Terug

De eenzame postbode

De eenzame postbode

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Denis Thériault, De eenzame postbode. Meulenhoff, Amsterdam, 2016. Vertaald uit het Frans door Gertrud Maes en Martine Woudt. Oorspronkelijke titel: Le facteur émotif, 2005.

Bilodo is een 27-jarige Canadese postbode in Montréal, met als geheime passie het openstomen, lezen en kopiëren van brieven. Hij volgt de briefwisseling tussen Gaston Grandpré in Montréal en Ségolène uit Guadeloupe. Als Grandpré bij het posten van een brief voor de ogen van Bilodo wordt doodgereden, neemt Bilodo de plaats van Grandpré in. Hij huurt zijn huis en zet de briefwisseling voort. Als Ségolène haar komst naar Canada aankondigt, benauwt dat Bilodo zo dat hij bijna zelfmoord pleegt, maar hij bedenkt zich en schrijft Ségolène dat hij naar haar komst uitziet. Als hij deze brief wil posten, wordt hij net als Grandpré aangereden.

De 27-jarige Bilodo werkt al vijf jaar als postbode in Montréal. Hij hecht aan zijn dagelijkse routine en neemt zijn werk zeer serieus. Hij leidt een teruggetrokken leven, beoefent als hobby de kalligrafie en laat zich alleen door zijn collega Robert af en toe overhalen tot een avondje uit. Op de schuchtere toenaderingspogingen van serveerster Tanja in het restaurant waar de postmedewerkers altijd eten, gaat hij niet in. Zijn geheime passie is het openstomen, lezen en kopiëren van brieven die hij moet bezorgen. De verschillende soorten correspondentie fascineren hem en hij schrijft zelfs antwoorden, die hij nooit verstuurt. Maar geen enkele briefwisseling boeit hem zo als die tussen Gaston Grandpré uit Montréal en Ségolène, een lerares uit Guadeloupe. De brieven bestaan slechts uit haiku's, drieregelige gedichten volgens de klassieke Japanse dichtkunst. Bilodo leert ze uit zijn hoofd en verdiept zich steeds meer in deze versvorm. Na het zien van haar foto (ze heeft foto's met Grandpré uitgewisseld) wordt hij verliefd op de aantrekkelijke Ségolène. Bilodo kent Grandpré van gezicht uit de buurt, hij draagt altijd een rode kamerjas en oogt als een verstrooide, onverzorgde professor.

Bilodo verzamelt zoveel mogelijk informatie over Guadeloupe en leert zo het eiland goed kennen. Hij fantaseert over Ségolènes leven en hun romantische ontmoetingen. Van hem mag het altijd zo blijven, maar een tragisch ongeval gooit roet in het eten. Als Bilodo op een onweersdag zijn ronde doet, rent Grandpré ineens door de stortregen naar Robert, die de brievenbus aan het lichten is. In zijn haast om een brief te posten wordt Grandpré geschept door een vrachtwagen. Hij sterft ter plekke, met de brief in zijn hand. De toegesnelde postbodes zien hem nog op een vreemde manier lachen en horen hem iets brabbelen dat als 'verso ...' (p. 32) klinkt. Tot Bilodo's ontzetting spoelt de brief weg naar het riool, zijn band met Ségolène is verbroken.

De dagen erna beseft hij pas goed hoe eenzaam hij is. In een wanhoopspoging breekt hij 's nachts in Grandpré's verlaten appartement in, steelt Ségolènes brieven en foto en Grandpré's haiku's. Thuis bestudeert hij Grandpré's gedichten, die somberder van toon blijken dan die van Ségolène en hij kopieert Grandpré's handschrift. Hij probeert er zelf een te schrijven om het contact met Ségolène te herstellen en leeft zich zoveel mogelijk in Grandpré in.
Tijdens zijn postronde ziet hij dat diens appartement met inboedel te huur staat en hij huurt het. Het appartement is in Japanse stijl ingericht en Bilodo voelt zich er direct thuis. Hij blijft ploeteren op de haiku's totdat er een van een bezorgde Ségolène in de bus valt: wil Grandpré nog wel haar vriend zijn? Bilodo vindt een rode kimono in het appartement en als hij die aantrekt, krijgt hij eindelijk inspiratie. Hij stuurt een haiku en Ségolène trapt erin. De briefwisseling gaat als vanouds verder en Bilodo raakt helemaal op dreef, waarbij hij zich laat inspireren door de seizoenen.

