Terug

Dorsvloer vol confetti

Dorsvloer vol confetti

Index

  1. Samenvatting
  2. Interpretatie: Thematiek
  3. Interpretatie: Structuur en Techniek
  4. Interpretatie: Personages
  5. Interpretatie: Taal en Stijl
  6. Interpretatie: Situering binnen het werk
  7. Reacties
  8. Context
  9. Voor wie meer wil weten
  10. Vragen en discussietips

Samenvatting

Voor deze bespreking is gebruikgemaakt van: Franca Treur, Dorsvloer vol confetti. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2009.

Dorsvloer vol confetti bestaat uit achttien hoofdstukken. Er is geen sprake van een duidelijke verhaallijn. In de onderstaande samenvatting wordt daarom telkens een korte samenvatting per hoofdstuk gegeven.

Een nachthutje in de komkommerhof
Katelijne Minderhoud is twaalf jaar oud. Ze heeft zes broers en woont samen met hen en haar vader en moeder in een boerderij op het Zeeuwse platteland. De kerk en het geloof spelen een grote rol in het boerengezin. Elke dag wordt er uit de Bijbel gelezen en op zondag gaan ze twee keer naar de kerk. Tussen de kerkdiensten door doet de familie een middagdutje. Op de zondagmiddag die beschreven wordt in dit hoofdstuk, stopt er juist dan een auto voor hun deur. Het Duitse gezin dat uitstapt zoekt een plek om hun tent een nacht op te zetten, omdat ze nergens anders terechtkunnen. Katelijne weet dat haar ouders ertegen zullen zijn, maar omdat zij slapen en Katelijne als enige van de familie wakker is, geeft zij het gezin toch toestemming hun tent op te zetten. Ze denkt haar beslissing goed te kunnen praten door het verhaal van de Emmaüsgangers uit de Bijbel: 'De Emmaüsgangers herkenden de Heere Jezus ook niet toen Hij met hen mee wandelde en toen ze Hem in huis uitnodigden' (p. 20). Ze hoopt dat de preek die zondag over de Barmhartige Samaritaan zal gaan, maar er wordt over iets anders gepreekt: over een nachthutje in de komkommerhof. En ook dat verhaal weet Katelijne meteen toe te passen op de situatie: 'we moeten een nachthutje in de komkommerhof zijn' (p. 23). Als ze terugkomen uit de kerk is de tent met het gezin alweer verdwenen.

Paardenbloemen
Katelijnes opa wordt onwel ' en sterft later ' boven de gierkelder, als hij een van de kleine broertjes van Katelijne uit de stront trekt. Men kan zich niet voorstellen dat het jongetje in het gat geraakt was, maar Katelijne weet wel hoe dat zo kwam. Zij had de tweeling verteld dat de koeien paardenbloemen uitpoepen en dat je die door de roosters heen kon zien liggen.

Gloria
Katelijne mag als enige uit het gezin op vakantie: ze gaat logeren bij een oom en tante in de stad. Daar ontmoet ze buurvrouw Gloria en bij haar leest ze ' stiekem ' De sprookjes van de gebroeders Grimm. Tijdens de logeerpartij overlijdt opoe. Katelijne vindt bij thuiskomst haar klederdracht in de bijkeuken en past die stiekem aan. Als ze weer thuis is, schrijft ze Gloria, maar na een half jaar stopt zij met het beantwoorden van Katelijnes brieven.

Hondsdagen
Katelijne komt graag bij oma, die in een eigen huisje op het erf van de boerderij woont. Oma vertelt haar nieuwtjes van het dorp, die zij gehoord heeft van haar vriendin Kee Dommisse. Tijdens de bezoekjes vertelt oma Katelijne veelvuldig over het geloof.

Bezoek
Er komt een veekoopman langs voor het kopen van vee van vader. Katelijne verzorgt de koffie, omdat moeder niet thuis is. Tussen de prijsonderhandelingen door vertelt de veekoopman een spannend verhaal. Katelijne vindt dat haar vader te weinig geld krijgt voor zijn vee en ze bemoeit zich ermee door honderd gulden te vragen voor de koffie die de man gedronken heeft. Hij betaalt.

