Terug

Badwater

Badwater

Index

 1. Samenvatting
 2. Interpretatie: Thematiek
 3. Interpretatie: Titel en Motto
 4. Interpretatie: Structuur en Techniek
 5. Interpretatie: Personages
 6. Interpretatie: Taal en Stijl
 7. Interpretatie: Situering binnen het werk
 8. Reacties
 9. Context
 10. Voor wie meer wil weten
 11. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Guurtje Leguijt, Badwater. Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer, 2012, derde druk.

De twintigjarige Emma heeft een nare jeugd gehad bij een alcoholische moeder en een stiefvader die haar misbruikte. Net voor haar eindexamen havo loopt ze van huis weg. Na anderhalf jaar dakloos te hebben rondgezworven vindt ze met behulp van een maatschappelijk werkster een baan en een flat. Ze beseft dat ze weinig weet over haar verleden en haar biologische vader en gaat daarom op zoek naar antwoorden. Haar vader blijkt niet dood te zijn, zoals haar moeder had verteld, en van haar bestaan te weten. Ze ontmoet hem, maar beseft al snel dat ze niet veel van hem moet verwachten. Teleurgesteld maar gesterkt in zichzelf verbreekt ze daarom het contact met hem.

De twintigjarige Emma, die officieel Madonna heet, werkt als schoonmaakster op een kunstacademie en woont in de opbergruimte van haar flat. Elke ochtend maakt ze een tramrit waarbij ze telkens dezelfde mensen ontmoet. Als er een man tegenover haar gaat zitten die borduurt en de mensen aanspreekt, voelt Emma zich ongemakkelijk. Ze is erg op zichzelf en mijdt het contact met mensen.

Emma heeft een moeilijke jeugd gehad, met een alcoholische moeder, een stiefvader die haar misbruikte en een afwezige biologische vader. Als kind wist ze niet beter dan dat moeders ziek zijn en hun medicijn uit een fles bij de supermarkt halen, maar als ze groter wordt, begrijpt ze dat dit drankgebruik niet normaal is. Net voor haar eindexamen havo loopt ze van huis weg, nadat haar moeder haar geslagen heeft. Anderhalf jaar lang zwerft ze in een nabij gelegen stad rond en sluit zich aan bij een stel zwerfjongeren. Ze raakt bevriend met Brace, die is weggelopen van huis omdat haar broer haar misbruikte, en met Jeremia, die haar misbruikt.

Als ze maatschappelijk werkster Ellen ontmoet, verandert haar leven ten goede. Ellen zorgt voor werk en een woning voor Emma, die zich sindsdien al anderhalf jaar prima redt. Als Emma Ellen tegenkomt, hoort ze dat Brace een ongeluk heeft gehad en nu revalideert. Ze woont inmiddels weer thuis. Emma zoekt haar op en hernieuwt het contact.

Als Emma op de kunstacademie een meisje hoort praten over wortels, oorsprong en afkomst, beseft ze dat ze hier weinig van weet. Haar moeder heeft verteld dat haar vader gestorven is, maar verzint verhalen over de manier waarop. Emma besluit haar oude buren en moeder op te zoeken om meer te weten te komen over haar verleden. Ze maakt hierbij foto’s zodat haar zoektocht gedocumenteerd wordt

De reis alleen al kost haar veel moeite, omdat het verleden nare herinneringen oproept. De juffrouw op de basisschool was lief voor haar en af en toe kwam er iemand van maatschappelijk werk, maar verder bekommerde niemand zich om haar. Haar moeder voerde altijd een effectief toneelstukje op als er iemand kwam controleren hoe het ermee ging. Niemand in haar omgeving wist hoezeer ze verwaarloosd werd. Haar moeder sloot haar voor straf regelmatig op in de kelder, waar ze haar dan uren liet zitten. Emma hield dan als troost een plastic legomannetje vastgeklemd in haar hand. Dit heeft ze nog steeds, voor de moeilijke momenten. Ook heeft ze niemand ooit verteld over haar stiefvader Gerrit, die veiligheid leek te bieden, maar haar jarenlang misbruikt heeft.

