Terug

Noodweer

Noodweer

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Marijke Schermer, Noodweer. Uitgeverij G.A. van Oorschot B.V., 2016.

Socioloog en statisticus Emilia Roovers is met haar man Bruch en hun twee zoontjes – Leo (ongeveer zeven jaar) en Osip (ongeveer drie jaar) - verhuisd van Amsterdam naar een afgelegen en vervallen buitendijks huis aan een grote rivier. Twaalf jaar eerder heeft ze iets zeer ingrijpends meegemaakt, maar haar man daar nooit iets over verteld. Hun eens zo hechte relatie komt daardoor steeds meer onder druk te staan, terwijl het water rond hun huis door voortdurende regenval maar blijft stijgen.

Emilia raakt tijdens haar studie sociologie in de ban van de statistici, met name de Belg Adolphe Quetelet, die de term 'de gemiddelde mens' bedacht en de statistiek in de geesteswetenschappen introduceerde (zie de paragraaf 'Context'). Nog voordat ze afstudeert begint ze met drie bevriende studiegenoten – Martijn, Eddy en Josepha – in Amsterdam het onderzoeksbureautje SOS (Systematisch Onderzoek Statistiek). Ze nemen later nog een aantal mensen in dienst en Eddy wordt algemeen directeur.

Als Emilia de arts Bruch leert kennen zijn ze allebei ruim boven de dertig. Hij woont in een ruime flat samen met Mariëtte, zij alleen in een eenkamerappartement. Als ze na een feestje bij Emilia's oudere broer Jacob aangeschoten thuiskomt, staat er een man voor de deur. Ze denkt dat hij een bewoner van het gebouw is en laat hem binnen. In haar kamer mishandelt en verkracht hij haar op brute wijze. Ze is er ernstig aan toe (zware verwondingen en een gebroken kaak), ligt een week in het ziekenhuis en doet aangifte bij de politie. Ze sluit zich af van de buitenwereld, weigert hulp van Jacob en wil niet dat Bruch (die ze dan nog nauwelijks kent) ingelicht wordt. Pas na ongeveer tien weken besluit ze weer contact met hem op te nemen. Bij hem thuis gaat ze met hem naar bed, juist om haar verkrachter te vergeten. Bruch vraagt niets over haar maandenlange afwezigheid. Emilia trekt bij hem in (zijn relatie met Mariëtte is inmiddels voorbij); ze gaan samen op vakantie naar Italië en trouwen (na aarzeling van haar kant).

Kort na de geboorte van hun zoon Leo verhuizen ze naar een vervallen huis aan een dijk en een rivier. Bruch (internist en immunoloog) krijgt een aanstelling in het regionale ziekenhuis en geeft een dag per week les in Maastricht, Emilia werkt voornamelijk thuis.

Jaren later bezoeken ze op een zaterdagavond in Amsterdam een toneelvoorstelling. Als Emilia na afloop even op een balkon staat, grijpt een kennis (Frank) haar plotseling voor de grap stevig van achteren vast. Ze raakt in paniek, vlucht naar het toilet en ziet de beelden weer voor zich van haar mishandeling en verkrachting door de wildvreemde man twaalf jaar geleden. Als ze weer wat gekalmeerd is, gaat ze met Bruch nog iets drinken in een kroeg. Ze vertelt hem niets over het incident met Frank. De regisseur, Vincent, komt bij hen zitten en kletst aan een stuk door over het opgevoerde stuk ( Tramlijn Begeerte van Tennessee Williams, zie de paragraaf 'Context'), waarin ook een verkrachtingsscène voorkomt, die hij heeft geënsceneerd als iets min of meer plezierigs. Thuis raakt Emilia weer in paniek als oppas Alicia (hun buurmeisje) nergens te bekennen is en Leo niet in zijn bed ligt.