Jood-en-mof
Op school leert Katelijne niet alleen van de meesters en de juffen, maar ook van haar klasgenoten. Ze leggen haar bijvoorbeeld uit wat ze voor haar verjaardag moet vragen. Ook doen ze samen spelletjes, zoals Jood-en-mof. Bij dit spel loopt Katelijne rode striemen op, die thuis worden opgemerkt. De moeder belt de meester op om te zeggen dat het de spuigaten uitloopt op het schoolplein.

Katelijnes beste vriendin heet Suzanne. Ze woont in het dorp en bij haar thuis is alles anders. 'In de kamer van Katelijne overheersen de kleuren bruin en groen; bij Suzanne roze en wit. Als Suzanne eindelijk een keer bij Katelijne thuiskomt, blieft ze niet de melk die haar wordt voorgezet en vraagt ze om Yogho! Yogho!. Door Suzanne gaat Katelijne de boerderij ook anders bekijken: 'Suzanne's afkeer zorgt er ook voor dat in het beeld van de boerderij als de heilige spil een barstje begint te ontstaan dat Katelijne meer dan welkom is' (p. 85).

Verraad
Katelijne biedt aan om een keer mee te helpen de koeien te melken, zodat broer Rogier kan blijven liggen. Ze voelt zich misschien schuldig, omdat ze ongevraagd een boek van hem geleend heeft, dat hij van opa en oma cadeau kreeg. Als ze terugkomt van het melken, leest de moeder de anderen ' zonder toestemming ' een verhaal voor, dat door Katelijne is geschreven. Later blijkt dat Katelijne het deurtje van de melkstal open heeft laten staan, waardoor de helft van de koeien naar buiten is gelopen. Van Rogier mag ze nooit meer meehelpen met het vee.

De vijfde colonne
Uit het schooladvies blijkt dat Katelijne goed kan leren: ze mag naar het vwo. Dit hadden haar ouders niet verwacht.

Meester Wisse bereidt zijn leerlingen voor op het voortgezet onderwijs: 'op de confrontatie met de wereld' (p. 104). Hij waarschuwt hen ook voor de gevaren van muziek. Hij gebruikt hiervoor een lied van een zekere meneer Wessel (zie de paragraaf 'Context'): naar deze muziek kun je volgens meester Wisse niet luisteren, zonder mee te willen doen: '"En hierdoor" ' hij buigt zich over naar de klas ' "lukte het de nazi's om hun duivelse ideeën op de massa over te brengen. Zien jullie nou hoe gevaarlijk muziek is?"' (p. 106). Maar ook popmuziek is uit den boze. Zelfs 'Yellow Submarine' van The Beatles, dat vader en moeder mee kunnen zingen als Katelijne hen erover vertelt. <WIT>

Tweede pinksterdag
Op Tweede Pinksterdag maakt de familie Minderhoud een uitje naar het kanon op de dijk bij Westkapelle. Moeder is boos op Katelijne omdat ze hard schreeuwt en haar vervolgens een grote mond geeft. Katelijne loopt weg bij het kanon en maakt een praatje met een man, die ze niet kent. Ze vraagt hem of ze niet bij hem kan komen wonen, want ze kan aardappels schillen en tuinbonen doppen, afdrogen en strijken en alle andere dingen die ze altijd voor de moeder moet doen. De man vraagt haar vervolgens wat ze in bed kan: 'Kun je je benen goed wijd doen? Of ben je daar nog te klein voor?' (p. 119). Katelijne schrikt van zijn vuile lachje en gaat terug naar de auto.

De vriendin van Rogier
Broer Rogier heeft een vriendin. 'Jannemieke is een van de uitgetredenen. De uitgetredenen zijn strenger dan zij en vromer in de leer en leven. Ze zijn bijvoorbeeld niet verzekerd en niet ingeënt' (p. 124). Jannemieke slaapt bij Katelijne op de kamer als ze in het weekend komt. Als Rogier er op zondagmiddag bij komt liggen, 'voelt Katelijne de spanning van het heimelijk tasten en strelen' (p. 128). Tijdens een van de laatste keren dat Jannemieke en Katelijne bij elkaar slapen, snoepen ze in bed en er raakt een kauwgombel verstrikt in Jannemiekes haar. De moeder moet de kauwgom uit het haar van Jannemieke knippen, maar toch komt de schaar er niet door, want Jannemiekes haar is nog nooit geknipt. Niet veel later gaat het uit tussen Rogier en Jannemieke.