Op haar werk op de kunstacademie heeft ze nu last van haar baas, die aan haar zit en seksueel getinte opmerkingen maakt. Ze laat dit gebeuren omdat ze niet weet hoe ze zich ertegen moet verzetten.

Emma vertelt de oude buurvrouw dat ze onderzoek doet voor school. De vrouw vertelt dat er bij Emma thuis ooit een incident was met een ingetrapte kelderdeur. Emma gaat daarna naar haar moeder. Die vertelt haar dat ze ooit eens de kelderdeursleutel kwijt was terwijl de reiswieg, met Emma erin, in de kelder stond.

Emma vertrekt met meer vragen dan antwoorden. Ze besluit bij de gemeente naar haar vader te informeren maar heeft hiervoor meer informatie nodig. Opnieuw gaat ze bij haar moeder langs en krijgt te horen dat haar vader Marko heette.

De dagelijkse routine geeft Emma een beetje rust. Ze kijkt tijdens haar tramritje 's ochtends naar de schooljongen, de beveiligingsbeambte, de student die in contact met haar probeerde te komen maar die ze heeft afgewezen en de man die borduurt. Ook beleeft ze prettige momenten in de kantine als ze van kantinejuffrouw Grace lekkers toegestopt krijgt.

Emma besluit terug te gaan naar de oude buurvrouw. Die vertelt dat haar vader helemaal niet overleden is en wel wist van haar bestaan. Dan haalt ze haar geboortebewijs op en googelt de naam van haar vader. Hij blijkt les te geven aan een conservatorium in de buurt. Ze gaat erheen, krijgt het adres van een kerk waar hij zal spelen en ziet daar voor het eerst haar vader. Hij is verdwenen voordat ze hem kan spreken en dus besluit ze, om een reis te besparen, zich die nacht te laten insluiten in de kerk.

De volgende dag is haar vader blij verrast haar te zien en zegt dat ze ook grootouders heeft. Ook hierover had haar moeder gelogen. Hij vertelt zijn kant van het verhaal. Hij was jonger dan haar moeder en zij dumpte hem nadat ze Emma hadden gekregen. Zijn ouders wilden dat hij bij Emma's moeder uit de buurt bleef en schakelden jeugdzorg in. Emma's moeder had haar eigen ouders al de deur gewezen omdat ze zich te veel met haar bemoeiden. Emma is inderdaad als baby in de kelder opgesloten. Ze lag echter niet in een comfortabele reiswieg, maar op een dunne deken en was zwaar onderkoeld. De politie heeft haar meegenomen, maar heeft haar na een week teruggebracht naar haar moeder.

Emma voelt zich gelukkig nu ze een vader heeft. Hierdoor gesterkt, rekent ze gelijk af met haar opdringerige baas. Als die aan haar zit, slaat ze hem van zich af en roept om hulp. De studenten die toesnellen waarschuwen de politie, die de man inrekent. In de tram groet Emma nu niet alleen de mensen, maar doet ze zelfs een poging tot een gesprek.

Als ze haar vader weer ziet, vertelt hij haar dat haar grootouders van moederskant zijn gestorven. Als Emma vraagt of ze zijn vrouw en kinderen kan ontmoeten, zegt hij dat hij niet te hard van stapel wil lopen. Emma belt hem later terug om hem te vragen wat hij daarmee bedoelt. Dan blijkt dat hij zijn vrouw nooit over Emma heeft verteld en dat zijn eigen vader geen contact wil met Emma. Emma is zwaar teleurgesteld dat haar vader niet voor haar is opgekomen en beseft dat ze niet veel van hem kan verwachten. Ze breekt het gesprek af en gooit haar mobiel in een vijver. Als ze opkijkt, ziet ze de man uit de tram aan de overkant op een bankje zitten.