De volgende dag komen hun vrienden Sophie en Douwe helpen met het afbreken van een schuurtje. Daarna praten beide stellen over hun relatie. In de nacht van maandag op dinsdag heeft Emilia een enge droom. Ze belt Jacob (die psychiater is) en voert een lang gesprek met hem, vooral over vroeger. Ze twijfelt nog steeds of ze Bruch haar 'geheim' moet vertellen. Intussen zijn klussers begonnen met de verbouwing van hun huis. Via de telefoon vertelt Josepha haar dat Eddy stagiaire Marieke heeft lastiggevallen. Op weg naar kantoor ontmoet ze Vincent, die ze snel afpoeiert. Ze drinkt wat met Josepha in een café. Eddy voegt zich bij hen en doet nogal luchtig over de 'aanranding' van Marieke. Emilia en haar jongere broer Viktor halen samen met Jacob en diens vrouw Lieke herinneringen op, verder praten ze onder andere over verkrachters, depressie, Viktors vriendin Olga en geluk. Emilia vindt dat ze alles fout heeft gedaan en misschien maar beter van Bruch kan scheiden. Ze overnacht bij Jacob (in zijn bed).

De volgende morgen hoort ze van Bruch dat hun tuin door de voortdurende regenval en het stijgende rivierwater blank staat. Ze rijdt naar huis, stopt na een bijna-aanrijding op een parkeerplaats, valt in slaap en komt daardoor pas laat thuis. Bruch probeert er tevergeefs achter te komen wat er met haar aan de hand is. Tijdens het eten maken ze ruzie over de kinderen en 's avonds wil Bruch 'er even uit'. Hij neemt maatregelen tegen het almaar stijgende water. Emilia doet niets, ze voelt zich ziek en geeft geen enkel zinnig antwoord op zijn vragen. Ze ziet er miserabel uit, denkt erover ontslag te nemen. Ze biedt haar excuses aan Bruch aan, praat met hem, maar blijft zwijgen over 'het geheim'. Hij wil vrijen (zij eigenlijk niet), maar Leo komt tussen hen in liggen omdat hij eng gedroomd heeft. Even is dan het geluksgevoel van vroeger terug.

Die nacht slaapt Emilia slecht. Bruch reageert de volgende dag woedend als ze vertelt dat ze wil stoppen met werken. Ze sjouwen samen een zware bank naar boven, pakken spullen voor de kinderen in en brengen hen samen naar Sophie en Douwe, bij wie ze mogen logeren. Als ze weer thuis komen staat de vloer al onder water. Ze sjouwen nog meer meubilair naar boven en trekken zich geïrriteerd terug op de bovenverdieping. Emilia denkt dat een derde kind misschien hun geluk kan terugbrengen. Terwijl ze op Bruch zit vertelt ze dat ze een 'biografie van het gemiddelde' wil gaan schrijven en denkt ze terug aan hun vrijpartij van twaalf jaar geleden. Bruch had haar toen 'gered' en ineens weet ze het zeker: niets vertellen! Tijdens het vrijen herbeleeft ze haar verkrachting, slaat en schopt ze Bruch en raakt ze behoorlijk overstuur. Hij pakt haar stevig vast en onthult dan dat hij indertijd van Eddy had gehoord dat ze in elkaar was geslagen en van een collega-arts (die in haar dossier kon kijken) dat ze ook was verkracht. Hij wist dus alles, maar had dat nooit verteld, om haar te beschermen. Emilia reageert woedend op zijn bekentenis en wil niet meer met hem praten. Kort daarna wordt ze via het raam uit huis gehaald door twee geüniformeerde mannen in een politieboot, waarin Bruch al zit. Een van hen – Harold – probeert haar op te beuren met de woorden 'Alles komt goed'.

Top

Interpretatie : Thematiek

In deze filosofisch getinte roman draait het om de vraag of het raadzaam is binnen een relatie een geheim te verzwijgen, anders gezegd: om de vraag welke invloed openhartigheid heeft op intimiteit. Emilia vertelt haar echtgenoot niets over haar mishandeling en verkrachting, niet alleen omdat ze die gebeurtenis achter zich wil laten, maar ook om haar partner daarmee niet te belasten en het gezinsgeluk niet te verstoren. Is het wel verstandig een zeer ingrijpende gebeurtenis in je leven (verkrachting, mishandeling, maar ook bijvoorbeeld overspel of moord) geheim te houden? Zou openhartigheid niet beter zijn en de relatie juist sterker maken? Emilia's traumatische ervaring komt na jaren weer naar boven doordat ze in de schouwburg door een kennis plotseling wordt vastgegrepen (hij wil dat ze raadt wie hij is), een daad die werkt als katalysator. Ze blijft daarna voortdurend worstelen met de vraag of ze haar 'geheim' wel of niet moet vertellen (zie ook de paragraaf 'Context'). Later blijkt dat haar partner vrijwel van begin af aan van het 'geheim' van zijn vrouw op de hoogte was. Ook hij wilde er niet over beginnen, met als gevolg dat er voortdurend een bepaalde spanning tussen hen bestond. Beiden verzwegen de gebeurtenis, beiden zadelden zichzelf en de ander daardoor op met een angst- en schuldgevoelens, totdat ze uiteindelijk samen zowel letterlijk als figuurlijk bijna verzwolgen worden door het maar steeds stijgende rivierwater (metafoor voor toenemende psychische nood).