In maart ontvangt hij van een Parijse uitgeverij een manuscript met zestig haiku's van Grandpré, getiteld Enso. Bilodo ontdekt dat dit zenfilosofische begrip staat voor geestelijke leegte, maar ook voor een eeuwigdurende cyclus. De bundel komt ondanks een zekere kwaliteit helaas niet voor publicatie in aanmerking. Bilodo besluit als postuum eerbetoon aan Grandpré een andere uitgever te zoeken. Ondertussen tilt hij de correspondentie met Ségolène, na een subtiele hint van haar kant, naar het niveau van de tanka. Deze vijfregelige versvorm is minder direct en op natuur en de zintuigen gericht dan de haiku, maar lyrischer en verfijnder en gericht op thema's en gevoelens als liefde en dood.
Na versturing van zijn eerste tanka, feitelijk een liefdesverklaring, twijfelt hij of hij niet te ver is gegaan. Met hulp van zijn collega Robert onderschept hij op het postkantoor de brief. Om Robert een plezier te doen, gaat hij mee naar de kroeg. Als hij de volgende ochtend katerig wakker wordt, zit Robert aan Bilodo's bureau grinnikend de haiku's te lezen. Bilodo zet hem eruit, maar Robert geeft een kopie van de tanka aan een verrukte Tanja. Bilodo durft niet te vertellen dat het gedicht niet voor haar is bedoeld. Als Tanja van Robert hoort hoe het echt zit, is ze woest. Robert heeft ondertussen de tanka gepost en Bilodo ontvangt van Ségolène een hartstochtelijke reactie. Hun briefwisseling wordt steeds erotischer.

Bilodo neemt een halfjaar verlof, komt de deur nauwelijks uit en schrijft als een bezetene. Dat gaat de hele zomer door, totdat Ségolène tot zijn grote schrik haar komst naar Canada aankondigt. Hij ziet zelfmoord als enige uitweg, maar net als hij zich thuis wil ophangen, komt Tanja langs om haar excuses aan te bieden en haar nieuwe adres te geven. Bilodo blijft passief, al voelt hij na haar vertrek toch een sprankje hoop op een ander leven. Als hij in de spiegel kijkt, ziet hij dat hij met zijn verwaarloosde uiterlijk enorm op Grandpré lijkt. Hij schrijft Ségolène alsnog dat hij naar haar komst uitkijkt en rent naar buiten om de brief te posten. Waarna zich hetzelfde ongeluk voordoet als met Grandpré. Dodelijk gewond realiseert Bilodo zich dat hij onderdeel is van een zich eeuwig herhalend patroon, een Enso, het woord dat Grandpré eigenlijk uitsprak. In de postbode die zich naast Robert over hem buigt, herkent hij zijn vroegere zelf. Hij hoopt dat deze postbode zijn brief zal redden en posten, zodat de cirkel doorbroken kan worden. Net als Grandpré moet hij lachen om de absurde situatie en sterft dan.

Top

Interpretatie : Thematiek

De eenzame postbode gaat over de angst om contacten met anderen aan te gaan en over de vlucht uit de eenzame werkelijkheid in een fantasiewereld. Bij Bilodo uit die vlucht zich in het stiekem lezen van andermans post, een soort voyeurisme op papier. 'Zo was het. Bilodo leefde via anderen. Liever dan de vaalheid van het werkelijke bestaan had hij zijn innerlijke feuilleton, dat zoveel kleuriger en rijker aan emoties was' (p. 16).
In plaats van in te gaan op Tanja's toenaderingspogingen kiest Bilodo liever voor een virtuele relatie op afstand, met Ségolène. Zij is voor hem de ideale liefde, over wie hij eindeloos kan fantaseren omdat hij haar nooit zal ontmoeten. En dat vindt hij wel zo veilig. 'Het enige wat hij wenste was dat de aangename status quo zou voortduren, dat niets zijn zalige rust kwam verstoren' (p. 27). De aankondiging van Ségolènes komst dwingt hem de werkelijkheid onder ogen te zien, maar hij kiest, als een plan om zelfmoord te gaan plegen mislukt, opnieuw voor een vlucht in de fantasie (doorgaan als Grandpré).
Daarmee is de noodlottige cirkel van de Enso, de lus van de tijd waarin Bilodo als het ware gevangenzit en dat een belangrijk motief is in het verhaal, weer rond. De Enso symboliseert ook Bilodo's onmacht, of misschien angst, om uit zijn eenzaamheid te breken en een andere wending aan zijn leven te geven.
De haiku, een drieregelige versvorm uit de klassieke Japanse dichtkunst (meer hierover in de paragraaf 'Context') is een ander belangrijk motief en vormt de schakel tussen Bilodo en Ségolène. 