Huisbezoek
Er komen twee ouderlingen van de kerk op huisbezoek, maar van 'het zo zorgvuldig opgebouwde gesprek komt niets meer terecht' (p. 138), omdat meester Wisse langs komt fietsen ' op weg naar zijn vriendin Ria de Kikker, weten ze. 's Avonds in bed bedenkt Katelijne vragen die ze aan de ouderlingen had kunnen stellen, zoals 'Wat betekent het dat er in Genesis 6 staat dat er vroeger reuzen op aarde waren?' (p. 139).

Gegrepen door het Woord
Oma's Statenbijbel uit 'zeventienhonderdzoveel' (p. 140), wordt, samen met het zendingsbusje, uit haar huis gestolen. Er bestaan allerlei theorieën over wie het gedaan zou kunnen hebben. Uiteindelijk wordt de Bijbel teruggevonden in een reistas in 'Hoes' (Goes).

Je weet niet wat je meemaakt
Met broer Jeroen fietst Katelijne naar Middelburg om een spuit voor een koe te halen. Ze besluiten, nadat de boodschap gedaan is, om een ijsje te kopen. Broer en zus belanden op de kermis en er wordt hen door een paar jongens cola aangeboden. Waarschijnlijk is er alcohol door gemengd, want het smaakt gek en als ze samen in de draaimolen gaan, komen ze er onder de kots weer uit, omdat de twee jongens hebben overgegeven. Tot overmaat van ramp blijkt verder dat ze op deze heidense plek gezien zijn door de dochter van Kee Dommisse. Ze worden er door vader hardhandig voor gestraft.

Tarwe dorsen
Katelijnes lichaam verandert en de gezinsleden raken hier maar niet over uitgepraat. De jongens willen dolgraag weten hoeveel kilo Katelijne nu precies weegt. Ook zoeken ze tussen de plooien van haar shirts naar 'een beginnende boezem' (p. 163). Uiteindelijk is het vader die haar gewicht raadt, omdat hij met en zonder Katelijne op de trekker, over de weegbrug gaat.

Als de tarwe gedorst is, wordt het land gebruikt voor brommerraces. Broer Christiaan komt zo aan de praat met Petra.

Sunny Boy
Christiaan komt steeds vaker bij Katelijne op de kamer om te praten. Katelijne vertelt haar broer tijdens een van deze bezoekjes een zelfverzonnen verhaal over de zusjes Davidse. Volgens haar liggen zij op donderdagmiddag naakt op het bed van hun vader en moeder. Christiaan luistert zwaar ademend naar haar verhalen.

Deo volente
Christiaan en zijn vriendin Petra moeten trouwen, omdat Petra in verwachting is. Katelijne begint met het perforeren van tijdschriften, zodat er confetti op de bruiloft zal zijn. De dorsvloer zal als feestzaal gebruikt worden.

Zoete koek met boter
Katelijne probeert oma te vertellen dat opa, die niet bekeerd is, misschien toch goed terecht is gekomen na zijn dood. Ze vertelt dat toen ze met opa 'naar stad' is geweest, ze op de terugweg zijn opgehouden door een oud vrouwtje. Hierdoor botsten ze niet op een auto, die hard aan kwam rijden. '"Toen we daar zo stonden op dat kruispunt, die auto na te kijken, kwam er opeens dat versje in me op, je weet wel, van "De HEER' verlost en spaart"'(p. 198). Opa zou tegen Katelijne hebben gezegd dat hij precies dezelfde psalm gehoord dacht te hebben, waardoor hij afremde voor het vrouwtje. Oma twijfelt misschien verstandelijk aan het verhaal, maar in haar hart gelooft ze het al, volgens Katelijne.

Dorsvloer vol confetti
In dit hoofdstuk staat de bruiloft van Christiaan en Petra centraal. Katelijne heeft precies uitgedacht wanneer de confetti over hen uitgestort moet worden. Maar op het moment suprême staat het bruidspaar juist daar als er een eerbiedig vers gezongen wordt en durft Katelijne niet. Toch kan de confetti uiteindelijk, met behulp van broer Rogier, uitgestrooid worden. Hierdoor gaat er wel iets mis met de koeien.

Top

Interpretatie : Thematiek

'Dorsvloer vol confetti' is niet alleen de titel van het boek, maar ook de titel van het laatste hoofdstuk. In dit hoofdstuk staat de bruiloft van Christiaan en Petra centraal.