Top

Interpretatie : Thematiek

De rode draad in Badwater is de zoektocht van Emma naar haar wortels, en daarmee naar haar identiteit. Een gesprek tussen studenten op de kunstacademie dat ze toevallig opvangt, zet dit in gang. Opeens wil ze meer weten over haar verleden en vooral over haar vader, van wie haar moeder heeft verteld dat hij is gestorven. Ze beseft dat ze geen liefde heeft gekend en altijd voor zichzelf heeft moeten zorgen. Als kind verlangde ze naar veiligheid en geborgenheid, maar dit werd haar niet gegund. In haar tijd als dakloze leerde ze nog meer op zichzelf te vertrouwen, maar ze voelt zich nog steeds niet op haar plek in de wereld. Zo slaapt ze nog in de kelderbox van haar flat, omdat ze zich daar veiliger voelt.

Haar vader, die nog blijkt te leven, voldoet maar voor een deel aan het ideaalbeeld dat ze van hem heeft. Hij is aardig en warm, maar komt niet voor haar op. Hij heeft haar vroeger niet geholpen en betrekt haar ook nu niet bij zijn leven. Toch krijgt ze door het feit dat ze een vader heeft, een enorme dosis zelfvertrouwen. Nu hoort ze bij al die kinderen met een vader.

De roman vertelt ook over het misbruik dat er gemaakt wordt van kwetsbare kinderen/jongvolwassenen. Zo wordt Emma zowel misbruikt door haar stiefvader als door zwerfjongere Jeremia (in ruil voor bescherming) én door haar baas.

Tijdens haar zoektocht vindt Emma steun bij vertrouwde patronen, zoals de tramritjes. De mensen die ze hier bijna dagelijks tegenkomt zijn voor haar een soort familie geworden. En ze bezit nog steeds het legomannetje, dat haar als kind hielp tijdens donkere en nare periodes.

Ten slotte is er door de hele roman heen het geloof, dat voor Emma belangrijk is. Al op de basisschool raakte ze gefascineerd door het idee dat God de vader is, omdat ze zelf geen vader had. Ook heeft ze steun aan verschillende Bijbelverhalen, die haar inzicht geven in haar leven. Emma denkt tijdens haar zoektocht regelmatig over de godsdienstlessen van vroeger en komt in verschillende kerken. Haar geloof is in de kiem aanwezig, maar komt (nog) niet tot uitdrukking in haar leven. De bordurende man uit de tram lijkt een soort engel te zijn, die haar met tekens op weg helpt.

Top

Interpretatie : Titel en Motto's

Op de middelbare school kreeg Emma bij de godsdienstles een flesje bronwater met een blanco etiket. De opdracht hierbij was een 'ontwerp te maken, een tekst of een tekening, die meer over de inhoud van het flesje zou zeggen dan dat het alleen maar bronwater was' (p. 239). Emma zocht in de Bijbel het fragment op waarin over badwater gesproken werd: 'Er was iets met genezend badwater maar Jezus' macht steeg daar nog bovenuit' (p. 239). Als ze er verder over filosofeert, denkt ze na over 'kind' en 'badwater': 'Het troebele, krachteloze sopje dat overbleef na de afwas van drie dagen vroeg inderdaad om weggegooid te worden' (p. 240). Wat ze uiteindelijk op het etiket heeft gezet, weet ze niet meer.

In Johannes 5:2 wordt de bron in Jeruzalem genoemd, bekend als het badwater van Bethesda. Dit water had God door een engel laten aanraken, waardoor het geneeskrachtig werd. Eén man lag jarenlang in dit badwater, zonder dat hij genas. Als Jezus Bethesda bezoekt, ziet hij juist deze man tussen alle anderen en geneest hem, na hem gevraagd te hebben of hij gezond wil worden. 