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

De titel zegt het al: de hoofdpersoon is een eenzame postbode.
Het boek is opgedragen aan Louise en Guy.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De novelle bestaat uit 23 genummerde hoofdstukken en is geschreven in de verleden tijd en derde persoon enkelvoud. Het vertelperspectief ligt bij de hoofdpersoon Bilodo. Het verhaal speelt in Montréal en beslaat precies een jaar, beginnend en eindigend in de nazomer. De opbouw weerspiegelt het thema van de 'Enso, de lus, het cyclische karakter van het universum, het eeuwige herbegin, de voortdurende terugkeer naar het vertrekpunt' (p. 86). Dat vertrekpunt is het dodelijke ongeluk waarmee het verhaal opent en besluit, een soort literaire variant van het Droste-effect (het oneindige plaatje). Zowel het openings- als slothoofdstuk opent met Grandpré's gedicht over de tijd die lussen maakt. Het verhaal wordt afgewisseld met de gedichten die Grandpré/Bilodo en Ségolène uitwisselen. De gedichten en de opbouw van de novelle, met daarin aandacht voor de opeenvolgende seizoenen, geven het verhaal ritme. 

Top

Interpretatie : Personages

Bilodo, de postbode, is een eenzame, gesloten jongeman, wiens leven alleen kleur krijgt door het lezen van andermans post. Hij 'leefde via anderen' (p.16).

Gaston Grandpré is de man wiens plaats Bilodo inneemt. Een zonderlinge figuur, kenner en schrijver van haiku's, die zichzelf verwaarloost.

Ségolène is een lerares uit Guadeloupe, Bilodo's grote liefde. De lezer leert haar alleen via de gedichten en Bilodo's fantasieën kennen.

Robert is Bilodo's collega, vriend en tegenpool.

Tanja is de verlegen serveerster uit de Madelinot, die heimelijk verliefd is op Bilodo.

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Thériault heeft een onopgesmukte stijl met redelijk korte zinnen, maar schrijft vaak ook heel lyrisch. Vooral als hij beschrijft wat de haiku's met Bilodo doen, bijvoorbeeld in de passage over de walvissen op pagina 76. De vele gedichten versterken het poëtische karakter van de novelle. Ze symboliseren het verstrijken van de seizoenen en de steeds intenser wordende relatie tussen Bilodo en Ségolène, zoals ook Bilodo's haiku op pagina 122 mooi samenvat. Ze tasten elkaar eerst voorzichtig af en gooien ten slotte alle remmen los in hun erotische tanka's. Dialogen zijn er niet (afgezien van een enkele opmerking of uitroep), de briefwisseling en de vragen die Bilodo zichzelf voortdurend stelt, zijn eigenlijk de enige dialogen in het verhaal.
De auteur sluit bijna alle hoofdstukken af met een cliffhanger (een spannende of verrassende wending die uitnodigt tot doorlezen). Bilodo's toenemende gelijkenis met Grandpré en de ontknoping geven het verhaal een magisch-realistisch tintje.

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Denis Thériault (1959) is een Canadese auteur en scenarist. Zijn eerste roman, L'Iguane (2001), sleepte in Canada enkele literaire prijzen in de wacht. De eenzame postbode is zijn tweede boek. In maart 2017 verscheen bij uitgeverij Meulenhoff De verloofde van de postbode ( La Fiancée du Facteur), waarin dezelfde personages opduiken en Tanja de hoofdpersoon is.