De dorsvloer verwijst niet alleen naar de plek waar het huwelijk gevierd wordt, maar het is ook een verwijzing naar de Bijbel. De dorsvloer staat voor de jongste dag. Op de dorsvloer scheidt God de uitverkorenen en de verworpenen: het kaf van het koren.

Op de dorsvloer wordt door Katelijne zelfgemaakte confetti (van verknipte tijdschriften) over het bruidspaar uitgestrooid. Dit levert een veelbetekenend beeld op: 'Een wit dwarrelend gordijn onttrok de familie voor enkele seconden aan ieders gezicht. Een vitrage van uitgesneden klinkers en medeklinkers ontrolde zich in alle mogelijke combinaties, om vervolgens weer in een heel nieuwe volgorde neer te komen (...) op de betonnen vloer, waar met steeds grotere tussenpozen weer nieuwe letters aan werden toegevoegd, tot een taal waarin slechts het mogelijke besloten lag en niets voor altijd en immer was vastgelegd' (p. 218).

Dit beeld laat zien dat Katelijne door haar fantasie en creativiteit te gebruiken, steeds opnieuw nieuwe verhalen kan creëren.

Top

Interpretatie : Structuur en Techniek

De roman bestaat uit achttien ongenummerde hoofdstukken. Dorsvloer vol confetti is een aaneenschakeling van scènes, die chronologisch worden verteld.

In Dorsvloer vol confetti wordt gebruikgemaakt van een personale verteller. Het verhaal wordt verteld vanuit de twaalfjarige Katelijne Minderhoud. Zij is een scherp observator. Na afloop van de bruiloft, staat de bruid demonstratief met haar hand op haar buik: 'De hele dag heeft ze gedaan alsof er geen kindje was, denkt Katelijne. En nu moeten we er opeens allemaal naar kijken' (p. 217).

Ook voor een lezer zonder religieuze bagage valt Dorsvloer vol confetti goed te lezen. Dit komt doordat Treur op impliciete wijze informatie over het geloof en het leven in een reformatorisch gezin in haar verhaal verpakt. Ze laat oma bijvoorbeeld zeggen dat een meisje hervormd is geworden. '"Kee heeft 'r gesproken. Ze loopt nogal met d'r eigen te koop," zegt de oma. "En ze heeft de mond vol van Jezus." Dan is het foute boel, weet Katelijne' (p. 53).

Top

Interpretatie : Personages

Katelijne is een fantasierijk meisje, dat nergens echt bijhoort. In het gezin is ze het enige meisje, op school is ze de boerendochter van buiten het dorp en alhoewel ze als enige binnen het gezin de punten van de preek kent, is ze zelf niet streng in de leer.

Moeder ' altijd aangeduid met 'de moeder' ' is 'sterk en glanzend als een koe' (p. 33). Ze toont haar affectie voor haar kinderen niet of nauwelijks. Het meest houdt ze van haar tuin en ze is zorgzaam voor de bloemen en planten die daarin groeien. Moeder deelt weleens een flinke tik uit ' alhoewel ze vader daar ook opdracht toe geeft. Als Katelijne haar huishoudelijke taken goed uitvoert, kan ze even rekenen op haar aandacht.

Vader ' hij wordt altijd aangeduid met 'de vader' ' praat weinig en zegt altijd hetzelfde. Als ze na de kerkdienst halsoverkop naar het fietsenhok snellen, zegt hij, zoals altijd: 'Daar komen nog eens ongelukken van' (p. 5). Vader toont zijn liefde voor Katelijne openlijker dan moeder doet. Als zij Katelijne's verhaal voorleest aan het gezin, meent hij: '"Stop maar, vrouw," (...) "Zo is het wel genoeg geweest"' (p. 98).

Vader en moeder lijken ook niet veel met elkaar te praten. Zo eet men in het gezin jarenlang 'kroten', omdat iedereen ten onrechte meent dat het vaders lievelingsgerecht is.

In het gezin is zuinigheid troef. De emmers spoelwater uit de wasmachine worden gebruikt om de vloer mee te schrobben of de wc mee door te spoelen. De kartonnen uit de overhemden van buurman Sekker Cijsouw worden als papier gebruikt en Katelijnes kleren worden opgeborgen in een oud keukenkastje van oma zonder bovenkant, dat is afgedekt door een handdoek (p. 20).