In het verlengde van deze thematiek ligt het nadenken over het bestaan. De hoofdpersoon stelt zichzelf allerlei vragen en doet allerlei uitspraken die betrekking hebben op aspecten van het leven, zoals de tijd, geluk, het geheugen, het huwelijk en intimiteit. Een paar voorbeelden ter illustratie: 'De tijd is een kromming, jaren geleden is dichterbij nu dan gister' (p. 119). 'Was een geluk dat gebaseerd was op het uitschakelen van cruciale aspecten van jezelf wel geluk?' (p. 113). 'Is er wel een garantie dat het waar is wat je je herinnert als je iets niet eerst vergeten bent geweest?' (p. 59-60). 'Een huwelijk was in heel veel gevallen niets anders dan een kinderachtig rollenspel' (p. 47). En: 'Openhartigheid en intimiteit zijn geen verlengde van elkaar' (p. 141).

Verder zijn de volgende motieven van belang:

Midlifecrisis
Emilia vertoont verschijnselen van een midlifecrisis (ze is 42, bevindt zich 'in het midden van haar leven'): ze is humeurig, ontevreden met haar werk, onzeker (bang controle te verliezen) en angstig en verwaarloost soms haar zoontjes (de bangige Leo en de vrolijke Osip).

Drank, drugs en medicijnen
Met behulp van drank en pillen probeert de hoofdpersoon tot rust te komen en haar angsten te onderdrukken. In haar jeugd rookte ze heroïne met haar broer Jacob.

Relaties
Emilia heeft een zeer intieme relatie met haar oudste broer, een koele relatie met haar vader en een steeds problematischer verhouding met haar man.

Eenzaamheid en isolement
Het gezin woont, afgezonderd van familie en vrienden, in een dorpje aan een rivier, op een afgelegen plek waar een reële kans op overstroming bestaat.

Natuurgeweld
De overstroming lijkt de hoofdpersoon en haar echtgenoot het leven te gaan kosten, maar ze worden op het nippertje gered. Het water lijkt alle narigheid weg te spoelen, waardoor een nieuw begin mogelijk is (water is niet alleen een symbool voor 'dood', maar ook voor 'leven' en zuivering of reiniging).

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel verwijst letterlijk naar de voortdurende regen die leidt tot een overstroming (het is 'noodweer'), figuurlijk naar zelfverdediging: de juridische term 'noodweer' geeft aan dat iemand zich mag verdedigen als hij wordt aangevallen. De 'verdediging' van de hoofdpersoon heeft de vorm van verzet tegen het bekendmaken van wat haar is overkomen: zwijgen uit zelfbehoud dus.

De roman heeft geen motto.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

Het verhaal bestaat uit 22 genummerde hoofdstukken die afwisselend in de tegenwoordige en verleden tijd zijn geschreven. Er worden geen jaartallen of data genoemd. Het gebruik van moderne communicatiemiddelen wijst erop dat de gebeurtenissen gesitueerd zijn in de huidige, moderne tijd. In het verhaalheden beslaat de vertelde tijd een periode van ongeveer een week. Het tijdsverloop is chronologisch, met een aantal terugblikken.

Plaatsen van handeling zijn Amsterdam en een dorpje aan een rivier. Het afgelegen, oude, vervallen huis van Emilia en Bruch staat buitendijks, vlak bij het water. Het is een symbolische of psychologische ruimte: symboliseert isolement en gevaar voor zowel materiële als psychische schade.