Top

Reacties

De eenzame postbode kreeg weinig aandacht, maar de recensies zijn overwegend positief vanwege de elegante, filosofische stijl en de verrassende ontknoping. 'Een charmant en knap geschreven boekje met bitterzoete levensles', schrijft Wineke de Boer in  de Volkskrant  (24 september 2016). De Boer vindt de novelle echter te geconstrueerd: 'Hier en daar weet Thériault te ontroeren maar hij is teveel bezig met zijn verhaal rond maken en het vooral ook mooi op te schrijven, waardoor het een cerebrale oefening lijkt'.
Ook Thomas van Houwelingen ( cleeft.nl , 12 oktober 2016) heeft een kritiekpunt: het aantal gedichten in het boek had van hem wel wat minder gekund.
Guus Bauer ( Tzum.info , 8 september 2016) vindt  De eenzame postbode juist 'een zuiver geschreven verhaal, een volmaakte cirkelvertelling. Geen woord teveel, soepel, natuurlijk, een aangename cadans. Teder en krachtig tegelijk, net als een haiku.'
'Een kleine roman, groot van inhoud en met een verrassende afloop', vindt Guy Doms, op  hebban.nl  (19 september 2016). 'Elk woord wordt met precisie afgewogen, geen franjes om het geheel op te vrolijken.'
Roeland Sprey ( Dagblad van het Noorden, 9 september 2016) vindt het gegeven van geheime fantasieën over de ander aansprekend en prijst de manier waarop Thériault fantasie en werkelijkheid, heden en verleden in elkaar laat overlopen.

Top

Context / Achtergronden

De haiku is een klassiek Japans gedicht van drie versregels, waarvan de eerste en de derde vijf lettergrepen hebben en de tweede zeven. Deze door de zenfilosofie geïnspireerde dichtvorm is in de zeventiende eeuw ontstaan als wedijver tussen dichters, van wie Matsuo Bashō (1644-1694) de bekendste is. Haiku's geven de sfeer en het moment weer binnen de natuur in de verschillende seizoenen en vangen zowel het onveranderlijke als het tijdelijke. Bij uitgeverij Meulenhoff verschenen verschillende bloemlezingen van J. van Tooren, waaronder Van de herfst die voorbijgaat (1996) en Haiku. Een jonge maan (1973, vele herdrukken). De dichtkunst wordt nog steeds beoefend, in Japan maar ook in andere landen, waaronder Nederland. Meer informatie is te vinden op de website ( haiku.nl ) van de Haiku Kring Nederland.

Top

Voor wie meer wil weten

Nederlandse recensies:

- Bauer, Guus. 'De haiku's van de postbode'.
Op: Tzum.info , 8 september 2016.

- Boer, Wineke de. 'Charmant boekje met bitterzoete levensles'. 
In: de Volkskrant, 24 september 2016.
Op: volkskrant.nl , 24 september 2016.

- Doms, Guy. 'Van de haiku naar de liefde. Een kleine stap voor Thériault!'.
Op: hebban.nl , 19 september 2016.

- Houwelingen, Thomas van. 'Japanse dichtkunst uitgelegd in "De eenzame postbode"'.
Op: cleeft.nl , 12 oktober 2016.

- Sprey, Roeland. 'De lussen van de tijd'.
In: Dagblad van het Noorden, 9 september 2016.

Buitenlandse recensies:

- Gooderham, W.B. 'The peculiar life of the lonely postman'.
Op: theguardian.com , 14 oktober 2016.

Over de auteur:

- wikipedia.org

Top

Vragen en discussietips

1. Wat vind je van de hoofdpersoon en zijn geheime passie, heeft hij je sympathie?

2. De haiku geeft zowel het onveranderlijke als het tijdelijke weer. Hoe doet het verhaal in deze novelle dat?

3. Hoe zou je de gedichten van Grandpré/Bilodo en Ségolène karakteriseren, waarin zit het verschil in toon?

4. Denk je dat Bilodo aan het slot het patroon van de Enso nog heeft kunnen doorbreken, zoals hij vlak voor zijn dood hoopt?

5. Bilodo houdt het meest van de maand mei (zie p. 113). Wat zegt dat over hem?

6. Welk beeld van Ségolène krijg je aan de hand van haar gedichten?

7. Wat zit er volgens jou achter Bilodo's angst om echte relaties aan te gaan?

8. Heeft Thériault inderdaad te veel gedichten in zijn verhaal opgenomen, zoals een recensent (Thomas van Houwelingen, cleeft.nl , 12 oktober 2016) opmerkt?

9. Volgens recensent Wineke de Boer ( de Volkskrant , 24 september 2016) weet Thériault weliswaar te ontroeren, maar is zijn verhaal te veel een cerebrale oefening. Wat is jouw mening?

10. Wat is die 'bitterzoete levensles' die Thériault volgens Wineke de Boer ( de Volkskrant , 24 september 2016) zijn lezers meegeeft?

Top