Ook op het gebied van eten is het sober, alhoewel moeder 95 kilo weegt, is er geen snoep in huis, want 'snoep is maar troep' (p. 16).

Katelijne komt veel over de vloer bij oma, een belangrijk personage in de roman. Oma is lief voor haar. Ze raakt Katelijne bijvoorbeeld aan (p. 143). 'Vergeleken bij de gejaagdheid thuis is het bij de oma lekker rustig' (p. 195). Oma is een diepgelovige vrouw, die veel van haar zinnen lardeert met Bijbelse uitspraken. Opa is echter gestorven 'zonder dat hij door de Heere is bekeerd en hij is wat de oma betreft het niet meer levende voorbeeld van wat er met je gebeurt als je je bedrijf belangrijker vindt dan je zaligheid' (p. 9). Opa staat in de roman voor het wereldse. Hij hield konijnen en oma geeft na zijn dood beduimelde foto's aan de kleinkinderen. 'Op alle foto's was een ram bezig een voedster te dekken' (p. 30). Ook nam opa de kleinkinderen mee naar een café in de stad.

De vrouw van de dominee speelt een kleine rol in Dorsvloer vol confetti. Zij is net als Katelijne anders. Zij krijgt nogal wat kritiek te verduren als ze tijdens de eerste kerkdienst van haar man met een rood wollen vest verschijnt: 'en misschien is het niet eens zozeer het rode vest dat niet goed gevallen is, als wel haar rechte schouders waar het omheen heeft gehangen en waarmee ze helemaal naar de voorste bank is gelopen' (p. 11). Voor de bruiloft van broer Christiaan koopt Katelijne eenzelfde hemdje en panty's als de vrouw van de dominee. 'Ze wil graag op de domineesvrouw lijken' (p. 188).

Top

Interpretatie : Taal en Stijl

De zinnen in Dorsvloer vol confetti zijn doorspekt met Bijbelse woorden en uitdrukkingen. Vooral oma maakt gebruik van de Tale Kanaäns: '"Een vreemdeling hier beneên moeten we zijn," zegt de oma. "de buitenwereld moet het kunnen zien aan je daad, je gelaat, je gepraat, en zeker ook aan je gewaad"' (p. 125).

Treur lardeert haar zinnen met Zeeuwse woorden. Er wordt niet gesproken over 'kinderen', maar over 'huus' en Goes wordt bijvoorbeeld aangeduid met 'Hoes'. Door het gebruik van deze woorden wordt benadrukt dat Dorsvloer vol confetti zich afspeelt op het Zeeuwse platteland.

Treur schrijft verder beeldend. Over het lichaam van de moeder wordt opgemerkt: 'Met elke keer dat ze in verwachting was, heeft ze er een paar kilo bij gekregen, alsof ze één voor één het bubbeltjesplastic waarin ze hebben gezeten in de moeder hebben achtergelaten' (p. 114).

Top

Interpretatie : Situering binnen het werk

Dorsvloer vol confetti is het literaire debuut van Franca Treur. In 2006 won ze een prijs voor haar essay 'Maak iets van je leven! Maar wat?' voor een door Contrast en NRC.NEXT uitgeschreven essaywedstrijd.

De roman is in 2014 verfilmd door Tallulah Hazekamp Schwab. 

Top

Reacties

Franca Treur groeide in een paar maanden tijd uit tot een bekende Nederlander. Ze wordt opvallend genoeg zowel gelezen ' en gewaardeerd ' door seculier als orthodox christelijk Nederland. Toch is er in reformatorische kring ook kritiek op het boek dat het geloof belachelijk zou maken. Ook inwoners van Treurs geboortedorp in Zeeland waren niet blij: veel personages in de roman zouden voor hen zeer herkenbaar zijn.