Het vertelperspectief is personaal: de lezer ziet vrijwel alles door de ogen van hoofdpersoon Emilia (zij is dus de 'focalisator': degene door wiens ogen de lezer alles ziet). Af en toe heeft de zij-figuur echter trekjes van een alwetende verteller, zoals in de slotalinea van hoofdstuk 19.

In de roman komt een aantal verwijzingen naar personen, werken en gebeurtenissen voor (intertekstualiteit), bijvoorbeeld op pagina 6, 11 en 159 (schrijver Tennessee Williams), pagina 35, 45, 142 en 143 (Adolphe Quetelet: zie de paragraaf 'Context'), pagina 41 (schrijfster Simone de Beauvoir), pagina 115 (de Watersnood van 1953) en pagina 157 (schrijver F. Dostojevski).

Top

Interpretatie : Personages

Hoofdpersoon Emilia Roovers (42 jaar) studeerde sociologie en werd statisticus. Ze had voor Bruch een verhouding met een getrouwde ex-docent. Haar moeder is overleden en ze heeft weinig contact met haar vaak klagende vader die aan de ziekte van Korsakov lijdt. Haar zwijgen over het verleden ondermijnt haar stabiliteit en zorgt ervoor dat ze (onnodig) in stilte lijdt; hoe hoger het water buiten stijgt, hoe verder ze geestelijk (vanbinnen) instort. Ze wil – in termen van de statistiek – geen 'gemiddeld mens' zijn: 'De normaalverdeling was helemaal niet het juiste model' (p. 158). Wel is ze een 'afwijkend' mens ofwel een 'outlier': ze wil die ene afschuwelijke ervaring uit haar leven filteren, omdat die anders haar hele verdere leven zou ontwrichten (zie ook de paragraaf 'Context').

Haar vier jaar oudere man Bruch is een lange, magere, knappe, innemende en meestal vriendelijke medisch specialist. Hij is daadkrachtig, hulpvaardig en bedenkt zo nodig oplossingen voor problemen.

Jacob is Emilia's acht jaar oudere lievelingsbroer, die altijd haar beschermer is gebleven. Hij is psychiater en getrouwd met de tien jaar oudere Lieke ('klein, fijn, elegant', p. 91), die rechter is. Viktor, de middelste van de drie, brak verschillende studies af en werkte bij een radiostation. Zijn Russische vriendin Olga is kernfysicus.

Emilia's collega's van het eerste uur bij SOS zijn Eddy, Josepha en Martijn. Eddy – getrouwd met juriste Yildiz – is de opdringerige en overspelige algemeen directeur die Emilia ook al eens heeft lastiggevallen, Josepha is gespecialiseerd in de voedselindustrie, Martijn is een rekenwonder en stapt later over naar een verzekeringsmaatschappij.

Sophie (een collega van Bruch, getrouwd met Douwe) is – in tegenstelling tot Emilia – een 'stabiele, sportieve vrouw' (p. 72).

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Marijke Schermer schrijft vlot en compact, zonder uitweidingen of uitleggerij. Ze verstaat de kunst van het weglaten en houdt de lezer tot aan het eind van het verhaal in spanning. Je hebt wel al snel in de gaten dat er onheil dreigt, maar niet wélk onheil. Er is sprake van verschillende stijlregisters, van zakelijke taal tot emotionerend taalgebruik, van wetenschappelijke termen tot 'oneliners' (zie de paragraaf 'Thematiek') en poëtische zinnen, zoals: 'Het miezerde een beetje maar het vocht gaf glans aan alle verschillende soorten groen en dwars door de wolken schoot af en toe een vlak zonlicht, dat glinsterde op de plassen op het slingerende wandelpad' (p. 37) en: 'Regendruppels slaan gaten in de spiegel, duizend stille waterkraters' (p. 103).

Aan de levensechte dialogen is te merken dat Schermer – die dramaturg van beroep is - een ervaren en bekwaam toneelschrijver is, zie bijvoorbeeld pagina 25, 33, 57, 61 en 123.