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit 33 genummerde hoofdstukken, waarin heden en verleden elkaar afwisselen. De ik-verteller is Emma, die veel nadenkt over zichzelf en haar verleden. Dit gebeurt door middel van korte, fragmentarische flashbacks. Het speelt zich waarschijnlijk af rond 2010, hoewel er geen jaartal genoemd wordt. Het verleden waarover Emma nadenkt, zijn de voorafgaande twintig jaar, waarin ze opgroeide. Hieruit worden bepaalde fragmenten uitgelicht: haar vroegste jeugd, toen ze zeventien was, en haar tijd als dakloze. Deze stukken maken helder waarmee Emma te kampen heeft. De tramritjes die Emma maakt vormen een schakel tussen heden en verleden: tijdens de ritten denkt ze vaak aan haar verleden.

Emma woont in een middelgrote stad die niet bij naam genoemd wordt. Ook het dorp waar ze opgroeit, en nu vlakbij woont, blijft naamloos. Haar vader woont in een grotere stad in het midden van het land.

Top

Interpretatie : Personages

Emma is het hoofdpersonage. Ze heet officieel Madonna, naar de zangeres waar haar moeder groot fan van is. Nadat ze is weggelopen noemt ze zichzelf Emma, omdat ze haar verleden achter zich wil laten. Emma is intelligent, kan haar gedachten en gevoelens goed verwoorden en heeft een grote mensenkennis. Maar omdat ze niet weet wat het is om op te groeien in een liefdevol gezin, weet ze ook niet altijd wat ze wel of niet moet verdragen. Zo weet ze niet anders dan dat mannen misbruik van je maken. Tijdens haar zoektocht wordt ze sterker en zelfbewuster. Aan het eind is ze in staat om echt voor zichzelf te kiezen en de toekomst vol vertrouwen in te gaan.

Haar moeder Debbie is een alcoholiste. In haar jeugd heeft ze alle kansen gehad, maar de drank heeft haar gesloopt. Ze toont geen liefde voor haar kind en verwaarloost en mishandelt haar. Ze is egoïstisch en niet in staat zichzelf te veranderen.

Emma's vader Marko is een aardige man, die weinig ruggengraat toont. Hij laat zich domineren door zijn vader, die zijn leven nog steeds bepaalt. Marko laat de dingen gebeuren en kiest niet echt voor zijn dochter.

Stiefvader Gerrit leek een aardige man, maar misbruikte Emma jarenlang. Ook Jeremia, een harde, dakloze jongen, misbruikte Emma. En Emma's baas, die naamloos blijft, randde haar ook regelmatig aan.

Brace, het dakloze meisje met wie Emma ook optrok, is lief, naïef en optimistisch.

Op de kunstacademie bekommert kantinejuffrouw Grace zich om Emma. Ze is lief, hartelijk en zorgzaam.

In de tram treft Emma elke dag dezelfde mensen. Er is een student die niet veel zegt maar haar leuk vindt, een schooljongen die optimistisch en leergierig is, een beveiligingsbeambte die rust en vertrouwen uitstraalt en een man, die pas sinds kort meerijdt, die borduurt. Deze laatste lijkt een bijzonder connectie met Emma te hebben. Hij maakt contact met haar, en als zijn knie tegen de hare stoot, lijkt hij tevreden te zijn als Emma een soort stroomstoot voelt. Ook zit hij aan het eind op een bankje in het park, waar Emma ook is. De man lijkt een soort engel te zijn, die op pad is gestuurd om Emma tijdens haar zoektocht te begeleiden.

Haar flat verhuurt Emma onder aan een student die elk weekend verwend wordt door zijn familie. Hij staat daarmee in scherp contrast met de zelfstandige, eenzame Emma. 

