26 juni 2013.

- Stevens, Herman. 'De taal van onze dromen'.
In: Het Parool, 28 juli 2010.
Op: hermanstevens.nl , 28 juli 2010. (langere versie)

- Zoest, Aart van. 'De geur van "la Françe profonde"'.
In: Vrij Nederland, 17 juli 2010.

- Zoest, Aart van. 'Alain-Fournier, narratieve preutsheid'.
Op: aartvanzoest.nl.

Auteur:

- wikipedia

Top

Vragen en discussietips

1. Waarop is de vriendschap tussen Augustin en François gebaseerd? Komt deze vriendschap in gelijke mate van beide kanten? Waarop baseer je dit?

2. Augustin kan Yvonne niet vergeten, maar vindt haar niet. Als hij haar eindelijk terugziet, trouwt hij met haar en verlaat haar kort daarna. Wat vind je van haar reactie daarop? Waarom vertelt hij haar niet wat hij gaat doen?

3. Het feest waar Augustin per ongeluk terechtkomt, lijkt een droom. Met welke literaire trucjes weet Alain-Fournier dit nog te versterken?

4. De klasgenoten van Augustin zijn onder de indruk van hem. Waarom is dit het geval? Waarom is hun bewondering verdwenen na Augustins avontuur?

5. Tegenwoordig zou je met gps en Google maps het landgoed zó teruggevonden hebben. Hoe zou deze liefdesgeschiedenis zich met behulp van de moderne middelen ontwikkeld hebben?

6. De roman wordt nog steeds herdrukt, opnieuw vertaald en gelezen. Waaraan dankt de roman volgens jou zijn populariteit?

7. Wineke de Boer ( de Volkskrant , 7 augustus 2010) noemt Augustin 'een soort Holden Caulfield avant la lettre'. Wat vind je van zo'n verwijzing naar een ander literair personage? In hoeverre ben je het met deze recensent eens?

8. François lijkt ook verliefd te zijn op Yvonne, al zegt hij dit niet. Waarom doet hij hier niets mee?

9. Alain-Fournier heeft zijn boek gebaseerd op een ware onbereikbare liefde. 'Zijn' Yvonne was al verloofd en heeft hem afgewezen. Hoe vind je het als een schrijver zijn eigen leven als leidraad gebruikt voor een verhaal? In hoeverre voegt dit volgens jou iets toe?

10. Zou jij dit boek in de top honderd van de wereldliteratuur zetten? Waarom (niet)? Welke klassieker hoort hierin volgens jou zeker thuis en waarom?

Top