Recensenten en interviewers in interviews in dag- en weekbladen en op televisie zijn buitengewoon geïnteresseerd in de autobiografische gegevens in de roman. Dit lijkt Treur te storen. Als haar in de Provinciale Zeeuwse Courant (18 februari 2010) gevraagd wordt naar de titelverklaring van haar debuut, beantwoordt ze de vraag, maar laat tegelijkertijd weten: 'Dat moeten de literair recensenten eigenlijk doen, maar die hebben het natuurlijk te druk met die autobiografische aspecten'. In een artikel in het Reformatorisch Dagblad (5 maart 2010) liet Treur zelf nog eens weten dat schrijver en personage niet verward moeten worden. Ze schreef in dat artikel onder meer: 'Ik ben opgevoed in een warm gezin, op een manier die ik elk kind kan toewensen. Mijn opvoeding was niet die van mijn romanpersonage Katelijne, al zijn er uiterlijke parallellen. Mijn familieleden zijn mij dierbaarder dan wie of wat dan ook. Zij noch anderen uit mijn vroegere omgeving zijn verantwoordelijk voor mijn keuze om uit de reformatorische gemeenschap te stappen. Dat heb ik zelf gedaan. Anderen daarop aanspreken is de auteur verwarren met het onmondige kind uit het boek dat ze heeft geschreven'.

Treur wordt in recensies en interviews nogal eens vergeleken met Maarten 't Hart en Jan Siebelink, maar, meent Gert van de Wege ( Nederlands Dagblad, 27 oktober 2009), 'Het is een roman die met kennis van zaken de bevindelijke geloofscultuur aan het eind van de twintigste eeuw portretteert, zonder de miskleunen die in het werk van Jan Siebelink zo hinderen en zonder de hatelijke spot die het werk van Maarten 't Hart ontsiert'.

Danielle Serdijn ( de Volkskrant, 16 oktober 2009) sluit zich hier min of meer bij aan; zij schrijft: 'Oer-Hollands, autobiografisch, en kampend met een orthodoxe jeugd. Bepaald geen onbekende stigma. Dat Treur er toch in geslaagd is een betoverende roman te schrijven, is reden haar in het oog te houden.'

Ook Janet Luis ( NRC Handelsblad, 16 oktober 2009) spreekt over het religieuze karakter van Treurs debuut: 'Treur [laat] zien dat de geest zich nooit helemaal laat temmen, ook niet in de meest orthodoxe omstandigheden. Wat valt er verder nog op te merken over zo'n wijs en tegelijk ook vermakelijk boek? Als het niet zo blasfemisch klonk, zou je zeggen dat Gods zegen erop rust.'

Joost de Vries ( De Groene Amsterdammer, 4 december 2009) is minder positief. Hij meent dat Dorsvloer vol confetti aan de lange kant is. 'Er zitten nu te veel herhalingen in, elk hoofdstuk had twee of drie pagina's korter gekund'. Toch concludeert De Vries aan het einde van de recensie: 'Ondanks het repeterende karakter is Dorsvloer vol confetti een geslaagde coming of age-roman'.

Dorsvloer vol confetti werd bekroond met de Selexyz Debuutprijs en genomineerd voor de NS Publieksprijs.

Top

Context / Achtergronden

Horst Wessel-lied

Horst Wessel (1907-1930) schreef de tekst voor het officiële partijlied van Hitlers NSDAP. Het werd onder andere gebruikt tijdens de grootschalige partijbijeenkomsten van de nazi's en er ging een opzwepend effect van uit. In Duitsland en Oostenrijk is het verboden het lied ten gehore te brengen.

Schuur

De boerenschuur van Treurs ouders, die in het Zeeuwse dorp Meliskerke wonen, speelt een belangrijke rol in de roman. In maart 2015 brandde de schuur af.

Top

Voor wie meer wil weten

- Bosboom, Rolf. 'Katelijne is iemand anders dan Franca Treur'.
In: Provinciale Zeeuwse Courant, 18 februari 2010.

- Fahner, Niels. 'Wat zul je zijn, m'n kind, kaf of koren?'.
In: Trouw, 21 november 2009.

- Goedegebuure, Jaap. 'Zo Zeeuws als een verse boterbabbelaar'.
In: Het Financiële Dagblad, 5 december 2009.

- Kranendonk, W.B. 'Franca Treur cultiveert twijfel'.
In: Reformatorisch Dagblad, 6 maart 2010.

- Luis, Janet. 'Hij was geen man van goeiendag en de groeten'.
In: NRC Handelsblad, 16 oktober 2009.

- Luis, Janet. 'Katelijne het dichtertje'.
In: NRC.NEXT, 10 maart 2010.

- Serdijn, Daniëlle. 'Niets in te brengen'.
In: de Volkskrant, 16 oktober 2009.