Een ander opvallend stijlkenmerk is de beeldspraak: de roman bevat veel fraaie metaforen en treffende vergelijkingen, zoals: 'paniek breekt als kippenvel uit op haar huid' (p. 13), 'Een gezin is een mal om je geluk in te gieten' (p. 105), 'Ze had lades open en dicht geschoven, geruisloos glijdend, als tongen die uitgestoken en weer ingetrokken worden' (p. 109) en: 'Hij is een vreemde, een man met een boek op een bed, een kluis' (p. 140).

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Marijke Schermer (1975) is dramaturg, toneelschrijver, toneeldocent aan de Schrijversvakschool en artistiek leider van toneelgroep 'het Oostblok' in Amsterdam. Haar veelgeprezen romandebuut Mensen in de zon gaat over een voormalige vriendengroep die na zo'n twintig jaar op uitnodiging van hun oudere vriend en weldoener weer bij elkaar komt. In de week die daaraan voorafgaat kijken ze allemaal terug op hun leven en komen er vooral pijnlijke herinneringen bij hen naar boven aan hun onderlinge relaties en een auto-ongeluk. In Schermers tweede roman ( Noodweer) spelen opnieuw pijnlijke zaken uit het verleden een belangrijke rol.

Top

Reacties

Schermer heeft volgens Maarten Moll ( Het Parool, 31 december 2016) 'door de kunst van het weglaten eigenlijk een veel dikkere roman geschreven.' Het oordeel van de recensenten over Noodweer is vrijwel onvoorwaardelijk lovend.

Marja Pruis ( De Groene Amsterdammer, 24 november 2016) noemt de roman 'een boek dat pijn doet. Opperst geluk en botte schending daarvan worden heel precies naast elkaar geplaatst. Onafwendbaar wordt afgestevend op een climax, die in deze roman óók de gedaante heeft van een overstroming, een natuurramp.' Pruis spreekt verder van 'een roman die je niet onberoerd kunt lezen'.

Jann Ruyters ( Trouw, 10 december 2016) is van mening dat Emilia's trauma en haar zwijgen 'vooral als motor [dienen] voor een kleine karakterstudie, een psychologisch onderzoek naar hoe goed mensen elkaar kunnen en willen kennen. Hoe hanteerbaar, noodzakelijk of kwalijk geheimen zijn.'

Thomas de Veen ( NRC Handelsblad, 21 oktober 2016) spreekt van 'uitmuntende literatuur' die uitstijgt 'boven de gemiddelde roman'. 'De roman voelt in alle opzichten klassiek en voorbeeldig. (...) Er zit zóveel in, meteen al en voortdurend: vooruitwijzingen, motieven, dubbelzinnigheden, intertekstualiteit.'

Ook Marjon Kok ( verstwee.nl ) is vol lof: 'Het verhaal – in taal die stroomt en vloeit en raakt – wordt steeds beklemmender. (...) Oplossingen worden in Noodweer niet gegeven. Daar is Marijke Schermer niet naar op zoek. Ze is een schrijver van vragen.'

Een klein puntje van kritiek heeft alleen Maria Vlaar ( De Standaard, 6 januari 2017). Ze vindt Noodweer 'een stuwend en overtuigend verhaal', maar: 'Iets meer onvoorspelbaarheid had de roman goed gedaan'.

Top

Context / Achtergronden

Tennessee Williams
Hoofdthema van het toneelwerk van deze Amerikaanse schrijver (1914-1983) is het conflict tussen werkelijkheid en illusie. De hoofdpersoon van A Streetcar named Desire ( Tramlijn Begeerte, 1947) is de ook in Noodweer (onder andere op pagina 6) genoemde Blanche DuBois. Zij verliest veel geld en aanzien, houdt een tijd de schijn op en vlucht dan naar haar zus Stella om aan het verleden – dat niet zo rooskleurig was – te ontsnappen: haar man pleegde zelfmoord, ze werd ervan verdacht dat ze een relatie met een leerling had en prostituee werd om zichzelf te kunnen onderhouden. Na een periode van hoog opgelopen spanningen wordt ze door Stella's man Stanley verkracht. Ze stort geestelijk volledig in en belandt in een kliniek. Duidelijke parallellen met Emilia uit Noodweer zijn verkrachting, geheimhouding en geestelijke neergang.