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

Guurtje Leguijt schrijft helder, en laat de ik-verteller via associaties van verleden naar heden springen, zodat de overgangen vloeiend verlopen en er een mozaïek aan verhalen ontstaat. Hierin gebruikt ze veel symboliek (zie ook paragraaf 'Thematiek').

Bij dialogen laat ze Emma veel nadenken over wat er gezegd wordt, en wat er mee wordt bedoeld. Ook laat ze hiermee zien hoe gewiekst Emma kan zijn. Als Emma Ellen tegenkomt, vertelt ze bijvoorbeeld dat ze naar haar geboortedorp is geweest. Meteen daarna denkt ze: 'Mijn woordkeus is fout, "geboortedorp" klinkt te afstandelijk. Het maakt haar scherp in plaats van dat het haar afleidt' (p. 82). Emma's toon en gedachten maken ook duidelijk hoezeer ze op haar hoede is, en hoe wantrouwend ze tegenover mensen staat. 

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Guurtje Leguijt (Krommenie, 1961) heeft na de pabo lesgegeven aan verstandelijk gehandicapten en als vormingsleider gewerkt bij een instituut voor sociaal zwakke jongeren. Toen ze kinderen kreeg is ze gestopt met werken.

Al van jongs af aan schreef ze graag verhalen. Ze besloot enkele verhalen op te sturen naar een uitgeverij nadat ze ergens las dat er weinig (moderne) kinderboeken zijn met christelijke normen en waarden. Zelf is ze lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het contact met de uitgever leidde in 1999 tot haar debuut Heibel in mijn hoofd, over een autistische jongen die worstelt met zichzelf. Vanaf dat moment publiceert ze met regelmaat kinderboeken waarin jongeren en hun problemen op een invoelende, herkenbare manier beschreven worden. Haar vlotte stijl en sociale thema's trekken vele lezers. Enkele titels van haar kinderboeken zijn: Speurwerk (2000), Vechten tegen pesten (2001), Dat overkomt mij niet (2005).

Inmiddels schrijft ze ook romans voor (jong)volwassenen, zoals De luistervogel (2003) en Kantelkind (2004). Voor Niemandsland (2007) won ze de Publieksprijs Christelijk Boek 2008. Nadat ze in 2014 een burn-out kreeg, schreef ze hierover Steekje los? (2016), met daarin tips en ervaringen.

Top

Reacties

In het Reformatorisch Dagblad (24 september 2011) staat: 'Een prachtige, realistische zoektocht, die haar misschien niet dichter bij een zorgeloos leven brengt, maar wel dichter bij zichzelf. Misschien ook dichter bij een God Die Wel onvoorwaardelijk liefheeft.'

Bart van der Bruggen ( Leesideeën Offline, 15 maart 2012) vindt het boek 'indrukwekkend, en ook nog eens meesterlijk geschreven. Het raakt je tot diep in je binnenste. (...) Dit boek is een waarschuwing voor wie worstelt met het verleden, en voor iedereen een aanrader.'

Mieke Wilcke-van der Linden ( Nederlands Dagblad, 7 oktober 2011) ziet dat de auteur 'als schrijfster een duidelijke ontwikkeling doormaakt'. Ze laat de lezer in Badwater 'meer meedenken in plaats van zelf veel in te vullen'. Badwater is volgens haar 'een indringende roman', 'knap gedoseerd en met associatieve overgangen'. Ze ziet dat Leguijt de zoektocht van Emma 'integer en geloofwaardig' beschrijft, waardoor je als lezer 'intensief meeleeft'. Ook prijst ze de 'suggestieve en beeldende stijl'. Puntje van kritiek is volgens haar: 'Sommige symbolen zoals de symboliek van de titel komen echter wat geforceerd over'. Leguijt heeft nog steeds 'de neiging metaforen die voor zichzelf spreken, uit te leggen'. Ook denkt deze criticus dat de roman 'aan kracht [had] gewonnen, als ze bepaalde verhaallijnen, zoals Emma's herinneringen aan haar straatleven, had ingekort'.