- Treur, Franca. 'Ook het reformatorische verhaal is verzonnen waarheid'.
In: Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2010.

- Vries, de Joost. 'De bijbel is ook een boek'.
In: De Groene Amsterdammer, 4 december 2009.

- Wege, van de Gert. 'De Saambinder tot confetti gestanst'.
In: Nederlands Dagblad, 27 oktober 2009.

Top

Vragen en discussietips

1. In welke opzichten is Katelijne een buitenbeentje in het gezin? Vindt u dat zij zich meer had moeten aanpassen? Waarom wel of niet?

2. Welke invloed heeft het negendaagse verblijf van Katelijne bij haar tante op haar ontwikkeling?

3. 'Waar moet je anders heen met je onpraktische verlangens?' (p. 40). Wie zegt dit, vindt u dit een terechte vraag en hoe zou volgens u het antwoord op deze vraag moeten luiden?

4. Waarom voelt Katelijne zich schuldig aan de dood van opa en hoe beoordeelt u dit schuldgevoel?

5. Welke verschillen tussen Katelijne en haar vriendin Suzanne zijn u opgevallen?

6. Hoe reageren de gezinsleden op het verhaal van Katelijne, dat door de moeder wordt voorgelezen? Hoe verklaart en beoordeelt u deze reacties?

7. Meester Wisse maakt zijn leerlingen attent op de gevaren van bepaalde muziek. Hoe beoordeelt u zijn methode en wat vindt u van zijn mening?

8. Hoe reageert Katelijne op het ouderlingenbezoek en wat vindt u van haar reactie?

9. Hoe reageert Katelijne op de verliefdheden van haar broers Rogier en Christiaan en wat vindt u van haar reactie(s)?

10. Hoe is de verhouding tussen Katelijne en haar ouders? En hoe is de relatie met haar broers? In hoeverre is er volgens u sprake van een ontwikkeling in die relaties?

11. Waarom verzint Katelijne een bekeringsverhaal voor haar oma? Wat vindt u van dit verhaal?

12. Vindt u dat er sprake is van een open of een gesloten einde? Welke argumenten heeft u voor uw mening?

13. Op de flap van de roman staan twee vragen: ' Hoeveel kracht hebben woorden? Hoe onschuldig zijn de fantasieën van een meisje van twaalf?' Hoe zou u deze vragen beantwoorden?

14. In hoeverre is de romantitel volgens u symbolisch op te vatten?

15. In hoeverre is er volgens u in de roman sprake van zich afzetten tegen het gereformeerde geloof?

17. Vindt u dat er sprake is van een roman of meer van een verhalenbundel of verzameling losse schetsen? Waarop baseert u uw mening?

18. Op de voor- en achterkant van het boek staan twee foto's. Als u ervan uitgaat dat deze de hoofdpersoon voorstellen, in hoeverre vindt u deze dan beantwoorden aan het beeld dat u al lezend van haar had?

19. Over het opgroeien in een gereformeerd milieu hebben Nederlandse auteurs vaak geschreven, zoals Jan Wolkers ( Terug naar Oegstgeest), Maarten 't Hart ( De jakobsladder), Robert Haasnoot ( Steenkind), Gertjan van Dijk ( De openbaring aan Hendrik Vis), Ellen Heimerikx ( Blinde Wereld) en Jan Siebelink ( Knielen op een bed violen). Indien u een of meer van deze romans heeft gelezen, welke overeenkomsten en verschillen met de roman van Franca Treur zijn u opgevallen?

20. In een interview met Franca Treur in de Provinciale Zeeuwsche Courant (14 oktober 2009) noemt de interviewer Rolf Bosboom de toon van de roman zowel relativerend als betrokken. Hoe denkt u hierover?

21. In zijn recensie in De Groene Amsterdammer (4 december 2009) merkt Joost de Vries op: 'Treur weet niet echt maat te houden. Zo nu en dan heb je het idee dat ze zich wat verlekkert aan het boerenjargon (à) en met 220 bladzijden zonder echte verhaallijn is de roman aan de lange kant. Er zitten nu te veel herhalingen in, elk hoofdstuk had twee of drie pagina's korter gekund'. Wat is uw mening over deze kritiek?

Discussietips ontwikkeld door Lucas Kruse.

Top