Adolphe Quetelet
De Belgische astronoom, meteoroloog, socioloog, wiskundige en statisticus Quetelet (1796-1874) werd beroemd door zijn nauwkeurig statistisch onderzoek van sociale verschijnselen (in Brussel staat een standbeeld van hem). Het begrip 'de gemiddelde mens' komt uit zijn invloedrijke boek Sur l'homme et le développement de ses facultés uit 1835. Hij introduceerde ook het begrip BMI (Body Mass Index), richtte het eerste grote statistische instituut ter wereld op en was de grondlegger van de moderne statistiek. Een 'outlier' (uitbijter of uitschieter) is een waarneming die niet bij de andere waarnemingen lijkt te passen en daardoor een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. De hoofdpersoon van Noodweer wordt met zo'n 'outlier' vergeleken.

Geheimen en overstromingen
Andere romans waarin ook een 'geheim' een belangrijke rol speelt, zijn onder andere Het geheim (1997) van Anna Enquist, Het diner (2009) van Herman Koch en De helleveeg (2013) van A.F.Th. van der Heijden.

Een overstroming staat centraal in romans als Het wassende water (1925) van Herman de Man, De verdronkene (2005) van Margriet de Moor en 1953 (2009) van Rik Launspach.

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Bauwer, Guus. ‘De mens als natuurverschijnsel’.
Op: tzum.info , 29 december 2016.

-Graaf, Ingrid van der. ‘Ongelooflijk sterk verhaal’.
Op: literairnederland.nl , 22 november 2016.

- Kok, Marjon. 'De veiligheid spoelt langzaam weg'.
Op: verstwee.nl , 31 oktober 2016.

- Piters, Miriam. 'Is transparantie een voorwaarde voor intimiteit?'.
Op: tzum.info , 29 december 2016.

- Pruis, Marja. 'Pijn'.
In: De Groene Amsterdammer, 24 november 2016.

- Ruyters, Jann. 'Intieme vreemden'.
In: Trouw, 10 december 2016.

- Veen, Thomas de. 'Maar hoe kan ze het hem nu nog vertellen?'.
In: NRC Handelsblad, 21 oktober 2016.

- Vlaar, Maria. 'Intimiteit bij watersnood'.
In: De Standaard, 6 januari 2017.

Interviews:

- Kan, Jeroen van. ‘Vpro Boeken’.
Op: npo.nl , 30 oktober 2016.

- Moll, Maarten. 'De zware last van verzwegen narigheid'.
In: Het Parool, 31 december 2016.

Internet:

- Website van Marijke Schermer.

Top

Vragen en discussietips

1. De titel van de roman was aanvankelijk 'Tot aan de lippen' (zie interview met Maarten Moll in Het Parool). Welk verband is er tussen deze titel en de thematiek?

2. Hoe denk je over het dilemma 'openhartigheid of zwijgen' als het gaat om een extreme of in elk geval zeer ingrijpende gebeurtenis?

3. Welk(e) effect(en) kan openhartigheid hebben in een relatie of op intimiteit?

4. De 'binnenwereld' van hoofdpersoon Emilia wordt uitvoerig beschreven. Kun je een beknopte karakterschets van haar maken?

5. Miriam Piters zegt op  tzum.info in haar recensie onder meer: 'Marijke Schermer maakt tussen de regels door allerlei vragen bij de lezer wakker'. Probeer er eens een aantal te formuleren.

6. Wat vind je van de manier waarop Jacob en Emilia met elkaar omgaan?

7. Emilia draagt een geheim met zich mee. Zijn er meer personages die dat doen?

8. Kun je uitleggen wat bedoeld wordt met 'de gemiddelde mens'? Voor welke personages geldt deze kwalificatie?

9. De slotzin 'Alles komt goed' doet denken aan een 'happy ending'. Vind je dat er inderdaad sprake is van een gesloten en gelukkig einde of is hier juist sprake van ironie en een open einde?

10. Vind je dat deze roman zich goed leent voor een verfilming of een (bewerking tot) toneelstuk? Welke facetten spelen in dat geval een belangrijke rol?

11. Volgens criticus Thomas de Veen ( NRC Handelsblad, 21 oktober 2016) roept Noodweer associaties op met het werk van Mensje van Keulen of Ian McEwan. Ben je het daarmee eens? Welke overeenkomsten zijn er?

Top