Top

Context / Achtergronden

In december 2016 meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in Nederland naar schatting 31.000 daklozen zijn in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Opmerkelijk is dat er meer jongere daklozen zijn bijgekomen en dat hieronder het percentage mensen met een niet-westerse achtergrond is toegenomen.

In 2016 waren er naar schatting 12.400 dakloze jongeren in Nederland, 41% van het totaal aantal daklozen. Bijna de helft van deze jongeren zijn te vinden in een van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag).

Helaas is de opvangcapaciteit die gemeenten tot hun beschikking hebben vaak ontoereikend voor het grote aantal dakloze jongeren, waardoor deze noodgedwongen op straat moeten leven. 

Top

Voor wie meer wil weten

Recensies:

- Bruggen, Bart van der. ' Badwater'.
In: Leesideeën Offline, 15 maart 2012.

- 'Indringend boek, schrijnend verhaal'.
In: Reformatorisch Dagblad, 24 september 2011.

- Wilcke-van der Linden, Mieke. 'Mensen die van mij houden zijn zeldzaam'.
In: Nederlands Dagblad, 7 oktober 2011.

Internet:

- De website van Guurtje Leguijt.

- Informatie over dakloze jongeren op de site van het CBS.

Top

Vragen en discussietips

1. Emma heeft haar hele leven gefantaseerd over een vader die van haar hield. Nu ze hem gevonden heeft, valt hij tegen. Denk je dat haar verwachtingen realistisch waren? Hoe denk je dat het contact tussen haar en haar vader verder zal verlopen?

2. Wat is het belang van de tramritjes die Emma bijna dagelijks maakt en van de mensen die ze hierbij telkens weer tegenkomt?

3. Emma ziet in de opslagruimte op de kunstacademie allerlei kunstwerken. Ze denkt: 'Ik voel me thuis tussen deze spullen, hoe kan het gebeuren dat je een concept en scheppingsdrang combineert tot iets unieks en het vervolgens vergeet?' (p. 246). Wat is jouw antwoord hierop? Wat heeft deze vraag te maken met haar zoektocht?

4. Haar zoektocht naar haar oorsprong legt Emma vast met foto's. Waarom doet ze dit? Waar maakt ze voornamelijk foto's van en waarom?

5. Recensent Mieke Wilcke-van der Linden ( Nederlands Dagblad, 7 oktober 2011) denkt dat de roman 'aan kracht [had] gewonnen' als de auteur 'bepaalde verhaallijnen, zoals Emma's herinneringen aan haar straatleven, had ingekort'. In hoeverre ben je het hiermee eens?

6. Als Emma haar vader hoort spelen met andere muzikanten, denkt ze: 'Voor het eerst in mijn leven voel ik mij volkomen onderdeel van een groter geheel, niet meer anders, niet meer alleen' (p. 277). Waarom voelt ze dit volgens jou? Met welk groter geheel voel jij je verbonden, en hoe is dat voor jou?

7. Emma heeft een flat, maar heeft deze onderverhuurd aan een student. Zelf woont ze in de kelderbox van haar flat. Waarom doet ze dit?

8. Er zijn in Nederland veel dakloze jongeren. Hoe denk jij dat hun leven eruit ziet? Wat zou jij kunnen doen om deze jongeren te helpen?

9. Op de middelbare school kreeg Emma bij de godsdienstles een flesje bronwater met een blanco etiket. De opdracht hierbij was een 'ontwerp te maken, een tekst of een tekening, die meer over de inhoud van het flesje zou zeggen dan dat het alleen maar bronwater was' (p. 239). Wat zou jij op dit etiket zetten?

10. Emma denkt regelmatig na over het geloof en de godsdienstlessen van vroeger. Zou je haar gelovig noemen? Ben jij gelovig? Zo ja, hoe uit zich dat? In hoeverre helpt het geloof jou in het leven?

Top